Посета граду Охриду Пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовање ОБАВЕШТЕЊЕ ... Посета Словачке делегације граду Смедереву

Сервиси Градске управе

 •  

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

 •  

   

 •  

 •  

   


 •  

 •  

   

 •  

 •  

  mapa pristupacnosti

 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

 •  

   

   

Архива објава

На овој страници можете видети архиву објављелих јавних позива, конкурса, обавештења као и неке од одлука.

 

 


Оперативни план за третман сузбијања ларви комараца уређајима са земље на територији града Смедерева
19.September 2019.

       Оперативни план за третман сузбијања ларви комараца уређајима са земље на територији града Смедерева, можете погледати или преузети овде.
ДетаљнијеОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ
18.September 2019.

            На основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и ...
ДетаљнијеОДЛУКА и КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА
17.September 2019.

                   На основу Уговора о сарадњи на реализацији за стварање и побољшање услова становања породица избеглица ...
ДетаљнијеКомисија за спровођење комасације на деловима катастраске општине Скобаљ ( Град Смедерево)
16.September 2019.

      Решење о постављењу привременог заступника, можете погледати или преузети овде.     
ДетаљнијеКОМАСАЦИЈА ОБАВЕШТЕЊЕ 1.09.2019.
02.September 2019.

Обавештење 1.09.2019.ОДЛУКА О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ВАНГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ДЕЛОВА КО ШАЛИНАЦ, КО ...
ДетаљнијеПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА
12.September 2019.

На основу члана 14. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 02-133-2/2017-07  од 12. децембра 2018. ...
ДетаљнијеИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
12.September 2019.

            На основу чланова 82. 83. и 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ
11.September 2019.

          На основу члана 6. став 4. Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица избеглица које су биле ...
ДетаљнијеОГЛАС за давање у закуп пословних простора прикупљањем писмених понуда
11.September 2019.

Град Смедерево - Комисија за пословни простор, на основу Закључака Градског већа града Смедерева бр. 361-201/2018-07 од 11.02.2019. године, 361- 14/2018-07 од 28.02.2018.  године, ...
ДетаљнијеПомоћ при набавци огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева
10.September 2019.

Република Србија Град Смедерево Градска управа Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и ...
ДетаљнијеЈеднократна новчана помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева
10.September 2019.

Република Србија Град Смедерево Градска управа Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и ...
ДетаљнијеОбавештење о сузбијању ларви комараца на територији града Смедерево - Подунавски округ
09.September 2019.

 Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији града Смедерево - Подунавски округ, можете погледати или преузети овде.
ДетаљнијеКомисија за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ ( Град Смедерево)
06.September 2019.

 Комисија за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ ( Град Смедерево)Решење о постављењу привременог заступника, можете погледати или ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
06.September 2019.

     На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије",  број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, ...
ДетаљнијеКомисија за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ ( Град Смедерево)
05.September 2019.

  Комисија за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ ( Град Смедерево)Решење о постављењу привременог заступника, можете погледати или ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020
05.September 2019.

Локални савет за побољшање положаја Рома  града Смедерева, расписује:     ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ
03.September 2019.

Према плану извршења радова на пројекту Изградње јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке ...
ДетаљнијеПРОГРАМ СМЕДЕРЕВСКЕ ЈЕСЕНИ
02.September 2019.

132. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ПРОГРАM СРЕДА 4. септембар 2019. ВИНСКИ ГРАД 21.00-23.00 Концерт тамбурашког оркестра „БАНАТСКИ КИЦОШИ" ЧЕТВРТАК 5. септембар 2019. ГРАДСКИ ...
ДетаљнијеОперативни план за третман сузбијања одраслих форми комараца
30.August 2019.

Оперативни план за третман сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље на територији града Смедерева, можете погледати ОВДЕ
Детаљније
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за урбанистичко- архитектонску разраду локације на кат.парц. бр. 2783/5 КО Враново
28.August 2019.

  На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу пословних објеката са складиштима на к.п. бр. 13205/1 КО Смедерево
28.August 2019.

  На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања ларви комараца из ваздуха на територији града Смедерева
21.August 2019.

Обавештење о третману сузбијања ларви комараца из ваздуха на територији града Смедерева можете погледати овде
ДетаљнијеОперативни план за третман сузбијања одраслих форми комараца
19.August 2019.

Оперативни план за третман сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље и ваздуха на територији града Смедерева, можете погледати овде
ДетаљнијеО Г Л А С ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
14.August 2019.

            Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање на привремено коришћење површина јавне намене у Тврђави за забавне радње, ...
ДетаљнијеО Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА (ДРУГО ОГЛАШАВАЊЕ)
12.August 2019.

Град Смедерево - Комисија за пословни простор, на основу Закључака Градског већа града Смедерева бр. 361-201/2018-07 од 11.02.2019. године, расписује: О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ...
ДетаљнијеЈавни позив Комисије за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ (Град Смедерево)
09.August 2019.

Јавни позив Комисије за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ (Град Смедерево) можете преузети ОВДЕ
ДетаљнијеОперативни план за третман сузбијања ларви комараца са земље на територији града Смедерева
08.August 2019.

Оперативни план за третман сузбијања ларви комараца са земље на територији града Смедерева можете преузети овде
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за доградњу-надзиђивање вишепородичног стамбено-пословног објекта од три ламеле на кат.парц. бр. 1549 К.О.Смедерево
07.August 2019.

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу складишних хала са управном зградом и силосем на кат.парц. бр. 233/102 К.О. Смедерево
07.August 2019.

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, ...
ДетаљнијеОдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Смедереву, у првом кругу
07.August 2019.

       Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Смедереву, у првом кругу, можете ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбеног објекта, радионице и магацина на кат.парц. бр. 811/1 К.О. Вучак
07.August 2019.

  На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за проширење и реконструкцију Кајмакчаланске улице у Смедереву
07.August 2019.

  На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања одраслих комараца уређајима са земље
07.August 2019.

     Обавештење о третману сузбијања одраслих комараца уређајима са земље, можете погледати и преузети овде.
ДетаљнијеОбавештење о почетку радова на спровођењу археолошког истраживања у централном делу варошког бедема Смедеревске тврђаве – сектор Варошке капије I
06.August 2019.

       Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је у сарадњи са Министарством културе Републике Србије обезбедио средства неопходна за ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ - КЛАСИЧАН БАЛЕТ, НАРОДНА ИГРА, САВРЕМЕНА ИГРА У 2019. ГОДИНИ
05.August 2019.

       На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ У 2019. ГОДИНИ
05.August 2019.

         На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2019. ГОДИНИ
05.August 2019.

       На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ У 2019. ГОДИНИ
05.August 2019.

         На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ
05.August 2019.

        На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОГ АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2019. ГОДИНИ
05.August 2019.

        На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, ...
ДетаљнијеСаопштење поводом радова на путној инфратсруктури у Смедереву
02.August 2019.

У петак, 2. августа, почели су радови на реконструкцији Коларске улице у дужини од 2,8 километара, укупне вредности 26.499.267,43 динара. Према плану, комплетна ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ за доделу једнократне новчане помоћи и помоћи при набавци огрева социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији Града Смедерева
02.August 2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКА УПРАВА Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане ...
ДетаљнијеРешење о постављењу привременог заступника
30.July 2019.

       Решење о постављењу привременог заступника, можете погледати и преузети овде.
ДетаљнијеО Б А В Е Ш Т Е Њ Е
25.July 2019.

Обавештавају се грађани Смедерева да ће због реконструкције Ђушине улице, као и уређења парка, киосци који се налазе на наведеној локацији бити привремено, ...
ДетаљнијеКомисија за избор пројеката у култури - ОДЛУКЕ И РЕШЕЊА
24.July 2019.

             На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о ...
ДетаљнијеЈавни позив Комисије за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ (Град Смедерево)
23.July 2019.

         Јавни позив Комисије за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ (Град Смедерево), можете погледати и преузети ...
ДетаљнијеОбавештење о третману одраслих форми комараца са земље на територији града Смедерева
23.July 2019.

        Обавештење о третману одраслих форми комараца са земље на територији града Смедерева, можете погледати и преузети овде.
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања крпеља на територији града Смедерева
18.July 2019.

       Обавештење о третману сузбијања крпеља на територији града Смедерева, можете погледати и преузети овде.
ДетаљнијеОбавештење о третману одраслих форми комараца из ваздуха и са земље на територији града Смедерева
18.July 2019.

       Обавештење о третману одраслих форми комараца из ваздуха и са земље на територији града Смедерева, можете погледати и преузети овде.
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања ларви комараца из ваздуха на територији града Смедерева
18.July 2019.

       Обавештење о третману сузбијања ларви комараца из ваздуха на територији града Смедерева, можете погледати и преузети овде.
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ
17.July 2019.

            На основу чланова 32. и  44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник Републике Србије", број 36/2006), члана ...
Детаљније
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОГ АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2019. ГОДИНИ
08.July 2019.

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ- КЛАСИЧАН БАЛЕТ, НАРОДНА ИГРА, САВРЕМЕНА ИГРА У 2019. ГОДИНИ
08.July 2019.

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ У 2019. ГОДИНИ
08.July 2019.

            На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2019. ГОДИНИ
08.July 2019.

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ У 2019. ГОДИНИ
08.July 2019.

            На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ
08.July 2019.

              На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о ...
ДетаљнијеЈавни позив за доделу помоћи за куповину сеоских кућа за интерно расељена лица
04.July 2019.

На овом линку можете погледати Jавни позив за додeлу помоћи за куповину сеоских кућа за интерно расељена лица.
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица
01.July 2019.

На основу члана 9.став 1. Правилника o условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије, број 02-133-2/2017-07 од 12.12.2018. године, Комисија за избор ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ
01.July 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  СМЕДЕРЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ   ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ
01.July 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ     У складу са ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
27.June 2019.

            На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха и са земље на територији града Смедерева
26.June 2019.

 Обавештење о третману сузбијања одраслих форми  комараца из ваздуха и са земље на територији града Смедерева можете погледати ОВДЕ.  
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - СТАНА ИЛИ КУЋЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
26.June 2019.

     На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон, 108/2016, ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА
25.June 2019.

 Комисија за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ (Град Смедерево), можете погледати или преузети ОВДЕ.
ДетаљнијеУПУТСТВО ВЕЗАНО ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
21.June 2019.

УПУТСТВО ВЕЗАНО ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА  КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ...
ДетаљнијеПочетак извођења радова на локалном путу за Радинац
21.June 2019.

У понедељак 24.05.2019.године почињу радови на локалном путу за Радинац (Радинац - Враново (Цариградски друм)) у дужини од 2500 метара.
ДетаљнијеИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019
20.June 2019.

 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха и са земље на територији града Смедерева
14.June 2019.

      У недељу 16.06.2019. године у вечерњим сатима (1900 - 2200) обавиће се третман сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха и са земље на територији града ...
ДетаљнијеОперативни план за третман сузбијања ларви комараца уређајима са земље на територији града Смедерева
14.June 2019.

      Оперативни план за третман сузбијања ларви комараца уређајима са земље на територији града Смедерева, можете погледати и преузети овде.  
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха и са земље на територији града Смедерева
11.June 2019.

        Термини спровођења акције сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха и са земље (на територији града Смедерева) заказани за 11.06. и 12.06. ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха и са земље на територији града Смедерева
10.June 2019.

      Обавештење о третману сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха и са земље на територији града Смедерева можете погледати ОВДЕ. 
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦАНА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАД СМЕДЕРЕВО-ПОДУНАВСКИ ОКРУГ
10.June 2019.

                     У периоду од 10.06.- 14.06.2019.године спроводиће се акција сузбијања ларви комараца на територији Смедерева, у складу са ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА БР.РХП-W7-ПА/ПЦ4-2019 за прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије на територији града Пожаревац и граничних јединица локалне самоуправе
06.June 2019.

На основу Правилника о раду Комисије, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе (у даљем тексту: БРСЕ) у ...
ДетаљнијеОперативни план за третман сузбијања ларви комараца уређајима из ваздуха на територији града Смедерева
05.June 2019.

         Оперативни план за третман сузбијања ларви комараца уређајима из ваздуха на територији града Смедерева, можете погледати и преузети овде.
ДетаљнијеИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
05.June 2019.

            На основу чланова 82. 83. и 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени ...
ДетаљнијеРешења о постављању привремених заступника за комасационо подручје катастарске општине Шалинац,Кулич и Смедерево
05.June 2019.

Решења о постављању привремених заступника за комасационо подручје катастарске општине Шалинац,Кулич и Смедерево
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ - ЕУПРО Програм
03.June 2019.

     ЕУПРО Програм расписао је Јавни позив за организације за подршку пословању „Унапреди пословање предузећа" Циљ позива је унапређење ...
ДетаљнијеЈавни позив Комисије за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ (Град Смедерево)
31.May 2019.

      Јавни позив Комисије за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ (Град Смедерево), можете видети и погледати овде.
ДетаљнијеОперативни план за третман сузбијања ларви комараца са земље на територији града Смедерева
31.May 2019.

      Oперативни план за третман сузбијања ларви комараца са земље на територији града Смедерева, можете видети и преузети овде.
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ - СПОРТ
30.May 2019.

                 На основу Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задоваољавају потребе и интереси грађана у ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ
28.May 2019.

На основу Локалног акционог плана запошљавања града Смедерева за 2019.годину и закљученог „Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ
28.May 2019.

На основу Локалног акционог плана запошљавања града Смедерева за 2019.годину и закљученог „Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА,ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА
28.May 2019.

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
28.May 2019.

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ГОВЕДАРСТВУ
28.May 2019.

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
28.May 2019.

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗА КРАТКОРОЧНО И ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
28.May 2019.

 На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), ...
ДетаљнијеРЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
23.May 2019.

На основу чланова 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике ...
ДетаљнијеКОМАСАЦИЈА - РЕШЕЊА
22.May 2019.

КОМАСАЦИЈА - РЕШЕЊА 05.05.2019. и 11.05.2019.КОМАСАЦИЈА - РЕШЕЊА 16.05.2019.КОМАСАЦИЈА - РЕШЕЊА 18.05.2019.
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГ
17.May 2019.

JАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГ   Јавни позив за спровођење стандардизоване ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КОМПЛЕКСА ФАБРИКЕ „ПКЦ WИРИНГ СYСТЕМС
15.May 2019.

            Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о ...
ДетаљнијеОГЛАС за давање у закуп ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА прикупљањем писмених понуда
08.May 2019.

              Град Смедерево - Комисија за пословни простор, на основу Закључака Градског већа града Смедерева брoj 037-609/2018-07 од 14.12.2018. ...
ДетаљнијеПОЗИВ - КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ
07.May 2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД СМЕДЕРЕВО КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ НА ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО (ГРАД СМЕДЕРЕВО) Број: ...
ДетаљнијеДоспеће другог квартала за плаћање пореза на имовину
07.May 2019.

Подсећамо грађане да се порез на имовину плаћа квартално током године, а доспеће сваке рате је средином квартала. Други квартал за текућу годину доспева за ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2019. години
24.April 2019.

 НАПОМЕНА: Наведени Јавни позив отворен је од дана објављивања, односно 24.04.2019.године до 14.05.2019.године.               На основу члана ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ПОВРАТНИКЕ ПО СПОРАЗУМУ О РЕАДМИСИЈИ
23.April 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРСИНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКИХ КУЋА СА ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ
19.April 2019.

     Град Смедерево и национална служба за запошљавање расписује ЈАВНИ КОНКУРС за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују ...
Детаљније