Презентација идејног решења за затворени базен Изградња канализационе мреже и вакуумске станице у Малом Криваку Председник Вучић у Смедереву Отворен Дунавски еко парк у Смедереву Семинар за васпитаче у организацији Савета за безбедност саобраћаја

Сервиси Градске управе


 •  

   

 •  

 •  

  mapa pristupacnosti

 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

 •  

   

   

Архива објава

На овој страници можете видети архиву објављелих јавних позива, конкурса, обавештења као и неке од одлука.

 

 


Решења о постављању привремених заступника за имаоце права непокретности
19.July 2018.

Решења о постављању привремених заступника за имаоце права непокретности можете преузети са овог линка.
ДетаљнијеОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА О КОМАСАЦИОНОЈ ПРОЦЕНИ ЗЕМЉИШТА И ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ ЗЕМЉИШТА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ДЕЛОВА КО ШАЛИНАЦ, КО КУЛИЧ И КО СМЕДЕРЕВО
18.July 2018.

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА О КОМАСАЦИОНОЈ ПРОЦЕНИ ЗЕМЉИШТА И ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ ЗЕМЉИШТА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ ЗЕМЉИШТА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ДЕЛОВА КО ШАЛИНАЦ, КО КУЛИЧ И КО СМЕДЕРЕВО
18.July 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ ЗЕМЉИШТА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ДЕЛОВА КО ШАЛИНАЦ, КО КУЛИЧ И КО СМЕДЕРЕВО МОЖЕТЕ ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ПРЕТАКАЛИШТА СА ПУМПНОМ СТАНИЦОМ НА К.П. БР. 225/1 К.О. СМЕДЕРЕВО
18.July 2018.

            Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Сектор североисток
18.July 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Централно подручје
18.July 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Сектор југ
18.July 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеОдлука о одређивању привремених заступника од 05.07.2018
10.July 2018.

Одлуку о одређивању привремених заступника од 05.07.2018 можете погледати на овом линку.
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране
29.June 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКА УПРАВА Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
27.June 2018.

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Град Смедерево Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
27.June 2018.

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а  Град Смедерево  Комисија за израду  Годишњег програма заштите,  уређења ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
27.June 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеПОЗИВ за имаоце права на непокретностима и имаоце правног интереса у комасационом подручју делова катастарскох општина Шалинац, Кулич и Смедерево
20.June 2018.

ПОЗИВ за имаоце права на непокретностима и имаоце правног интереса у комасационом подручју делова катастарскох општина Шалинац, Кулич и Смедерево (град ...
ДетаљнијеКОНАЧНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
19.June 2018.

       Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава интерно расељених лица док су у ...
ДетаљнијеОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
19.June 2018.

 Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
14.June 2018.

            На основу члана 12. став 2. и члана 13. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији Града Смедерева ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева
13.June 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД Измена и допуна Плана детаљне регулације „Марина Смедерево" у Смедереву
07.June 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеЈавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа
25.May 2018.

  Јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа   Рок за пријаву: петак, 6. јул 2018. ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018. ГОДИНИ
04.June 2018.

                   На основу члана 32. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник Републике ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ
01.June 2018.

На основу Локалног акционог плана запошљавања Града Смедерева за 2018.годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ
01.June 2018.

На основу Локалног акционог плана запошљавања Града Смедерева за 2018.годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ
01.June 2018.

      На основу Локалног акционог плана запошљавања Града Смедерева за 2018.годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у ...
ДетаљнијеРасписивање јавних позива/конкурса Града Смедерева и Националне службе за запошљавање
01.June 2018.

Град Смедерево и  Национална служба за запошљавање  расписали су данас 01.06.2018. године, јавне позиве/конкурсе, у циљу реализације програма и мера активне ...
ДетаљнијеЈАВНИ УВИД Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу пратећих садржаја аутопута Е-75 на петљи Колари - лево
30.May 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ о финансирању програма којима се задоваољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева за 2019
29.May 2018.

                 На основу Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задоваољавају потребе и интереси грађана у ...
ДетаљнијеКОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ НА ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО
29.May 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД СМЕДЕРЕВО КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ НА ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО (ГРАД СМЕДЕРЕВО) Број:461-1-750/2018-03 ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ
24.May 2018.

Обавештавају се заинтересована лица и то избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без ...
ДетаљнијеОГЛАС за давање у закуп ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА прикупљањем писмених понуда
23.May 2018.

             Град Смедерево - Комисија за пословни простор, на основу Закључака Градског већа града Смедерева бр. 361-78/2017-07 од 15.05.2017. ...
ДетаљнијеПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
21.May 2018.

    Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава интерно расељених лица док су у ...
ДетаљнијеИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА
18.May 2018.

            У циљу поштовања мишљења многих наших суграђана за подизање Споменика Деспоту Ђурђу и његовој породици у Смедереву, покрећем ...
ДетаљнијеИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ФОНТАНЕ
18.May 2018.

У циљу поштовања мишљења многих наших суграђана за измену фонтане на Градском тргу у Смедереву, покрећем      И Н И Ц И Ј А Т И В У ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕГ ИДЕЈНОГ ...
ДетаљнијеОбавештење о првом третману сузбијања ларви комараца са земље на територији града Смедерева
17.May 2018.

  Обавештење о првом третману сузбијања ларви комараца са земље на територији града Смедерева, можете погледати овде.
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ГОВЕДАРСТУ
16.May 2018.

На овом линку можете преузети текст ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ГОВЕДАРСТУ
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА
16.May 2018.

На овом линку можете преузети текст ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗА КРАТКОРОЧНО И ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
16.May 2018.

На овом линку можете преузети текст ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗА КРАТКОРОЧНО И ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
16.May 2018.

Линк за преузимање текста јавног позива ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА.
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - 4 (ЧЕТИРИ) СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
16.May 2018.

   На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и ...
Детаљније
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ НА КАТ. ПАРЦ. БР. 233/64 КО СМЕДЕРЕВО, У СМЕДЕРЕВУ
09.May 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС - за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2018. години
09.May 2018.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора ...
ДетаљнијеДоспеће II квартала за плаћање пореза на имовину
08.May 2018.

Подсећамо грађане да се порез на имовину плаћа квартално током године, а доспеће сваке рате је средином квартала. Други квартал за текућу годину доспева за плаћање ...
ДетаљнијеО Б А В Е Ш Т Е Њ Е
08.May 2018.

              Потписивањем  Потпројекта 8. Регионалног стамбеног програма у Републици Србији, створени су услови за расписивање ...
ДетаљнијеО Б А В Е Ш Т Е Њ Е
08.May 2018.

Potpisivanjem Potprojekta 8 RSP u Srbiji, stvoreni uslovi za raspisivanje centralizovanog Javnog poziva za izbor korisnika pomoci u stambenom zbrinjavanju izbeglica, dodelom montaznih kuca. Javni poziv je raspisan 25. aprila 2018. godine kojim su obuhvacene izbeglice/bivse izbeglice iz svih ...
ДетаљнијеОдлука о избору програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева у 2018. години
30.April 2018.

Одлуку о избору програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева у 2018. години можете преузети са овог линка.
Детаљније
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ВИНАРИЈЕ
25.April 2018.

Документ можете погледати на овом линку.
Детаљније
Васкршњи дечији фестивал у Михајловцу
05.April 2018.

Другог дана Васкрса, у понедељак, 9. априла, у Михајловцу ће бити одржан 11. Дечији михајловачки васкршњи фестивал  - „Смедерево 2018". Покровитељи фестивала су ...
ДетаљнијеЈавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје
02.April 2018.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања,  расписало је први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018. ГОДИНИ
29.March 2018.

На основу чланова 2., 3., 4.  и 7. Одлукe о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГАЈБИ НА КАТ. ПАРЦ. БР. 1416/1 И 1416/4 КО УДОВИЦЕ, У УДОВИЦАМА
22.March 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ И ГЕНЕРАЛНЕ ТЕРЕТЕ У ЛУЦИ СМЕДЕРЕВО
14.March 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
Детаљније
ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА - 2018. година
05.March 2018.

На овом линку можете преузети документ ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА - 2018. година
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018. ГОДИНИ
27.February 2018.

  На основу чланова 2., 3., 4.  и 7. Одлукe о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији ...
Детаљније
29. СМЕДЕРЕВСКЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ - ДОБИТНИК СВЕТОСАВСКЕ ПОВЕЉЕ - ДР НЕНАД ПЕТРОВИЋ
30.January 2018.

 29. СМЕДЕРЕВСКЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ ДОБИТНИК СВЕТОСАВСКЕ ПОВЕЉЕ - ДР НЕНАД ПЕТРОВИЋ   „Светосавска повеља" за 2017. годину додељује се др Ненаду ...
Детаљније
ОДЛУКА о поништавању Одлуке Градског већа града Смедерева број 463-207/2017-07 од 26. децембра 2017. године
24.January 2018.

На основу члана 45. став 1. тачка 12. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст) а у вези са чланом 15. и чланом 16. Одлуке о ...
ДетаљнијеЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНО-СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2298 КО ЛИПЕ У РАДИНЦУ
24.January 2018.

            Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о ...
ДетаљнијеОДЛУКА о поништавању Одлуке Градског већа града Смедерева број 463-206/2017-07 од 26. децембра 2017. године
24.January 2018.

На основу члана 45. став 1. тачка 12. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст) а у вези са чланом 15. и чланом 16. Одлуке о ...
Детаљније
ОДЛУКА о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву
19.January 2018.

    На основу члана 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008-др. Закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 88. став 3. ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ОСТВАРИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ТРУДНИЦАМА И ПОРОДИЉАМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА - 2017
11.January 2018.

            На основу члана  25. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2008), а у ...
ДетаљнијеОбавештење
10.January 2018.

Позивамо све заинтересоване ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ да присуствују информативној трибини на тему услова и начина коришћења бесповратних подстицаја ...
ДетаљнијеДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА
05.January 2018.

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У НАБАВКУ НОВОГ ...
ДетаљнијеПОЗИВ за давање иницијативе за доделу признања и награда града Смедерева поводом Светосавских свечаности
03.January 2018.

Поводом организовања 29. Смедеревских светосавских свечаности у граду Смедереву, упућујемо    П О З И В             за давање ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације за изградњу пратећих садржаја аутопута Е-75 на петљи Колари - лево
26.December 2017.

    Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a.Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ, МАШИНА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
25.December 2017.

ПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У НАБАВКУ НОВЕ ...
ДетаљнијеИзмена Огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева
20.December 2017.

На основу члана 12. Одлуке о постављању привремених пословних објеката на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 8/2017 и 11/2017), а у ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
20.December 2017.

    На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), ...
ДетаљнијеЈАВНИ УВИД НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАТ.ПАРЦ.БР.696/1 КО СМЕДЕРЕВО - КОМПЛЕКС СТАРЕ ЖЕЛЕЗАРЕ, И ФАЗА (ЦЕЛИНА 3)
20.December 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеЈАВНИ УВИД НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ СМЕДЕРЕВА
20.December 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеЈАВНИ УВИД НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА СМЕДЕРЕВА
20.December 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева у области социјалне заштите (унапређивање квалитета живота особа са инвалидитетом) у 2018. години
15.December 2017.

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС", брoj 51/09), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава ...
ДетаљнијеОглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева
14.December 2017.

На основу члана 12. Одлуке о постављању привремених пословних објеката на територији града Смедерева у („Службени лист града Смедерева", број 8/2017 и 11/2017) и ...
ДетаљнијеЈАВНИ УВИД - НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКА СМЕДЕРЕВО
13.December 2017.

            Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне  послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о ...
ДетаљнијеКодекс понашања службеника и намештеника Градске управе града Смедерева
13.December 2017.

            На основу члана 4. став 7. и члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - 4 (ЧЕТИРИ) СТАНА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
06.December 2017.

   На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
06.December 2017.

                        Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе ...
ДетаљнијеТРИБИНА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА
22.November 2017.

Међународни дан борбе против насиља над женама, установиле су Уједињене нације и обележава се 25. новембра. Овим даном у свету  почиње 16 дана активизма - ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА СМЕДЕРЕВА
22.November 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАТ.ПАРЦ.БР.696/1 КО СМЕДЕРЕВО - КОМПЛЕКС СТАРЕ ЖЕЛЕЗАРЕ, И ФАЗА (ЦЕЛИНА 3)
22.November 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ СМЕДЕРЕВА
22.November 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКА СМЕДЕРЕВО
22.November 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеЈАВНИ УВИД - НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МАРИНА СМЕДЕРЕВО" У СМЕДЕРЕВУ
16.November 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне  послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеОдлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Смедерева
13.November 2017.

 Одлуку о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Смедерева, можете погледати или преузети ОВДЕ.
ДетаљнијеСајам запошљавања у Смедереву
13.November 2017.

Дана 15.11.2017. године, у холу Центра за културу у Смедереву, у термину од 10 до 12 часова, у организацији Националне службе за запошљавање, одржаће се  овогодишњи ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ - за избор корисника помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица/бивших избеглица при куповини две сеоске куће са окућницом, у циљу решавања стамбених потреба избеглица
06.November 2017.

На основу Правилника о условима, критеријумима и поступку за избор корисника за куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције "Кров 2017" и ...
ДетаљнијеРедовна уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2017. годину најкасније до 14.новембра 2017.године
02.November 2017.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ обавештава пореске обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица да рок за редовну уплату обавезе за ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ – НАКНАДА ЗА РАД У БИРАЧКИМ ОДБОРИМА
01.November 2017.

Обавештавају се сва лица која су учествовала у раду бирачких одбора у сталном и проширеном саставу у спровођењу избора за председника Републике одржаних 2. ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - ЗАСЕБНОГ ОБЈЕКТА ИЛИ ПРОСТОРА У СКЛОПУ ДРУГОГ ОБЈЕКТА ПОВРШИНЕ ОКО 250 М2 У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
18.October 2017.

Н А Ц Р Т   На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 2.,17. и ...
ДетаљнијеКАМЕРАМА ПРОТИВ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
18.October 2017.

 Комунална полиција Градске управе Смедерево позива грађане да активно учествују у  очувању животне средине  и тиме дају свој допринос чистоћи града и ...
ДетаљнијеСазив за састанак - Повећање прилика за запошљавање сезонских радника
17.October 2017.

Поштовани,             У програму Владе Републике Србије, у оквиру реформе радног законодавства, али и у циљу смањења сиве економије, ...
ДетаљнијеПравилник о организацији и систематизацији радних места
10.October 2017.

 Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Смедерева, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном ...
ДетаљнијеОбавештење о спровођењу систематске дератизације у 2017. год.
06.October 2017.

 Град Смедерево је закључио Уговор о извођењу СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ са Групом понуђача коју чине Привредно друштво Sinitra DDD export-import д.о.о.Ваљево и DE-MUS д.о.о. ...
ДетаљнијеПравилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Смедерева, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном урбанисти града Смедерева
06.October 2017.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Смедерева, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном ...
ДетаљнијеОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
02.October 2017.

              На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ
28.September 2017.

                На основу Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задоваољавају потребе и интереси грађана у ...
Детаљније