ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА НАСТАВЉА БОРБУ ПРОТИВ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ „ЦВРЧАК 2018“ Представљен РОМАЦТЕД програм ... Споразум о сарадњи Града Смедерева и Економског факултета у Београду

Сервиси Градске управе


 •  

   

 •  

 •  

  mapa pristupacnosti

 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

 •  

   

   

Архива објава

На овој страници можете видети архиву објављелих јавних позива, конкурса, обавештења као и неке од одлука.

 

 


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ И ГЕНЕРАЛНЕ ТЕРЕТЕ У ЛУЦИ СМЕДЕРЕВО
14.March 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
Детаљније
ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА - 2018. година
05.March 2018.

На овом линку можете преузети документ ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА - 2018. година
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018. ГОДИНИ
27.February 2018.

  На основу чланова 2., 3., 4.  и 7. Одлукe о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији ...
Детаљније
29. СМЕДЕРЕВСКЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ - ДОБИТНИК СВЕТОСАВСКЕ ПОВЕЉЕ - ДР НЕНАД ПЕТРОВИЋ
30.January 2018.

 29. СМЕДЕРЕВСКЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ ДОБИТНИК СВЕТОСАВСКЕ ПОВЕЉЕ - ДР НЕНАД ПЕТРОВИЋ   „Светосавска повеља" за 2017. годину додељује се др Ненаду ...
Детаљније
ОДЛУКА о поништавању Одлуке Градског већа града Смедерева број 463-207/2017-07 од 26. децембра 2017. године
24.January 2018.

На основу члана 45. став 1. тачка 12. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст) а у вези са чланом 15. и чланом 16. Одлуке о ...
ДетаљнијеЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНО-СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2298 КО ЛИПЕ У РАДИНЦУ
24.January 2018.

            Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о ...
ДетаљнијеОДЛУКА о поништавању Одлуке Градског већа града Смедерева број 463-206/2017-07 од 26. децембра 2017. године
24.January 2018.

На основу члана 45. став 1. тачка 12. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст) а у вези са чланом 15. и чланом 16. Одлуке о ...
Детаљније
ОДЛУКА о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву
19.January 2018.

    На основу члана 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008-др. Закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 88. став 3. ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ОСТВАРИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ТРУДНИЦАМА И ПОРОДИЉАМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА - 2017
11.January 2018.

            На основу члана  25. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2008), а у ...
ДетаљнијеОбавештење
10.January 2018.

Позивамо све заинтересоване ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ да присуствују информативној трибини на тему услова и начина коришћења бесповратних подстицаја ...
ДетаљнијеДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА
05.January 2018.

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У НАБАВКУ НОВОГ ...
ДетаљнијеПОЗИВ за давање иницијативе за доделу признања и награда града Смедерева поводом Светосавских свечаности
03.January 2018.

Поводом организовања 29. Смедеревских светосавских свечаности у граду Смедереву, упућујемо    П О З И В             за давање ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације за изградњу пратећих садржаја аутопута Е-75 на петљи Колари - лево
26.December 2017.

    Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a.Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ, МАШИНА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
25.December 2017.

ПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У НАБАВКУ НОВЕ ...
ДетаљнијеИзмена Огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева
20.December 2017.

На основу члана 12. Одлуке о постављању привремених пословних објеката на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 8/2017 и 11/2017), а у ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
20.December 2017.

    На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), ...
ДетаљнијеЈАВНИ УВИД НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАТ.ПАРЦ.БР.696/1 КО СМЕДЕРЕВО - КОМПЛЕКС СТАРЕ ЖЕЛЕЗАРЕ, И ФАЗА (ЦЕЛИНА 3)
20.December 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеЈАВНИ УВИД НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ СМЕДЕРЕВА
20.December 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеЈАВНИ УВИД НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА СМЕДЕРЕВА
20.December 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева у области социјалне заштите (унапређивање квалитета живота особа са инвалидитетом) у 2018. години
15.December 2017.

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС", брoj 51/09), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава ...
ДетаљнијеОглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева
14.December 2017.

На основу члана 12. Одлуке о постављању привремених пословних објеката на територији града Смедерева у („Службени лист града Смедерева", број 8/2017 и 11/2017) и ...
ДетаљнијеЈАВНИ УВИД - НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКА СМЕДЕРЕВО
13.December 2017.

            Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне  послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о ...
ДетаљнијеКодекс понашања службеника и намештеника Градске управе града Смедерева
13.December 2017.

            На основу члана 4. став 7. и члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - 4 (ЧЕТИРИ) СТАНА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
06.December 2017.

   На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
06.December 2017.

                        Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе ...
ДетаљнијеТРИБИНА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА
22.November 2017.

Међународни дан борбе против насиља над женама, установиле су Уједињене нације и обележава се 25. новембра. Овим даном у свету  почиње 16 дана активизма - ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА СМЕДЕРЕВА
22.November 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАТ.ПАРЦ.БР.696/1 КО СМЕДЕРЕВО - КОМПЛЕКС СТАРЕ ЖЕЛЕЗАРЕ, И ФАЗА (ЦЕЛИНА 3)
22.November 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ СМЕДЕРЕВА
22.November 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКА СМЕДЕРЕВО
22.November 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеЈАВНИ УВИД - НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МАРИНА СМЕДЕРЕВО" У СМЕДЕРЕВУ
16.November 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне  послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеОдлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Смедерева
13.November 2017.

 Одлуку о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Смедерева, можете погледати или преузети ОВДЕ.
ДетаљнијеСајам запошљавања у Смедереву
13.November 2017.

Дана 15.11.2017. године, у холу Центра за културу у Смедереву, у термину од 10 до 12 часова, у организацији Националне службе за запошљавање, одржаће се  овогодишњи ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ - за избор корисника помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица/бивших избеглица при куповини две сеоске куће са окућницом, у циљу решавања стамбених потреба избеглица
06.November 2017.

На основу Правилника о условима, критеријумима и поступку за избор корисника за куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције "Кров 2017" и ...
ДетаљнијеРедовна уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2017. годину најкасније до 14.новембра 2017.године
02.November 2017.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ обавештава пореске обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица да рок за редовну уплату обавезе за ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ – НАКНАДА ЗА РАД У БИРАЧКИМ ОДБОРИМА
01.November 2017.

Обавештавају се сва лица која су учествовала у раду бирачких одбора у сталном и проширеном саставу у спровођењу избора за председника Републике одржаних 2. ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - ЗАСЕБНОГ ОБЈЕКТА ИЛИ ПРОСТОРА У СКЛОПУ ДРУГОГ ОБЈЕКТА ПОВРШИНЕ ОКО 250 М2 У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
18.October 2017.

Н А Ц Р Т   На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 2.,17. и ...
ДетаљнијеКАМЕРАМА ПРОТИВ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
18.October 2017.

 Комунална полиција Градске управе Смедерево позива грађане да активно учествују у  очувању животне средине  и тиме дају свој допринос чистоћи града и ...
ДетаљнијеСазив за састанак - Повећање прилика за запошљавање сезонских радника
17.October 2017.

Поштовани,             У програму Владе Републике Србије, у оквиру реформе радног законодавства, али и у циљу смањења сиве економије, ...
ДетаљнијеПравилник о организацији и систематизацији радних места
10.October 2017.

 Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Смедерева, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном ...
ДетаљнијеОбавештење о спровођењу систематске дератизације у 2017. год.
06.October 2017.

 Град Смедерево је закључио Уговор о извођењу СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ са Групом понуђача коју чине Привредно друштво Sinitra DDD export-import д.о.о.Ваљево и DE-MUS д.о.о. ...
ДетаљнијеПравилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Смедерева, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном урбанисти града Смедерева
06.October 2017.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Смедерева, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном ...
ДетаљнијеОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
02.October 2017.

              На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ
28.September 2017.

                На основу Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задоваољавају потребе и интереси грађана у ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
27.September 2017.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о ...
ДетаљнијеКОНКУРС за песничку награду СМЕДЕРЕВСКИ ОРФЕЈ
21.September 2017.

 48. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН расписујe КОНКУРС   за песничку награду   СМЕДЕРЕВСКИ ОРФЕЈ     Аутори са подручја ...
ДетаљнијеОДЛУКЕ - Комисија за избор пројеката у култури
20.September 2017.

                              На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике ...
ДетаљнијеРЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
19.September 2017.

            На основу члана 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник Републике Србије", број 83/2014, 58/2015 и ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2017. ГОДИНИ
12.September 2017.

На основу чланова 2., 3. и 7. Одлукe о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018
11.September 2017.

  Локални савет за побољшање положаја Рома  града Смедерева, расписује:     ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ ...
Детаљније130. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН - ПРОГРАМ
06.September 2017.

   130. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ПРОГРАM СРЕДА 6. септембар 2017. ВИНСКИ ГРАД 21,00-23,00 Наступ тамбурашког оркестра „Успомене"   ЧЕТВРТАК 7. септембар 2017. ...
ДетаљнијеРешење о образовању комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у областијавног информисања за 2017. годину који се финансирају из буџета града Смедерева и именовању чланова комисије
04.September 2017.

 На основу чланова 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
30.August 2017.

  Република  Србија Град Смедерево Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања крпеља на територији града Смедерева
28.August 2017.

 Обавештавамо вас да ће се третман сузбијања крпеља на територији града Смедерева вршити дана 30.08.- 01.09.2017. године у временском раздобљу од 10 до 16 часова. Третман ...
ДетаљнијеОДЛУКА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
25.August 2017.

            На основу члана 55. и члана 192. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања ларви комараца са земље на територији града Смедерева
24.August 2017.

 Обавештавамо вас да ће се третман сузбијања ларви комараца са земље  на територији града Смедерева вршити дана 25.08. и 26.08.2017. биолошким препаратом Larvastop ZG , ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ-Дају се на привремено коришћење површине јавне намене у Тврђави за време одржавања манифестације Смедеревска јесен 2017"
16.August 2017.

            Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање на привремено коришћење површина јавне намене у Тврђави за ...
ДетаљнијеОДЛУКА о избору програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева у 2017. години
15.August 2017.

 На основу чланова 2., 3. и 7. Одлукe о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града ...
ДетаљнијеЈавни позив за учешће на конкурсу за суфинанисирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину
09.August 2017.

                На основу чланова 17., 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник Републике Србије", број ...
ДетаљнијеКОНКУРС за песничку награду
09.August 2017.

 ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 48. МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН   расписује       КОНКУРС    за песничку награду Златна ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ – СТАНА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
09.August 2017.

 На овом линку у ПДФ-у можете преузети ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  - СТАНА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА.
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања ларви комараца из ваздуха на територији града Смедерева
03.August 2017.

 Обавештавамо вас да ће се третман сузбијања ларви комараца из ваздуха, на територији града Смедерева вршити дана 4.8.2017. године у раним јутарњим сатима уколико ...
ДетаљнијеОглас за давање у закуп прикупљањем писмених понуда
24.July 2017.

На овом линку у ПДФ-у можете преузети ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА.
ДетаљнијеЈавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу хладњаче за чување воћа и поврћа
24.July 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања ларви комараца са земље на територији града Смедерева
19.July 2017.

Обавештавамо вас да ће се третман сузбијања ларви комараца са земље  на територији града Смедерева вршити дана 20.07. и 21.07.2017. биолошким препаратом Larvastop ZG , који ...
ДетаљнијеОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2017. ГОДИНИ
12.July 2017.

            На основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања ларви комараца са земље на територији града Смедерева
11.July 2017.

Обавештавамо вас да ће се третман сузбијања ларви комараца са земље  на територији града Смедерева вршити дана 14.07. и 15.07.2017. биолошким препаратом Larvastop ZG , који ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања ларви комараца са земље на територији града Смедерева
05.July 2017.

Обавештавамо вас да ће се третман сузбијања ларви комараца са земље  на територији града Смедерева вршити дана 05.07. и 06.07.2017. биолошким препаратом Larvastop ZG , који ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - ПРОСТОРА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
05.July 2017.

На овом линку у ПДФ-у можете преузети ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - ПРОСТОРА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА.
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - СТАНА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
05.July 2017.

На овом линку можете преузети у ПДФ формату ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - СТАНА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА.
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
30.June 2017.

Република Србија Град Смедерево Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Број :320-47/2017-03 Датум :29.06.2017.године ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
23.June 2017.

            На основу члана 12. став 2. и члана 13. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији Града Смедерева ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА
30.June 2017.

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
30.June 2017.

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ГОВЕДАРСТВУ
30.June 2017.

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗА КРАТКОРОЧНО И ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, УЗ УЧЕШЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У СУФИНАНСИРАЊУ ДЕЛА КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ
30.June 2017.

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2017.години
28.June 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2017.години ФОРМУЛАР за пријаву на Јавни конкурса за ...
ДетаљнијеРЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
27.June 2017.

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ...
ДетаљнијеОДЛУКА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
26.June 2017.

На основу члана 55. и члана 192. Закона о раду ( '' Службени Гласник РС'', број 24/2005, 61/2005, 54/ 2009 и 32/2013 и 75/2014) ),               начелница ...
ДетаљнијеЈавни позив за избор програма у области спорта који ће се финансирати из буџета града Смедерева у 2017.години
22.June 2017.

Јавни позив за избор програма у области спорта који ће се финансирати из буџета града Смедерева у 2017.годиниПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2017. ГОДИНИ
22.June 2017.

             На основу члана 46., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
21.June 2017.

На основу члана 59. став 1, а у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016 - др. ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања ларви комараца из ваздуха на територији града Смедерева
20.June 2017.

Обавештавамо вас да ће се први третман сузбијања ларви комараца из ваздуха,  на територији града Смедерева вршити дана 21. 6. 2017. године уколико се створе повољни ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања крпеља на територији града Смедерева
14.June 2017.

Обавештавамо вас да ће се први третман сузбијања крпеља на територији града Смедерева вршити дана 15. 6. 2017. године у временском раздобљу од 10 до 16 часова.Третман ће ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијањa ларви комараца са земље
13.June 2017.

Дана 13.06.2017. у преподневним сатима, започеће се извођење третмана сузбијања ларви комараца са земље. Третман ће се извести препаратом Ларвастоп ЗГ, који није ...
Детаљније
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РЕГИСТРОВАВАЊА И ЕВИДЕНТИРАЊА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
06.June 2017.

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РЕГИСТРОВАВАЊА И ЕВИДЕНТИРАЊА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА   На основу члана 18. став 1. и члана 22. ...
ДетаљнијеЈАВНИ УВИД - НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКА СМЕДЕРЕВО
31.May 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2017. ГОДИНИ
22.May 2017.

На следећем линку можете преузети ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ...
ДетаљнијеЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА - 2017.
17.May 2017.

Овде можете преузети ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА - 2017. 
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ
16.May 2017.

           На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
16.May 2017.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ
16.May 2017.

    На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 ...
ДетаљнијеЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за изградњу три сило ћелије (по 300 т) и усипног коша, на катастарској парцели број 5898 к.о. Осипаоница у Осипаоници
27.April 2017.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину
12.April 2017.

              На основу чланова 17., 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије", број 83/2014, ...
ДетаљнијеНУШИЋЕВА НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО МИЛЕНИ ДРАВИЋ
07.April 2017.

Према једногласној одлуци жирија, који су чинили Љиљана Стјепановић, драмска уметница (председник жирија), Радмила Живковић, драмска уметница, др Зоран ...
Детаљније