... Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика

Сервиси Градске управе


 •  

   

 •  

 •  

  mapa pristupacnosti

 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

 •  

   

   

Архива објава

На овој страници можете видети архиву објављелих јавних позива, конкурса, обавештења као и неке од одлука.

 

 


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА
19.November 2018.

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 21/2016, 113/2017 и ...
Детаљније
ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА И НАМЕНЕ ПРОСТОРА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО (ГРАД СМЕДЕРЕВО)
06.November 2018.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ НА ДЕЛОВИМА КО ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО (ГРАД СМЕДЕРЕВО)ЈАВНИ УВИДПРЕГЛЕДНИ ПЛАН МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА И НАМЕНЕ ПРОСТОРА НА ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДАНОГ ПЛАНА МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА И НАМЕНЕ ПРОСТОРА-ПРОЈЕКАТ КОМАСАЦИЈЕ НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО
06.November 2018.

На овом линку можете погледати ОДЛУКУ О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДАНОГ ПЛАНА МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА И НАМЕНЕ ПРОСТОРА-ПРОЈЕКАТ КОМАСАЦИЈЕ НА КОМАСАЦИОНОМ ...
ДетаљнијеЈавна расправа о Локалном акционом плану за борбу против корупције града Смедерева
29.October 2018.

             Радна група за израду Локалног акционог плана за борбу против корупције на територији града Смедерева 2019 - 2021. године ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ПРВОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА И СТУДЕНТИМА НА ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
26.October 2018.

На основу чланова 3. и 16. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2017, 14/2017 и ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
26.October 2018.

            На основу чланова 3. и 16. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
26.October 2018.

На основу чланa 8. Правилника за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији града Смедерева, број 8/2015 од 25. септембра 2015. године, Решења ...
ДетаљнијеИзвештај о контроли квалитета вода са јавних чесама узоркованих Октобра 2018. године
25.October 2018.

 Извештај о контроли квалитета вода са јавних чесама узоркованих Октобра 2018. године, можете погледати овде.
ДетаљнијеОдлука о усвајању прегледног плана сталних објеката и вишегодишњих засада на комасационом подручју делова ко Шалинац,Кулич и Смедерево
24.October 2018.

Одлуку о усвајању прегледног плана сталних објеката и вишегодишњих засада на комасационом подручју делова ко Шалинац,Кулич и Смедерево можете преузети са овог ...
ДетаљнијеОглас за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/106 КО Смедерево, у јавној својини града Смедерева
24.October 2018.

  На основу Одлуке Градског већа града Смедерева број 463-156/2018-07 од 19. октобра 2018. године, а у складу са члановима 15. и 16. Одлуке о отуђењу и давању у закуп ...
ДетаљнијеОглас за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/68 КО Смедерево, у јавној својини града Смедерева
24.October 2018.

На основу Одлуке Градског већа града Смедерева, број 463-155/2018-07 од 19. октобра 2018. године, а у складу са члановима 15. и 16. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског ...
ДетаљнијеПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
22.October 2018.

             Комисија за израду Нацрта одлуке о изменама и допунама Статута града Смедерева, позива све грађане, удружења, правна лица ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
17.October 2018.

Град Смедерево - Комисија за пословни простор, на основу Закључака Градског већа града Смедерева бр. 361-153/2018-07 од 12.10.2018. године  расписује: О  Г  Л  А  С ...
ДетаљнијеОглас за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/65 КО Смедерево, у јавној својини града Смедерева
17.October 2018.

  На основу Одлуке Градског већа града Смедерева, а у складу са члановима 15. и 16. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени лист града ...
ДетаљнијеРЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
12.October 2018.

            На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама  локалне самоуправe („Службени ...
ДетаљнијеОДЛУКЕ - Комисија за спровођење комасације
12.October 2018.

ОДЛУКА О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА СТАЛНИХ ОБЈЕКАТА И ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВО
10.October 2018.

На овом линку можете погледати ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВО.
ДетаљнијеСПИСАК ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА за ПАКЕТЕ ХРАНЕ
08.October 2018.

   С П И С А К    ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА за ПАКЕТЕ ХРАНЕ 05.10. 2018.године   Ред. број Име и презиме Адреса 1 Биљана Поповић ул.Краља ...
ДетаљнијеСПИСАК ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА за ПАКЕТЕ ХРАНЕ
08.October 2018.

      С П И С А К    ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА  за ПАКЕТЕ ХРАНЕ 05.10. 2018.године   Ред. број Име и презиме Адреса 1 Кенеди ...
ДетаљнијеОДЛУКА - једнократна новчана помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица
08.October 2018.

На основу члана 5. став 2. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално ...
ДетаљнијеОДЛУКА - помоћ при набавци огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица
08.October 2018.

На основу члана 5. став 2. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално ...
ДетаљнијеОбавештење у вези са употребом печата привредних субјеката
04.October 2018.

Обавештење    у вези са употребом печата привредних  субјеката       Одредбом члана 25. став 3 Закона о изменама и допунама Закона о привредним ...
ДетаљнијеОГЛАС за давање у закуп ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА прикупљањем писмених понуда
03.October 2018.

Град Смедерево - Комисија за пословни простор, на основу закључака Градског већа града Смедерева, број 361-70/2018-07 од 13.04.2018. године, број 361-66/2018-07 од 10.05.2018. године, број ...
ДетаљнијеЈАВНИ УВИД Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Марина Смедерево" у Смедереву
03.October 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ПАНСИОН ЗА НОЋЕЊЕ ГОСТИЈУ ИНВЕСТИТОРА „ ВИЛА ЈУГОВО-С " ДОО СМЕДЕРЕВО
03.October 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ у 2018. ГОДИНЕ
02.October 2018.

 Град Смедерево је закључио Уговор о извођењу СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ са Групом понуђача коју чине: Завод за ДДД ,,ЕКО-САНˮ ул. Батајнички друм 13, Земун- ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи при набавци огрева социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији Града Смедерева
26.September 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКА УПРАВА Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране
26.September 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКА УПРАВА Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ за доделу једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији Града Смедерева
26.September 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКА УПРАВА Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
26.September 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ
26.September 2018.

На основу Локалног акционог плана запошљавања Града Смедерева за 2018.годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма ...
ДетаљнијеИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА КОЈИ СУ ДОБИЛИ МАЊИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ОД ТРАЖЕНОГ
21.September 2018.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ...
ДетаљнијеРЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018. ГОДИНИ
21.September 2018.

На следећем линку можете погледати РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ...
ДетаљнијеПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
21.September 2018.

На следећем линку можете погледати ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ.
ДетаљнијеОперативни план за третман сузбијања ларви комараца са земље на територији града Смедерева
21.September 2018.

 Oперативни план за третман сузбијања ларви комараца са земље на територији града Смедерева, можете погледати овде.
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА
19.September 2018.

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 21/2016, 113/2017 и ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА УЗГАЈАЊЕ ЖИВИНЕ У МАЛОЈ КРСНИ
18.September 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ КРМАЧА И ТОВЉЕНИКА У МАЛОЈ КРСНИ
18.September 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ НА КАТ. ПАРЦ. БР. 1568/13 К.О. ВРАНОВО У ВРАНОВУ
18.September 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеПредавање: Јавна дипломатија и економски раст Кине
17.September 2018.

  Институт Конфучије из Београда и Центар за културу Смедерево позивају вас на предавање     Јавна дипломатија и економски раст Кине Предавач: Проф. др ...
ДетаљнијеНедеља кинеског филма 18.9 – 22.9.2018.
17.September 2018.

Институт Конфучије из Београда и Центар за културу Смедерево    Нeдeљa кинeскoг филмa 18.9 - 22.9.2018.    Центар за културу Смедерево Биоскопска дворана У 20.00 ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАДОВОЉЕЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
14.September 2018.

 ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАДОВОЉЕЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА можете погледати ...
ДетаљнијеРЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018.ГОДИНИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
14.September 2018.

 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018.ГОДИНИ И ...
ДетаљнијеКОНКУРС за песничку награду СМЕДЕРЕВСКИ ОРФЕЈ
14.September 2018.

49. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН   расписујe   КОНКУРС   за песничку награду   СМЕДЕРЕВСКИ ОРФЕЈ     Аутори са ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - 2 (ДВЕ) СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
12.September 2018.

   На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019
10.September 2018.

Локални савет за побољшање положаја Рома  града Смедерева, расписује:     ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања крпеља
07.September 2018.

Обавештење о третману сузбијања крпеља на територији града Смедерева можете погледати овде
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ
05.September 2018.

На основу Правилника о условима, критеријумима и поступку за избор корисника за куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције "Кров 2017" и ...
Детаљније131. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ПРОГРАМ
05.September 2018.

131. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ПРОГРАM СРЕДА 5. септембар 2018. ВИНСКИ ГРАД 21.00-23.00 Наступ тамбурашког оркестра „Успомене"   ЧЕТВРТАК 6. септембар 2018. ГРАДСКИ ...
ДетаљнијеОбавештење о третману одраслих форми комараца
04.September 2018.

Обавештење о третману одраслих форми комараца можете погледати ОВДЕ
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ- КЛАСИЧАН БАЛЕТ, НАРОДНА ИГРА, САВРЕМЕНА ИГРА У 2018. ГОДИНИ
03.September 2018.

              На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ У 2018. ГОДИНИ
03.September 2018.

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2018. ГОДИНИ
03.September 2018.

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ У 2018. ГОДИНИ
03.September 2018.

              На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ
03.September 2018.

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ - Бирачки списак
27.August 2018.

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије",бр.104/2009 и 99/2011) и члана 7. Правилника о начину вођења посебног ...
ДетаљнијеОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018. ГОДИНИ
22.August 2018.

            На основу члана 12. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ - ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЋАЊЕ ДОСТУПНО ЈЕ ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА
22.August 2018.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СМЕДЕРЕВА, У САРАДЊИ СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ, ПОСТАВИЛА ЈЕ СЕДАМ ПОС ТЕРМИНАЛА И ТИМЕ ЈЕ ОМОГУЋИЛА ...
ДетаљнијеОбавештење о третману одраслих форми комараца
22.August 2018.

 Обавештење о третману одраслих форми комараца можете погледати овде.
ДетаљнијеЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У СКЛОПУ ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ ЖИВИНЕ И ХЛАДЊАЧЕ СА МАГАЦИНСКИМ ПРОСТОРОМ
22.August 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеОбавештење о третману одраслих форми комараца
15.August 2018.

 Обавештење о третману одраслих форми комараца можете погледати овде.
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ - Смедеревска јесен 2018
15.August 2018.

            Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање на привремено коришћење површина јавне намене у Тврђави за ...
Детаљније
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА СМЕДЕРЕВО
08.August 2018.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА СМЕДЕРЕВО
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА СА УПРАВНОМ ЗГРАДОМ НА К.П. БР. 1106 К.О. ПЕТРИЈЕВО, ИНВЕСТИТОРА СТОЈКОВИЋ САШЕ ИЗ СМЕДЕРЕВА, ВЕНЧАЧКА 33
08.August 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ У 2018. ГОДИНИ
07.August 2018.

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину ...
ДетаљнијеОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ– КЛАСИЧАН БАЛЕТ, НАРОДНА ИГРА, САВРЕМЕНА ИГРА У 2018. ГОДИНИ
07.August 2018.

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину ...
ДетаљнијеОглас за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/65 КО Смедерево, у јавној својини града Смедерева
01.August 2018.

 Оглас за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/65 КО Смедерево, у јавној својини града Смедерева, можете ...
ДетаљнијеОглас за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарских парцела број 233/75 и 233/76 обе КО Смедерево, у јавној својини града Смедерева
01.August 2018.

 ОГЛАС за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарских парцела број 233/75 и 233/76 обе КО Смедерево, у јавној својини града Смедерева, ...
ДетаљнијеОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2018. ГОДИНИ
07.August 2018.

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину ...
ДетаљнијеОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ У 2018.ГОДИНИ
07.August 2018.

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора ...
ДетаљнијеОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ У 2018.ГОДИНИ
07.August 2018.

 На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину ...
ДетаљнијеОбавештење о третману одраслих форми комараца - одлагање
01.August 2018.

  Због најављених нестабилних временских прилика, извођење третмана сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље на територији града Смедерева, се ...
ДетаљнијеОбавештење о третману одраслих форми комараца
01.August 2018.

 Обавештење о третману одраслих форми комараца можете погледати овде.
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
01.August 2018.

 ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА, можете погледати на овом линку.
ДетаљнијеРешења о постављању привремених заступника за имаоце права непокретности
31.July 2018.

 Решења о постављању привремених заступника за имаоце права непокретности можете преузети са овог линка.
ДетаљнијеОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
27.July 2018.

На основу члана 3. и члана 16. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 6/2017, 14/2017 ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ПРВОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА И СТУДЕНТИМА НА ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
27.July 2018.

На основу члана 3. и члана 16. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 6/2017, 14/2017 ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2018. години
25.July 2018.

  На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016- аутентично тумачење), чланова 87. и 95-97. ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
23.July 2018.

 Јавни позив за избор корисника за додели средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз набавку ...
ДетаљнијеРешења о постављању привремених заступника за имаоце права непокретности
19.July 2018.

Решења о постављању привремених заступника за имаоце права непокретности можете преузети са овог линка.
ДетаљнијеОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА О КОМАСАЦИОНОЈ ПРОЦЕНИ ЗЕМЉИШТА И ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ ЗЕМЉИШТА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ДЕЛОВА КО ШАЛИНАЦ, КО КУЛИЧ И КО СМЕДЕРЕВО
18.July 2018.

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА О КОМАСАЦИОНОЈ ПРОЦЕНИ ЗЕМЉИШТА И ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ ЗЕМЉИШТА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ ЗЕМЉИШТА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ДЕЛОВА КО ШАЛИНАЦ, КО КУЛИЧ И КО СМЕДЕРЕВО
18.July 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ ЗЕМЉИШТА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ДЕЛОВА КО ШАЛИНАЦ, КО КУЛИЧ И КО СМЕДЕРЕВО МОЖЕТЕ ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ПРЕТАКАЛИШТА СА ПУМПНОМ СТАНИЦОМ НА К.П. БР. 225/1 К.О. СМЕДЕРЕВО
18.July 2018.

            Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Сектор североисток
18.July 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Централно подручје
18.July 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Сектор југ
18.July 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеОдлука о одређивању привремених заступника од 05.07.2018
10.July 2018.

Одлуку о одређивању привремених заступника од 05.07.2018 можете погледати на овом линку.
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране
29.June 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКА УПРАВА Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
27.June 2018.

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Град Смедерево Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
27.June 2018.

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а  Град Смедерево  Комисија за израду  Годишњег програма заштите,  уређења ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
27.June 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени ...
ДетаљнијеПОЗИВ за имаоце права на непокретностима и имаоце правног интереса у комасационом подручју делова катастарскох општина Шалинац, Кулич и Смедерево
20.June 2018.

ПОЗИВ за имаоце права на непокретностима и имаоце правног интереса у комасационом подручју делова катастарскох општина Шалинац, Кулич и Смедерево (град ...
ДетаљнијеКОНАЧНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
19.June 2018.

       Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава интерно расељених лица док су у ...
ДетаљнијеОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
19.June 2018.

 Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
14.June 2018.

            На основу члана 12. став 2. и члана 13. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији Града Смедерева ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева
13.June 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеРАНИ ЈАВНИ УВИД Измена и допуна Плана детаљне регулације „Марина Смедерево" у Смедереву
07.June 2018.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеЈавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа
25.May 2018.

  Јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа   Рок за пријаву: петак, 6. јул 2018. ...
Детаљније