Светосавска академија Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве

Сервиси Градске управе

 •  

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

 •  

   

 •  

 •  

   


 •  

 •  

   

 •  

 •  

  mapa pristupacnosti

 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

 •  

   

   

 •  

Архива објава

На овој страници можете видети архиву објављелих јавних позива, конкурса, обавештења као и неке од одлука.

 

 


ПОЗИВ за давање иницијативе за доделу признања и награда града Смедерева поводом Светосавских свечаности
15.January 2020.

Поводом организовања 31. Смедеревских светосавских свечаности у граду Смедереву, упућујемо     П О З И В                за ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу индустријског комплекса
15.January 2020.

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2020. години
10.January 2020.

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), чланова 87. и 95-97. ...
ДетаљнијеОДЛУКА о спровођењу комасације на деловима катастарске општине Осипаоница(Град Смедерево)
23.December 2019.

       На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и ...
ДетаљнијеОДЛУКА О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ У ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОСИПАОНИЦА (ГРАД СМЕДЕРЕВО)
23.December 2019.

На основу члана 32. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 -др.закон), ...
ДетаљнијеОДЛУКЕ И КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ЗА СК ИРЛ И СК РЕА
19.December 2019.

Овде можете преизети наведене одлуке и листе.  ОДЛУКА  СК ИРЛКОНАЧНА ЛИСТА ЗА СК ИРЛОДЛУКА ЗА СК РЕА КОНАЧНА ЛИСТА ЗА СК РЕА 
Детаљније
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2970/2 и 2970/3 К.О. Смедерево, у улици Петријевски поток у Смедереву
12.December 2019.

    На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева у области социјалне заштите (унапређивање квалитета живота особа са инвалидитетом) у 2020. години
02.December 2019.

   На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС", брoj 51/09, 99/2011-др. закони и 44/2018-др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање ...
ДетаљнијеПРЕДЛОЗИ ЛИСТА ЗА ИРЛ И РЕА
22.November 2019.

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА СК ИРЛПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА СК РЕА
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
22.November 2019.

            На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник ...
ДетаљнијеЈАВНИ УВИД Нацрт Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева
20.November 2019.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник ...
ДетаљнијеПРЕДЛОГ ЛИСТЕ
15.November 2019.

Предлог листе корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица кроз доделу пакета грађевинског материјала на територији града Смедерева и ...
ДетаљнијеКОНАЧНА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
13.November 2019.

На основу чланa 8. Правилника за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији града Смедерева, број 17-2 /2019 од 16. августа 2019. године, на који ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ
13.November 2019.

На основу члана 10.став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у ...
ДетаљнијеДоспеће 4. квартала за плаћање пореза на имовину
07.November 2019.

Подсећамо грађане да се порез на имовину плаћа квартално током године, а доспеће сваке рате је средином квартала. Четврти квартал за текућу годину доспева за ...
Детаљније
ОГЛАС за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/114 К.О. Смедерево, у јавној својини града Смедерева
06.November 2019.

  На основу Одлуке Градског већа града Смедерева број 463-134/2019-07 од               30.октобра 2019.године, а у складу са чланoвима 15. и ...
ДетаљнијеИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
05.November 2019.

            На основу чланова 82, 83. и 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ КОМАСАЦИЈА
31.October 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ Можете погледати на следећем линку.
ДетаљнијеОдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Смедереву у другом кругу
23.October 2019.

Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Смедереву у другом кругу можете погледати на овом линку.
ДетаљнијеОбавештење о одржавању јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину
22.October 2019.

Град Смедерево позива све грађане и грађанке да  се, у оквиру поступка припреме буџета за 2020. годину, упознају са Нацртом Одлуке о буџету града Смедерева за ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
18.October 2019.

На основу чланa 8. Правилника за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији града Смедерева, број: 17-2 /2019 од 16. августа 2019. године, на ...
ДетаљнијеОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ВАНГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ
17.October 2019.

На овом линку можете преузети ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ВАНГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ДЕЛОВА КО ШАЛИНАЦ, КО ...
Детаљније
ОГЛАС за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/96 К.О. Смедерево, у јавној својини града Смедерева
09.October 2019.

  На основу Одлуке Градског већа града Смедерева број 463-126/2019-07 од 07.10.2019.године, а у складу са чланoвима 15. и 16. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта и гараже на к.п.бр. 2498 и 13442 К.О. Смедерево
09.October 2019.

    На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, ...
ДетаљнијеОГЛАС за давање у закуп пословног простора прикупљањем писмених понуда
09.October 2019.

Град Смедерево - Комисија за пословни простор, на основу Закључака Градског већа града Смедерева брoj 361-65/2019-07 од 30.09.2019. године,  расписује:     О  Г  ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ у 2019. ГОДИНИ
07.October 2019.

 Град Смедерево је закључио Уговор о извођењу СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ са Групом понуђача коју чине:,,ЕКО-САН ПЛУСˮ ДОО, ул. Батајнички друм 13, Земун- Београд и ...
ДетаљнијеДЕЧЈА НЕДЕЉА
04.October 2019.

„Данас је почело јуче, И део је нашег плана: Дечја права се не уче, Већ се живе сваког дана!" (Дејан Алексић)     7. октобар (понедељак) 12:00 Градски трг ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ ЕУПРО Програм
01.October 2019.

ЕУПРО Прoграм је расписао други јавни позив за предлоге пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа (CFP 10-2019)   Циљ ...
ДетаљнијеОперативни план за третман сузбијања ларви комараца уређајима са земље на територији града Смедерева
27.September 2019.

       Оперативни план за третман сузбијања ларви комараца уређајима са земље на територији града Смедерева, можете погледати или преузети овде.
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ
26.September 2019.

Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине града Смедерева прикупљањем писмених понуда је дана 26.09.2019. године у 12 часова јавно ...
ДетаљнијеОперативни план за третман сузбијања ларви комараца уређајима са земље на територији града Смедерева
19.September 2019.

       Оперативни план за третман сузбијања ларви комараца уређајима са земље на територији града Смедерева, можете погледати или преузети овде.
ДетаљнијеОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ
18.September 2019.

            На основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и ...
ДетаљнијеОДЛУКА и КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА
17.September 2019.

                   На основу Уговора о сарадњи на реализацији за стварање и побољшање услова становања породица избеглица ...
ДетаљнијеКомисија за спровођење комасације на деловима катастраске општине Скобаљ ( Град Смедерево)
16.September 2019.

      Решење о постављењу привременог заступника, можете погледати или преузети овде.     
ДетаљнијеКОМАСАЦИЈА ОБАВЕШТЕЊЕ 1.09.2019.
02.September 2019.

Обавештење 1.09.2019.ОДЛУКА О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ВАНГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ДЕЛОВА КО ШАЛИНАЦ, КО ...
ДетаљнијеПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА
12.September 2019.

На основу члана 14. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 02-133-2/2017-07  од 12. децембра 2018. ...
ДетаљнијеИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
12.September 2019.

            На основу чланова 82. 83. и 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ
11.September 2019.

          На основу члана 6. став 4. Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица избеглица које су биле ...
ДетаљнијеОГЛАС за давање у закуп пословних простора прикупљањем писмених понуда
11.September 2019.

Град Смедерево - Комисија за пословни простор, на основу Закључака Градског већа града Смедерева бр. 361-201/2018-07 од 11.02.2019. године, 361- 14/2018-07 од 28.02.2018.  године, ...
ДетаљнијеПомоћ при набавци огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева
10.September 2019.

Република Србија Град Смедерево Градска управа Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и ...
ДетаљнијеЈеднократна новчана помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева
10.September 2019.

Република Србија Град Смедерево Градска управа Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и ...
ДетаљнијеОбавештење о сузбијању ларви комараца на територији града Смедерево - Подунавски округ
09.September 2019.

 Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији града Смедерево - Подунавски округ, можете погледати или преузети овде.
ДетаљнијеКомисија за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ ( Град Смедерево)
06.September 2019.

 Комисија за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ ( Град Смедерево)Решење о постављењу привременог заступника, можете погледати или ...
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
06.September 2019.

     На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије",  број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, ...
ДетаљнијеКомисија за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ ( Град Смедерево)
05.September 2019.

  Комисија за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ ( Град Смедерево)Решење о постављењу привременог заступника, можете погледати или ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020
05.September 2019.

Локални савет за побољшање положаја Рома  града Смедерева, расписује:     ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ ...
ДетаљнијеОБАВЕШТЕЊЕ
03.September 2019.

Према плану извршења радова на пројекту Изградње јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке ...
ДетаљнијеПРОГРАМ СМЕДЕРЕВСКЕ ЈЕСЕНИ
02.September 2019.

132. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ПРОГРАM СРЕДА 4. септембар 2019. ВИНСКИ ГРАД 21.00-23.00 Концерт тамбурашког оркестра „БАНАТСКИ КИЦОШИ" ЧЕТВРТАК 5. септембар 2019. ГРАДСКИ ...
ДетаљнијеОперативни план за третман сузбијања одраслих форми комараца
30.August 2019.

Оперативни план за третман сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље на територији града Смедерева, можете погледати ОВДЕ
Детаљније
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за урбанистичко- архитектонску разраду локације на кат.парц. бр. 2783/5 КО Враново
28.August 2019.

  На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу пословних објеката са складиштима на к.п. бр. 13205/1 КО Смедерево
28.August 2019.

  На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања ларви комараца из ваздуха на територији града Смедерева
21.August 2019.

Обавештење о третману сузбијања ларви комараца из ваздуха на територији града Смедерева можете погледати овде
ДетаљнијеОперативни план за третман сузбијања одраслих форми комараца
19.August 2019.

Оперативни план за третман сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље и ваздуха на територији града Смедерева, можете погледати овде
ДетаљнијеО Г Л А С ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
14.August 2019.

            Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање на привремено коришћење површина јавне намене у Тврђави за забавне радње, ...
ДетаљнијеО Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА (ДРУГО ОГЛАШАВАЊЕ)
12.August 2019.

Град Смедерево - Комисија за пословни простор, на основу Закључака Градског већа града Смедерева бр. 361-201/2018-07 од 11.02.2019. године, расписује: О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ...
ДетаљнијеЈавни позив Комисије за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ (Град Смедерево)
09.August 2019.

Јавни позив Комисије за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ (Град Смедерево) можете преузети ОВДЕ
ДетаљнијеОперативни план за третман сузбијања ларви комараца са земље на територији града Смедерева
08.August 2019.

Оперативни план за третман сузбијања ларви комараца са земље на територији града Смедерева можете преузети овде
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за доградњу-надзиђивање вишепородичног стамбено-пословног објекта од три ламеле на кат.парц. бр. 1549 К.О.Смедерево
07.August 2019.

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу складишних хала са управном зградом и силосем на кат.парц. бр. 233/102 К.О. Смедерево
07.August 2019.

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, ...
ДетаљнијеОдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Смедереву, у првом кругу
07.August 2019.

       Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Смедереву, у првом кругу, можете ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбеног објекта, радионице и магацина на кат.парц. бр. 811/1 К.О. Вучак
07.August 2019.

  На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, ...
ДетаљнијеЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за проширење и реконструкцију Кајмакчаланске улице у Смедереву
07.August 2019.

  На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања одраслих комараца уређајима са земље
07.August 2019.

     Обавештење о третману сузбијања одраслих комараца уређајима са земље, можете погледати и преузети овде.
ДетаљнијеОбавештење о почетку радова на спровођењу археолошког истраживања у централном делу варошког бедема Смедеревске тврђаве – сектор Варошке капије I
06.August 2019.

       Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је у сарадњи са Министарством културе Републике Србије обезбедио средства неопходна за ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ - КЛАСИЧАН БАЛЕТ, НАРОДНА ИГРА, САВРЕМЕНА ИГРА У 2019. ГОДИНИ
05.August 2019.

       На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ У 2019. ГОДИНИ
05.August 2019.

         На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2019. ГОДИНИ
05.August 2019.

       На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ У 2019. ГОДИНИ
05.August 2019.

         На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ
05.August 2019.

        На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОГ АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2019. ГОДИНИ
05.August 2019.

        На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, ...
ДетаљнијеСаопштење поводом радова на путној инфратсруктури у Смедереву
02.August 2019.

У петак, 2. августа, почели су радови на реконструкцији Коларске улице у дужини од 2,8 километара, укупне вредности 26.499.267,43 динара. Према плану, комплетна ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ за доделу једнократне новчане помоћи и помоћи при набавци огрева социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији Града Смедерева
02.August 2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКА УПРАВА Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане ...
ДетаљнијеРешење о постављењу привременог заступника
30.July 2019.

       Решење о постављењу привременог заступника, можете погледати и преузети овде.
ДетаљнијеО Б А В Е Ш Т Е Њ Е
25.July 2019.

Обавештавају се грађани Смедерева да ће због реконструкције Ђушине улице, као и уређења парка, киосци који се налазе на наведеној локацији бити привремено, ...
ДетаљнијеКомисија за избор пројеката у култури - ОДЛУКЕ И РЕШЕЊА
24.July 2019.

             На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о ...
ДетаљнијеЈавни позив Комисије за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ (Град Смедерево)
23.July 2019.

         Јавни позив Комисије за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ (Град Смедерево), можете погледати и преузети ...
ДетаљнијеОбавештење о третману одраслих форми комараца са земље на територији града Смедерева
23.July 2019.

        Обавештење о третману одраслих форми комараца са земље на територији града Смедерева, можете погледати и преузети овде.
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања крпеља на територији града Смедерева
18.July 2019.

       Обавештење о третману сузбијања крпеља на територији града Смедерева, можете погледати и преузети овде.
ДетаљнијеОбавештење о третману одраслих форми комараца из ваздуха и са земље на територији града Смедерева
18.July 2019.

       Обавештење о третману одраслих форми комараца из ваздуха и са земље на територији града Смедерева, можете погледати и преузети овде.
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања ларви комараца из ваздуха на територији града Смедерева
18.July 2019.

       Обавештење о третману сузбијања ларви комараца из ваздуха на територији града Смедерева, можете погледати и преузети овде.
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ
17.July 2019.

            На основу чланова 32. и  44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник Републике Србије", број 36/2006), члана ...
Детаљније
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОГ АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2019. ГОДИНИ
08.July 2019.

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ- КЛАСИЧАН БАЛЕТ, НАРОДНА ИГРА, САВРЕМЕНА ИГРА У 2019. ГОДИНИ
08.July 2019.

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ У 2019. ГОДИНИ
08.July 2019.

            На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2019. ГОДИНИ
08.July 2019.

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ У 2019. ГОДИНИ
08.July 2019.

            На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ
08.July 2019.

              На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о ...
ДетаљнијеЈавни позив за доделу помоћи за куповину сеоских кућа за интерно расељена лица
04.July 2019.

На овом линку можете погледати Jавни позив за додeлу помоћи за куповину сеоских кућа за интерно расељена лица.
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица
01.July 2019.

На основу члана 9.став 1. Правилника o условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије, број 02-133-2/2017-07 од 12.12.2018. године, Комисија за избор ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ
01.July 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  СМЕДЕРЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ   ...
ДетаљнијеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ
01.July 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ     У складу са ...
ДетаљнијеЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
27.June 2019.

            На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник ...
ДетаљнијеОбавештење о третману сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха и са земље на територији града Смедерева
26.June 2019.

 Обавештење о третману сузбијања одраслих форми  комараца из ваздуха и са земље на територији града Смедерева можете погледати ОВДЕ.  
ДетаљнијеОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - СТАНА ИЛИ КУЋЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
26.June 2019.

     На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон, 108/2016, ...
ДетаљнијеОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА
25.June 2019.

 Комисија за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ (Град Смедерево), можете погледати или преузети ОВДЕ.
Детаљније