Evropska nedelja mobilnosti u Smederevu U Vladi Srbije uručeni ugovori o sufinansiranju izrade planskih dokumenata Otvoren Dunav Film Fest Održana 15. sednica Skupštine grada Smedereva Prvi podzemni kontejneri postavljeni u Smederevu


Arhiva objava

Na ovoj stranici možete videti arhivu objavljelih javnih poziva, konkursa, obaveštenja kao i neke od odluka.

 

 


Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
21.September 2018.

 Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA
19.September 2018.

Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne smouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016, 113/2017 i 113/2017-dr.zakon), člana 11,člana 12. stav 1. i člana 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA UZGAJANjE ŽIVINE U MALOJ KRSNI
18.September 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA UZGOJ KRMAČA I TOVLjENIKA U MALOJ KRSNI
18.September 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SAMOUSLUŽNE AUTOPERIONICE NA KAT. PARC. BR. 1568/13 K.O. VRANOVO U VRANOVU
18.September 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijePredavanje: Javna diplomatija i ekonomski rast Kine
17.September 2018.

  Institut Konfučije iz Beograda i Centar za kulturu Smederevo pozivaju vas na predavanje     Javna diplomatija i ekonomski rast Kine Predavač: Prof. dr Radosav Pušić    Tema predavanja govori o aktuelnim sadržajima koji će slušaoce ...
DetaljnijeNedelja kineskog filma 18.9 – 22.9.2018.
17.September 2018.

Institut Konfučije iz Beograda i Centar za kulturu Smederevo    Nedelja kineskog filma 18.9 - 22.9.2018.    Centar za kulturu Smederevo Bioskopska dvorana U 20.00 časova   18.9. Tigrovi na šinama (2016) Bioskopska dvorana,  20.00 ...
DetaljnijeODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZADOVOLjENjE POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
14.September 2018.

 ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZADOVOLjENjE POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA možete pogledati ovde.
DetaljnijeREŠENjE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2018.GODINI I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE
14.September 2018.

 REŠENjE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2018.GODINI I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE možete pogledati ovde.
DetaljnijeKONKURS za pesničku nagradu SMEDEREVSKI ORFEJ
14.September 2018.

49. MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE SMEDEREVSKA PESNIČKA JESEN   raspisuje   KONKURS   za pesničku nagradu   SMEDEREVSKI ORFEJ     Autori sa područja grada Smedereva na konkurs mogu da pošalju najviše dve neobjavljene pesme, ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - 2 (DVE) STAMBENE JEDINICE U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
12.September 2018.

   Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016 i 113/2017), članova 2., 17. i 18. Uredbe o uslovima pribavljanja i ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2018/2019
10.September 2018.

Lokalni savet za poboljšanje položaja Roma  grada Smedereva, raspisuje:     JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2018/2019    Za školsku 2018/2019 godinu, dodeliće se: 35 (slovima ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja krpelja
07.September 2018.

Obaveštenje o tretmanu suzbijanja krpelja na teritoriji grada Smedereva možete pogledati ovde
DetaljnijeJAVNI POZIV
05.September 2018.

Na osnovu Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor korisnika za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u okviru humanitarne akcije "Krov 2017" i načinu rada Komisije, broj 400-6481-01/2017-03 od 01.11.2017. godine, a u vezi sa Ugovorom o saradnji,  ...
Detaljnije131. SMEDEREVSKA JESEN PROGRAM
05.September 2018.

131. SMEDEREVSKA JESEN PROGRAM SREDA 5. septembar 2018. VINSKI GRAD 21.00-23.00 Nastup tamburaškog orkestra „Uspomene"   ČETVRTAK 6. septembar 2018. GRADSKI TRG 20.00 KONCERT GRUPE „GARAVI SOKAK " 22.00 KONCERT GRUPE ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca
04.September 2018.

Obaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca možete pogledati OVDE
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI UMETNIČKE IGRE- KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA U 2018. GODINI
03.September 2018.

              Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI POZORIŠNE UMETNOSTI U 2018. GODINI
03.September 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI OSTALIH IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA U 2018. GODINI
03.September 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI MUZIKE U 2018. GODINI
03.September 2018.

              Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2018. GODINI
03.September 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE - Birački spisak
27.August 2018.

Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik Republike Srbije",br.104/2009 i 99/2011) i člana 7. Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine ("Službeni glasnik RS", br. 61/2018 - ...
DetaljnijeODLUKA O SUFINANSIRANjU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI
22.August 2018.

            Na osnovu člana 12. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE - ELEKTRONSKO PLAĆANjE DOSTUPNO JE PLATNIM KARTICAMA
22.August 2018.

GRADSKA UPRAVA GRADA SMEDEREVA, U SARADNjI SA KANCELARIJOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU, POSTAVILA JE SEDAM POS TERMINALA I TIME JE OMOGUĆILA KORISNICIMA  SVOJIH USLUGA DA ADMINISTRATIVNE  I DRUGE TAKSE, NAKNADE I POREZ NA IMOVINU, PLATE ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca
22.August 2018.

 Obaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca možete pogledati ovde.
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKATA U SKLOPU FARME ZA UZGOJ ŽIVINE I HLADNjAČE SA MAGACINSKIM PROSTOROM
22.August 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE za izbegla lica iz Bosne i Hercegovine
22.August 2018.

            Obaveštavamo izbegla lica iz Bosne i Hercegovine da je u Federaciji BiH u toku Projekat registracije nepokretnosti koji se odnosi na usklađivanje podataka o nepokretnostima između katastra i zemljišne knjige. ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca
15.August 2018.

 Obaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca možete pogledati ovde.
DetaljnijeOGLAS ZA JAVNO NADMETANjE - Smederevska jesen 2018
15.August 2018.

            Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje na privremeno korišćenje površina javne namene u Tvrđavi za zabavne radnje, ugostiteljske objekte, ćevabdžinice i pivnice za vreme ...
DetaljnijePozivno pismo za učešće na Sajmu privrede - Smederevska jesen 2018
13.August 2018.

Pismo možete preuzeti na ovom linku.
DetaljnijeODLUKA O USVAJANjU PREGLEDNOG PLANA SMEDEREVO
08.August 2018.

ODLUKA O USVAJANjU PREGLEDNOG PLANA SMEDEREVO
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA SKLADIŠTENjE VODOVODNOG MATERIJALA SA UPRAVNOM ZGRADOM NA K.P. BR. 1106 K.O. PETRIJEVO, INVESTITORA STOJKOVIĆ SAŠE IZ SMEDEREVA, VENČAČKA 33
08.August 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI POZORIŠNE UMETNOSTI U 2018. GODINI
07.August 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI UMETNIČKE IGRE– KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA U 2018. GODINI
07.August 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeOglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/65 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva
01.August 2018.

 Oglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/65 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva, možete videti na ovom linku.
DetaljnijeOglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarskih parcela broj 233/75 i 233/76 obe KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva
01.August 2018.

 OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarskih parcela broj 233/75 i 233/76 obe KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva, možete pogledati na ovom linku.
DetaljnijeODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI OSTALIH IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA U 2018. GODINI
07.August 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2018.GODINI
07.August 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI MUZIKE U 2018.GODINI
07.August 2018.

 Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca - odlaganje
01.August 2018.

  Zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika, izvođenje tretmana suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, se odlaže za četvrtak 02.08.2018. godine.  Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela. ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca
01.August 2018.

 Obaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca možete pogledati ovde.
DetaljnijeOGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
01.August 2018.

 OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA, možete pogledati na ovom linku.
DetaljnijeRešenja o postavljanju privremenih zastupnika za imaoce prava nepokretnosti
31.July 2018.

 Rešenja o postavljanju privremenih zastupnika za imaoce prava nepokretnosti možete preuzeti sa ovog linka.
DetaljnijeODLUKU O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU
27.July 2018.

Na osnovu člana 3. i člana 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva“, broj 6/2017, 14/2017 i 1/2018), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa sredstava  za podsticanje ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU
27.July 2018.

Na osnovu člana 3. i člana 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva“, broj 6/2017, 14/2017 i 1/2018), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa sredstava  za podsticanje ...
DetaljnijeJAVNI POZIV za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2018. godini
25.July 2018.

  Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje), članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU SREDSTAVA NAMENjENIH STVARANjU I POBOLjŠANjU USLOVA STANOVANjA INTERNO RASELjENIH LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU, KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
23.July 2018.

 Javni poziv za izbor korisnika za dodeli sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz nabavku građevinskog materijala, možete pogledati ovde.
DetaljnijeRešenja o postavljanju privremenih zastupnika za imaoce prava nepokretnosti
19.July 2018.

Rešenja o postavljanju privremenih zastupnika za imaoce prava nepokretnosti možete preuzeti sa ovog linka.
DetaljnijeODLUKA O USVAJANjU ZAPISNIKA O KOMASACIONOJ PROCENI ZEMLjIŠTA I IZLAGANjU NA JAVNI UVID PREGLEDNOG PLANA KOMASACIONE PROCENE ZEMLjIŠTA NA KOMASACIONOM PODRUČJU DELOVA KO ŠALINAC, KO KULIČ I KO SMEDEREVO
18.July 2018.

ODLUKU O USVAJANjU ZAPISNIKA O KOMASACIONOJ PROCENI ZEMLjIŠTA I IZLAGANjU NA JAVNI UVID PREGLEDNOG PLANA KOMASACIONE PROCENE ZEMLjIŠTA NA KOMASACIONOM PODRUČJU DELOVA KO ŠALINAC, KO KULIČ I KO SMEDEREVO MOŽETE PREUZETI SA OVOG LINKA.
DetaljnijeOBAVEŠTENjE O IZLAGANjU NA JAVNI UVID PREGLEDNOG PLANA KOMASACIONE PROCENE ZEMLjIŠTA NA KOMASACIONOM PODRUČJU DELOVA KO ŠALINAC, KO KULIČ I KO SMEDEREVO
18.July 2018.

OBAVEŠTENjE O IZLAGANjU NA JAVNI UVID PREGLEDNOG PLANA KOMASACIONE PROCENE ZEMLjIŠTA NA KOMASACIONOM PODRUČJU DELOVA KO ŠALINAC, KO KULIČ I KO SMEDEREVO MOŽETE PREUZETI NA OVOM LINKU.
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU ŽELEZNIČKOG PRETAKALIŠTA SA PUMPNOM STANICOM NA K.P. BR. 225/1 K.O. SMEDEREVO
18.July 2018.

            Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije dela Industrijske zone Smedereva - Sektor severoistok
18.July 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije dela Industrijske zone Smedereva - Centralno područje
18.July 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije dela Industrijske zone Smedereva - Sektor jug
18.July 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeOdluka o određivanju privremenih zastupnika od 05.07.2018
10.July 2018.

Odluku o određivanju privremenih zastupnika od 05.07.2018 možete pogledati na ovom linku.
DetaljnijeJAVNI POZIV za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane
29.June 2018.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD SMEDEREVO GRADSKA UPRAVA Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2019. GODINU
27.June 2018.

R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a Grad Smederevo Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Broj: 320-131/2018-03 ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2019. GODINU
27.June 2018.

R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a  Grad Smederevo  Komisija za izradu  Godišnjeg programa zaštite,  uređenja i korišćenja  poljoprivrednog zemljišta ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA
27.June 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijePOZIV za imaoce prava na nepokretnostima i imaoce pravnog interesa u komasacionom području delova katastarskoh opština Šalinac, Kulič i Smederevo
20.June 2018.

POZIV za imaoce prava na nepokretnostima i imaoce pravnog interesa u komasacionom području delova katastarskoh opština Šalinac, Kulič i Smederevo (grad Smederevo).
DetaljnijeKONAČNU LISTU KORISNIKA POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE PORODIČNIH DOMAĆINSTAVA INTERNO RASELjENIH LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
19.June 2018.

       Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju porodičnih domaćinstava interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dohodovne aktivnosti, formirana Rešenjem gradonačelnice grada Smedereva ...
DetaljnijeODLUKU O DODELI POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE PORODIČNIH DOMAĆINSTAVA INTERNO RASELjENIH LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
19.June 2018.

 Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju porodičnih domaćinstava interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dohodovne aktivnosti, formirana Rešenjem gradonačelnice grada Smedereva broj 02-242/2017-07 od ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
14.June 2018.

            Na osnovu člana 12. stav 2. i člana 13. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji Grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017 i 1/2018), ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije stari put za Šalinac kroz Industrijsku zonu Smedereva
13.June 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Marina Smederevo" u Smederevu
07.June 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, ...
DetaljnijeJavni poziv za podnošenje predloga projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća
25.May 2018.

  Javni poziv za podnošenje predloga projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća   Rok za prijavu: petak, 6. jul 2018. 24:00   Želite da unapredite poslovanje i podržite svoju zajednicu?  Da li ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI
04.June 2018.

                   Na osnovu člana 32. i člana 44. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 36/2006), člana 46., a u vezi sa članom ...
DetaljnijeJAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2018. GODINI
01.June 2018.

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Smedereva za 2018.godinu i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2018.godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje i ...
DetaljnijeJAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2018. GODINI
01.June 2018.

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Smedereva za 2018.godinu i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2018.godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje i ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018. GODINI
01.June 2018.

      Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Smedereva za 2018.godinu i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2018.godinu između Nacionalne službe ...
DetaljnijeRaspisivanje javnih poziva/konkursa Grada Smedereva i Nacionalne službe za zapošljavanje
01.June 2018.

Grad Smederevo i  Nacionalna služba za zapošljavanje  raspisali su danas 01.06.2018. godine, javne pozive/konkurse, u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja  i to: ·         Javni poziv ...
DetaljnijeJAVNI UVID Nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji Kolari - levo
30.May 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE o finansiranju programa kojima se zadovaoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva za 2019
29.May 2018.

                 Na osnovu Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list ...
DetaljnijeKOMISIJA ZA SPROVOĐENjE KOMASACIJE NA DELOVIMA KATASTARSKIH OPŠTINA ŠALINAC, KULIČ I SMEDEREVO
29.May 2018.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD SMEDEREVO KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE KOMASACIJE NA DELOVIMA KATASTARSKIH OPŠTINA ŠALINAC, KULIČ I SMEDEREVO (GRAD SMEDEREVO) Broj:461-1-750/2018-03 Datum: 28.05.2018. godine S M E D E R E V O       KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE
24.May 2018.

Obaveštavaju se zainteresovana lica i to izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje su smeštene u kolektivnim ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda
23.May 2018.

             Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva br. 361-78/2017-07 od 15.05.2017. godine  raspisuje: O  G  L  A  S za ...
DetaljnijePREDLOG LISTE KORISNIKA POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE PORODIČNIH DOMAĆINSTAVA INTERNO RASELjENIH LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
21.May 2018.

    Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju porodičnih domaćinstava interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dohodovne aktivnosti, formirana Rešenjem gradonačelnice grada Smedereva broj 02-242/2017-07 ...
DetaljnijeINICIJATIVA ZA IZBOR NAJBOLjEG IDEJNOG REŠENjA
18.May 2018.

            U cilju poštovanja mišljenja mnogih naših sugrađana za podizanje Spomenika Despotu Đurđu i njegovoj porodici u Smederevu, pokrećem   I N I C I J A T I V U ZA IZBOR NAJBOLjEG IDEJNOG REŠENjA ...
DetaljnijeINICIJATIVA ZA IZBOR NAJBOLjEG IDEJNOG REŠENjA FONTANE
18.May 2018.

U cilju poštovanja mišljenja mnogih naših sugrađana za izmenu fontane na Gradskom trgu u Smederevu, pokrećem      I N I C I J A T I V U ZA IZBOR NAJBOLjEG IDEJNOG REŠENjA FONTANE   ...
DetaljnijeObaveštenje o prvom tretmanu suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
17.May 2018.

  Obaveštenje o prvom tretmanu suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA REGRESIRANjE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA U GOVEDARSTU
16.May 2018.

Na ovom linku možete preuzeti tekst JAVNI POZIV ZA REGRESIRANjE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA U GOVEDARSTU
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE PREMIJE OSIGURANjA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA
16.May 2018.

Na ovom linku možete preuzeti tekst JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE PREMIJE OSIGURANjA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA
DetaljnijeJAVNI POZIV BANKAMA ZA KRATKOROČNO I DUGOROČNO KREDITIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA SA TERITORIJE GRADA SMEDEREVA
16.May 2018.

Na ovom linku možete preuzeti tekst JAVNI POZIV BANKAMA ZA KRATKOROČNO I DUGOROČNO KREDITIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA SA TERITORIJE GRADA SMEDEREVA, UZ UČEŠĆE GRADA SMEDEREVA U SUFINANSIRANjU DELA KAMATE NA KREDITE ZA OSNOVNA I OBRTNA SREDSTVA U ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
16.May 2018.

Link za preuzimanje teksta javnog poziva JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA.
DetaljnijeOGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - 4 (ČETIRI) STAMBENE JEDINICE U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
16.May 2018.

   Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016 i 113/2017), članova 2., 17. i 18. Uredbe o uslovima pribavljanja i ...
Detaljnije
JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU PROIZVODNE HALE NA KAT. PARC. BR. 233/64 KO SMEDEREVO, U SMEDEREVU
09.May 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS - za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2018. godini
09.May 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016-ispr.), člana 5. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeDospeće II kvartala za plaćanje poreza na imovinu
08.May 2018.

Podsećamo građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Drugi kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 15. maja 2018.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. ...
DetaljnijeO B A V E Š T E Nj E
08.May 2018.

              Potpisivanjem  Potprojekta 8. Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji, stvoreni su uslovi za raspisivanje centralizovanog Javnog poziva za izbor korisnika pomoći u stambenom zbrinjavanju ...
DetaljnijeO B A V E Š T E Nj E
08.May 2018.

Potpisivanjem Potprojekta 8 RSP u Srbiji, stvoreni uslovi za raspisivanje centralizovanog Javnog poziva za izbor korisnika pomoci u stambenom zbrinjavanju izbeglica, dodelom montaznih kuca. Javni poziv je raspisan 25. aprila 2018. godine kojim su obuhvacene izbeglice/bivse ...
DetaljnijeOdluka o izboru programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2018. godini
30.April 2018.

Odluku o izboru programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2018. godini možete preuzeti sa ovog linka.
Detaljnije
JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA VINARIJE
25.April 2018.

Dokument možete pogledati na ovom linku.
Detaljnije
Vaskršnji dečiji festival u Mihajlovcu
05.April 2018.

Drugog dana Vaskrsa, u ponedeljak, 9. aprila, u Mihajlovcu će biti održan 11. Dečiji mihajlovački vaskršnji festival  - „Smederevo 2018". Pokrovitelji festivala su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Grad Smederevo, MZ Mihajlovac, ...
DetaljnijeJavni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje
02.April 2018.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja,  raspisalo je prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI
29.March 2018.

Na osnovu članova 2., 3., 4.  i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), članova 8., 9. i 16. Pravilnika ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA PROIZVODNjU GAJBI NA KAT. PARC. BR. 1416/1 I 1416/4 KO UDOVICE, U UDOVICAMA
22.March 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU TERMINALA ZA RASUTE I GENERALNE TERETE U LUCI SMEDEREVO
14.March 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
Detaljnije