URUČENO OSAM UGOVORA O SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA GRADONAČELNIK POZDRAVIO PRVAKE PRED POLAZAK U ŠKOLU OTVOREN VRTIĆ U DRUGOVCU Država obnavlja naftne rezervoare u Smederevu SVEČANO DODELjENA FUDBALSKA OPREMA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE FUDBALSKOM SAVEZU PODUNAVSKOG OKRUGA


Arhiva objava

Na ovoj stranici možete videti arhivu objavljelih javnih poziva, konkursa, obaveštenja kao i neke od odluka.

 

 


JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/128 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva
28.September 2022.

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/128 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva možete preuzeti sa ovog linka.
DetaljnijeJAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/127 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva
28.September 2022.

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/127 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva možete preuzeti sa ovog linka.
DetaljnijeJAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarskih parcela broj 233/123 i 233/124 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva
28.September 2022.

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarskih parcela broj 233/123 i 233/124 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva možete preuzeti sa ovog linka.
DetaljnijeJavni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Smederevu, u prvom krugu
21.September 2022.

Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Smederevu, u prvom krugu možete preuzeti na ovom linku.
DetaljnijeIZMENA JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE DOMAĆINSTAVA I STAMBERNIH ZAJEDNICA U SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE SANACIJE
20.September 2022.

IZMENU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE DOMAĆINSTAVA I STAMBERNIH ZAJEDNICA U SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA, STANOVA I STAMBENIH ZGRADA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENjE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNjE SOLARNIH KOLEKTORA ZA ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja krpelja na teritoriji grada Smedereva
16.September 2022.

      Operativni plan za tretman suzbijanja krpelja na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeObaveštenje-birački spisak
07.September 2022.

Obaveštenje-birački spisak, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja komaraca uređajima sa zemlje i iz vazduha
02.September 2022.

Operativni plan za tretman suzbijanja    komaraca uređajima sa zemlje i iz vazduha  na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca
01.September 2022.

Operativni plan za tretman suzbijanja  larvi  komaraca uređajima sa zemlje  na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeNAJAVA JAVNOG POZIVA
29.August 2022.

  NAJAVA JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE DOMAĆINSTAVA I STAMBENIH ZAJEDNICA U SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA, STANOVA I STAMBENIH ZGRADA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENjE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNjE SOLARNIH ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca
26.August 2022.

Operativni plan za tretman suzbijanja  larvi  komaraca uređajima iz vazduha  na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeJAVNI UVID - Nacrt Plana detaljne regulacije stari put za Šalinac kroz Industrijsku zonu Smedereva
24.August 2022.

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i investicije Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu člana 50. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
19.August 2022.

Dana 20.08. i 27.08.2022., izvršiće se tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje. Tretman će se izvesti preparatom Larvastop ZG, koji nije otrovan za pčele i ostali živi svet. Tretman će se izvesti na sledećim lokalitetima: Ekonomska škola, Petrijevski potok, Vučački ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRAĐANA - ZAMENA KOTLOVA
16.August 2022.

Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Smedereva o raspisivanju Javnog poziva za učešće građana u realizaciji mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2022. godini na teritoriji grada Smedereva,  broj 501-224/2022-09  od 15.8.2022. ...
DetaljnijePravilnik o bezbednosti IKT sistema
12.August 2022.

Pravilnik o bezbednosti IKT sistema Gradske uprave grada Smedereva možete pogledati OVDE
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca
12.August 2022.

Operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU
10.August 2022.

                          Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i investicije Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o ...
DetaljnijeJavni oglas kat.parc.233-126
09.August 2022.

  Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Smedereva, broj 463-36/2022-09 od 8. avgusta 2022. godine, a u skladu sa članovima 15. i 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta („Službeni list grada Smedereva", broj 5/2015 - ...
DetaljnijeJavni oglas kat.parc.233-125
09.August 2022.

    Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Smedereva, broj 463-38/2022-09 od 8. avgusta 2022. godine, a u skladu sa članovima 15. i 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta („Službeni list grada Smedereva", broj 5/2015 - ...
DetaljnijeJavni oglas kat.parc.233-120
09.August 2022.

    Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Smedereva, broj 463-37/2022-09 od 8. avgusta 2022. godine, a u skladu sa članovima 15. i 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta („Službeni list grada Smedereva", broj 5/2015 - ...
DetaljnijeJavni oglas kat.parc.233-116
09.August 2022.

  Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Smedereva, broj 463-35/2022-09 od 8. avgusta 2022. godine, a u skladu sa članovima 15. i 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta („Službeni list grada Smedereva", broj 5/2015 - ...
DetaljnijeDospeće III kvartala za plaćanje poreza na imovinu
05.August 2022.

 Podsećamo građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Treći kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 15. avgusta 2022.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE POVODOM ORGANIZOVANjA SMEDEREVSKE JESENI
03.August 2022.

        Danas je održana prva Sednica Organizacionog odbora povodom organizovanja turističko-privredne manifestacije „Smederevska jesen“ za 2022.godinu. Na sednici je doneta odluka da se manifestacija održi od 09. do 11. septembra ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
03.August 2022.

     Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeOBAVEŠTENjE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
02.August 2022.

       Privredna komora Srbije (PKS) u saradnji sa Konzulatima i drugim partnerima, organizovaće tri investiciono-poslovne konferecije ove jeseni u Austriji i Nemačkoj kroz projekat „Link up Serbia II". ...
DetaljnijeJavni poziv - sistematska zamena / uspostava zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera za Federaciju Bosne i Hercegovine
02.August 2022.

     Javni poziv - sistematska zamena / uspostava zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera za Federaciju Bosne i Hercegovine, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeRANI JAVNI UVID U ELABORAT ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE SOLARNA ELEKTRANA U SARAORCIMA
27.July 2022.

      Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i investicije Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu člana 45a.Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU KOMPLEKSA OD ČETIRI PORODIČNE STAMBENE ZGRADE U ČETIRI FAZE NA KAT. PARC. BR. 4127 I 4128 KO SMEDEREVO
27.July 2022.

       Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i investicije Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
26.July 2022.

        Na osnovu članova 3. i 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 1/2020 - prečišćen tekst), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
26.July 2022.

       Na osnovu članova 3. i 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 1/2020 - prečišćen tekst), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima sa zemlje i iz vazduha
19.July 2022.

    Obaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima sa zemlje i iz vazduha, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
18.July 2022.

      Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima iz vazduha
15.July 2022.

        Obaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima iz vazduha, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeObaveštenje u vezi sa informacijom o imovinskim pravima Srba u Federaciji BiH
14.July 2022.

      Obaveštenje u vezi sa informacijom o imovinskim pravima Srba u Federaciji BiH, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
14.July 2022.

     Obaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
14.July 2022.

      Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU PORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA I PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NA KAT. PARC. BR. 3179 KO SMEDEREVO
13.July 2022.

      Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i investicije Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
12.July 2022.

        Na osnovu članova 3. i 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 1/2020 - prečišćen tekst), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
12.July 2022.

       Na osnovu članova 3. i 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 1/2020 - prečišćen tekst), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI POZORIŠNE UMETNOSTI U 2022. GODINI
08.July 2022.

      Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI OSTALIH IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA U 2022. GODINI
08.July 2022.

      Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI MUZIKE U 2022. GODINI
08.July 2022.

      Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2022. GODINI
08.July 2022.

      Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI UMETNIČKE IGRE - KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA U 2022. GODINI
08.July 2022.

      Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se ...
DetaljnijeDopunjeni operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
29.June 2022.

    Dopunjeni operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje  na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA IZABRANOG NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA, ODRŽANIM 21.JUNA 2020.GODINE
29.June 2022.

ODLUKU O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA IZABRANOG NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA, ODRŽANIM 21.JUNA 2020.GODINE možete pogledati na ovom linku.
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STANICE ZA SNABDEVANjE MOTORNIH VOZILA GORIVOM, NA KAT. PARC. BR. 447/2 K.O. SMEDEREVO
29.June 2022.

     Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i investicije Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, ...
DetaljnijeJAVNI UVID Nacrt Plana detaljne regulacije gradske toplane u Smederevu i Izveštaj o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu predmetnog Plana
29.June 2022.

      Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i investicije Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
28.June 2022.

     Operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
27.June 2022.

    Operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
27.June 2022.

     Operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeJavni poziv za prijavljivanje kandidata za instruktore
24.June 2022.

    Javni poziv za prijavljivanje kandidata za instruktore, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijePredlog liste reda prvenstva za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine jedne stambene jedinice u Velikoj Plani namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica
20.June 2022.

       Predlog liste reda prvenstva za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine jedne stambene jedinice u Velikoj Plani namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima iz vazduha
17.June 2022.

      Obaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima iz vazduha, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
16.June 2022.

     Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeSAOPŠTENjE ZA JAVNOST-APEL
15.June 2022.

Povodom učestalih požara na otvorenom, Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Smedereva apeluje na poštovanje zabrane spaljivanja ostataka strnih useva, spaljivanja smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Spaljivanje biljnih ostataka ...
DetaljnijePredlog liste reda prvenstva za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine dve stambene jedinice u Plandištu namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Opštine Plandište
15.June 2022.

       Predlog liste reda prvenstva za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine dve stambene jedinice u Plandištu namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Opštine Plandište, možete pogledati ili ...
Detaljnije
JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2023. GODINU
15.June 2022.

R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a Grad Smederevo Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Broj: 320- 499 /2022-03 ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI UMETNIČKE IGRE– KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA U 2022. GODINI
14.June 2022.

                        Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr., 6/2020, 47/2021 i ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI POZORIŠNE UMETNOSTI U 2022. GODINI
14.June 2022.

               Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI OSTALIH IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA U 2022. GODINI
14.June 2022.

                Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), člana 7. Uredbe o kriterijumima, ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI MUZIKE U 2022. GODINI
14.June 2022.

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2022. GODINI
14.June 2022.

                Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), člana 7. Uredbe o kriterijumima, ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja odraslih komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
06.June 2022.

       Operativni plan za tretman suzbijanja odraslih komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
03.June 2022.

     Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeObaveštenje za lica izbegla iz BiH
02.June 2022.

       Obaveštavamo lica izbegla  iz Bosne i Hercegovine da je u Federaciji BiH u toku Projekat registracije nepokretnosti koji se odnosi na usklađivanje podataka o nepokretnostima između katastra i zemljišne knjige. Cilj projekta je zamena ...
DetaljnijeOGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
01.June 2022.

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Smedereva broj 361-68/2022-09 od 23. maja 2022. godine,  raspisuje: O G L A S ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA (prvo oglašavanje) Grad ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
19.May 2022.

    Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
18.May 2022.

     Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU POSLOVNOG OBJEKTA, MAGACIN SA ADMINISTRATIVNIM DELOM, NA KAT. PARC. BR. 389/4 K.O. LANDOL
18.May 2022.

     Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i investicije Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda
18.May 2022.

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Smedereva broj 361-11/2021-09 od 16. aprila 2021. godine,  raspisuje:   O  G  L  A  S za davanje u zakup POSLOVNog PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda ...
DetaljnijeOGLAS o sprovođenju postupka prikupljanja pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora
18.May 2022.

            Na osnovu člana 15. stav 1. Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 1/2020-prečišćen tekst i 2/2021) i Zaključka ...
DetaljnijeJavni pozivi za konkurisanje poljoprivrednih proizvođača za subvencije u poljoprivredi
13.May 2022.

    Javni pozivi za konkurisanje poljoprivrednih proizvođača za subvencije u poljoprivredi  1. Javni poziv za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava  2. Javni poziv za subvencionisanje premije osiguranja useva, ...
DetaljnijeJavni poziv za dodelu finansijske pomoći učenicima i studentima na teritoriji grada Smedereva
12.May 2022.

       Na osnovu člana 12. stav 2. i člana 13. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 1/2020- prečišćen tekst), Zaključka o utvrđivanju ...
DetaljnijeREŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA ZA PROJEKTE PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2022. GODINI
10.May 2022.

            Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje), člana 24. Pravilnika o sufinansiranju ...
DetaljnijeDospeće II kvartala za plaćanje poreza na imovinu
09.May 2022.

Podsećamo građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Drugi kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 16. maja 2022.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne ...
Detaljnije
JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2022. GODINI
09.May 2022.

  Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - dr. zakon, 113/17 i 49/21), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa ...
DetaljnijeJavni poziv za predloge projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća
09.May 2022.

 EU PRO Plus Program   raspisao je   Javni poziv za predloge projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća ...
DetaljnijeObaveštenje za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
05.May 2022.

Operativni plan za larvicidni tretman  sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti ovde.
DetaljnijeZahtev o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga proizvodnje i distribucije toplotne energije
04.May 2022.

Republika Srbija GRAD SMEDEREVO Gradska uprava Smedereva Odeljenje za privredu i javne nabavke Odsek za privredu i registraciju privrednih subjekata Broj: 38-8/2021-03 Datum: 13.10.2021. godine S M E D E R E V O  U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup POSLOVNog PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda
04.May 2022.

             Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Smedereva broj 361-38/2022-09 od  21.aprila 2022. godine,  raspisuje:   O  G  L  ...
DetaljnijeObaveštenje za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
27.April 2022.

Operativni plan za tretman suzbijanja krpelja uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti ovde.
DetaljnijeREŠENjE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2022. GODINI I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE
21.April 2022.

  Na osnovu članova 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2016 i 8/2017) i člana 44. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE U VEZI E-FISKALIZACIJE
20.April 2022.

      Podsećamo Vas da su,  u skladu sa Zakonom o e-fiskalizaciji,  svi obveznici fiskalizacije  u obavezi da najkasnije do 30.aprila 2022.godine pređu na novi model fiskalizacije, koji podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili ...
DetaljnijeObaveštenje za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
14.April 2022.

       Obaveštenje za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeObaveštenje taksi prevoznicima koji obavljaju prevoz na teritoriji grada Smedereva
08.April 2022.

       Obaveštenje taksi prevoznicima koji obavljaju prevoz na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeOSTVARIVANjE PRAVA NA NOVČANA SREDSTVA ZA IZGRADNjU, UČEŠĆE U KUPOVINI ILI KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA
07.April 2022.

 OSTVARIVANjE PRAVA NA NOVČANA SREDSTVA ZA IZGRADNjU, UČEŠĆE U KUPOVINI ILI KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA             Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SKLADIŠTA U OKVIRU POSTOJEĆEG POSLOVNO-PROIZVODNOG KOMPLEKSA, NA KAT. PARC. BR. 548/2, 548/4 I 548/5 K.O. LIPE
29.March 2022.

        Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i investicije Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., ...
DetaljnijePRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANjU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI, NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENjUJE I NABAVKI DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA
29.March 2022.

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANjU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI, NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENjUJE I NABAVKI DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA možete preuzeti na ovom linku.
DetaljnijeObaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem
18.March 2022.

 Predškolska ustanova „Naša radost" Smederevo Ul. Vojvode Mišića br. 4 Smederevo Broj: 562/22 Datum: 15.3.2022. godine   OBAVEŠTENjE        Na osnovu Pravilnika o uslovima za prijem, upis i ispis dece u ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU TRANSFER STANICE SA RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM, NA KAT. PARC. BR. 493/56 K.O. SMEDEREVO
16.March 2022.

     Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i investicije Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU PET STAMBENIH PORODIČNIH ZGRADA, NA KAT. PARC. BR. 56/6 K.O. UDOVICE
16.March 2022.

       Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i investicije Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2022. GODINI
14.March 2022.

Na osnovu Lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja Grada Smedereva za 2022.godinu koji je usvojen na sednici Gradskog veća grada Smedereva dana 23.02.2022. godine i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2022. godini
09.March 2022.

Objavljeno 09.03.2022.               Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), člana 5. Uredbe o ...
DetaljnijeDEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA SMEDEREVA
03.March 2022.

DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA SMEDEREVA MOŽETE POGLEDATI OVDE
DetaljnijeJAVNI POZIV za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2022. godini
01.March 2022.

Objavljeno 1.3.2022.             Na osnovu članova 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje), ...
DetaljnijePRELIMINARNA LISTA DIREKTNIH KORISNIKA ( PRIVREDNIH SUBJEKATA )
01.March 2022.

       PRELIMINARNA LISTA DIREKTNIH KORISNIKA ( PRIVREDNIH SUBJEKATA ) - možete pogledati ili preuzeti OVDE. 
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2022. GODINI
28.February 2022.

                               Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 66. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni ...
Detaljnije