SAOPŠTENjE ZA JAVNOST ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA 21. novembar Dan grada Smedereva Dan oslobođenja Smedereva u Prvom svetskom ratu Prijem generalnog sekretara Kulturno-prosvetne zajednice Srbije


Arhiva objava

Na ovoj stranici možete videti arhivu objavljelih javnih poziva, konkursa, obaveštenja kao i neke od odluka.

 

 


RANI JAVNI UVID U ELABORAT ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO STAROG KORITA REKE JEZAVE U GODOMINSKOM POLjU U SMEDEREVU
18.November 2020.

      Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a.Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STANICE ZA SNABDEVANjE MOTORNIH VOZILA GORIVOM, NA KAT. PARC. BR. 4091 K.O. RADINAC
18.November 2020.

     Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA, NA KAT. PARC. BR. 2970/1 K.O. SMEDEREVO
18.November 2020.

        Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., ...
DetaljnijeRešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave grada Smedereva
10.November 2020.

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave grada Smedereva, možete pogledati OVDE
DetaljnijeOdluka o dodeli stipendija za učenike srednjih škola romske nacionalnosti za školsku 2020/2021. godinu
10.November 2020.

Na osnovu člana 8. Pravilnika za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva, broj 17-2 /2019 od 16. avgusta 2019. godine i  Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik za stipendiranje učenika srednjih škola romske ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE
09.November 2020.

Republika Srbija GRAD SMEDEREVO GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE Broj: 87-2-21/2020-08 9. novembar 2020. godine S m e d e r e v o      OBAVEŠTENjE                  Naredbom o ...
Detaljnije
Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju mini pogona-postrojenja za tretman građevinskog materijala, na kat. parc. br. 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 i 2484/24/2 K.O. Radinac
28.October 2020.

              Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike ...
DetaljnijeJavni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju ugostiteljskog objekta-kantine, na kat. parc. br. 7731 K.O. Osipaonica
28.October 2020.

        Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., ...
DetaljnijeOdluka Komisije Kultura - ostala izvođenja
27.October 2020.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr. i 6/2020), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike ...
DetaljnijeOdluka Komisije Kultura - umetnička igra
27.October 2020.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr. i 6/2020), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike ...
DetaljnijeOdluka Komisije Kultura - pozorište 2020
27.October 2020.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr. i 6/2020), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike ...
DetaljnijeOdluka Komisije Kultura - književnost
27.October 2020.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr. i 6/2020), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike ...
DetaljnijeOdluka Komisije Kultura - film
27.October 2020.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr. i 6/2020), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike ...
DetaljnijeOdluka Komisije Kultura - muzika
27.October 2020.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr. i 6/2020), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE - SPORT
22.October 2020.

     Na osnovu Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017 i 1/2) i člana 16. Pravilnika o ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE O SPROVOĐENjU SISTEMATSKE DERATIZACIJE U 2020. GODINI
16.October 2020.

       Grad Smederevo je zaključio Ugovor o izvođenju SISTEMATSKE DERATIZACIJE sa Grupom ponuđača koju čine:,,EKO-SAN PLUSˮ DOO, ul. Batajnički drum 13, Zemun- Beograd i ,,SANI EKO VITAˮ doo Lazarevac u cilju suzbijanja štetnih glodara na ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE RADNO VREME - ugostiteljskih objekata, noćnih klubova, prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata...
12.October 2020.

Republika Srbija GRAD SMEDEREVO GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE Broj: službeno/2020-08 12. oktobar 2020. godine S m e d e r e v o               OBAVEŠTENjE       Uredbom o merama za ...
DetaljnijeJavni konkurs radi popunjavanja položaja u II grupi - Zamenik Načelnika Gradske uprave grada Smedereva
07.October 2020.

      Javni konkurs radi popunjavanja položaja u II grupi - Zamenik Načelnika Gradske uprave grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeOdluke o izboru projekata u kulturi i Rešenja o davanju saglasnosti
07.October 2020.

Na sledećim linkovima možete preuzeti:ODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI FILMSKE UMETNOSTI I OSTALOG AUDIO-VIZUELNOG STVARALAŠTVA U 2020. GODINIODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2020. GODINIODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI ...
DetaljnijeREŠENjE O OBRAZOVANjU KONKURSNE KOMISIJE
07.October 2020.

REŠENjE O OBRAZOVANjU KONKURSNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE JAVNOG KONKURSA RADI POPUNjAVANjA POLOŽAJA U II GRUPI - ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA, možete preuzeti OVDE
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2020/2021
29.September 2020.

         Lokalni savet za poboljšanje položaja Roma  grada Smedereva, raspisuje:   JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2020/2021    ...
DetaljnijePOZIV UGOSTITELjIMA KOJI PRUŽAJU UGOSTITELjSKE USLUGE SMEŠTAJA U NEKATEGORISANOM UGOSTITELjSKOM OBJEKTU
28.September 2020.

 POZIV UGOSTITELjIMA KOJI PRUŽAJU UGOSTITELjSKE USLUGE SMEŠTAJA U NEKATEGORISANOM UGOSTITELjSKOM OBJEKTU     Zakonom o ugostiteljstvu i pravilnikom   kojim se uređuje sadržina i način vođenja evidencije objekata za smeštaj propisana je ...
DetaljnijeREŠENjE O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA
25.September 2020.

            Na osnovu člana 46. stav 1. tačke 5) i 8) Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 34/2010-odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i ...
DetaljnijePravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizacije radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, službi za internu reviziju i glavnom urbanisti grada Smedereva
25.September 2020.

      Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizacije radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, službi za internu reviziju i glavnom urbanisti grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeOdluka o sufinansiranju programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva u 2020. godini
24.September 2020.

       Odluku o sufinansiranju programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva u 2020. godini, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeRepublika Srbija - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, oglašava javnu sednicu Komisije za javni uvid
17.September 2020.

      Republika Srbija Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, oglašava javnu sednicu Komisije za javni uvid koju možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup POSLOVNIH PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda
16.September 2020.

               Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Smedereva broj 361-96/2020-07 od 11. septembra 2020. godine, raspisuje:   O  G  L  ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SMEDEREVO
14.September 2020.

      OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SMEDEREVO, MOŽETE POGLEDATI OVDE.       *** PRILOZI:      - Formular za ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
14.September 2020.

     ODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU, MOŽETE POGLEDATI OVDE.
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
14.September 2020.

      ODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU, MOŽETE POGLEDATI OVDE.
DetaljnijeOBAVEŠTENjE Mamograf
10.September 2020.

Odeljenje za javne službe Gradske uprave grada Smedereva OBAVEŠTAVA građanstvo da žene životne dobi od 45 do 69 godina, mogu uraditi skrining mamografiju u mobilnom mamografu.                Mamograf ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja krpelja
10.September 2020.

Operativni plan za tretman suzbijanja krpelja uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti OVDE
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA PROŠIRENjE RADNOG KOMPLEKSA IZGRADNjOM NOVOG RASHLADNOG SKLADIŠTA SA REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNjOM POSTOJEĆEG OBJEKTA ZA SORTIRANjE I PAKOVANjE POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA...
09.September 2020.

            Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU MINI PROIZVODNOG POGONA ZA SEČENjE I SKLAPANjE GOTOVIH PROIZVODA OD PLOČASTOG MATERIJALA NA KAT. PARC. BR. 20/6 I 20/7 K.O. LANDOL
09.September 2020.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeOdluka za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu...
04.September 2020.

 Odluku možete pogledati na sledećem linku: Odluka za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za ...
DetaljnijeKonačna lista korisnika za dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća za interno raseljena lica
04.September 2020.

Odluku možete pogledati na sledećem linku: Konačna lista korisnika za dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća za  interno raseljena lica
DetaljnijeJAVNI POZIV
03.September 2020.

    Na osnovu člana 10.stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći ...
DetaljnijeObaveštenje o larvicidnom tretmanu komaraca sa zemlje
01.September 2020.

Obaveštenje o larvicidnom tretmanu komaraca sa zemlje
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca
31.August 2020.

Operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje  na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA
31.August 2020.

ODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA
31.August 2020.

ODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA
DetaljnijeGrupa za zaštitu životne sredine
26.August 2020.

Obaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
DetaljnijeRešenje o potvrđivanju mandata odbornicima izabranim na izborima za odbornike Skupštine grada Smedereva, održanim 21. Juna 2020. godine
21.August 2020.

     Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima izabranim na izborima za odbornike Skupštine grada Smedereva, održanim 21. Juna 2020. godine, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeIzmenjeni operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
21.August 2020.

     Izmenjeni operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
20.August 2020.

     Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
19.August 2020.

      Operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeJAVNI KONKURS sa sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice
18.August 2020.

     JAVNI KONKURS sa sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeOBAVEŠTENjE o završenim radovima na rekonstrukciji Ulice vojvode Đuše u Smederevu
12.August 2020.

  O B A V E Š T E Nj E o završenim radovima na rekonstrukciji Ulice vojvode Đuše u Smederevu         Obaveštavaju se građani da su završeni radovi u okviru Projekta rekonstrukcije Ulice vojvode Đuše u Smederevu, koju su na ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SKLADIŠTA ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVODE I MAŠINE NA KAT. PARC. BR. 2293 K.O. MALA KRSNA
12.August 2020.

       Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
11.August 2020.

      Operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i iz vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU POSLOVNOG OBJEKTA SA SKLADIŠTEM NA KAT. PARC. BR. 233/112 I 233/113 K.O. SMEDEREVO
11.August 2020.

       Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje, u jutarnjim satima - dimljenjem
11.August 2020.

     Operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje, u jutarnjim satima - dimljenjem, možete pogledati ovde.
DetaljnijeDospeće 3. kvartala za plaćanje poreza na imovinu
07.August 2020.

Podsećamo građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Treći kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 14. avgusta 2020.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
07.August 2020.

         Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti ovde.
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
06.August 2020.

     Obaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
05.August 2020.

     Operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima sa zemlje
28.July 2020.

    Obaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima sa zemlje, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeOdluka o pomoći i Konačna lista korisnika sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći...
24.July 2020.

Na sledećim linkovima možete preuzeti: Odluku o dodeli pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
23.July 2020.

      Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeJAVNI UVID NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA 1B REDA
22.July 2020.

  U toku trajanja javnog uvida na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni, fizička i pravna lica mogu primedbe i sugestije dostaviti Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, u pisanoj formi poštom ili preko pisarnice Gradske ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SKLADIŠTA ZA PRERADU I PAKOVANjE POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA NA KAT. PARC. BR. 233/121 K.O. SMEDEREVO
22.July 2020.

                          Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o ...
DetaljnijePLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANjE POJAVE I ŠIRENjA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SMEDEREVA
21.July 2020.

Republika Srbija GRAD SMEDEREVO Gradska uprava grada Smedereva Broj: 020-66/2020-07 Datum: 21. jul 2020. godine S M E D E R E V O               Na osnovu članova 13. i 15. Zakona o bezbednosti i zdravlja ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
21.July 2020.

        Obaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeJavni uvid Nacrta Prostornog plana područja posebne namene infrasrukturnog koridora državnog puta IB reda, Autoput E – 75 Beograd-Niš (petlja „Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac
20.July 2020.

    Javni uvid Nacrta Prostornog plana područja posebne namene infrasrukturnog koridora državnog puta IB reda, Autoput E – 75 Beograd-Niš (petlja „Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac, možete ...
DetaljnijeKONKURS ZA DODELU RSK STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
15.July 2020.

Fondacija «Ana i Vlade Divac» u saradnji sa grupom donatora iz SAD, raspisuje konkurs za dodelu RSK stipendija učenicima koji 2020. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole na teritoriji Republike Srbije, a po unapred utvrđenim ...
DetaljnijePredlog liste korisnika sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći...
15.July 2020.

Na ovom linku možete preuzeti Predlog liste korisnika sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
10.July 2020.

      Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
07.July 2020.

   Operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i iz vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeSAOPŠTENjE ZA JAVNOST
30.June 2020.

  Obaveštavaju se svi građani grada Smedereva, da će u četvrtak, 02. jula 2020. godine u 12.00 časova biti izvršena proba zvučnih signala za uzbunu (sirena). Redosled probe zvučnih signala za uzbunu (sirena) obuhvata: ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
26.June 2020.

     Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeOtkazana manifestacija "4 Juli"
25.June 2020.

Poštovni sugrađani,Obaveštavamo vas da zbog povećanog broja novozaraženih na teritoriji Republike Srbije od COVID-19 virusa i u skladu sa novim preporukama Kriznog štaba, ove godine Grad Smederevo zbog tradicionalno velike posećenosti građana iz cele Srbije nije u ...
DetaljnijeREPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU OBAVEŠTENjE
25.June 2020.

Obaveštavamo vas da su od 06.12.2019. godine umanjene takse za elektronske prijave prava industrijske svojine. Taksa za elektronsku prijavu za priznanje patenta i malog patenta umanjena je za 50%, dok je taksa za elektronsku prijavu za priznanje industrijskog dizajna, žiga, ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
18.June 2020.

Na osnovu člana 12. stav 2. i člana 13. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017, 1/2018 i 7/2018), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa sredstava  za ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2021. GODINU
17.June 2020.

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2021. GODINU        U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik RS", broj ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2021. GODINU
17.June 2020.

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2021. GODINU       U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik RS", ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup POSLOVNog PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda
17.June 2020.

  Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Smedereva broj 361-9/2020-07 od 08.06.2020. godine, raspisuje: O  G  L  A  S za davanje u zakup POSLOVNog PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda   ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU POSLOVNOG KOMPLEKSA FIRME „BALKAN 2020" DOO ŠABAC,NA KAT. PARC. BR. 233/114 K.O. SMEDEREVO
17.June 2020.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU POSLOVNOG OBJEKTA MAGACINSKE HALE SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA, NA KAT. PARC. BR. 2434 K.O. LANDOL
17.June 2020.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeJavni konkurs za zainteresovane kandidate za pohađanje obuka
11.June 2020.

U okviru implementacije projekta „Rom Ink - Inkluzija mladih Roma na tržište rada i u zajednicu" pozivaju se zainteresovani kandidati romske nacionalnosti (između 15 i 34 godine) za pohađanje besplatnih obuka za različite veštine digitalnih medija. Obuke ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca
10.June 2020.

Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti OVDE
DetaljnijeRANI JAVNI UVID U ELABORAT ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO STAROG KORITA REKE JEZAVE U GODOMINSKOM POLjU U SMEDEREVU
10.June 2020.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a.Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
05.June 2020.

       Obaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeJAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu
28.May 2020.

Na osnovu člana 10.stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za ...
DetaljnijeJAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2020. GODINI
28.May 2020.

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Smedereva za 2020.godinu i zaključenog „Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2020.godinu", između Nacionalne službe za ...
DetaljnijeJAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2020. GODINI
28.May 2020.

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Smedereva za 2020.godinu i zaključenog „Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2020.godinu", između Nacionalne službe za ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2020. GODINI
28.May 2020.

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Smedereva za 2020.godinu („Sl.list grada Smedereva" br. 1/2020) i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
27.May 2020.

      Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeIZBORNA KOMISIJA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA - Saopštenje za javnost
27.May 2020.

       IZBORNA KOMISIJA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA - Saopštenje za javnost - možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijePRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
26.May 2020.

            Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 87/2018), Načelnik Gradske uprave grada Smedereva, sa sedištem u Smederevu, na adresi: ...
DetaljnijeREŠENjE o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti i imenovanju Radnog tima za zaštitu podataka o ličnosti u Gradskoj upravi grada Smedereva
26.May 2020.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD SMEDEREVO Gradska uprava grada Smedereva            Broj: 02-75/2020-07 Datum: 25. maj 2020. godine S M E D E R E V O     Na osnovu čl. 56-58. Zakona o zaštiti podatka o ličnosti ...
DetaljnijeKONAČNA LISTA KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI
25.May 2020.

          Komisija    za    izbor    korisnika    pomoći    namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu na ...
DetaljnijeODLUKU za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu
25.May 2020.

                  Na osnovu Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za  poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći  pri kupovini ...
DetaljnijeS A O P Š T E Nj E
22.May 2020.

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.060 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, od kojih će se 510 stručno osposobljavati za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 250 na ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja krpelja uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
20.May 2020.

    Operativni plan za tretman suzbijanja krpelja uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti ovde.
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STANICE ZA SNABDEVANjE GORIVOM U ŠALINAČKOJ ULICI U SMEDEREVU
20.May 2020.

             Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", ...
DetaljnijeJAVNI POZIVI ZA SUBVENCIONISANjE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA 2020
19.May 2020.

Na osnovu članova 1. i 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
14.May 2020.

     Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti ovde.
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA IZBOR KORSINIKA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA INTERNO RASELjENIH LICA
14.May 2020.

  Na osnovu člana 11. Pravilnika o radu Komisije za izbor korisnika sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za  građevinski ...
DetaljnijeIZLAŽE SE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA SMEDEREVA
12.May 2020.

            Na osnovu člana 14. stav.1 i člana  21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik Republike Srbije", br.104/2009 i 99/2011) i tačka 9. i 10., Uputstva za sprovođenje Zakona ...
Detaljnije