POTPISANI NOVI UGOVORI O FINANSIRANjU VANTELESNE OPLODNjE Odobren projekat u okviru grant šeme Programa Exchange 5 Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava na osnovu izveštaja DRI Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija


Arhiva objava

Na ovoj stranici možete videti arhivu objavljelih javnih poziva, konkursa, obaveštenja kao i neke od odluka.

 

 


JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENO - POSLOVNOG, VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG I PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NA KAT.PARC.BR. 2632 K.O. SMEDEREVO
16.January 2019.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeKONAČNA LISTA KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM U OKVIRU HUMANITARNE AKCIJE "KROV 2017"
10.January 2019.

 Na osnovu člana 16. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor korisnika        za dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u okviru humanitarne akcije "Krov 2017" i načinu rada Komisije,broj ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda (drugo oglašavanje)
09.January 2019.

 Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva br. 037-609/2018-07 od 14.12.2018. godine, raspisuje: O  G  L  A  S za davanje u zakup POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SKLADIŠTA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA NA KAT. PARC. BR. 1608/9 I 1608/10 K.O. SUVODOL, INVESTITORA „STRUGARA UROŠ" D.O.O
09.January 2019.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeNACRT - ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLjANjE TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
03.January 2019.

Na osnovu člana 57. i 94. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju  ("Službeni glasnik RS", broj 68/15, 41/18, 44/18 - dr.zakon i 83/18), člana 35. stav 2. i člana 39. stav 1. i 2. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik Republike Srbije", ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
03.January 2019.

Na osnovu člana 12. stav 2. i člana 13. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017, 1/2018 i 7/2018), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa sredstava  ...
DetaljnijePREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM U OKVIRU HUMANITARNE AKCIJE "KROV 2017"
27.December 2018.

   Na osnovu člana 14. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor korisnika      za dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u okviru humanitarne akcije "Krov 2017" i načinu rada Komisije,broj ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA PROIZVODNjU GRAĐEVINSKE OPREME NA KAT. PARC. BR. 233/75 I 233/76 K.O. SMEDEREVO, U SMEDEREVU, INVESTITORA FABRIKE GRAĐEVINSKE OPREME „MFGO" D.O.O. SMEDEREVO
26.December 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeU Smederevu pušten u rad uzorkivač PM10
21.December 2018.

 U Smederevu pušten u rad uzorkivač PM10     Na lokaciji automatske merne stanice za merenje kvaliteta vazduha Smederevo-Carina, Agencija za zaštitu životne sredine je ugradila uzorkivač suspendovanih čestica do 10 mikrona (PM10), koji će ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda
19.December 2018.

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva br. 037-609/2018-07 od 14.12.2018. godine, raspisuje: O  G  L  A  S za davanje u zakup POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda     ...
DetaljnijeODLUKE - Komisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo
12.December 2018.

ODLUKE - Komisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA GAJENjE ŽIVINE NA KAT. PARC. BR. 1685 K.O. MALA KRSNA, U MALOJ KRSNI
12.December 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeNacrt Odluke o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu
11.December 2018.

Nacrt Odluke o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu
DetaljnijeOdluka o načinu upoznavanja građana sa Nacrtom Odluke o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu
11.December 2018.

Odluka o načinu upoznavanja građana sa Nacrtom Odluke o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu
DetaljnijeODLUKA O DODELI STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
04.December 2018.

               Na osnovu člana 8. Pravilnika za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva, broj 8/2015 od 25. septembra 2015. godine, Rešenja o davanju ...
DetaljnijePONIŠTAJ JAVNOG KONKURSA ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA
03.December 2018.

   Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi grada Smedereva, broj: 111-7/2018-07 od 19.11.2018. godine i ...
DetaljnijeOdluka o usvajanju preglednog plana mreže poljskih puteva i namene prostora projekat komasacije na komasacionom području delova katastarskih opština Šalinac,Kulič i Smederevo Grad Smederevo
29.November 2018.

Na ovom linku možete preuzetiOdluku o usvajanju preglednog plana mreže poljskih puteva i namene prostora projekat komasacije na komasacionom području delova katastarskih opština Šalinac,Kulič i Smederevo Grad Smederevo.KULIČ - PREGLEDNI PLAN USVOJENOG PROJEKTA MREŽE ...
DetaljnijeODLUKA O UTVRĐIVANjU NAZIVA ULICA, TRGOVA I PARKOVA U NASELjENIM MESTIMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
27.November 2018.

Na ovom linku možete preuzeti ODLUKU O UTVRĐIVANjU NAZIVA ULICA, TRGOVA I PARKOVA U NASELjENIM MESTIMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA.Odluka će biti objavljena u Službenom listu grada Smedereva broj 5/2018 od 14.11.2018.godine.
DetaljnijeJAVNI KONKURS za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u oblasti socijalne zaštite (unapređivanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom) u 2019. godini
21.November 2018.

 Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", broj 51/09), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA
19.November 2018.

Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne smouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016, 113/2017 i 113/2017-dr.zakon), člana 11,člana 12. stav 1. i člana 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog ...
Detaljnije
Javna rasprava o Lokalnom akcionom planu za borbu protiv korupcije grada Smedereva
29.October 2018.

             Radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije na teritoriji grada Smedereva 2019 - 2021. godine izradila je nacrt ovog dokumenta i otvara javnu raspravu.   ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU
26.October 2018.

Na osnovu članova 3. i 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017 i 1/2018), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa sredstava  za podsticanje ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU
26.October 2018.

            Na osnovu članova 3. i 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017 i 1/2018), Zaključka o ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
26.October 2018.

Na osnovu člana 8. Pravilnika za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva, broj 8/2015 od 25. septembra 2015. godine, Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na ...
DetaljnijeIzveštaj o kontroli kvaliteta voda sa javnih česama uzorkovanih Oktobra 2018. godine
25.October 2018.

 Izveštaj o kontroli kvaliteta voda sa javnih česama uzorkovanih Oktobra 2018. godine, možete pogledati ovde.
DetaljnijeOdluka o usvajanju preglednog plana stalnih objekata i višegodišnjih zasada na komasacionom području delova ko Šalinac,Kulič i Smederevo
24.October 2018.

Odluku o usvajanju preglednog plana stalnih objekata i višegodišnjih zasada na komasacionom području delova ko Šalinac,Kulič i Smederevo možete preuzeti sa ovog linka.
DetaljnijeOglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/106 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva
24.October 2018.

  Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Smedereva broj 463-156/2018-07 od 19. oktobra 2018. godine, a u skladu sa članovima 15. i 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta („Službeni list grada Smedereva“, broj 5/2015 - prečišćen ...
DetaljnijeOglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/68 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva
24.October 2018.

Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Smedereva, broj 463-155/2018-07 od 19. oktobra 2018. godine, a u skladu sa članovima 15. i 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta („Službeni list grada Smedereva“, broj 5/2015 - prečišćen tekst i ...
DetaljnijePOZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA SMEDEREVA
22.October 2018.

             Komisija za izradu Nacrta odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Smedereva, poziva sve građane, udruženja, pravna lica sa teritorije grada Smedereva, sredstva javnog obaveštavanja i druge subjekte da ...
DetaljnijeOGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
17.October 2018.

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva br. 361-153/2018-07 od 12.10.2018. godine  raspisuje: O  G  L  A  S ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA   ...
DetaljnijeOglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/65 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva
17.October 2018.

  Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Smedereva, a u skladu sa članovima 15. i 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta („Službeni list grada Smedereva“, broj 5/2015 - prečišćen tekst i 6/2017), Gradsko veće grada Smedereva, ...
DetaljnijeREŠENjE O OBRAZOVANjU ŽALBENE KOMISIJE GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE
12.October 2018.

            Na osnovu člana 173. stav 1. Zakona o zaposlenima u autonomnoj pokrajini i jedinicama  lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016, 113/2017 i 113/2017-dr.zakon ) i ...
DetaljnijeODLUKE - Komisija za sprovođenje komasacije
12.October 2018.

ODLUKA O IZLAGANjU NA JAVNI UVID PREGLEDNOG PLANA STALNIH OBJEKATA I VIŠEGODIŠNjIH ZASADA NA KOMASACIONOM PODRUČJU DELOVA KATASTARSKIH OPŠTINA ŠALINAC, KULIČ I SMEDEREVO (GRAD SMEDEREVO) I ODLUKA DA JE POSTUPAK UTVRĐIVANjA FAKTIČKOG STANjA NA DELOVIMA KATASTARSKIH ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SMEDEREVO
10.October 2018.

Na ovom linku možete pogledati OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SMEDEREVO.
DetaljnijeSPISAK IZBEGLIH LICA za PAKETE HRANE
08.October 2018.

   S P I S A K    IZBEGLIH LICA za PAKETE HRANE 05.10. 2018.godine   Red. broj Ime i prezime Adresa 1 Biljana Popović ul.Kralja Petra br.82-Udovice 2 Jovan Čeko ...
DetaljnijeSPISAK INTERNO RASELjENIH LICA za PAKETE HRANE
08.October 2018.

      S P I S A K    INTERNO RASELjENIH LICA  za PAKETE HRANE 05.10. 2018.godine   Red. broj Ime i prezime Adresa 1 Kenedi Bejzaku ul.Lukijana Mušickog br. 3-Smederevo ...
DetaljnijeODLUKA - jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica
08.October 2018.

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište  na teritoriji grada ...
DetaljnijeODLUKA - pomoć pri nabavci ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica
08.October 2018.

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište  na teritoriji grada ...
DetaljnijeObaveštenje u vezi sa upotrebom pečata privrednih subjekata
04.October 2018.

Obaveštenje    u vezi sa upotrebom pečata privrednih  subjekata       Odredbom člana 25. stav 3 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 44/2018 od 08.06.2018.) propisano je da se ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup POSLOVNIH PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda
03.October 2018.

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu zaključaka Gradskog veća grada Smedereva, broj 361-70/2018-07 od 13.04.2018. godine, broj 361-66/2018-07 od 10.05.2018. godine, broj 361-86/2018-07 od 25.07.2018. godine, broj 361-143/2018-07 od 28.09.2018. godine ...
DetaljnijeJAVNI UVID Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Marina Smederevo" u Smederevu
03.October 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA DOGRADNjU I PROMENU NAMENE STAMBENOG OBJEKTA U PANSION ZA NOĆENjE GOSTIJU INVESTITORA „ VILA JUGOVO-S " DOO SMEDEREVO
03.October 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE O SPROVOĐENjU SISTEMATSKE DERATIZACIJE u 2018. GODINE
02.October 2018.

 Grad Smederevo je zaključio Ugovor o izvođenju SISTEMATSKE DERATIZACIJE sa Grupom ponuđača koju čine: Zavod za DDD ,,EKO-SANˮ ul. Batajnički drum 13, Zemun- Beograd i ,,SANI EKO VITAˮ doo Lazarevac u cilju suzbijanja štetnih glodara na teritoriji gradskog i ...
DetaljnijeJAVNI POZIV za dodelu pomoći pri nabavci ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Smedereva
26.September 2018.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD SMEDEREVO GRADSKA UPRAVA Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji ...
DetaljnijeJAVNI POZIV za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane
26.September 2018.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD SMEDEREVO GRADSKA UPRAVA Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji ...
DetaljnijeJAVNI POZIV za dodelu jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Smedereva
26.September 2018.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD SMEDEREVO GRADSKA UPRAVA Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POTREBE URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I PROMENU NAMENE POSLOVNOG OBJEKTA
26.September 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeJAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2018. GODINI
26.September 2018.

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Smedereva za 2018.godinu i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2018.godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje i ...
DetaljnijeINFORMACIJA ZA UČESNIKE JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA KOJI SU DOBILI MANjI IZNOS SREDSTAVA OD TRAŽENOG
21.September 2018.

INFORMACIJA ZA UČESNIKE JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI, KOJI JE OBJAVLjEN 25. JULA 2018. GODINE NA VEB-SAJTU GRADA SMEDEREVA ...
DetaljnijeREŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA ZA PROJEKTE PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI
21.September 2018.

Na sledećem linku možete pogledati REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA ZA PROJEKTE PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI.
DetaljnijePREDLOG O RASPODELI SREDSTAVA SA OBRAZLOŽENjEM
21.September 2018.

Na sledećem linku možete pogledati PREDLOG O RASPODELI SREDSTAVA SA OBRAZLOŽENjEM.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
21.September 2018.

 Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA
19.September 2018.

Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne smouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016, 113/2017 i 113/2017-dr.zakon), člana 11,člana 12. stav 1. i člana 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA UZGAJANjE ŽIVINE U MALOJ KRSNI
18.September 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA UZGOJ KRMAČA I TOVLjENIKA U MALOJ KRSNI
18.September 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SAMOUSLUŽNE AUTOPERIONICE NA KAT. PARC. BR. 1568/13 K.O. VRANOVO U VRANOVU
18.September 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijePredavanje: Javna diplomatija i ekonomski rast Kine
17.September 2018.

  Institut Konfučije iz Beograda i Centar za kulturu Smederevo pozivaju vas na predavanje     Javna diplomatija i ekonomski rast Kine Predavač: Prof. dr Radosav Pušić    Tema predavanja govori o aktuelnim sadržajima koji će slušaoce ...
DetaljnijeNedelja kineskog filma 18.9 – 22.9.2018.
17.September 2018.

Institut Konfučije iz Beograda i Centar za kulturu Smederevo    Nedelja kineskog filma 18.9 - 22.9.2018.    Centar za kulturu Smederevo Bioskopska dvorana U 20.00 časova   18.9. Tigrovi na šinama (2016) Bioskopska dvorana,  20.00 ...
DetaljnijeODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZADOVOLjENjE POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
14.September 2018.

 ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZADOVOLjENjE POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA možete pogledati ovde.
DetaljnijeREŠENjE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2018.GODINI I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE
14.September 2018.

 REŠENjE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2018.GODINI I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE možete pogledati ovde.
DetaljnijeKONKURS za pesničku nagradu SMEDEREVSKI ORFEJ
14.September 2018.

49. MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE SMEDEREVSKA PESNIČKA JESEN   raspisuje   KONKURS   za pesničku nagradu   SMEDEREVSKI ORFEJ     Autori sa područja grada Smedereva na konkurs mogu da pošalju najviše dve neobjavljene pesme, ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - 2 (DVE) STAMBENE JEDINICE U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
12.September 2018.

   Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016 i 113/2017), članova 2., 17. i 18. Uredbe o uslovima pribavljanja i ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2018/2019
10.September 2018.

Lokalni savet za poboljšanje položaja Roma  grada Smedereva, raspisuje:     JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2018/2019    Za školsku 2018/2019 godinu, dodeliće se: 35 (slovima ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja krpelja
07.September 2018.

Obaveštenje o tretmanu suzbijanja krpelja na teritoriji grada Smedereva možete pogledati ovde
DetaljnijeJAVNI POZIV
05.September 2018.

Na osnovu Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor korisnika za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u okviru humanitarne akcije "Krov 2017" i načinu rada Komisije, broj 400-6481-01/2017-03 od 01.11.2017. godine, a u vezi sa Ugovorom o saradnji,  ...
Detaljnije131. SMEDEREVSKA JESEN PROGRAM
05.September 2018.

131. SMEDEREVSKA JESEN PROGRAM SREDA 5. septembar 2018. VINSKI GRAD 21.00-23.00 Nastup tamburaškog orkestra „Uspomene"   ČETVRTAK 6. septembar 2018. GRADSKI TRG 20.00 KONCERT GRUPE „GARAVI SOKAK " 22.00 KONCERT GRUPE ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca
04.September 2018.

Obaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca možete pogledati OVDE
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI UMETNIČKE IGRE- KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA U 2018. GODINI
03.September 2018.

              Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI POZORIŠNE UMETNOSTI U 2018. GODINI
03.September 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI OSTALIH IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA U 2018. GODINI
03.September 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI MUZIKE U 2018. GODINI
03.September 2018.

              Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2018. GODINI
03.September 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE - Birački spisak
27.August 2018.

Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik Republike Srbije",br.104/2009 i 99/2011) i člana 7. Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine ("Službeni glasnik RS", br. 61/2018 - ...
DetaljnijeODLUKA O SUFINANSIRANjU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI
22.August 2018.

            Na osnovu člana 12. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE - ELEKTRONSKO PLAĆANjE DOSTUPNO JE PLATNIM KARTICAMA
22.August 2018.

GRADSKA UPRAVA GRADA SMEDEREVA, U SARADNjI SA KANCELARIJOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU, POSTAVILA JE SEDAM POS TERMINALA I TIME JE OMOGUĆILA KORISNICIMA  SVOJIH USLUGA DA ADMINISTRATIVNE  I DRUGE TAKSE, NAKNADE I POREZ NA IMOVINU, PLATE ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca
22.August 2018.

 Obaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca možete pogledati ovde.
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKATA U SKLOPU FARME ZA UZGOJ ŽIVINE I HLADNjAČE SA MAGACINSKIM PROSTOROM
22.August 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca
15.August 2018.

 Obaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca možete pogledati ovde.
DetaljnijeOGLAS ZA JAVNO NADMETANjE - Smederevska jesen 2018
15.August 2018.

            Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje na privremeno korišćenje površina javne namene u Tvrđavi za zabavne radnje, ugostiteljske objekte, ćevabdžinice i pivnice za vreme ...
DetaljnijePozivno pismo za učešće na Sajmu privrede - Smederevska jesen 2018
13.August 2018.

Pismo možete preuzeti na ovom linku.
DetaljnijeODLUKA O USVAJANjU PREGLEDNOG PLANA SMEDEREVO
08.August 2018.

ODLUKA O USVAJANjU PREGLEDNOG PLANA SMEDEREVO
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA SKLADIŠTENjE VODOVODNOG MATERIJALA SA UPRAVNOM ZGRADOM NA K.P. BR. 1106 K.O. PETRIJEVO, INVESTITORA STOJKOVIĆ SAŠE IZ SMEDEREVA, VENČAČKA 33
08.August 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI POZORIŠNE UMETNOSTI U 2018. GODINI
07.August 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI UMETNIČKE IGRE– KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA U 2018. GODINI
07.August 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeOglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/65 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva
01.August 2018.

 Oglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/65 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva, možete videti na ovom linku.
DetaljnijeOglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarskih parcela broj 233/75 i 233/76 obe KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva
01.August 2018.

 OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarskih parcela broj 233/75 i 233/76 obe KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva, možete pogledati na ovom linku.
DetaljnijeODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI OSTALIH IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA U 2018. GODINI
07.August 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2018.GODINI
07.August 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI MUZIKE U 2018.GODINI
07.August 2018.

 Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca - odlaganje
01.August 2018.

  Zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika, izvođenje tretmana suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, se odlaže za četvrtak 02.08.2018. godine.  Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela. ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca
01.August 2018.

 Obaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca možete pogledati ovde.
DetaljnijeOGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
01.August 2018.

 OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA, možete pogledati na ovom linku.
DetaljnijeRešenja o postavljanju privremenih zastupnika za imaoce prava nepokretnosti
31.July 2018.

 Rešenja o postavljanju privremenih zastupnika za imaoce prava nepokretnosti možete preuzeti sa ovog linka.
DetaljnijeODLUKU O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU
27.July 2018.

Na osnovu člana 3. i člana 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva“, broj 6/2017, 14/2017 i 1/2018), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa sredstava  za podsticanje ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU
27.July 2018.

Na osnovu člana 3. i člana 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva“, broj 6/2017, 14/2017 i 1/2018), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa sredstava  za podsticanje ...
DetaljnijeJAVNI POZIV za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2018. godini
25.July 2018.

  Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje), članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU SREDSTAVA NAMENjENIH STVARANjU I POBOLjŠANjU USLOVA STANOVANjA INTERNO RASELjENIH LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU, KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
23.July 2018.

 Javni poziv za izbor korisnika za dodeli sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz nabavku građevinskog materijala, možete pogledati ovde.
DetaljnijeRešenja o postavljanju privremenih zastupnika za imaoce prava nepokretnosti
19.July 2018.

Rešenja o postavljanju privremenih zastupnika za imaoce prava nepokretnosti možete preuzeti sa ovog linka.
DetaljnijeODLUKA O USVAJANjU ZAPISNIKA O KOMASACIONOJ PROCENI ZEMLjIŠTA I IZLAGANjU NA JAVNI UVID PREGLEDNOG PLANA KOMASACIONE PROCENE ZEMLjIŠTA NA KOMASACIONOM PODRUČJU DELOVA KO ŠALINAC, KO KULIČ I KO SMEDEREVO
18.July 2018.

ODLUKU O USVAJANjU ZAPISNIKA O KOMASACIONOJ PROCENI ZEMLjIŠTA I IZLAGANjU NA JAVNI UVID PREGLEDNOG PLANA KOMASACIONE PROCENE ZEMLjIŠTA NA KOMASACIONOM PODRUČJU DELOVA KO ŠALINAC, KO KULIČ I KO SMEDEREVO MOŽETE PREUZETI SA OVOG LINKA.
Detaljnije