Visoka delegacija HBIS Group u poseti Smederevu Gradu Smederevu dodeljena je nagrada za doprinos razvoju informaciono-komunikacione pristupačnosti Gradonačelnica dr Jasna Avramović potpisala je Memorandum o razumevanju sa programom Svis PRO u oblasti dobrog upravljanja Održan sastanak sa predstavnicima Opšteg udruženja preduzetnika Smederevo Poptisan ugovor o rekonstrukciji Ulice Vojvode Đuše


Arhiva objava

Na ovoj stranici možete videti arhivu objavljelih javnih poziva, konkursa, obaveštenja kao i neke od odluka.

 

 


JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI
17.July 2019.

            Na osnovu članova 32. i  44. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 36/2006), člana 46, a u vezi sa članom 66. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi ...
Detaljnije
ODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI FILMSKE UMETNOSTI I OSTALOG AUDIO-VIZUELNOG STVARALAŠTVA U 2019. GODINI
08.July 2019.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI UMETNIČKE IGRE- KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA U 2019. GODINI
08.July 2019.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI POZORIŠNE UMETNOSTI U 2019. GODINI
08.July 2019.

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI OSTALIH IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA U 2019. GODINI
08.July 2019.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI MUZIKE U 2019. GODINI
08.July 2019.

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2019. GODINI
08.July 2019.

              Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u ...
DetaljnijeJavni poziv za dodelu pomoći za kupovinu seoskih kuća za interno raseljena lica
04.July 2019.

Na ovom linku možete pogledati Javni poziv za dodelu pomoći za kupovinu seoskih kuća za interno raseljena lica.
DetaljnijeJAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodicama izbeglica
01.July 2019.

Na osnovu člana 9.stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku i načinu rada Komisije, broj 02-133-2/2017-07 od 12.12.2018. godine, Komisija za izbor korisnika na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2020. GODINU
01.July 2019.

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA  SMEDEREVA ZA 2020. GODINU       U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2020. GODINU
01.July 2019.

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2020. GODINU     U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS", br. 62/06, 65/08 - dr. ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA
27.June 2019.

            Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne smouprave („Službeni glasnik Republike ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
26.June 2019.

 Obaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih formi  komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva možete pogledati OVDE.  
DetaljnijeOGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - STANA ILI KUĆE U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
26.June 2019.

     Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr.zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), člana 2.,17. i 18. Uredbe o uslovima ...
DetaljnijeODLUKA O ODREĐIVANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
25.June 2019.

 Komisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Skobalj (Grad Smederevo), možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeUPUTSTVO VEZANO ZA PRIMENU ODLUKE O OGLAŠAVANjU NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA I ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU GRADA SMEDEREVA
21.June 2019.

UPUTSTVO VEZANO ZA PRIMENU ODLUKE O OGLAŠAVANjU NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA I ODLUKE O NAKNADAMA ZA  KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU GRADA SMEDEREVA   ("Službeni list grada Smedereva", broj 1/2019)   Oglašavanje u smislu ove ...
DetaljnijePočetak izvođenja radova na lokalnom putu za Radinac
21.June 2019.

U ponedeljak 24.05.2019.godine počinju radovi na lokalnom putu za Radinac (Radinac - Vranovo (Carigradski drum)) u dužini od 2500 metara.
DetaljnijeINFORMACIJA ZA UČESNIKE JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019
20.June 2019.

 INFORMACIJA ZA UČESNIKE JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI, KOJI JE OBJAVLjEN 24. APRILA 2019. GODINE NA VEB-SAJTU GRADA ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
14.June 2019.

      U nedelju 16.06.2019. godine u večernjim satima (1900 - 2200) obaviće se tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva (seoska područja - moravski pravac).       ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
14.June 2019.

      Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti ovde.  
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
11.June 2019.

        Termini sprovođenja akcije suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje (na teritoriji grada Smedereva) zakazani za 11.06. i 12.06. pomeraju se za sredu 12.06. i nedelju 16.06.2019. ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
10.June 2019.

      Obaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva možete pogledati OVDE. 
DetaljnijeOBAVEŠTENjE O SUZBIJANjU LARVI KOMARACANA TERITORIJI LOKALNE SAMOUPRAVE GRAD SMEDEREVO-PODUNAVSKI OKRUG
10.June 2019.

                     U periodu od 10.06.- 14.06.2019.godine sprovodiće se akcija suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Smedereva, u skladu sa Programom suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Republike Srbije - ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA BR.RHP-W7-PA/PC4-2019 za pribavljanje nepokretnosti - stanova u javnu svojinu Republike Srbije na teritoriji grada Požarevac i graničnih jedinica lokalne samouprave
06.June 2019.

Na osnovu Pravilnika o radu Komisije, a u vezi sa Sporazumom o donaciji zaključenim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope (u daljem tekstu: BRSE) u okviru Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (u daljem tekstu: RSP u RS) - Potprojekat br. 7- ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
05.June 2019.

         Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti ovde.
DetaljnijeINTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA
05.June 2019.

            Na osnovu članova 82. 83. i 84. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne smouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. ...
DetaljnijeRešenja o postavljanju privremenih zastupnika za komasaciono područje katastarske opštine Šalinac,Kulič i Smederevo
05.June 2019.

Rešenja o postavljanju privremenih zastupnika za komasaciono područje katastarske opštine Šalinac,Kulič i Smederevo
DetaljnijeOBAVEŠTENjE - EUPRO Program
03.June 2019.

     EUPRO Program raspisao je Javni poziv za organizacije za podršku poslovanju „Unapredi poslovanje preduzeća" Cilj poziva je unapređenje održivosti i konkurentnosti preduzeća, njihove sposobnosti za širenje na nova tržišta i ...
DetaljnijeJavni poziv Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Skobalj (Grad Smederevo)
31.May 2019.

      Javni poziv Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Skobalj (Grad Smederevo), možete videti i pogledati ovde.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
31.May 2019.

      Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete videti i preuzeti ovde.
DetaljnijeOBAVEŠTENjE - SPORT
30.May 2019.

                 Na osnovu Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada ...
DetaljnijeJAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2019. GODINI
28.May 2019.

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Smedereva za 2019.godinu i zaključenog „Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2019.godinu", između Nacionalne službe za ...
DetaljnijeJAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2019. GODINI
28.May 2019.

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Smedereva za 2019.godinu i zaključenog „Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2019.godinu", između Nacionalne službe za ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE PREMIJE OSIGURANjA USEVA, PLODOVA,VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA
28.May 2019.

Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
28.May 2019.

Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA REGRESIRANjE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA U GOVEDARSTVU
28.May 2019.

Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA USPOSTAVLjANjE I JAČANjE UDRUŽENjA U OBLASTI POLjOPRIVREDE
28.May 2019.

Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju ...
DetaljnijeJAVNI POZIV BANKAMA ZA KRATKOROČNO I DUGOROČNO KREDITIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA SA TERITORIJE GRADA SMEDEREVA
28.May 2019.

 Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za ...
DetaljnijeREŠENjE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE
23.May 2019.

Na osnovu članova 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2016 i 8/2017) i člana 44. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada ...
DetaljnijeKOMASACIJA - REŠENjA
22.May 2019.

KOMASACIJA - REŠENjA 05.05.2019. i 11.05.2019.KOMASACIJA - REŠENjA 16.05.2019.KOMASACIJA - REŠENjA 18.05.2019.
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING
17.May 2019.

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING   Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA KOMPLEKSA FABRIKE „PKC WIRING SYSTEMS
15.May 2019.

            Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup POSLOVNIH PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda
08.May 2019.

              Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva broj 037-609/2018-07 od 14.12.2018. godine i 361-8/2019-07 od 02.04.2019. godine raspisuje: ...
DetaljnijePOZIV - KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE KOMASACIJE
07.May 2019.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD SMEDEREVO KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE KOMASACIJE NA DELOVIMA KATASTARSKIH OPŠTINA ŠALINAC, KULIČ I SMEDEREVO (GRAD SMEDEREVO) Broj: 461-2-61/2019-03 Datum: 6. maj 2019. ...
DetaljnijeDospeće drugog kvartala za plaćanje poreza na imovinu
07.May 2019.

Podsećamo građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Drugi kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 15. maja 2019.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne ...
DetaljnijeJAVNI POZIV za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini
24.April 2019.

 NAPOMENA: Navedeni Javni poziv otvoren je od dana objavljivanja, odnosno 24.04.2019.godine do 14.05.2019.godine.               Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA INTERNO RASELjENA LICA I POVRATNIKE PO SPORAZUMU O READMISIJI
23.April 2019.

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORSINIKA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA INTERNO RASELjENIH LICA KROZ DODELU POMOĆI PRI KUPOVINI SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODATNE POMOĆI NAMENjENE ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI
19.April 2019.

     Grad Smederevo i nacionalna služba za zapošljavanje raspisuje JAVNI KONKURS za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini. OVDE možete pogledati i preuzeti javni konkurs.
DetaljnijeKONAČNA LISTA KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI
18.April 2019.

Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz nabavku građevinskog materijala koja je formirana Rešenjem gradonačelnice grada Smedereva, broj 02-241/2017-07 od 20. ...
DetaljnijePoziv od 16.aprila 2019,za učesnike komasacije na delovima KO Šalinac,Kulič i Smederevo.
16.April 2019.

Poziv od 16.aprila 2019,za učesnike komasacije na delovima KO Šalinac,Kulič i Smederevo.
DetaljnijeGrupa za saobraćaj - obaveštenje za javnost
15.April 2019.

         Obaveštenje za javnost da Preduzeće za studije, projektovanje saobraćajnica, inženjering i izvođenje radova ''HIDROPROJEKAT-SAOBRAĆAJ'' d.o.o. iz Beograda, u četvrtak 18.04.2019. godine u Plavoj sali Gradske ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
11.April 2019.

Na osnovu članova 3. i 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017, 1/2018 i 7/2018), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa sredstava za podsticanje ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
11.April 2019.

            Na osnovu članova 3. i 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017, 1/2018 i 7/2018), Zaključka o ...
DetaljnijeREŠENjE O POSTAVLjENjU NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE SMEDEREVO
11.April 2019.

            Na osnovu člana 4., člana 48. stav 3., člana 49. stav 2., članova 97-100. i člana 170. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini
10.April 2019.

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016-ispr.), člana 5. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi ...
DetaljnijePredškolska ustanova
10.April 2019.

 Predškolska ustanova "Naša radost" Smederevo od 1.aprila 2019.godine je raspisala Konkurs za upis dece u celodnevni boravak za radnu 2019-20.godinu, osim lično, roditelji mogu i elektronskim putem da urade prijavu za upis u vrtić na Portalu e-Uprave. ...
DetaljnijeObuka za angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi
09.April 2019.

Agenda - Obuka za angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi 10.04.2019. u 10 časova u Centru za kulturu Smederevo. 
Detaljnije
Rešenje o postavljenju privremenog zastupnika
02.April 2019.

 Rešenje o postavljenju privremenog zastupnika, možete pogledati i preuzeti OVDE.
DetaljnijeKomisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo ( Grad Smederevo ) objavljuje poziv
28.March 2019.

       Komisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo ( Grad Smederevo ) objavljuje poziv, koji možete pogledati i preuzeti OVDE.
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU INVESTITORA „ORION" DOO SMEDEREVO
27.March 2019.

      Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU KOMPLEKSA ZA SKLADIŠTENjE POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA NA KAT. PARC. BR. 2093 K.O. VODANj, U VODNjU, INVESTITORA „NAŠA JABUKA“ D.O.O. BEOGRAD, ĐORĐA STANOJEVIĆA 11G
27.March 2019.

           Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj ...
DetaljnijeRani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta prvog B reda, autoput E-75 Beograd-Niš (petlja Požarevac) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac
26.March 2019.

       Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta prvog B reda, autoput E-75 Beograd-Niš (petlja Požarevac) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
22.March 2019.

            Na osnovu članova 3. i 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017, 1/2018 i 7/2018), Zaključka o ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
22.March 2019.

            Na osnovu članova 3. i 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017, 1/2018 i 7/2018), Zaključka o ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI
22.March 2019.

     Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 66. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 45. stav 1. tačka 12. Statuta grada ...
DetaljnijeKreće s realizacijom Program besplatnih stručnih obuka za poljoprivredna gazdinstva iz Regiona Braničevo-Podunavlje
20.March 2019.

Požarevac, 19. mart 2019. U okviru regionalnog projekta "Ukusi Regiona - Promovisanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za unapređenje ekonomskih kapaciteta porodičnih gazdinstava" koji realizuje Regionalna razvojna agencija ...
DetaljnijeOglas o izvođenju geodetsko-tehničkih radova na uređenju poljoprivrednog zemljišta putem komasacije na delu katastarske opštine Skobalj, Grad Smederevo
15.March 2019.

 Oglas o izvođenju geodetsko-tehničkih radova na uređenju poljoprivrednog zemljišta putem komasacije na delu katastarske opštine Skobalj, Grad Smederevo, možete pogledati OVDE.
DetaljnijeUnapređenje efikasnosti podrške razvoju lokalne i regionalne privrede, kroz inovativne modele komunikacije i saradnje
13.March 2019.

Grad Smederevo sprovodi  projekat: „Unapređenje efikasnosti podrške razvoju lokalne i regionalne privrede, kroz inovativne modele komunikacije i saradnje". Vodeći partner na projektu je Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje", a ...
Detaljnije
ODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI
07.March 2019.

Na osnovu članova 2., 3., 4.  i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), članova 8., 9. i 16. Pravilnika ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS RADI POPUNjAVANjA POLOŽAJA U I GRUPI - NAČELNIK GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA
05.March 2019.

Na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ...
DetaljnijeLista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa u oblasti socijalne zaštite koji se u 2019. godini sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva
04.March 2019.

Razmatrajući Predlog za davanje saglasnosti na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa u oblasti socijalne zaštite koji se u 2019. godini sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva, na osnovu člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada ...
DetaljnijeREŠENjE O OBRAZOVANjU KONKURSNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE JAVNOG KONKURSA RADI POPUNjAVANjA POLOŽAJA U I GRUPI - NAČELNIK GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA
04.March 2019.

            Na osnovu članova 95. i 96. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinam i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. ...
DetaljnijeOGLAS 0ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI - HALE U JAVNOJ SVOJINI GRADA SMEDEREVA POSTUPKOM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA
27.February 2019.

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor od posebnog značaja za Grad, na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Smedereva broj 361-15/2019-07 od 22.februara 2019. godine, objavljuje   O G L A S ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI - HALE U JAVNOJ SVOJINI GRADA ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA PROIZVODNjU DRVENE AMBALAŽE ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVODE
27.February 2019.

            Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE - Komisija za sprovođenje komasacije
26.February 2019.

Na ovom linku možete preuzeti OBAVEŠTENjE - Komisija za sprovođenje komasacije.
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI
25.February 2019.

Na osnovu članova 2., 3., 4.  i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), članova 8., 9. i 16. Pravilnika ...
DetaljnijePredlog liste korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljenistvu dodelom građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta
18.February 2019.

       Predlog liste korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljenistvu dodelom građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, možete pogledati OVDE.
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU EKONOMSKOG OBJEKTA ZA TOV KOKA NOSILjA I POMOĆNOG OBJEKTA ZA SMEŠTAJ HRANE NA KAT. PARC. BR. 6084/2 K.O. OSIPAONICA, U OSIPAONICI.
13.February 2019.

               Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike ...
DetaljnijeJavni poziv za izbor korisnika pomoći za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za IRL
12.February 2019.

  Javni poziv za izbor korisnika pomoći za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za IRL, možete pogledati OVDE.   
Detaljnije,,Grad pita građanstvo“
12.February 2019.

 POZIV ZA GRAĐANE              Grad Smederevo poziva građane da se uključe u istaživanje javnog mnjenja koje se vrši na teritoriji Grada radi utvrđivanja javnog interesa i kreiranja novih mera i aktivnosti u ...
DetaljnijeJAVNI POZIVI - POVERENIŠTO ZA IZBEGLICE GRADA SMEDEREVA
01.February 2019.

Javni poziv za izbor korisnika sredstava namenjenih za poboljsanje uslova stanovanja povratnika po sporazumu o read misiji kroz dodelu paketa gradjevinskog materijala   Javni poziv za izbor korisnika sredstava namenjenih za poboljsanje uslova stanovanja inerno raseljenih ...
DetaljnijeJAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodicama izbeglica...
01.February 2019.

Na osnovu člana 9.stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku i načinu rada Komisije, broj 02-133-2/2017-07 od 12.12.2018. godine, Komisija za izbor korisnika na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica ...
DetaljnijeKomisija - Konačna lista i Odluka
29.January 2019.

Na sledećem linku možete pogledati Konacnu listu korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljsaju uslova stanovanja porodicama izbeglica kroz kupovinu seoske kuce sa okucnicom i dodatne pomoci  namenjene za gradjevinski i drugi materijal i/ili ...
DetaljnijeOGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI - HALE U JAVNOJ SVOJINI GRADA SMEDEREVA POSTUPKOM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA
23.January 2019.

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor od posebnog značaja za Grad, na osnovu tačke 2. Odluke Gradskog veća grada Smedereva broj 361-233/2015-07 od 18.01.2019. godine, objavljuje   O G L A S ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI - HALE U JAVNOJ SVOJINI GRADA ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda
23.January 2019.

              Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva br. 037-609/2018-07 od 14.12.2018. godine, raspisuje: O  G  L  A  S za ...
Detaljnije30. SMEDEREVSKE SVETOSAVSKE SVEČANOSTI
21.January 2019.

30. SMEDEREVSKE SVETOSAVSKE SVEČANOSTI   21-27. JANUAR 2019. GODINEPONEDELjAK, 21. JANUAR    Narodna biblioteka Smederevo 12.00    IZLOŽBE KNjIGA OTVARANjE   Pozajmno odeljenje „Sveti Sava je naša večita priča, nikad do ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENO - POSLOVNOG, VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG I PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NA KAT.PARC.BR. 2632 K.O. SMEDEREVO
16.January 2019.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeKONAČNA LISTA KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM U OKVIRU HUMANITARNE AKCIJE "KROV 2017"
10.January 2019.

 Na osnovu člana 16. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor korisnika        za dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u okviru humanitarne akcije "Krov 2017" i načinu rada Komisije,broj ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda (drugo oglašavanje)
09.January 2019.

 Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva br. 037-609/2018-07 od 14.12.2018. godine, raspisuje: O  G  L  A  S za davanje u zakup POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SKLADIŠTA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA NA KAT. PARC. BR. 1608/9 I 1608/10 K.O. SUVODOL, INVESTITORA „STRUGARA UROŠ" D.O.O
09.January 2019.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeNACRT - ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLjANjE TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
03.January 2019.

Na osnovu člana 57. i 94. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju  ("Službeni glasnik RS", broj 68/15, 41/18, 44/18 - dr.zakon i 83/18), člana 35. stav 2. i člana 39. stav 1. i 2. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik Republike Srbije", ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
03.January 2019.

Na osnovu člana 12. stav 2. i člana 13. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017, 1/2018 i 7/2018), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa sredstava  ...
DetaljnijePREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM U OKVIRU HUMANITARNE AKCIJE "KROV 2017"
27.December 2018.

   Na osnovu člana 14. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor korisnika      za dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u okviru humanitarne akcije "Krov 2017" i načinu rada Komisije,broj ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA PROIZVODNjU GRAĐEVINSKE OPREME NA KAT. PARC. BR. 233/75 I 233/76 K.O. SMEDEREVO, U SMEDEREVU, INVESTITORA FABRIKE GRAĐEVINSKE OPREME „MFGO" D.O.O. SMEDEREVO
26.December 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeU Smederevu pušten u rad uzorkivač PM10
21.December 2018.

 U Smederevu pušten u rad uzorkivač PM10     Na lokaciji automatske merne stanice za merenje kvaliteta vazduha Smederevo-Carina, Agencija za zaštitu životne sredine je ugradila uzorkivač suspendovanih čestica do 10 mikrona (PM10), koji će ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda
19.December 2018.

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva br. 037-609/2018-07 od 14.12.2018. godine, raspisuje: O  G  L  A  S za davanje u zakup POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda     ...
DetaljnijeODLUKE - Komisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo
12.December 2018.

ODLUKE - Komisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo
Detaljnije