Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija Obnova mehanizacije Siniša Mali posetio Slobodnu zonu Smederevo Besplatni konverzacijski kursevi engleskog i italijanskog jezika


Gradonačelnik i zamenik gradonačelnika

  

BIOGRAFIJA GRADONAČELNIKA

 

DR JASNA AVRAMOVIĆ

 

Dr Jasna Avramović rođena je u Smederevu  2.12.1959. godine.

Osnovnu školu „Jovan Jovanović-Zmaj" završila je u Smederevu. Maturirala je u smederevskoj Gimnaziji „Jovan Janićijević" 1978. godine, a na Medicinskom fakultetu diplomirala je 1985. godine.

Iste godine zapošljava se u Zdravstvenom centru „Sveti Luka" u Smederevu, u školskom dispanzeru.

Od 1990. godine radi na infektivnom odeljenju.

U Beogradu 1995. godine specijalizira infektivne bolesti, a 2000. godine postaje načelnik odeljenja.

Prvi put, voljom naroda 2004. godine izabrana je za predsednika opštine.

Kao nosilac liste GRUPE GRAĐANA „POKRET ZA SMEDEREVO" - DR JASNA AVRAMOVIĆ u periodu od 2008. do 2012. godine obavljala je funkciju zamenika gradonačelnika.

Od 29. juna 2012. do danas obavlja funkciju gradonačelnika grada Smedereva.


  
 

Kontakt
:
tel: 026/462 3354
faks: 026/4621 907
e-mail: kabinet@smederevo.org.rs
web: www.smederevo.org.rs√ BIOGRAFIJA ZAMENIKA GRADONAČELNIKA

BOJAN TEOFILOVIĆ

Bojan Teofilović je rođen 4. februara 1977. godine u Smederevu.

Završio Gimnaziju u Smederevu, prirodno-matematički smer.

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na politikološkom smeru.

Na specijalističkim akademskim studijama odbranio diplomski rad „Uloga političke misli u razvoju ljudskih prava i sloboda".

2004-2006. odbornik Skupštine opštine Smederevo

2007-2008. obavljao funkciju člana Privremenog organa grada Smedereva, imenovan od strane Vlade Republike Srbije.

2008-2012. obavaljao je funkciju pomoćnika gradonačelnika Smedereva za lokalnu samoupravu i nauku.

U prošlom mandatu bio je zamenik gradonačelnika grada Smedereva.

Oženjen je i otac dvoje dece. 
 


Kontakt:
tel: 026/462 3354
faks: 026/4621 907

e-mail: kabinet@smederevo.org.rs
web: www.smederevo.org.rs