Posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti DONETA ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem


Gradski uslužni centar

       Gradski uslužni centar grada Smedereva svečano je otvoren 18. maja 2011. godine u prisustvu  ministra za lokalnu samoupravu  Milana Markovića, direktora Kancelarije za ekonomski razvoj USAID Michaela Mechaela i gradonačelnika grada Smedereva. Narednog dana  u 7 i 30  Gradski uslužni centar je počeo  sa radom.

        Gradski uslužni centar se nalazi u prizemlju zgrade Gradske uprave Smederevo u prostoru koji je adaptiran i uređen  da odgovara potrebama građana Smedereva. Gradski uslužni centar ima šalter salu sa 21 uslužnim mestom. Prva tri uslužna mesta i šalter br. 6 pripadaju pisarnici i overi dokumenata, četvrto uslužno mesto pripada inspekciji, peto uslužno mesto pripada urbanizmu, šalter br. 7 su javne službe, osmo uslužno mesto pripada lokalnoj poreskoj administraciji, deveto i deseto uslužno mesto pripadaju katastru, jedanaesto uslužno mesto pravnoj pomoći. dvanaesto Uslužna mesta od broja  13 do broja 17 pripadaju matičnoj službi, uslužno mesto broj 18  pripada građanskim stanjima, uslužna mesta broj 19 i 20 biračkom spisku, a u  uslužnom mestu broj 21 vrši se prijava novorođenih  beba. U kancelariji br. 72 radi služba Centra za socijalni rad.

        Radom Gradskog uslužnog centra rukovodi koorinator  Gradskog uslužnog centra politikolog Vesna Kolarić.

        Na ulazu u  Gradski uslužni centar nalaze se elektronski prozivni sistem  i info pult.   U Gradskom uslužnom centru nalazi se i šalter Pošte u kome se mogu izvršiti sva potrebna plaćanja.

 
Brojevi telefona u  Gradskom uslužnom centru su  026/672-724  lokali:

 

1664 koordinator
1855 info pult
1856 poverenik
1851 pisarnica
1841 pisarnica
1843 pisarnica
1844 pisarnica
1845 inspekcije
1846 urbanizam
1848 lolaklna poreska administracija
1849 katastar
1850 katastar
1852 pravna pomoć
1620 matičari
1624 prijava smrti
1624 građanska stanja
1603 birački spisak
1854 prijava novorođenih beba

 

 
         Radno vreme Gradskog uslužnog centra je svakog radnog dana od 7 i 30 do 15 i 30 sati, osim  matične službe koja  radi svakog radnog dana od 7i30 do 19 sati. Dnevno  u Gradskom uslužnom centru bude primljeno  od 400  do 700 stranaka.