... Смедерево рукометна престоница Европе Потписан уговор о донацији за Пројекат ,,Без алата нема ни заната“ Свечано отварање Дунав филм феста ГРАД ПРОДУЖАВА СЕЋАЊЕ НА МИЊУ


Индустрија

Почетак индустрије у Смедереву везан је за подизање прве ливнице 1879. године чији је власник био Петар Нешић. Али тек тридесетак година касније, почетком XX века, створени су услови за прерастање Смедерева из претежно занатско-трговачке вароши у привредно-индустријски центар овог дела Србије. Оснивају се прве радионице и фабрике које ће годинама потом израсти у значајне привредне субјекте.

20. фебруара 1913. године почиње са радом Српско акционарско рударско и топионичко друштво САРТИД, чији је правни наследник Концерн црне металургије „Сартид 1913“. Државна железничка радионица (данас Желвоз) основана је 1926. Данашњи МБС „Милан Благојевић“ (познат поред осталог по штедњаку „Смедеревац“) налази се на месту некадашњих фабрика Економ и металор из 1938. године.

Брз развој индустрије привлачи велики број људи у потрази за запослењем и вишеструко увећава број становника Смедерева у периоду после Другог светског рата и у последњих десетак година.

Већина предузећа која се баве овом привредном граном лоцирана је у „Индустријској зони“ која се налази у североисточном делу града и карактерише је добра саобраћајна повезаност.

Правци развоја

У структури индустрије града Смедерева најзначајније је учешће такозване тешке индустрије, односно металургије и металопрераде, које иначе спадају у нискоакомулативне делатности. Измена овакве структуре у правцу повећања учешћа профитабилних делатности изискује велика улагања у дужем временском периоду.