Elektronska prijava za upis dece u Predškolsku ustanovu preko portala E-uprava Zimska bajka u našem gradu Proglašenje najboljih sportista Smedereva za 2019. godinu Svetosavska akademija Srećni novogodišnji i božićni praznici


Informator o radu Centra za socijalni rad Smederevo

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SMEDEREVO 


Informator o radu Centra za socijalni rad Smederevo izrađen je na osnovu čl.39 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl.glasnik RS",120/2004) u skladu sa Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa koje je doneo Poverenik za informacije od javnog značaja.

Za tačnost i potpunost podataka objavljenih u Informatoru odgovoran je direktor Centra za socijalni rad.    

Informator se objavljuje na internet prezentaciji Grada Smedereva

/www.smederevo.org.rs/
Elektronski oblik Informatora o radu Centra za socijalni rad Smederevo.