Jednosmenski rad u Osnovnoj školi ,,Sava Kovačević' - Mihajlovac Ugovori za 84 nezaposlena lica POČETAK RADOVA U ĐUŠINOJ ULICI Gradonačelnica grada Smedereva je danas potpisala ugovore za zapošljavanje nezaposlenih lica NABAVLjENA DVA NOVA TERETNA VOZILA


Informator o radu

OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU O RADU
 
O ORGANU

Naziv organa:
Grad Smederevo (Gradonačelnik, Gradsko veće, Skupština grada i Gradska uprava)

Adresa sedišta:
Ulica Omladinska br. 1; 11 300 Smederevo

Matični broj:
07222262 (Gradonačelnik,
Skupština grada, Gradsko veće i Gradska uprava)

Poreski identifikacioni broj:
102186104 (Gradonačelnik,
Skupština grada, Gradsko veće i Gradska uprava)
 
Šifra delatnosti:
8411

Adresa za prijem podnesaka:
Ulica Omladinska br. 1; 11 300 Smederevo

Adresa za prijem elektronskih podnesaka:
kabinet@smederevo.org.rs
 

Preuzmite datoteku:
 
 
Obrasce koje možete preuzeti ovde: