Седми позоришни фестивал ТЕАТАР У ТВРЂАВИ Делегација Олимпијског комитета Србије у посети Смедереву Дунав филм фест Смедерево 2020 Отказана манифестација Смедеревска јесен Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде


ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ и ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

 

1.      ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

2.      ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО

3.      ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

4.      ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ СЕРВИС СМЕДЕРЕВО

5.      ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

6.      ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО СТАМБЕНО, СМЕДЕРЕВО

7.      ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДРЕВО

8.      ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“ СМЕДЕРЕВО

 

 

УСТАНОВЕ

 

1.      ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВО

2.      НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СМЕДЕРЕВО

3.      ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У СМЕДЕРЕВУ

4.      МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ

5.      РЕГИОНАЛНИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  СМЕДЕРЕВО

6.      ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО

7.      ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ “ СМЕДЕРЕВО

8.      УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „СУНЦЕ“, СМЕДЕРЕВО

9.      РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СМЕДЕРЕВО

10.  ДОМ ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ

11.   АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ

 

 

ОСТАЛО

 

1. СЛОБОДНА ЗОНА СМЕДЕРЕВО ДОО СМЕДЕРЕВО

2. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „СПОРТСКА ХАЛА

   СМЕДЕРЕВО“  СМЕДЕРЕВО

3. ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ У СМЕДЕРЕВУ