ГРАДОНАЧЕЛНИК СМЕДЕРЕВА ЈОВАН БЕЧ У ПОСЕТИ ЗЕМЉОРАНИЧКОЈ ЗАДРУЗИ ,,МИХАЈЛОВАЦ' ОДРЖАНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ОТВОРЕН ПРОЛЕЋНИ САЈАМ ЦВЕЋА И МЕДА ... РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,БРАНИСЛАВ НУШИЋ' СМЕДЕРЕВО


Пројекат,,РомИнк-инклузија младих Рома на тржиште рада и у заједницу“

Град Смедерево реализuje и суфинансира пројект  ,,RomInk - Young Roma inclusion in labour market and the community " (РомИнк- инклузија младих Рома на тржиште рада и у заједницу), за који су Град Смедерево, Савез ромских НВО,,Смедеревски форум" и удружење грађана ,,Про.Ток21"конкурисали у оквиру Програма ,,ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома". Овај Програм финансира Европска унија, док је уговарачко тело Стална конференција градова и општина (СКГО).

 

    Општи циљ пројекта ,,РомИнк- инклузија младих Рома на тржиште рада и у заједницу" је унапређење социјалног и економског статуса младих Рома у граду Смедереву. Специфични циљ пројекта је јачање капацитета за само запошљавање и унапређење инклузије ромске омладине у граду Смедереву. Носилац и  пројекта је Град Смедерево, а партнер на пројекту су Савез ромских НВО,,Смедеревски форум" и удужење грађана ,,Про.Ток21". Укупна вредност пројекта је 62.851,80 ЕУР (7.386.865,20динара), од чега Европска унија финансира пројекат средствима у износу од 56.390,63 ЕУР (6.584.052,90 динара) или 89,72%, а Град Смедерево  суфинансира пројекат средствима у износу од 6.461,17 ЕУР (759.370,35 динара) или 10,28%.  Део који представља учешће Града  Смедева, се финансира кроз рад запослених у органима јединице локалне самоуправе који раде на пројекту.

 

          Пројекат има за циљ да доприносе унапређењу друштвеног и економског положаја младих Рома у Граду Смедереву, кроз јачање њихових капацитета за (само)запошљавање и унапређење инклузије младих Рома у локалној заједници, односно пружањем могућности за учешће у програму стручних обука из области дигиталних медија и предузетништва, обезбеђивањем редовног приступа квалитетним информацијама и различити услугама подршке (само)запошљавању кроз сарадњу релевантних локалних актера из различитих сектора, односно one-stop-shop Едукативно-предузетнички центар.

 

     Пројекат се фокусира на запошљавање/инклузију младих обзиром да су млади Роми примарна циљна група која ће бити активно укључена у пројектне активности и имаће највише користи од предвиђених исхода.

 

     Пројекат ће допринети запошљавању младих Рома и уопште Ромске заједнице у Смедереву, примарно кроз успостављање сета информативних алата и редовно информисање о могућностима едукације, запошљавања и услугама подршке, али и оснаживање међу-секторске сарадње свих кључних актера као предуслова за успешније мере и програме из ове области у будућност.

       Кроз допринос унапређењу економског статуса Ромске популације, Пројекат ће истовремено допринети и њиховој већој социјалној укључености у локалну заједницу.

 

      Реализација предвиђених активности ће свакако допринети унапређењу анти-дискриминаторних пракси и остварењу различитих људских права локалне Ромске популације.  

 Канцреларија за ромска питања званично је основана октобра 2007. године, а од 2009. године је у оквиру Одељења за јавне службе Градске управе Смедерево.

Формирање канцеларије за ромска питања је део програма Регионалног пројекта  интеграције Рома у локалне самоуправе ,,Смањење угрожености Рома на западном балкану“,  који спроводи Програм за развој Уједињених нација (UNDP) и Министарство за људска и мањинска права, уз финансијску подршку  Шведске агенције за међународни развој (SIDA). Програм је започет потписивањем ,,Меморандума о разумевању“  у септембру 2007. године.

Циљ овог Програма је укључивање Рома у јавни  живот и локалну заједницу.

Главне функције Канцеларије за ромска питања:

1.    Утврђивање бројчаног стања, социјалног статуса ромске локалне заједнице
2.    Координирање састанцима радних група за израду локалних Акционих планова
3.    Припрема документације о локалним Акционим плановима и учествује у инплементацији истих
4.    Комуникација са ромском мањином и локалном администрацијом
5.    Пријем странака ромске популације ради решавања њихових проблема
6.    Припрема и надзор у реализацији пројекта за Роме

Наша мисија
 
Канцеларија за ромска питања  ће и даље настојати да друштво боље упозна и укључи у решавање проблема Рома и других у оквиру државне заједнице, а такође и саме Роме да активира у решавању истих. Залагаће се за квалитетнији  живот Рома.

Координатор канцеларије за Ромска питања:
Ђулијета Сулић

Контакт:
Tel:026/615-946
mob:061/8831 860

E mail: sulic6@gmail.com

Документа за преузимање:

Захтев за упис у посебан бирачки списак
Извештај о раду Канцеларије за Ромска питања за 2008 и 2009 годину
Акциони план за побољшање положаја Рома у Смедереву 2009-2013
СМЕДЕРЕВО - Извештај за I фазу ДIЛС - 20 Април - 16 септембар 2011-