Обавештење ЈКП Водовод Смедерево Обновљена столарија и спортски терени у ОШ Иво Андрић у Радинцу Одржана студијска посета Лиону у вези са стварањем приступачног окружења Куп Србије у каратеу за полетарце, наде и кадете почео је данас у Смедереву Завршена санација котларнице у објекту Весели цветови на Царини


Пројекат „Овде смо заједно - Европска подршка за инклузију Рома“

Пројекат „Овде смо заједно - Европска подршка за инклузију Рома", вредан 4,8 милиона евра, који финансира Европска унија и спроводи Мисија ОЕБС у Србији, подржава спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији. Најважнији партнери пројекта су Канцеларија за људска и мањинска права, Министарство здравља, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, НВО Праxис, Фонд за образовање Рома, Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије и Тим за социјалну инклузију и смањење сиромаштва.

 

Пројекат подржава унапређење положаја Рома кроз шест компоненти - компоненте 4 и 6  се спроводити широм Србије, док се 1, 2 и 3  спроведи у 20 пилот општина: Бела Паланка, Бојник, Бујановац, Књажевац, Коцељева, Ковин, Крагујевац, Крушевац, Лесковац, Нови Сад, Оџаци, Палилула, Панчево, Прокупље, Смедерево, Сомбор, Ваљево, Врање, Житорађа и Звездара), а компонента 5 ће, осим пилот општина, укључиен је и Обреновац.

 

1. Приступ основним правима - У сарадњи са ОЦД Праксис, пројекат обезбеђује подршку Ромима да добију лична документа, постану корисници здравствених, образовних и услуга социјалне заштите, као и да имају побољшан приступ правима. Уз то, кроз пројекат се пружа правна помоћ.

 

2. Формирање мобилних тимова - Пројекат се залаже за унапређење сарадње и размене информација између локалних институција које се баве социјалном инклузијом Рома. Мобилне тимове чине општински координатори за ромска питања, педагошки асистенти, здравствене медијаторке, као и представници Центара за социјални рад и Националне службе за запошљавање. У циљу обезбеђења одрживог квалитета услуга у систему здравствене заштите, пројекат ће пружити и подршку Министарству здравља у систематизацији позиција здравствених медијаторки.

 

3. Јачање капацитета организација цивилног друштва - Кроз подршку и обуку ромских, као и организација цивилног друштва које се баве интеграцијом Рома, пројекат подржава њихово активно учешће у процесу развоја и спровођења Локалних акционих планова за Роме.

 

4. Превентивни програми са циљем спречавања напуштања школовања - У сарадњи са Ромским образовним фондом, пројекат пружа подршку Министарству просвете, науке и технолошког развоја у успостављању и спровођењу програма чији је циљ да се спречи напуштање школовања у средњим школама широм Србије. Обезбеђене су месечне стипендије за ромске ученике, као и менторска и вршњачка подршка.

 

5. Унапређење услова становања - Пројекат пружа подршку Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у успостављању информационог система који ће омогућити праћење и унапређење услова становања у ромским насељима. У сарадњи са републичким институцијама, општинама и ромском заједницом биће развијена приступачна стамбена решења, а израдом урбанистичких планова и друге техничке документације, биће промовисана легализација изабраних ромских насеља. Процена стања стамбених услова и инфраструктурне опремљености у насељима и израђени планови послужиће као основа за унапређење насеља и објеката, које ће финансирати Европска унија средствима из ИПА 2013.

 

6. Одрживо запошљавање - У циљу стварања нових могућности за запошљавање Рома, предузећима која имају потенцијал за запошљавање Рома, као и ромским предузетницима ће бити обезбеђена подршка у виду опреме, менторства и обуке.

 

Документа за преузимање:

О пројекту "Европска подршка за инклузију Рома" СРБ


Европска подршка за инклузију Рома, Гласник бр. 1

Европска подршка за инклузију Рома, Гласник бр. 2
 


 

Канцреларија за ромска питања званично је основана октобра 2007. године, а од 2009. године је у оквиру Одељења за јавне службе Градске управе Смедерево.

Формирање канцеларије за ромска питања је део програма Регионалног пројекта  интеграције Рома у локалне самоуправе ,,Смањење угрожености Рома на западном балкану“,  који спроводи Програм за развој Уједињених нација (UNDP) и Министарство за људска и мањинска права, уз финансијску подршку  Шведске агенције за међународни развој (SIDA). Програм је започет потписивањем ,,Меморандума о разумевању“  у септембру 2007. године.

Циљ овог Програма је укључивање Рома у јавни  живот и локалну заједницу.

Главне функције Канцеларије за ромска питања:

1.    Утврђивање бројчаног стања, социјалног статуса ромске локалне заједнице
2.    Координирање састанцима радних група за израду локалних Акционих планова
3.    Припрема документације о локалним Акционим плановима и учествује у инплементацији истих
4.    Комуникација са ромском мањином и локалном администрацијом
5.    Пријем странака ромске популације ради решавања њихових проблема
6.    Припрема и надзор у реализацији пројекта за Роме

Наша мисија
 
Канцеларија за ромска питања  ће и даље настојати да друштво боље упозна и укључи у решавање проблема Рома и других у оквиру државне заједнице, а такође и саме Роме да активира у решавању истих. Залагаће се за квалитетнији  живот Рома.

Координатор канцеларије за Ромска питања:
Ђулијета Сулић

Контакт:
Tel:026/615-946
mob:061/8831 860

E mail: sulic6@gmail.com

Документа за преузимање:

Захтев за упис у посебан бирачки списак
Извештај о раду Канцеларије за Ромска питања за 2008 и 2009 годину
Акциони план за побољшање положаја Рома у Смедереву 2009-2013
СМЕДЕРЕВО - Извештај за I фазу ДIЛС - 20 Април - 16 септембар 2011-