... МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА И ОВЕ ГОДИНЕ У СМЕДЕРЕВУ СПОМЕНИК ДЕСПОТУ ЂУРЂУ БРАНКОВИЋУ ... ...

Сервиси Градске управе

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

  mapa pristupacnosti

 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Контролне листе - Комунална инспекција

Група за комуналну инспекцију

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ - ПОСЛОВИ ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

    Комунално уређење

       * КЛ-1 - Изградња, реконструкција и уређење површина јавне намене - обавезе Дирекције

       * КЛ-2 - Грађевински радови на површинама јавне намене - обавезе инвеститора

       * КЛ-3 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене - обавезе вршиоца комуналне делатности

       * КЛ-4 - Одржавање јавних зелених површина - обавезе вршиоца комуналне делатности

       * КЛ-5 - Заштита јавних зелених површина

       * КЛ-6 - Изношење комуналног отпада - обавезе даваоца услуге

       * КЛ-7 - Изношење комуналног отпада - обавезе корисника услуге

       * КЛ-8 - Раскопавање површина јавне намене и површина у јавном коришћењу

       * КЛ-9 - Заузеће површина јавне намене

       * КЛ-10 - Одржавање јавне расвете - обавезе Дирекције

       * КЛ-11 - Истицање и одржавање медијских порука

       * КЛ-12 - Одржавање светлећих фирми - обавезе корисника услуге

       * КЛ-13 - Одржавање терена за спорт и забаву

       * КЛ-14 - Одржавање јавних купалишта

       * КЛ-15 - Одржавање јавних чесама

       * КЛ-16 - Одржавање дворишта и ограда - обавезе власника, односно корисника

       * КЛ-17 - Спољни изглед зграда - обавезе власника, односно корисника

       * КЛ-18 - Уклањање снега и леда

       * КЛ-19 - Поклопци уличних отвора

       * КЛ-20 - Уређење и одржавање излога - обавезе власника и корисника пословних просторија

       * КЛ-21 - Истицање застава

   Водовод и канализација

       * КЛ-1 - Дистрибуција воде и одвођење отпадних вода - обавезе комунаног предузећа

       * КЛ-2 - Одржавање Градског водовода - обавезе комуналног предузећа

       * КЛ-3 - Одржавање Градске канализације - обавезе комуналног предузећа

       * КЛ-4 - Одржавање кућних водоводних инсталација - обавезе корисника

       * КЛ-5 - Одржавање кућних канализационих инсталација - обавезе корисника

    Снабдевање топлотном енергијом

       * КЛ-1 - Снабдевање Града топлотном енергијом - обавезе јвног предузећа

       * КЛ-2 - Снабдевање Града топлотном енергијом - обавезе корисника

    Јавна паркиралишта

       * КЛ-1 - Одржавање јавних паркиралишта - обавезе комуналног предузећа

       * КЛ-2 - Коришћење јавних паркиралишта - обавезе корисника

       * КЛ-3 - Заштита јавних паркиралишта - обавезе корисника

       * КЛ-4 - Уклањање возила - обавезе комуналног предузећа

       * КЛ-1 - Одржавање јавних паркиралишта - обавезе комуналног предузећа ( НОВО )

       * КЛ-2 - Коришћење јавних паркиралишта - обавезе корисника ( НОВО )

       * КЛ-3 - Заштита јавних паркиралишта - обавезе корисника ( НОВО )

       * КЛ-4 - Уклањање возила - обавезе комуналног предузећа ( НОВО )

    Пијаце

       * КЛ-1 - Уређење пијаце - обавезе вршиоца комуналне делатности

       * КЛ-2 - Одржавање пијаце - обавезе вршиоца комуналне делатности

       * КЛ-3 - Коришћење пијаце - обавезе вршиоца комуналне делатности

       * КЛ-4 - Коришћење и одржавање пијаце - обавезе корисника

       * КЛ-5 - Заштита пијаце

   Домаће животиње

       * КЛ-1 - Прихватилиште за псе и мачке - обавезе вршиоца комуналне делатности

       * КЛ-2 - Држање паса и мачака - обавезе власника

       * КЛ-3 - Држање кунића - обавезе власника

       * КЛ-4 - Држање пернате живине - обавезе власника

       * КЛ-5 - Држање голубова - обавезе власника

       * КЛ-6 - Држање копитара, папкара и нојева на подручју сеоских месних заједница - обавезе власника

       * КЛ-7 - Држање пчела до 10 кошница - обавезе власника

       * КЛ-8 - Држање пчела преко 10 кошница - обавезе власника

       * КЛ-9 - Држање пчела, неограничен број кошница - обавезе власника

       * КЛ-10 - Држање копитара, папкара и нојева на подручју градских месних заједница - обавезе власника

       * КЛ-1 - Прихватилиште за псе и мачке - обавезе вршиоца комуналне делатности ( НОВО )

       * КЛ-2 - Држање паса и мачака - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-3 - Држање кунића - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-4 - Држање пернате живине - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-5 - Држање голубова - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-6 - Држање копитара, папкара и нојева на подручју сеоских месних заједница - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-7 - Држање пчела до 10 кошница - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-8 - Држање пчела преко 10 кошница - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-9 - Држање пчела, неограничен број кошница - обавезе власника ( НОВО )

       * КЛ-10 - Држање копитара, папкара и нојева на подручју градских месних заједница - обавезе власника ( НОВО )

    Гробља и сахрањивање

      * КЛ-1 - Уређење и одржавање гробља - обавезе вршиоца комуналне делатности

      * КЛ-2 - Сахрањивање - обавезе вршиоца комуналне делатности

      * КЛ-3 - Извођење занатских радова - обавезе извођача радова

      * КЛ-4 - Одржавање гробних места - обавезе корисника

      * КЛ-5 - Заштита гробља

      * КЛ-4 - Уређење и одржавање гробља - обавезе вршиоца комуналне делатности ( НОВО )

      * КЛ-1 - Сахрањивање - обавезе вршиоца комуналне делатности ( НОВО )

      * КЛ-7 - Извођење занатских радова - обавезе извођача радова ( НОВО )

      * КЛ-6 - Одржавање гробних места - обавезе корисника ( НОВО )

      * КЛ-8 - Заштита гробља ( НОВО )

      * КЛ-2 - Ексхумација - обавезе вршиоца комуналне делатности 

      * КЛ-3 - Кремирање - обавезе вршиоца комуналне делатности 

      * КЛ-5 - Одржавање гробаља - обавезе вршиоца комуналне делатности 

   Кућни ред

     * КЛ-1 - Одржавање кућног реда у згради - обавезе Скупштине зграде

     * КЛ-2 - Одржавање кућног реда у згради - обавезе станара зграде

     * КЛ-3 - Извођење грађевинских радова у згради - обавезе извођача радова

   Радно време

     * КЛ-1 - Радно време угоститељких објеката - обавезе власника

     * КЛ-2 - Радно време трговинских, занатских и других услужних објеката - обавезе власника

     * КЛ-1 - Радно време угоститељких објеката - обавезе власника ( НОВО )

     * КЛ-2 - Радно време трговинских, занатских и других услужних објеката - обавезе власника ( НОВО )

   Одлука о димничарским услугама на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Услови и начин обављања димничарских услуга – обавеза вршиоца комуналне делатности

     * КЛ-2 - Права и обавезе јавног комуналног предузећа за пружање димничарских услуга

     * КЛ-3 - Права и обавезе корисника димничарских услуга

   Одлука о коришћењу јавних површина на територији Града Смедерева

     * КЛ-1 - Привремени, монтажни пословни објекти

     * КЛ-2 - Излагaње робе испред продајних објеката

     * КЛ-3 - Постављање баште испред угоститељских објеката

     * КЛ-4 - Истовар и смештај грађевинског, огревног и другог материјала

     * КЛ-5 - Раскопавање јавних површина

   Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Прихватилиште за  напуштене и изгубљене животиње

     * КЛ-2 - Уклањање и транспорт лешева животиња

     * КЛ-3 - Мере за смањење популације глодара, инсеката,и штетних микроорганизама

    Одлука о обављању погребне делатности на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Преузимање и превоз посмртних остатака - обавезе вршиоца комуналне делатности

     * КЛ-2 - Чување посмртних остатака и сахрањивање - обавезе вршиоца комуналне делатности

    Одлука о обезбеђивању јавног осветљења на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Функционисање јавног осветљења - дужности вршиоца комуналне делатност

     * КЛ-2 - Одржавање јавног осветљења - обавезе вршиоца комуналне делатности

     * КЛ-3 - Заштита јавног осветљења

    Одлука о одржавању чистоће на јавним површинама на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Заштита површина јавне намене и површина у јавном коришћењу

     * КЛ-2 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене - обавезе вршиоца комуналне делатности

     * КЛ-3 - Уклањање снега са јавних површина

     * КЛ-4 - Прикупљање и одвожење комуналног отпада

     * КЛ-5 - Одржавање јавних тоалета

     * КЛ-6 - Одржавање јавних чесама и фонтана

    Одлука о одржавању јавних зелених површина на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Уређење јавних зелених површина

     * КЛ-2 - Одржавање јавних зелених површина - обавезе вршиоца комуналне делатности

     * КЛ-3 - Заштита јавних зелених површина

    Одлука о оглашавању на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Постављане и одржавање средстава за оглашавање на јавним површинама

     * КЛ-2 - Постављане и одржавање средстава за оглашавање на другим површинама и површинама објеката

    Одлука о управљању комуналним отпадом на територији града Смедерева

     * КЛ-1 - Изношење комуналног отпада - обавезе даваоца услуге

     * КЛ-2 - Депоновање комуналног отпада - обавезе даваоца услуге

     * КЛ-3 - Изношење комуналног отпада - обавезе корисника услуге

 

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ - ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ

   Тренутно нема докумената

 

ПРОПИСИ, АКТА И ДОКУМЕНТА

   Одлуке

     * Одлука о Градском водоводу и канализацији

     * Одлука о јавним паркиралиштима

     * Одлука о комуналном уређењу Града Смедерева

     * Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији Града Смедерева

     * Одлука о локалним комуналним таксама Града Смедерева

     * Одлука о пијацама

    * Одлука о распореду радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних делатности у Граду Смедереву

     * Одлука о снабдевању Града Смедерева топлотном енергијом

     * Одлука о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији Града Смедерева

   Закони

     * Закон о комуналним делатностима

     * Закон о трговини

 

НАПОМЕНА: Све контролне листе су прилагођене за електронско попуњавање. Да би Вам била омогућена функционалност електронског попуњавања приложених листа, потребно је да ПДФ документ преузмете (снимите) локално на свој рачунар и да га отворите помоћу програма Adobe Acrobat Reader XI или новија верзија. Тако попуњену контролну листу можете да сачувате под новим именом и као таквог одштампате.