Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


Kontrolne liste - Komunalna inspekcija

Grupa za komunalnu inspekciju

 

KONTROLNE LISTE - POSLOVI IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI

    Komunalno uređenje

       * KL-1 - Izgradnja, rekonstrukcija i uređenje površina javne namene - obaveze Direkcije

       * KL-2 - Građevinski radovi na površinama javne namene - obaveze investitora

       * KL-3 - Održavanje čistoće na površinama javne namene - obaveze vršioca komunalne delatnosti

       * KL-4 - Održavanje javnih zelenih površina - obaveze vršioca komunalne delatnosti

       * KL-5 - Zaštita javnih zelenih površina

       * KL-6 - Iznošenje komunalnog otpada - obaveze davaoca usluge

       * KL-7 - Iznošenje komunalnog otpada - obaveze korisnika usluge

       * KL-8 - Raskopavanje površina javne namene i površina u javnom korišćenju

       * KL-9 - Zauzeće površina javne namene

       * KL-10 - Održavanje javne rasvete - obaveze Direkcije

       * KL-11 - Isticanje i održavanje medijskih poruka

       * KL-12 - Održavanje svetlećih firmi - obaveze korisnika usluge

       * KL-13 - Održavanje terena za sport i zabavu

       * KL-14 - Održavanje javnih kupališta

       * KL-15 - Održavanje javnih česama

       * KL-16 - Održavanje dvorišta i ograda - obaveze vlasnika, odnosno korisnika

       * KL-17 - Spoljni izgled zgrada - obaveze vlasnika, odnosno korisnika

       * KL-18 - Uklanjanje snega i leda

       * KL-19 - Poklopci uličnih otvora

       * KL-20 - Uređenje i održavanje izloga - obaveze vlasnika i korisnika poslovnih prostorija

       * KL-21 - Isticanje zastava

   Vodovod i kanalizacija

       * KL-1 - Distribucija vode i odvođenje otpadnih voda - obaveze komunanog preduzeća

       * KL-2 - Održavanje Gradskog vodovoda - obaveze komunalnog preduzeća

       * KL-3 - Održavanje Gradske kanalizacije - obaveze komunalnog preduzeća

       * KL-4 - Održavanje kućnih vodovodnih instalacija - obaveze korisnika

       * KL-5 - Održavanje kućnih kanalizacionih instalacija - obaveze korisnika

    Snabdevanje toplotnom energijom

       * KL-1 - Snabdevanje Grada toplotnom energijom - obaveze jvnog preduzeća

       * KL-2 - Snabdevanje Grada toplotnom energijom - obaveze korisnika

    Javna parkirališta

       * KL-1 - Održavanje javnih parkirališta - obaveze komunalnog preduzeća

       * KL-2 - Korišćenje javnih parkirališta - obaveze korisnika

       * KL-3 - Zaštita javnih parkirališta - obaveze korisnika

       * KL-4 - Uklanjanje vozila - obaveze komunalnog preduzeća

    Pijace

       * KL-1 - Uređenje pijace - obaveze vršioca komunalne delatnosti

       * KL-2 - Održavanje pijace - obaveze vršioca komunalne delatnosti

       * KL-3 - Korišćenje pijace - obaveze vršioca komunalne delatnosti

       * KL-4 - Korišćenje i održavanje pijace - obaveze korisnika

       * KL-5 - Zaštita pijace

   Domaće životinje

       * KL-1 - Prihvatilište za pse i mačke - obaveze vršioca komunalne delatnosti

       * KL-2 - Držanje pasa i mačaka - obaveze vlasnika

       * KL-3 - Držanje kunića - obaveze vlasnika

       * KL-4 - Držanje pernate živine - obaveze vlasnika

       * KL-5 - Držanje golubova - obaveze vlasnika

       * KL-6 - Držanje kopitara, papkara i nojeva na području seoskih mesnih zajednica - obaveze vlasnika

       * KL-7 - Držanje pčela do 10 košnica - obaveze vlasnika

       * KL-8 - Držanje pčela preko 10 košnica - obaveze vlasnika

       * KL-9 - Držanje pčela, neograničen broj košnica - obaveze vlasnika

       * KL-10 - Držanje kopitara, papkara i nojeva na području gradskih mesnih zajednica - obaveze vlasnika

    Groblja i sahranjivanje

      * KL-1 - Uređenje i održavanje groblja - obaveze vršioca komunalne delatnosti

      * KL-2 - Sahranjivanje - obaveze vršioca komunalne delatnosti

      * KL-3 - Izvođenje zanatskih radova - obaveze izvođača radova

      * KL-4 - Održavanje grobnih mesta - obaveze korisnika

      * KL-5 - Zaštita groblja

   Kućni red

     * KL-1 - Održavanje kućnog reda u zgradi - obaveze Skupštine zgrade

     * KL-2 - Održavanje kućnog reda u zgradi - obaveze stanara zgrade

     * KL-3 - Izvođenje građevinskih radova u zgradi - obaveze izvođača radova

   Radno vreme

     * KL-1 - Radno vreme ugostiteljkih objekata - obaveze vlasnika

     * KL-2 - Radno vreme trgovinskih, zanatskih i drugih uslužnih objekata - obaveze vlasnika

 

KONTROLNE LISTE - POVERENI POSLOVI

   Trenutno nema dokumenata

 

PROPISI, AKTA I DOKUMENTA

   Odluke

     * Odluka o Gradskom vodovodu i kanalizaciji

     * Odluka o javnim parkiralištima

     * Odluka o komunalnom uređenju Grada Smedereva

     * Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na teritoriji Grada Smedereva

     * Odluka o lokalnim komunalnim taksama Grada Smedereva

     * Odluka o pijacama

    * Odluka o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u Gradu Smederevu

     * Odluka o snabdevanju Grada Smedereva toplotnom energijom

     * Odluka o uslovima držanja, postupanja i zaštite domaćih životinja na teritoriji Grada Smedereva

   Zakoni

     * Zakon o komunalnim delatnostima

     * Zakon o trgovini

 

NAPOMENA: Sve kontrolne liste su prilagođene za elektronsko popunjavanje. Da bi Vam bila omogućena funkcionalnost elektronskog popunjavanja priloženih lista, potrebno je da PDF dokument preuzmete (snimite) lokalno na svoj računar i da ga otvorite pomoću programa Adobe Acrobat Reader XI ili novija verzija. Tako popunjenu kontrolnu listu možete da sačuvate pod novim imenom i kao takvog odštampate.