... Споразум о сарадњи Града Смедерева и Економског факултета у Београду У славу Немањића – два значајна предавања историчара у Смедереву Отворене 29. Светосавске свечаности у Смедереву Отворен нови вртић у Смедереву

Контакт


 •  

   

 •  

 •  

  mapa pristupacnosti

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

 •  

   

   

Контакти Градске управе


Централа

телефон: +381 (0) 26 672 724

 


Председништво:

Градоначелник града:

телефон: +381 (0)26 4621 907

телефон: +381 (0)26 4623 354

тел/факс:+381 (0)26 4621 969

Председник Скупштине града:

телефон: +381 (0)26 617 803

Начелник Градске управе

телефон: +381 (0)26 4621 917

телефон: +381 (0)26 229 452

 

 

Кабинет градоначелника града

телефон: +381 (0) 26 4631 115

email: kabinet@smederevo.org.rs

  

 

Јавно правобранилаштво:

телефон: +381 (0) 26 611 683 локал 1657

телефон: +381 (0) 26 611 683 локал 1626 

 

 

Одељење за јавне службе,

начелник Босиљка Плећић

телефон: +381 (0) 26 4629 625

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1606

 

Одсек за јавне службе

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1712

 

Одсек за друштвену бригу о деци

шеф Добрила Траиловић

телефон: +381 (0) 26 646 730

телефон: +381 (0) 26 4623 036

 

Одсек за социјалну и здравствену заштиту

шеф Љиљана Тодоровић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1678

 

Група за питања дијаспоре, Рома и младих

руководилац Предраг Савић

телефон: +381 (0) 26 615 946

 

 

Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове,

начелник Слађана Јанићијевић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1664

 

Одсек за општу управу

шеф Лидија Михаиловић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1834

 

Одсек за месне канцеларије

телефон: +381 (0) 26 615 957

 

Одсек за месне заједнице

шеф Мирослав Степановић

телефон: +381 (0) 26 621 334

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1730

 

Одсек за нормативно-правне, кадровске и административне послове

шеф Бојана Радовановић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1617

 

Група за ванредне ситуације

руководилац Радослав Јовановић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1616

телефон: +381 (0) 26 615 712

 

Група за опште послове

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1613

 

Група за информациони систем

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1684

 

 

Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке,

начелник Здравка Ковачевић Васић

телефон: +381 (0) 26 4621 764

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1721

 

Одсек за привреду и регистрацију привредних субјеката

шеф Снежана Савић Стојиљковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1665

 

Одсек за пољопривреду

шеф Наташа Миладиновић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1687

 

Канцеларија за локални економски развој

телефон: +381 (0) 26 4631 114

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1601

 

Одсек за јавне набавке

шеф Марија Андесилић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1033

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1631

 

 

Одељење за финансије и локалну пореску администрацију

начелник  Дамњан Стајић

телефон: +381 (0) 26 4622 257

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1667

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1610

 

Одсек за буџет

шеф Весна Ћурчић

телефон: +381 (0) 26 4631 113

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1669

 

Одсек за трезор

шеф

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1663

 

Одсек за рачуноводство

шеф Драгана Ђуричић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1633

 

Одсек локалне пореске администрације

шеф Зоран Ранђеловић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1835

 

Група за утврђивање и контролу пореза

руководилац Саша Солдатовић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1836

 

Група за пореско књиговодство и извештавање

руководилац Гордана Мирковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1836

 

Група за принудну наплату

 телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1835

 

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

начелник Драган Крстић

телефон: +381 (0) 26 4622 021

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1661

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1706

 

Одсек за урбанистичко, грађевинске, послове саобраћаја и заштиту животне средине

шеф Катарина Коџас Јовановић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1634

 

Група за урбанизам

руководилац Бранислав Станковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1634

 

Група за грађевинске и комуналне послове

руководилац Гордана Вељковић Милошевић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1611

 

Група за саобраћај

руководилац Дејан Стоилковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1634

 

Група за заштиту животне средине

руководилац Тања Крчум

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1662

 

Одсек за имовинско-правне, стамбене послове и пословни простор

шеф Миодраг Јовковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1676

 

 

Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

начелник Мирослав Илић

email: miroslav.ilic@smederevo.org.rs

телефон: +381 (0) 26 415-0-501

телефон: +381 (0) 26 415-0-507 

телефон: +381 (0) 64 844 91 49 

 

Група за комуналну инспекцију

телефон: +381 (0) 26 415-0-500

телефон: +381 (0) 26 415-0-501

телефон: +381 (0) 26 415-0-506

 

Група за грађевинску инспекцију

телефон: +381 (0) 26 415-0-504

 

Група за саобраћајну инспекцију

руководилац Саша В. Петровић

телефон: +381 (0) 26 415-0-505

 

Група за инспекцију за заштиту животне средине,

руководилац Славица Радивојевић

телефон: +381 (0) 26 415-0-503

 

Група за просветну инспекцију

руководилац Зорица Шупица Стевановић

телефон: +381 (0) 26 415-0-502

 

Група за комуналну полицију

руководилац групе

телефон: +381 (0) 26 4627 902

телефон: +381 (0) 64 844 91 49

 

Служба за послове органа града

телефон: +381 (0) 26 4621 917

телефон: +381 (0) 26 4629 459

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1828