URUČENO OSAM UGOVORA O SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA GRADONAČELNIK POZDRAVIO PRVAKE PRED POLAZAK U ŠKOLU OTVOREN VRTIĆ U DRUGOVCU Država obnavlja naftne rezervoare u Smederevu SVEČANO DODELjENA FUDBALSKA OPREMA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE FUDBALSKOM SAVEZU PODUNAVSKOG OKRUGA

Kontakt

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Ukidanje pečata kontakt centar

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Kontakti Gradske uprave


Centrala

telefon: +381 (0) 26 672 724

 


Predsedništvo:

Gradonačelnik grada:

telefon: +381 (0)26 4621 907

telefon: +381 (0)26 4623 354

tel/faks:+381 (0)26 4621 969

Predsednik Skupštine grada:

telefon: +381 (0)26 617 803

Načelnik Gradske uprave

telefon: +381 (0)26 4621 917

telefon: +381 (0)26 229 452

 

 

Kabinet gradonačelnika grada

telefon: +381 (0) 26 4631 115

email: kabinet@smederevo.org.rs

  

 

Javno pravobranilaštvo:

telefon: +381 (0) 26 611 683 lokal 1657

telefon: +381 (0) 26 611 683 lokal 1626 

 

 

Odeljenje za javne službe,

načelnik Bosiljka Plećić

telefon: +381 (0) 26 4629 625

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1606

 

Odsek za javne službe

Vesna Stojanović , diplomirani  pravnik
telefon: +381 (0) 26 4629 625
telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1712

 

Odsek za društvenu brigu o deci

Nadežda Šegić, diplomirani pravnik
telefon: +381 (0) 26 646 730
telefon: +381 (0) 26 4623 036

 

Odsek za socijalnu i zdravstvenu zaštitu

Ljiljana Todorović, diplomirani pravnik
telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1678

 

Poslovi za pitanja dijaspore

telefon: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1613

e-mail: predrag.savic@smederevo.org.rsPoslovi za pitanja mladih

telefon: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1613

e-mail:marina.jankovic@smederevo.org.rs

 

Poslovi praćenja i  koordinacije na rešavanju romskih pitanja i  pitanja iz oblasti rodne ravnopravnosti

telefon: +381 (0) 26 67-27-24 lok.1434

e-mail: sulic.djulijeta@smederevo.org.rs

 

 

 

Odeljenje za opštu upravu i mesne zajednice


Načelnik Odeljenja:
Miroslav Ilić
telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1664
miroslav.ilic@smederevo.org.rs
 
 

Odsek za opštu upravu i mesne kacelarije

šef Lidija Mihailović

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1664

 

Odsek za mesne zajednice

šef Miroslav Stepanović

telefon: +381 (0) 26 621 334

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1730

 

Odsek za normativno-pravne, kadrovske i administrativne poslove

šefica Bojana Radovanović

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1839

 

Grupa za vanredne situacije

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1616

 

Odsek za zajedničke poslove

šef Milorad Belić

telefon: +381 (0) 26 672 724

 

 

Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke,

načelnik Zdravka Kovačević Vasić

telefon: +381 (0) 26 4621 764

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1721

 

Odsek za privredu i registraciju privrednih subjekata

šef Snežana Savić Stojiljković

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1665

 

Odsek za poljoprivredu

šef Nataša Miladinović

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1687

 

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

telefon: +381 (0) 26 4631 114

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1601

 

Odsek za javne nabavke

šef Dušan Popovac

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1033

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1631

 

 

Odeljenje za finansije

načelnik  Damnjan Stajić

telefon: +381 (0) 26 4622 257

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1667

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1610

 

Odsek za budžet

šef Vesna Ćurčić

telefon: +381 (0) 26 4631 113

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1669

 

Odsek za trezor

šef

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1663

 

Odsek za računovodstvo

šef Dragana Đuričić

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1633

 

 

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju

načelnik Zoran Ranđelović

 e-mail: randjelovic.zoran@smederevo.org.rs

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1835

 


Grupa za utvrđivanje i kontrolu poreza

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1836

 

Grupa za poresko knjigovodstvo i izveštavanje i prinudnu naplatu

rukovodilac Gordana Mirković

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1836

 

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove

načelnik Dragan Krstić

telefon: +381 (0) 26 4622 021

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1661

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1706

 

Odsek za urbanističko, građevinske, poslove saobraćaja i zaštitu životne sredine

šef Katarina Kodžas Jovanović

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1634

 

Grupa za urbanizam

rukovodilac Branislav Stanković

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1634

 

Grupa za građevinske i komunalne poslove

rukovodilac Gordana Veljković Milošević

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1611

 

Grupa za saobraćaj

rukovodilac Dejan Stoilković

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1634

 

Grupa za zaštitu životne sredine

rukovodilac Tanja Krčum

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1662

 

Odsek za imovinsko-pravne, stambene poslove i poslovni prostor

šef Miodrag Jovković

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1676

 

 

Odeljenje za inspekcijske poslove

načelnik Marko Jovanović

email: marko.jovanovic@smederevo.org.rs

telefon: +381 (0) 64 844 91 04 

 

Grupa za komunalnu inspekciju

telefon: +381 (0) 26 415-0-500

telefon: +381 (0) 26 415-0-501

telefon: +381 (0) 26 415-0-506

 

Grupa za građevinsku inspekciju

telefon: +381 (0) 26 415-0-504

 

Grupa za saobraćajnu inspekciju

rukovodilac Saša V. Petrović

telefon: +381 (0) 26 415-0-505

 

Grupa za inspekciju za zaštitu životne sredine,

rukovodilac Slavica Radivojević

telefon: +381 (0) 26 415-0-503

 

Grupa za prosvetnu inspekciju

rukovodilac Zorica Šupica Stevanović

telefon: +381 (0) 26 415-0-502

 

Grupa za komunalnu policiju

rukovodilac grupe

telefon: +381 (0) 26 4627 902

telefon: +381 (0) 64 844 91 49

 

Služba za poslove organa grada

telefon: +381 (0) 26 4621 917

telefon: +381 (0) 26 4629 459

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1828

 

 

Administracija veb stranice

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1684

admin@smederevo.org.rs