Posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti DONETA ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem


Odeljenje za opštu upravu, mesne zajednice, vanredne situacije i zajedničke poslove

Obavlja poslove koji se odnose na:

            - poslove info pulta - pružanje informacija građanima u vezi nadležnosti Gradske uprave grada Smedereva;

            - vođenje matičnih knjiga i knjiga državljana (izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, izdavanje uverenja o državljanstvu, unošenje svih promena u matične knjige, prijem zahteva za venčanje);

            - prvostepeni upravni postupak u oblasti ličnih stanja građana, izdavanje potvrda o imovnom stanju;

            - poslove pisarnice, kartoteke i arhive;

            - poslove ekspedicije i kurirske službe;

            - pravne pomoći;

            - ažuriranje biračkog spiska i obezbeđivanje opštih uslova za sprovođenje izbora i referenduma;

            - poslove mesnih zajednica, stručne i administrativno - tehničke poslove za savete mesnih zajednica, druge organe i radna tela, poslove izrade i dostavljanja nacrta i predloga odluka i drugih akata nadležnim organima;

            - podelu karata za prevoz gradskim saobraćajem licima starijim od šezdeset pet godina;

            - oblast finansija, odnosno izrade  finansijskih planova gradskih i seoskih mesnih zajednica u skladu sa Odlukom o budžetu grada Smedereva;

            - praćenje finansijskog poslovanja mesnih zajednica, realizaciju sredstava budžeta planiranih za finasiranje rada mesnih zajednica i realizaciju samodoprinosa;

            - poslove izrade izveštaja o finansijskom poslovanju mesnih zajednica i  realizaciju odluka i zaključaka Gradskog veća i Skupštine grada u oblasti rada mesnih zajednica;

            -  poslove u vezi sa radnim odnosima zaposlenih u gradu Smederevu - Gradskoj upravi grada Smedereva;

            - pravne i administrativno-operativne poslove za potrebe Gradskog pravobranilaštva;

            - održavanje telefonske centrale, telefonskih uređaja i aparata, prosleđivanje i usmeravanje telefonskih poziva, održavanje razglasnih uređaja, postavljanje opreme i uređaja za snimanje sednica (Skupštine i Gradskog veća);

            - poslove bifea;

            - umnožavanje materijala i održavanje aparata za umnožavanje;

            - poslove manipulativnog radnika;          

            - poslove magacionera i pomoćnog radnika (bravarski, molerski i ostali poslovi po potrebi);

            - poslove automehaničara, vozača, portira i poslove robne evidencije;

            - poslove izrade planova odbrane Grada (kao sastavnog dela Plana odbrane Republike Srbije), preduzimanje mera za usklađivanje priprema iz svoje nadležnosti sa Planom odbrane Republike Srbije; preduzimanje mera za funkcionisanje Grada u ratnom i vanrednom stanju; sprovođenje mera pripravnosti i preduzimanje drugih mera potrebnih za prelazak na organizaciju u ratnom i vanrednom stanju; organizovanje zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara, kao i stvaranje uslova za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje, bezbednost i zdravlje na radu, donošenje odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite; donošenje planova i programa za vanredne situacije; poslove u vezi sa obrazovanjem i funkcionisanjem Gradskog štaba za vanredne situacije; formiranje i opremanje jedinica civilne zaštite; organizovanje i razvoj lične i kolektivne zaštite; obezbeđenje određenih sredstava za osmatranje i uzbunjivanje; otklanjanje posledica elementarnih nepogoda; formiranje i ažuriranje baze podataka o objektima oštećenim u elementarnim nepogodama;

            - druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom grada.


Načelnik Odeljenja:
Slađana Janićijević
telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1664
sladjana.janicijevic@smederevo.org.rs
 
 

Odsek za opštu upravu i mesne kacelarije

šef Lidija Mihailović

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1664

 

Odsek za mesne zajednice

šef Miroslav Stepanović

telefon: +381 (0) 26 621 334

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1730

 

Odsek za normativno-pravne, kadrovske i administrativne poslove

šefica Bojana Radovanović

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1839

 

Grupa za vanredne situacije

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1616

 

Odsek za zajedničke poslove

šef Milorad Belić

telefon: +381 (0) 26 672 724