PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem 24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU


Odsek za poljoprivredu

OPIS DELATNOSTI ODSEKA

 • realizacija Strategije za razvoj poljoprivrede na teritoriji gradaSmedereva za period 2008-2013
 • izrada i realizacija godišnjih planova i programa iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i Fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva
 • praćenje, analiziranje i sačinjavanje izveštaja kao i prosleđivanje istih  nadležnim organima radi zaštite poljoprivrednog zemljišta od  grada, i drugih elementarnih nepogoda, kao i stručni i administativni poslove iz ove oblasti,
 • praćenje propisa i izrada nacrta odluka, pravilnika i drugih akata iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i Fonda za razvoj poljoprivrede,
 • praćenje rada Fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva,kao i praćenje i realizacija naplate potraživanja po osnovu kreditnih sredstava i sve aktivnosti u vezi sa sredstvima obezbeđenja plaćanja navedenih sredstava i realizacija istih iz oblasti Fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva
 • poslovi vezani za protivgradnu zaštitu i procenu štete od elementarnih nepogoda  na poljoprivrednim kulturama
 •  poslovi vezani za uređenje,zaštita i korišćenje poljoprivrednog zemljišta-zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • vođenje upravnog postupka u oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodoprivrede, odnosno donošenje odgovarajućih rešenja,saglasnosti i uslova
 • realizacija projekata iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede.
 • sva neophodna dokumenta (zahtevi), neophodni za izdavanje akata iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede nalaze se na sledećoj stranici
 • edukacija, informisanje i neposredna stručna pomoć poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji grada iz oblasti poljoprivrede odnosno voćarstva, ratarstva, stočarstva, zaštita bilja i drugo,
 • Pružanje informacija o subvencijama i drugim podsticajnim merama koje nudi Ministarstvo poljoprivrede
 • Pomoć poljoprivrednim proizvođačima u cilju boljeg informisanja i korišćenja podsticajnih sredstava i subvencija Ministarstva poljoprivrede
 • Omogućavanje bolje komunikacije i saradnje sa lokalnim vlastima i Ministarstvom poljoprivrede
 • drugi poslovi u skladu sa zakonom i Statutom grada.

Odsek za poljoprivredu

šef Nataša Miladinović

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1687

telefon: +381 (0) 60 844 92 91

poljoprivreda@smederevo.org.rs

 

 

Dokumenta

STRATEGIJA RAZVOJA POLjOPRIVREDE NA TERITORIJI  GRADA SMEDEREVA ZA PERIOD 2015. - 2020. GODINE

 

Vodne knjiga

Sva izdata vodna akta, vodni uslovi, vodne saglasnosti, vodne dozvole-potvrde i vodni nalozi se na osnovu Pravilnika o sadržini , načinu vođenja i obrascu vodne knjige („Sl. glasnik RS”, br. 86/2010), vode u sledećim upisnicima:

 

UPISNIK VODNIH USLOVA -SLIV DUNAV

UPISNIK VODNIH USLOVA- SLIV MORAVA

UPISNIK VODNIH SAGLASNOSTI -SLIV DUNAV

UPISNIK VODNIH SAGLASNOSTI- SLIV MORAVA

UPISNIK VODNIH DOZVOLA I POTVRDA -SLIV DUNAV

UPISNIK VODNIH DOZVOLA I POTVRDA - SLIV MORAVA

UPISNIK VODNIH ZAKLjUČAKA O ODBACIVANjU ZAHTEVA STRANKE-SLIV DUNAV

UPISNIK VODNIH AKATA O NENADLEŽNOSTI ORGANA ZA POSTUPANjE PO ZAHTEVU-SLIV DUNAV

UPISNIK VODNIH AKATA O NENADLEŽNOSTI ORGANA ZA POSTUPANjE PO ZAHTEVU-SLIV MORAVA