УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...

Сервиси Градске управе

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Call center - Sistem 48

 

Сервис под називом CALL CENTER (КОЛ ЦЕНТАР), или СИСТЕМ48, је нови подсистем Градске управе који треба да омогући грађанима Смедерева олакшану предају захтева који су из надлежности Градске управе, односно неког од јавних предузећа чији је оснивач Градска управа Смедерево. Грађани могу доставити захтев на један од следећих начина.

 

 • Личним доласком у Услужни центар и предајом усменог захтева.
 • Телефоном, позивом на број: 649-100
 • СМС поруком, на број мобилног телефона: 064.8449.306
 • Преко WEB портала градске управе Смедерево (линк ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА)
 • Преко емаила, на електронску адресу: sistem48.smederevo@smederevo.org.rs

 

Уколико је телефонски позив упућен изван радног времена Градске управе, захтев прихвата говорни аутомат. Порука се снима, а администратор система по доласку на посао уноси у систем снимљену поруку и прослеђује на даљу обраду. На овај начин, систем је функционалан 24 сата дневно, свих 365 дана у години.

НАПОМЕНА: ван радног времена и за време викенда директан контакт се може успоставити са дежурном службом комуналне полиције на телефоне: 

 

+381 (0) 26 4627 902

+381 (0) 26 672 724 - локал 1715

 

СИСТЕМ48 на следећи начин може бити представљен у укупној организационој шеми Градске управе Смедерево.

 

 

 

Из практичног угла, највећа предност коју пружа овај систем свим грађанима Смедерева, огледа се у томе што оператер мора да прими и евидентира испостављени захтев, без обзира на то коме је захтев намењен. Дакле, немогуће је добити одговор да захтев није достављен на право место и да стога и не може бити обрађен. Задатак грађана је да свој проблем пријаве а СИСТЕМ48 својом унутрашњом организацијом проналази службу тј. јавно предузеће коме се захтев прослеђује на решавање. Овај поступак тражења службе градске управе која јесте надлежна за конкретни захтев (проблем), потпуно је транспарентан за сваког ко захтев пријављује преко овог система. На овај начин се комуникација грађана са службама Градске управе максимално поједностављује.

 

Службе Градске управе Смедерево и јавна предузећа које су укључене у систем:

 1. Одељење комуналне полиције.
 2. Одељење за инспекцијске послове (комунална, грађевинска, еколошка, саобраћајна, просветна).
 3. Одељење за урбанизам, изградњу и грађевинско земљиште.
 4. Одељење за јавне службе (социјални проблемми).
 5. Кабинет градоначелника.
 6. ЈКП Водовод.
 7. ЈКП Чистоћа.
 8. ЈКП Зеленило и гробља.
 9. ЈКП Пијаце.
 10. ЈКП паркинг сервис.
 11. Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско замљиште ЈП Смедерево.
 12. ЈП градска стамбена агенција.
 13. ЈП за стамбене услуге и топлификацију.
 14. ЈП Смедеревска тврђава.

Обавеза свих чланова овог система јесте да сваки постављени захтев, без обзира на канал доставе, реши у року од 48 сати. Уколико проблем није могуће решити у овом року, обавеза је да се грађанину пружи одговор у року од 48 сати, који мора да подразумева и предвиђени рок решавања захтева. Управо због ове чињенице, овај сервис је и дoбио своје име - СИСТЕМ48.

Напомињемо да је овај систем није замишљен за прихват и обраду захтева који подразумевају покретање управног поступка. За све захтеве тог типа, и даље је неопходно да странка дође лично у просторије Гградског услужног центра и обрати се одговарајућем шалтеру са потребном документацијом за вођење поступка.

 

           Градска управа Смедерево

           Група за информациони систем