Prijem generalnog sekretara Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Sednica Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima grada Smedereva Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Smedereva Sastanak gradonačelnika sa predstavnicima PKC-a U parku Tri heroja obeležen Dan oslobođenja Smedereva


Call center - Sistem 48

 

Servis pod nazivom CALL CENTER (KOL CENTAR), ili SISTEM48, je novi podsistem Gradske uprave koji treba da omogući građanima Smedereva olakšanu predaju zahteva koji su iz nadležnosti Gradske uprave, odnosno nekog od javnih preduzeća čiji je osnivač Gradska uprava Smederevo. Građani mogu dostaviti zahtev na jedan od sledećih načina.

 

 • Ličnim dolaskom u Uslužni centar i predajom usmenog zahteva.
 • Telefonom, pozivom na broj: 649-100
 • SMS porukom, na broj mobilnog telefona: 064.8449.306
 • Preko WEB portala gradske uprave Smederevo (link ELEKTRONSKA UPRAVA)
 • Preko emaila, na elektronsku adresu: sistem48.smederevo@smederevo.org.rs

 

Ukoliko je telefonski poziv upućen izvan radnog vremena Gradske uprave, zahtev prihvata govorni automat. Poruka se snima, a administrator sistema po dolasku na posao unosi u sistem snimljenu poruku i prosleđuje na dalju obradu. Na ovaj način, sistem je funkcionalan 24 sata dnevno, svih 365 dana u godini.

NAPOMENA: van radnog vremena i za vreme vikenda direktan kontakt se može uspostaviti sa dežurnom službom komunalne policije na telefone: 

 

+381 (0) 26 4627 902

+381 (0) 26 672 724 - lokal 1715

 

SISTEM48 na sledeći način može biti predstavljen u ukupnoj organizacionoj šemi Gradske uprave Smederevo.

 

 

 

Iz praktičnog ugla, najveća prednost koju pruža ovaj sistem svim građanima Smedereva, ogleda se u tome što operater mora da primi i evidentira ispostavljeni zahtev, bez obzira na to kome je zahtev namenjen. Dakle, nemoguće je dobiti odgovor da zahtev nije dostavljen na pravo mesto i da stoga i ne može biti obrađen. Zadatak građana je da svoj problem prijave a SISTEM48 svojom unutrašnjom organizacijom pronalazi službu tj. javno preduzeće kome se zahtev prosleđuje na rešavanje. Ovaj postupak traženja službe gradske uprave koja jeste nadležna za konkretni zahtev (problem), potpuno je transparentan za svakog ko zahtev prijavljuje preko ovog sistema. Na ovaj način se komunikacija građana sa službama Gradske uprave maksimalno pojednostavljuje.

 

Službe Gradske uprave Smederevo i javna preduzeća koje su uključene u sistem:

 1. Odeljenje komunalne policije.
 2. Odeljenje za inspekcijske poslove (komunalna, građevinska, ekološka, saobraćajna, prosvetna).
 3. Odeljenje za urbanizam, izgradnju i građevinsko zemljište.
 4. Odeljenje za javne službe (socijalni problemmi).
 5. Kabinet gradonačelnika.
 6. JKP Vodovod.
 7. JKP Čistoća.
 8. JKP Zelenilo i groblja.
 9. JKP Pijace.
 10. JKP parking servis.
 11. Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zamljište JP Smederevo.
 12. JP gradska stambena agencija.
 13. JP za stambene usluge i toplifikaciju.
 14. JP Smederevska tvrđava.

Obaveza svih članova ovog sistema jeste da svaki postavljeni zahtev, bez obzira na kanal dostave, reši u roku od 48 sati. Ukoliko problem nije moguće rešiti u ovom roku, obaveza je da se građaninu pruži odgovor u roku od 48 sati, koji mora da podrazumeva i predviđeni rok rešavanja zahteva. Upravo zbog ove činjenice, ovaj servis je i dobio svoje ime - SISTEM48.

Napominjemo da je ovaj sistem nije zamišljen za prihvat i obradu zahteva koji podrazumevaju pokretanje upravnog postupka. Za sve zahteve tog tipa, i dalje je neophodno da stranka dođe lično u prostorije Ggradskog uslužnog centra i obrati se odgovarajućem šalteru sa potrebnom dokumentacijom za vođenje postupka.

 

           Gradska uprava Smederevo

           Grupa za informacioni sistem