Додела стипендија ученицима средњих школа ромске националности САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА 21. новембар Дан града Смедерева Дан ослобођења Смедерева у Првом светском рату


ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 2020

Апелује се на све грађане да се строго придржавају инструкција Градског штаба за ванредне ситуације и одговорних лица на терену.

Телефон  штаба: 026/4627-902

Група за ванредне ситуације

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1616

телефон: +381 (0) 26 615 712

мобилни: +381 (0) 64 844 91 68

 

Отворене су, у сарадњи са Црвеним крстом, и три телефонске линије за оне старије од 65 година који живе сами, не могу да се брину о себи када су набавке и све друго у питању. Бројеви телефона су: 026/4622-349, 026/4622-543 и 062/80-30-870.

 

Ватрогасно-спасилачка чета: 193

ЈКП Водовод на телефонe:
026/4623-743 (дежурни 24 сата),
064/8285-740, 064/8285-720 (друга смена)

Одељење комуналне полиције:
026/4627-902 или 064/844.91.49

Дежурни диспечер у Електроморави Смедерево
на телефон: 026/613-592

 

 

 

 

 


 

Република Србија
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-1-3/2020-02
17. март 2020. године
Смедерево
На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије („Сл.гласник РС", број. 29/2020) и члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС", број 87/2018), Ерадски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својој 124. седници, одржаној 17. марта 2020. године, доноси

ДОПУНУ ОДЛУКЕ

која се односи на ограничавање радног времена свих угоститељских објеката (ресторана, кафића , барова и осталих угоститељских објеката) на територији града Смедерева од 08,00 до 20,00 часова. У угоститељским објектима током радног времена дозвољено је присуство највише 50 (педесет) особа, заједно са особљем објеката.
У угоститељском објекту размак између особа мора бити најмање 2( два) м, а за 1 (једно) лице које борави у објекту мора бити обезбеђен простор од 4 ( четири) м2
Власници угоститељских објеката су у обавези да испред објекта назначе укупан број лица која могу боравити истовремено унутар објекта.


 
 
 
 
 
 
 

 

 

ЗАПИСНИК

124. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНЕ 17. МАРТА 2020.ГОДИНЕ

  

Седница је почела у 14,00 часова

Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба.

Седници су присуствовали:

1.      Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба

2.      Андријана Симоновић-Столић, начелница Штаба

3.      Зоран Томић, секретар Штаба

4.      Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан штаба

5.      Владимир Кулагић, директор ЈКП Грејање, члан Штаба

6.      Виолета Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља, чланица Штаба

7.      Јован Беч, в.д. директора ЈКП Паркинг сервис, члан Штаба

8.      Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево, члан Штаба

9.      Др Жељко Смиљанића,заменик директора Опште болнице Свети Лука, члан Штаба,

10.  Срђан Стојковић,в.д. директора ЈКП Водовод, члан штаба

11.  Др Светлана Михић-Јовановић, в.д. директора Дом здравља Смедерево, члан Штаба

12.  Ђорђе Радуловић, командир ватрогасно-спасилачке чете, члан Штаба

13.  Мирослав Илић, начелник Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

14.  Милош  Ђорђевић, в.д. директора Центра за социјални рад

15.  Бојан Теофиловић , председник Скупштине града Смедерева

16.  Анита Кликовац,представник Одељења за ванредне ситуације Смедерево

17.  Тијана Јовановић, Група за ванредне ситуације

 

Седници оправдано нису присуствовали: Милан Рајић, Александар Симић , Весна Ристић и Саша Обрадовић .

 

 

 

За седницу је утврђен

Дневни ред

1.      РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРОНА ВИРУСА ПОВОДОМ НОВОНАСТАЛОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

1.

Др Јасна Аврамовић је отворила седницу Штаба и упознала присутне да на територији града Смедерева нема заражених корона вирусом. Такође је истакла да је Смедеревска Паланка у потпутности забранила рад угоститељских објеката. С обзиром да је град Смедерево донео Одлуку да угоститељски објекти раде од 08,00 до 20,00 часова, остаје при својој одлуци до доношења Уредба Владе.

Др Јасна Аврамовић је дала предлог за дезинфекцију улица и донела Закључак којим је одредила надлежне органе који ће прикупити информације о томе.

На предлог команданта Штаба, др Јасне Аврамовић, Градски штаб је једногласно донео

***

ЗАКЉУЧАК

1.      Задужује се др Жељко Смиљанић, Општа болница ,, Свети  Лука" Смедерево да контактира Министарство здравља у вези дезинфекције улица.

 

Задужује се Андријана Симоновић Столић, начелница Штаба да контактира Завод за биоциде у  вези дезинфекције улица.

 

2.      Задужује се директор ЈКП,, Грејање" да искључи грејање у свим установама које су престале са радом у току ванредног стања.

 

3.      Задужује се начелник Градске управе града Смедерева да у случају потребе стави на располагање једно возило Црвеном крсту.

 

Задужује се в.д. директора Центра за социјални рад да у случају потребе стави на располагање једно возило Црвеном крсту

 

4.      Задужује се Андријана Симоновић Столић, Одељење за ванредне ситуације Смедерево да контактира Добровољно ватрогасно друштво у вези волонтерског рада у Црвеном крсту и пружања помоћи старим лицима у току трајања ванредног стања.

 

5.      Задужује се секретар Црвеног крста да објави оглас за ангажовање 10 (десет) волонтера који ће проћи обуку за пружање помоћи у току ванредног стања.

 

6.      Задужује се Црвени крст да пружи услуге народне кухиње у току трајања ванредног стања све до решавања спора са досадашњим пружаоцем услуга.

 

Задужује се Центар за социјални рад да достави Црвеном крсту списак корисника народне кухиње.

 

7.      Задужује се начелник Градске управе града Смедерева да поред Закључка Градског штаба, број 87-1-2/2020-02 од 16.марта 2020.године  који се односи на рад од куће старијим лицима од 60 година и лицима са хроничним и малигним обољењима, такође омогући једном од родитеља који имају децу до 12 година да остану код куће а нема ко да их чува уз потврду или изјаву.

 

 

***

ДОПУНУ ОДЛУКЕ

  

која се односи на ограничавање радног времена свих угоститељских објеката( ресторана, кафића , барова и осталих угоститељских објеката) на територији града Смедерева од 08,00 до 20,00 часова. У угоститељским објектима током радног времена дозвољено је присуство највише 50 (педесет) особа, заједно са особљем објеката.

            У угоститељском објекту размак између особа мора бити најмање 2м, а за 1 (једно) лице које борави у објекту мора бити обезбеђен простор од 4 м2 .

            Власници угоститељских објеката су у обавези да испред објекта назначе укупан број лица која могу боравити истовремено унутар објекта.


Седница је завршена у 15, 30 часова

 

Број: 87-1-3/2020-02

У Смедереву, 17. марта 2020.године


ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА

Тијана Јовановић                                                                           Др Јасна Аврамовић

 

 

 


Република Србија
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКО ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-1-2/2020-02
16.март 2020.године
Смедерево

На основу проглашења ванредног стања на територији Републике Србије, Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својоj 123. седници, одржаној 16.марта 2020. године, доноси

ОДЛУКУ

којом се ограничава радно време свих угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова и осталих угоститељских објеката) на територији града Смедерева од 08:00 до 20:00 часова. У угоститељским објектима током радног времена дозвољено је присуство највише 50 (педесет) особа, заједно са особљем објеката.

КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Др Јасна Аврамовић

ЗАПИСНИК

123. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНЕ 16. МАРТА 2020.ГОДИНЕ

  

Седница је почела у 15,00 часова

Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба.

Седници су присуствовали:

1.      Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба

2.      Андријана Симоновић-Столић, начелница Штаба

3.      Зоран Томић, секретар Штаба

4.      Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан штаба

5.      Владимир Кулагић, директор ЈКП Грејање, члан Штаба

6.      Виолета Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља, чланица Штаба

7.      Јован Беч, в.д. директора ЈКП Паркинг сервис, члан Штаба

8.      Милан Рајић, директор ЕПС-а, члан Штаба

9.      Александар Симић, директор Србијаводе, члан Штаба

10.  Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево, члан Штаба

11.   Уместо др. Жељка Смиљанића, заменика директора Опште болнице Свети Лука, члана Штаба, присуствовао је др Ненад Ђорђевић

12.  Ђорђе Радуловић, командир ватрогасно-спасилачке чете, члан Штаба

13.  Уместо Саше Обрадовића, начелник Одељења полиције ПУ Смедерево, члан Штаба, седници је присуствовао представник Муп-а

14.  Мирослав Илић, начелник Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

15.  Милош  Ђорђевић, в.д. директора Центра за социјални рад

16.  Бојан Теофиловић , председник Скупштине града Смедерева

17.  Анита Кликовац,представник Одељења за ванредне ситуације Смедерево

18.  Јадранка Вуковић, в.д. начелник Одељења за ванредне ситуације Смедерево

19.  Тијана Јовановић, Група за ванредне ситуације

 

Седници оправдано нису присуствовали: Срђан Стојковић, др Светлана Михић-Јовановић и  Весна Ристић.

 

 

За седницу је утврђен

Дневни ред

1.      МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ВИРУСА ПОВОДОМ НОВОНАСТАЛОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

1.

Др Јасна Аврамовић је отворила седницу Штаба и упознала присутне да на територији града Смедерева нема заражених корона вирусом. Такође је предложила формирање стручно-оперативног тима за праћење ситуације у вези корона вируса. Истакла је да за пружање помоћи  грађанима у вези короне за територију града Смедерева задужен Завод за јавно здравље Пожаревац.

Др Јасна Аврамовић је нагласила да је за пружање помоћи старим лицима преко 65. година формирам Call Centar Црвеног крста Смедерево.

Такође је упознала присутне да је град Смедерево довољно снабдевен основним животним намериница и да Општа болница Свети Лука и Дом Здравља имају довољну количину заштитних рукавица, маски и дезинфекционих средстава. Такође је нагласила  да Општа болница Свети Лука Смедерево има простор за изолацију заражених, у Инфектицном одељењу.

Представник МУП-а је рекао да редовно контролишу лица која су дошла из иностранства на територији града Смедерева и да чекају даље смернице Владе.

Милко Мишковић, начелник Градске управе је рекао да за затварање шалтера чека Уредбу Владе.

Др Јасна Аврамовић је упознала Штаб да су ноћни превози и школски аутобуси укинути и да је последњи у 23,00 часова. Такође је истакла да се сви аутобуси дезинфикују при окретању линије.

Др. Јасна Аврамовић је предложила секретару Црвеног крста да омогући поделу санитарних пакета у сарадњи са Центром за социјални рад.

Милош Ђорђевић, в.д директора Центра за социјални рад је итакао да ванредна помоћ добро функционише и да чекају инструкције Министарства.

  

На предлог команданта Штаба, др Јасне Аврамовић, Градски штаб је једногласно донео

***

ЗАКЉУЧАК

1.      Задужује се Општа болница ,, Свети  Лука" Смедерево да обезбеди одређени број заштитних масака за потребе Црвеног крста Смедерево, МУП-а Смедерево и Комуналне полиције Градске управе града Смедерева.

2.      Задужује се ЈКП,, Зеленило и гробља" да дезинфикује све рукохвате на пијаци и да на улазу затворене млечне пијаце обезбеди сунђер или отирач за дезинфекцију обуће приликом уласка. Такође обавестити све продавце на затвореној млечној пијаци да обезбеде заштитне рукавице, маске и дезинфекциона средства.

3.      Задужује се Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове да обавести  управнике и професионалне управнике зграда да појачају хигијену одржавања зграда и да их обавести о самосталној набавци дезинфекционих средстава.

4.      Задужује се начелник Градске управе града Смедерева да омогући рад од куће старијим лицима од 60 година и лицима са хроничним и малигним обољењима.

5.      Задужују се директори свих јавних предузећа и установа да формирају мини кризне штабове како би обавештавали своје запослене о насталој ситуацији и како би одлучили о раду својих запослених у току трајања ванредног стања. Такође је потребно да сва обавештења у вези организације рада огласити на сајтовима предузећа и установа.

6.      Задужује се секретар Црвеног крста да  у сарадњи са Центром за социјални рад обиђе стара лица преко 65. година којима је потребна помоћ. Такође је неопходно да доставите потребне намирнице и пакете угроженим лицима.

 

 

***

НАРЕДБУ

1.      Задужује се ХЕС, ,, Дом здравља" Смедерево, да уради упутства за што бољу заштиту и дезинфекцију грађана и објеката од корона вируса.

 

 

 

***

ОДЛУКУ

1.      којом се ограничава радно време свих угоститељских објеката( ресторана, кафића , барова и осталих угоститељских објеката) на територији града Смедерева од 08,00 до 20,00 часова. У угоститељским објектима током радног времена дозвољено је присуство највише 50 (педесет) особа, заједно са особљем објеката.

2.      о образовању стручно-оперативног тима за прећење ситуације на територији града Смедерева у вези  корона вируса.

 

Стручно-оперативни тим чине:

1.      Дејан Стошић, заменик градоначелнице

2.      Милко Мишковић, начелник Градске управе града Смедерева

3.      др Ненад Ђорђевић, в.д. директора Опште болнице Смедерево

4.      др Светлана Михић Јовановић, в.д. директора Дома здравља

5.      Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево

6.      Милош Ђорђевић, в.д. директора Центра за социјални рад Смедерево

7.      Андријана Симоновић Столић, представник Одељења за ванредне ситуације Смедерево

8.      Мирослав Илић, начелник Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

 

 

 

Седница је завршена у 16, 30 часова

 

Број: 87-1-2/2020-02

У Смедереву, 16. марта 2020.године

  ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА

 Тијана Јовановић                                                                           Др Јасна Аврамовић

 


 

ЗАПИСНИК СА 122. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУAЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНЕ 15. МАРТА  2020. ГОДИНЕ

  

  

            Седница је почела у 22:45 часова.

            Седница је одржана  у Плавој сали Градске управе града Смедерева.

 

            Седницом је председавала др Јасна Аврамовић, градоначелница и командант Градског Штаба. Затим је констатовала да је на седници присутна већина чланова Штаба и да Штаб може пуноважно да ради и да одлучује.

 

                        Седници су присуствовали:

 

1.      Дејан Стошић, заменик градоначелнице и заменик команданта Штаба,

2.      Андријана Симоновић-Столић, начелник штаба, представник одељења Сектора за ванредне ситуације,

3.      Милко Мишковић, начелник Градске управе Града Смедерева, члан Штаба,

4.      др Ненад Ђорђевић, в.д. директора Опште болнице Смедерево, члан Штаба,

5.      др Светлана Јовановић-Михић, в.д. директора Дома здравља, члан Штаба,

6.      Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево, члан Штаба,

7.      Милош Ђорђевић, в.д. директора Центра за социјални рад Смедерево, члан Штаба,

8.      Мирослав Илић, начелник Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције, члан Штаба.

 

            Осим чланова Штаба, седници је присуствовао и Владан Абрамовић, помоћник градоначелнице.

 

                        За седницу је једногласно утврђен

 

Д н е в н и   р е д

 

 

  1. МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ВИРУСА ПОВОДОМ НОВОНАСТАЛОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

1.

 

            Седницу је отворила и председавала др Јасна Аврамовић, градоначелница Града Смедерева и командант Штаба за ванредне ситуације.

На самом почетку седнице др Јасна Аврамовић је апеловала да се у свакодневном кретању сви морају придржавати мера санитарног растојања, а посебно да се у потпуности примени наредба Владе Републике Србије, која се односи на забрану окупљања у затвореном простору са више од 50 људи.

            Такође је предложила да се оформе центри где се могу добити све додатне информације, који би били намењени за комуникацију са старим и изнемоглим лицима, старијим од 65 година, у циљу пружања неопходне помоћи при достављању најпотребнијих животних намирница и медикамената, као и то да се организује радно оперативна група.

            Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево и члан Штаба је изјавио да ће се сви запослени Црвеног крста укључити у неопходну помоћ старим лицима, која је потребна ради превенције настанка вируса.

            Др Светлана Јовановић-Михић, в.д. директора Дома здравља Смедерево, члан Штаба, је констатовала то да се старија лица морају што мање кретати и бити у кућној изолацији.

 

            На основу наведених дискусија, Штаб је једногласно донео

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Препоручује се начелнику Градске управе да у организационим јединицама Градске управе града Смедерева, у којима због природе посла долази већи број људи, организује рад и остваривање права грађана сходно препорукама Министартсва здравља, као и да обезбеди следеће:

-          већу количину дезинфекционих средстава;

-          рукавице и маске за рад службеника на шалтерима;

-          да радницима који болују од малигних и хроничних болести омогући вршење рада од куће.

  1. С' обзиром да Град Смедерево има е-Управу, препоручује се свим грађанима да своје захтеве упућују електронским путем.
  2. Препоручује се начелнику Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције да редовно контролише наредбе Владе Републике Србије и ресорних министарстава.
  3. Препоручује се в.д. директора Центра за социјални рад Смедерево да, на основу евиденције коју води Центар, утврди број корисника који би имали потребу за доставом лекова и хране и да Црвени крст Смедерево изврши доставу истих.

 

 Поводом проглашења ванредног стања на територији Републике Србије, градски Штаб за ванредне ситуације Града Смедерева је једногласно донео и следећи

 

ЗАКЉУЧАК

 

1.      Обуставиће се рад свих предшколских установа, школа и факултета до даљњег.

2.      Препорука је свим грађанима старијим од 65 година да посебно ограниче своје кретање и да у што мањој мери излазе из својих кућа будући да су они најугроженија група стновништва.

3.      Јавна предузећа и установе у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије организоваће процес рада. У обавези су да примењују мере санитарног надзора за заштиту запослених.

4.      „Ласта" Смедерево руковаће своје линије у смислу укидања школских аутобуса и међуградског саобраћаја.

5.      Градски штаб ће редовно извештавати о раду свих служби, установа и предузећа и благовремено обавештавати јавност.

             Седница је завршена у 00:45 часова.

 

ЗАПИСНИЧАР

 Милијана Пантелић

 

 

КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ  ШТАБА

Др Јасна Аврамовић