POTPREDSEDNICA VLADE ZORANA MIHAJLOVIĆ OBIŠLA ZAVRŠNE RADOVE NA IZGRADNjI TERETNE PRUGE U SMEDEREVU Smederevo rukometna prestonica Evrope Potpisan ugovor o donaciji za Projekat ,,Bez alata nema ni zanata“ Svečano otvaranje Dunav film festa GRAD PRODUŽAVA SEĆANjE NA MINjU


LIB - Lični identifikacioni broj

Šta je LIB i zašto postoji?

Da ne bi do određenih ličnih podatka mogla da dođe bilo koja osoba koja pristupa servisu elektronske uprave putem Interneta, primenjen je sistem autorizacije korisnika za sve one servise gde se zahteva zaštita ličnih podataka. Sistem zaštite je obezbeđen klasičnom elektronskom autorizacijom, dostavljanjem dva potrebna podatka:

 

            1. JMBG (Jedinstveni matični broj građana)

            2. LIB (Lični identifikacioni broj)

 

Podrazumeva se da je JMBG poznata informacija građaninu koji koristi ovaj servis i to je svojevrsno korisničko ime koje identifikuje tačno određenog građanina na sistemu. Drugi podatak, tkz. LIB, je svojevrsna lozinka, koja treba da potvrdi da se radi o validnoj osobi koja se predstavlja sistemu, na uneti jedinstveni matični broj. Ovaj podatak morate da dobijete od odgovarajuće službe Gradske uprave Smederevo. Da bi dobili svoj LIB, postupite na sledeći način.


1. Stranka zainteresovana za otvaranje LIB-a, obavezna je da dođe lično u prostorije Gradskog uslužnog centra. Na šalteru preuzima i popunjava Formular za otvaranje LIB-a. Formular preuzet sa Interneta je takođe ispravan.

2. Popunjeni Formular, sa kopijom lične karte, predaje na šalter Gradskog uslužnog centra.


Sistem će uspešno vršiti prepoznavanje novog LIB-a, najkasnije 48 sati nakon predaje formulara za otvaranje LIB-a.

Tek nakon toga, spremni ste da koristite sve dostupne servise koje nudi elektronska uprava.

 

Šta je JMBG?

Da objasnimo šta predstavlja i skraćenica JMBG, za građane koji nisu upoznati sa ovim pojmom.
JMBG je skraćenica od: Jedinstveni Matični Broj Građana. Ovo je 13-cifreni broj, koji možete naći unutar svoje lične karte, upravo pod ovim nazivom.

 

                              Gradska uprava Smederevo

                              Grupa za informacioni sistem