УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...

Привреда

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Пољопривреда

Пољопривреда

ПОЉОПРИВРЕДА ГРАДА СМЕДЕРЕВА


    а) ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ

    Два Европска коридора

-    Коридор VII-река Дунав (18 км обале, друмски мост, Смедеревска тврђава - највећа равничарска тврђава у Европи
-    Коридор 10-Аутопут Е-75 (27 км аутопута, са четири пиступне петље)

46 км од Београда

-    Површина града Смедерева је 481,5 км2
-    У граду Смедереву живи 108.209 становника и то у 11 градских и 27 сеоских месних заједница
-    80% пољопривредне површине је под ораницама, воћњацима, виноградима...


б) ПОЉОПРИВРЕДНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ


Пољопривредне површине

Табела 1. Преглед површина пољопривредних култура земљишта по катастарским општинама

 

р.бр.

катастарска општина

пољопривредно земљиште у ха

обрадиво пољопривредно земљиште у ха

пашњаци

трстици и мочваре

остало земљиште

укупно

њиве

вртови

воћњаци

виногради

ливаде

укупно

1

2

3

4

5

6(1+2+3+4+5)

7

8

9

10(6+7+8+9)

1

БАДЉЕВИЦА

594.1004

0.0000

16.2304

34.4370

20.2114

664.9792

12.6123

0.4156

7.8713

685.8784

2

БИНОВАЦ

494.7291

0.0000

6.1119

28.2329

57.6010

586.6749

13.7841

0.7189

9.7891

610.9670

3

ВОДАЊ

820.2938

0.0000

14.9548

111.9280

78.1763

1025.3529

4.8503

0.3201

1.6152

1032.1385

4

ВРАНОВО

1169.5133

1.9384

53.8421

12.3826

55.0054

1292.6818

15.5718

0.8950

111.2985

1420.4471

5

ВРБОВАЦ

1005.2451

0.0000

20.6351

79.0531

53.0934

1158.0267

19.0354

0.8385

55.8918

1233.7924

6

ВУЧАК

434.9341

0.0000

9.0473

101.0212

5.6104

550.6130

0.5076

0.0000

29.1594

580.2800

7

ДОБРИ ДО

949.8668

0.0199

29.1345

27.5508

99.6940

1106.2660

5.6436

0.0000

6.7795

1118.6891

8

ДРУГОВАЦ 1

1707.4089

0.2988

34.8578

95.5604

127.1187

1965.2446

17.8250

0.0000

152.3071

2135.3767

9

ДРУГОВАЦ 2

3.0119

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.0119

0.0000

0.0000

0.0000

3.0119

10

КОЛАРИ

602.4606

0.0000

57.5193

44.1818

35.4386

739.6003

2.9245

0.5680

3.7124

746.8052

11

КУЛИЧ

431.4286

0.0000

2.1466

4.6283

9.6147

447.8182

1.0456

6.2094

2.4319

457.5051

12

ЛАНДОЛ

714.7690

0.0000

14.8161

39.2087

66.5889

835.3827

6.0931

5.7379

4.8861

852.0998

13

ЛИПЕ 1

2274.7535

0.1969

43.7804

0.6600

1.5293

2320.9201

9.8744

0.0000

48.3606

2379.1551

14

ЛИПЕ 2

167.5619

0.0000

5.5198

6.1130

0.0380

179.2327

0.7439

0.0000

7.2092

187.1858

15

ЛУГАВЧИНА

2341.1175

3.1908

68.1220

4.5583

0.0000

2416.9886

18.5045

0.0000

2.2518

2437.7449

16

ЛУЊЕВАЦ

533.5359

0.0000

33.7221

16.6617

53.1843

637.1040

8.6043

0.0000

9.8002

655.5085

17

МАЛА КРСНА

799.6268

0.9832

12.3685

7.4173

49.8889

870.2847

11.5394

27.1328

1.8043

910.7612

18

МАЛО ОРАШЈЕ

1100.5126

0.1352

31.1878

79.3168

59.4529

1270.6053

38.3511

0.9761

6.4518

1316.3843

19

МИХАЈЛОВАЦ

2350.2378

0.2671

35.0072

78.2091

238.7940

2702.5152

35.8698

2.3824

9.1049

2749.8723

20

ОСИПАОНИЦА

3041.5833

2.4093

60.6766

98.5415

98.0499

3301.2606

18.3561

3.9302

20.1587

3343.7056

21

ПЕТРИЈЕВО

313.3570

0.0000

8.0929

45.5384

14.6033

381.5916

0.5075

0.0000

0.5159

382.6150

22

РАДИНАЦ

732.7596

8.3950

11.2250

47.1414

60.2572

859.7782

10.9574

2.3858

8.8269

881.9483

23

РАЉА

463.6116

0.7740

13.0733

29.6626

2.0188

509.1403

3.6920

0.3457

1.1016

514.2796

24

САРАОРЦИ

1384.3025

33.9616

15.8904

1.9960

0.0000

1436.1505

2.1636

0.0000

18.1734

1456.4875

25

СЕОНЕ

597.8361

0.2375

12.0036

57.3259

13.0002

680.4033

8.8569

1.6499

140.8307

831.7408

26

СКОБАЉ

1653.8795

0.2144

27.9211

22.5067

74.0168

1778.5385

4.1581

2.0585

12.9843

1797.7394

27

СМЕДЕРЕВО

293.4495

0.0000

0.0769

0.0000

0.8717

294.3981

0.5020

0.0000

7.3855

302.2856

28

СУВОДОЛ

666.3555

0.0000

47.5709

146.2066

63.7890

923.9220

4.2622

0.4100

1.0642

929.6584

29

УДОВИЦЕ

449.4025

0.5705

125.1893

105.9961

4.7212

685.8796

9.3320

0.1000

62.3755

757.6871

30

ШАЛИНАЦ

671.1973

0.0000

13.2597

13.9820

8.0792

706.5182

5.6726

1.8022

6.9110

720.9040

 

Укупно

28763.842

55.5926

826.9834

1344.0182

1355.448

32330.8837

298.8411

66.877

760.0528

33432.655

Извор података

 

 

      Републички геодетски завод

 

            Катастар непокретности Смедерево

 Доминантни пољопривредни правци:
•        Шумадијски део - воћарство, виноградарство
•          Моравски део - ратарство, сточарство, повртарство

Пољопривредна производња у воћарству и виноградарству

Врста воћа

Укупан број
стабала/чокота (ком)

Укупан принос
(т)

Принос по
стаблу/чокот (кг)

 ЈАБУКА

2.040.100

16.320

 8,0

 БРЕСКВА

1.572.500

 26.732

 17,0

 ШЉИВА

324.100

4.861

 15,0

 ВИШЊА

348.130

 3.829

 11,0

 ВИНОГРАДИ

 1.577.400

 5.200

 3,3

ТРЕШЊА

76.030

486

6.4

КАЈСИЈА

93.840

563

6.0


    
    Остале пољопривредне културе

Пољоприв.културе

 Површина (ха)

Принос (т/ха)

Укупан принос (т)

Пшеница

4.343

3,5

15.200

Кукуруз

14.578

5,0

72.890

Индустриј.биље:

 

 

 

Сунцокрет

141

 2

 282

Шећерна репа

 41

 30

 1230

Соја

 102

 2,5

 255

Поврће

 2940

 8

 23.520

Сточно крмно биље

 3046

 6

 18.276    
    Сточни фонд

 

 Укупан број

Говеда

3.973

Свиње

40.913

Овце

9.731

Живина

276.275

Козе

2.214

 

           На територији града Смедерева површина пољопривредног земљишта у државној својини, која је обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2013. годину износи 2.157. 66.38 ха.(881.65.43).
           Од наведене површине 298,60 ха планирано је за давање у закуп по горе поменутом Годишњем програму.
    
в) НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПОЉОПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ
1. Активне земљорадничке задруге и удружења

-    ЗЗ „Слога" Лугавчина, директор Стокоћ Миодраг, 026/761-010
-    ЗЗ „Михајловац" Михајловац, директор Горан Лукић,  026/741-103
-    ЗЗ „Поморавље" Смедерево, директор Душан Станковић,  026/701-094
-     ЗЗ" Суводол"Суводол,директор Зоран Младеновић 026/720-177
-     ЗЗ " Зелена Башта"Сараорци председник Марко Кочић 026/781-580
-     ЗЗ „Раља" Раља ,  откуп вишње и пшенице
-      Удружење воћара и виноградара „ Златно Брдо" Удовице
-     Кванташка пијаца Удовице   026/764-064

-          ПЗ „Агроздравље" Раља, Горан Рајковић

-          ЗЗ „Подунавље" Смедерево

-          Удружење сточара „Капија Шумадије" Михајловац , 747-633

-          Удружење сточара „Поморавље" Сараорци, 065/67-81-053                                                                                                                                                                    2. Агро-индустрија, велепродаја, складишта

-    „Воћар ескаргот" Д.О.О. Смедерево, Братства јединства бр. 3, 026/651-755
-    „Уча" д.о.о. Враново, 026/732-259
-    „Агродив" Смедерево,Раља, 026/227-468
-     „Ecoland" Луњевац, 026/784-110
-    „Аграр комерц" Скобаљ, 026/791-022; 791-023
-    „ Катарина комерц"   Кружни пут 026/615-650
-    „Свип воће" д.о.о.  Петријево Х. Вељкова 1,   063/315-018
-    „Фрувита" Луњевац, 026/784-025
-    „Млин Матић" - Радинац 026/701-106
-    „Млин Матејић" - Михајловац 026/741-419
-     Савић Голдони центар  Петријево
-     „Ћуран", кланица Михајловац К. Петра првог 19  026/741-256 + кланица   „Недедљковић" Ковински Пут бб.
-     „Ђорђевић" живинарска кланица Михајловац Смедеревска 158,  026/741-247
-     „Горица", живинарска кланица  Михајловац Војске Југославије 42,  026/741-368
-     „АИИ Продукт" Враново Карађорђева бб. Прерада шампињона и поврћа.
-     „Гранинпекс" Д.О.О. Београд

-  „Златиборац" Д.О.О. Михајловац - откуп и прерада млека

 

 

 


3.    Откуп и дистрибуција пољопривредних производа


-      „Делта Аграр", Удовице
   (Откупно-дистрибутивни центар Удовице), 026/764-410
-     „ Атлас" Ландол  Вл. Влада Глигорић
-     „ Кооператива агролид" Удовице  764-052
-     „ Агро-инжињеринг" Лугавчина 16 октобра бб.
-      "Воће промет Динчић" ДОО Удовице                                                                                                                                                                                                                       

-                "Аграр-Комерц" ДОО Скобаљ

-                "Фруит Стар" ДОО Удовице

-        "Фруктус Промет" ДОО  Удовице.

 

 

 

        
4. Винарије и приватни произвођачи вина и ракија

-    МИЛОМИР ИЛИЋ, ВОДАЊ, 026/715-398, 063/1715-398
Вина: Ђорђево црвено вино, Ђорђево бело вино
Ракије: Шљива, Лоза, Дуња, Кајсија

-    ЗОРАН ГИТАРИЋ, ДОБРИ ДО, 026/742-174, 063/7120-295
Вина: Смедеревка, Грашевина, Совињон, Трио-црвено
Ракије: Виљамовка, Шљивовица „Златна капљица", Кајсијевача и Лозовача

-    РАДИША ЈЕРЕМИЋ, ДОБРИ ДО, 026/742-104
Вина: Пинот шардоне, Мерлот, Вранац
Ракија: Шљива, Лоза, Кајсија

-    ДОБРИЦА НОВАКОВИЋ, СМЕДЕРЕВО, 026/660-141
Купиново вино

-    ЗОРАН САРИЋ, СМЕДЕРЕВО, 026/226-966
Купиново вино од дивље купине и сок

-    СЛОБОДАН СТОЈАДИНОВИЋ, СКОБАЉ, 026/791-053
Ракија: Шљива, Лоза

-    ДРАГАН ВАСИЋ, СМЕДЕРЕВО, Шалиначка бб, 026/613-340
Вина: Смедеревка, Италијански ризлинг

-    ГОРО РЕЏИЋ, ЛИПЕ, 026/771-793, 063/814-8450
Вина: Вранац, Жупљанка

-   ПОДРУМ „ДЕСПОТИЧАНИН" - Јовановић Марко , СМЕДЕРЕВО, Ђуре           Даничића 177,
      063/105-6050; 063/740-4496
      Ракија: Шљива, Лоза

-      ВИНАРИЈА „ЈЕРЕМИЋ" - Славољуб Јеремић

-      ПОДРУМ  „ЈАНКО" -  Васић Драган

 

 
г) Фонд за развој пољопривреде града Смедерева

    Фонд за развој пољопривреде града Смедерева основан је Одлуком Скупштине општине Смедерево 1996. године ради стварања услова за подстицање, очување, унапређење и развој пољопривреде на територији општине Смедерево. По наведеном основу, сада Град Смедерево издваја значајна средства из прихода Градског буџета .
    Средства Фонда користе се за унапређење и развој сточарске производње, ратарско-повртарске производње, воћарско-винарске производње, изградњу и куповину система за наводњавање, куповину пољопривредне механизације, куповину земље и укрупњавање земљишног поседа, изградњу објеката и куповину опреме за унапређење пласмана производа (хладњаче, сушаре, складишни простор) и друге намене од битног значаја за развој пољопривреде, и то све у облику кредитирања и субвенционисања.

    д) СТРАТЕГИЈА И КОНЦЕПТ РАЗВОЈА

    Циљ:
    Подизање општег нивоа економске развијености на основу обнављања постојећих и подстицањем нових прерадних капацитета, коришћењем просторних, ресорних, саобраћајних и других компаративних подручја града Смедерева и то у следећим областима:
1.    Област прераде воћа и грожђа
2.    Област прераде ратарских култура (кукуруз, жито и др.)
3.    Област прераде поврћа
4.    Специјални програми
5.    Развојни програм - Family Factory

Стратегија и концепт:
Стварање услова да се подстакне развој малих и средњих предузећа и на руралном простору, да се освоје више фазе прераде пољопривредних производа као и да се у свом пословању придржавају високих стандарда и профитабилности, у атмосфери повољне тржишне, економске, социјалне и пореске климе.