Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


Предузетништво

√ Према постојећим подацима у оквиру приватног предузетништва у Смедереву егзистира око 800 активних приватних предузећа и то: 47,11% у области трговине, 18,70% у области индустрије, 9,6% у области финансија и других услуга, 7,750% у области грађевинарства и саобраћај и везе 7,50%.

У области производње резане грађе и намештаја: "Стефани", "Станковић", "Центродуст", "Анђић" и „Компакт МГ".
У области грађевинарства: "ИТГ", "Tinatrade", „Хипекс", „Стил-инг", „Орка", „Милник" и ВИГ.
У области трговине: „Спалком", "Цока", Рода, ДИС, Идеја, "Биротехна", "Lux", „Мегапромет".
У области угоститељства: Хотел ресторан „Цар" и СУР „Брвнара".

√ Стање развоја малих и средњих предузећа и приватног предузетништва

Самосталне радње и мала и средња предузећа заузимају све значајније место у привредној структури општине Смедерево, јер данас на подручју општине послује преко 3.000 предузетничких јединица.

У групацији самосталних радњи привредне активности средином 2008. године одвијале су се у 3.117 јединица, што је 199 радњи више у односу на стање са 31.12.2004. године када је број радњи износио 2.918.

У укупном броју од 3.117 радњи, далеко највеће учешће имају занатске радње (1.057) и трговинске радње (1.254), док знатно мање учешће имају угоститељске (288) и радње из области превоза (314). У категорију „остале делатности" сврстане су све друге делатности које се могу обављати личним радом (агенцијске и друге услужне делатности).

Просечан број запослених по једној предузетничкој радњи износи 2,63 радника.

√ Место и улога малих и средњих предузећа (МСП) у савременој привреди опредељени су дејством следећих фактора: односом према приватном бизнису, односом према предузетништву и односом према образовању. МСП представљају најбржи и најјефтинији начин за свеукупни развој националне економије због следећих чињеница: ризик пословања МСП је углавном на страни предузетника, МС флексибилнија у односу на велика предузећа, брже се прилагођавају захтевима тржиша, имају ниже трошкове пословања и ниже цене производа и услуга, имају већу поузданост и ефикасност у пословању, имају већу могућност за специјализацију, брже уводе иновације, лакше и брже уводе информационе технологије.

Основна залагања предузетника усмерена су у правцу стварања што повољнијег амбијента за развој предузетништва путем мера за сузбијање сиве економије, унапређења фискалне политике за МСП и предузетнике, унапређења услова кредитирања и већи обухват МСП и предузетника.

У Смедереву постоји Канцеларија Регионалне привредне коморе, Опште удружење предузетника, Пословно удружење предузетника и Агенција за регионални економски развој „Подунавски округ".

Град Смедерево је активни учесник Програма подршке општинама северо-источне Србије (MSP - NE), којим управља Европска агенција за реконструкцију кроз техничку помоћ у вредности од 6,7 милиона ЕВРА, са општим циљем економског развоја и побољшања животног стандарда у северо-источној Србији. Програм траје 3 године и почео је у јуну 2007. године. Током долазећих година значајни фондови биће на располагању кроз Национални инвестициони план, предприступне инструменте Европске Уније, донаторске пројекте и друге изворе као што су међународне финансијске институције са циљем да се српска економија и животни стандард приближе стандардима Европске Уније.

Наш Град је у групи од 11 градова и општина из Србије које учествују у Програму „Подстицај економском развоју општина" (MEGA), који се спроводи средствима Агенције Сједињених Држава за међународни развој (USAID). У ширем смислу, наше активности се тичу стварања здравијих услова за економски развој наше општине и успостављања партнерских односа између приватног сектора и локалне самоуправе, као и институционализацију овог партнерства кроз оснивање Канцеларије за локални економски развој, а све у циљу подстицања нових улагања која ће омогућити стварање нових радних места у општини Смедерево.