... Смедерево рукометна престоница Европе Потписан уговор о донацији за Пројекат ,,Без алата нема ни заната“ Свечано отварање Дунав филм феста ГРАД ПРОДУЖАВА СЕЋАЊЕ НА МИЊУ


ПриватизацијаПРЕГЛЕД ПРОДАТИХ ПРЕДУЗЕЋА МЕТОДОМ ЈАВНЕ АУКЦИЈЕ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
(у динарима)

ПРЕДУЗЕЋЕ

Датум

продаје

Износ

депоз.

Почетна

цена дин.

Продајна

цена

Име

купца

Катего.

купца

Миним.

инвест.

1

2

3

4

5

6

7

8

ДП „МЕТАЛСЕРВИС"

31.07.2002.

2.907.000

8.810.000

2.952.000

Metal-

COOP

Правно лице

277.000

ДП „СМЕД-КОМ"

21.11.2002.

96.000

192.000

192.000

Бобан

Маринковић

Физичко

лице

53.000

„УКРАС" АД

20.12.2002.

5.598.000

11.196.000

11.196.000

Uno

Martin

Правно

лице

18.939.000

„МИНЕЛ-ЕНИМ"

28.02.2003.

241.000

482.000

482.000

Борислав

Кнежевић

Физичко

лице

2.499.000

„НИКОЛА КРГА" ДП

06.03.2003.

6.089.000

12.178.000

12.700.000

Перо

Сорак

Физичко

лице

7.380.000

ДП „ЦРВЕНИ СИГНАЛ"

21.08.2003.

185.000

369.000

16.100.000

Мирослав

Јанковић

Физичко

лице

534.000

ДВП „НИСКОГРАДЊА"

09.10.2003.

1.410.000

2.820.000

2.900.000

Јован

Николић

Физичко

лице

1.021.000

МИМП „ЗМАЈ"

6.10.2006.

9.800.000

19.600.000

19.600.000

„Клима М"

(за конзорц.)

Правно лице

5.622.000

„БОРА КЕЧИЋ"

- претовар

11.10.2007.

449.000

899.000

22.000.000

Првослав

Марковић

Физичко

лице

496.000

ТП „ДУНАВ" ад

22.02.2008.

72.478.000

144.957.000

790.000.000

Милица

Станковић

Физичко

лице

11.875.000

У К У П Н О:

-

99.253.000

201.503.000

878.122.000

-

-

48.696.000