U TOKU RADOVI NA UREĐENjU AMBULANTE NA CARINI Analiza stanja socijalne zaštite u gradu Smederevu RAZVOJNI PROJEKTI AGENCIJE ZA UPRAVLjANjE LUKAMA U SMEDEREVU ZAPOČETA IZGRADNjA NOVOG VRTIĆA U SMEDERVU DODELjENI UGOVORI O KUPOPRODAJI STAMBENIH JEDINICA ZA PORODICE IZ HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE


Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke

obavlja poslove koji se odnose na:

- praćenje rada javnih komunalnih   preduzeća,

 

- praćenje primene i promena cena iz nadležnosti grada, izdavanje odgovarajućih rešenja i saglasnosti,

 

- praćenje toka privatizacije privrednih subjekata u gradu Smederevu,

 

- praćenje rada Turističke organizacije grada Smedereva,

 

- izdavanje rešenja o kategorizaciji kuća, stanova, apartmana i soba za odmor za iznajmljivanje,

 

- praćenje rada Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Smedereva i drugih saveta i obavljanje administrativno-tehničkih poslova iz predmetne oblasti,

 

- organizovanje i realizaciju sajamskih manifestacija u cilju prezentacije privrednih i poljoprivrednih potencijala grada,

 

- prijem i obradu zahteva za upis u registar osnivanja preduzetničkih radnji, upis promena i brisanje preduzetnika u Agenciji za privredne registre,

 

- izdavanje uverenja o vremenu obavljanja samostalne delatnosti radi regulisanja penzijskog staža,

 

- praćenje, analiziranje i predlaganje mera nadležnim organima radi zaštite poljoprivrednog zemljišta od poljskih šteta, spaljivanja organskih ostataka, mraza, grada, požara i drugih elementarnih nepogoda, kao i stručne i administrativne poslove iz ove oblasti,

 

- praćenje rada zadrugarstva, udruživanja poljoprivrednih proizvođača, zatim ruralnog razvoja i razvoja vodoprivrede,

 

- praćenje propisa i izradu nacrta odluka, pravilnika i drugih akata iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i Fonda za razvoj poljoprivrede,

 

- pripremu i obradu materijala za izradu poljoprivredne osnove,

 

- izradu i realizaciju godišnjih planova i programa iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i Fonda za razvoj poljoprivrede,

 

- vođenje upravnog postupka u oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodoprivrede, odnosno donošenje odgovarajućih rešenja,

 

- realizaciju projekata iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede,

 

- edukaciju, informisanje i neposrednu stručnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji grada iz oblasti poljoprivrede odnosno voćarstva, ratarstva, stočarstva, zaštite bilja i drugo,

 

- predstavljanje lokalne samouprave na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za lokalni Ekonomski razvoj,

 

- organizaciju promotivnih manifestacija i učešće na sajmovima i privrednim izložbama,

 

- organizaciju obilazaka privrednih potencijala za potencijalne investitore,

 

- pružanje pravne i tehničke podrške, davanje saveta i blagovremeno pružanje informacija,

 

- pružanje pomoći lokalnim preduzetnicima u registraciji i preregistraciji,

 

- pružanje podrške procesu strateškog planiranja,

 

- podsticaj finasiranja,

 

- unapređenje radne snage,

 

- pripremu i nadzor u realizaciji projekata od značaja za lokalni Ekonomski razvoj,

 

- održavanje i unapređivanje odnosa sa centralnim institucijama odgovornim za Ekonomski razvoj,

 

- stvaranje i održavanje baze podataka,

 

- obezbeđivanje ekonomične i efikasne upotrebe javnih sredstava, kao i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki,

 

- pripremu predloga odluka i zaključaka o pokretanju postupaka javnih nabavki,

 

- pripremu predloga odluka i zaključaka o dodeli ugovora o javnim nabavkama,

 

- prikupljanje, analiziranje i obrađivanje podataka za izradu Plana javnih nabavki,

 

- sprovođenje postupaka oglašavanja, pripremu i dostavljanje konkursne dokumentacije zainteresovanim ponuđačima,

 

- prikupljanje ponude i praćenje rokova,

 

- davanje stručnih uputstava za rad komisija koje su formirane za realizaciju određenih javnih nabavki i praćenje njihovog rada,

 

- učestvovanje u izradi dokumenata i akata vezanih za javne nabavke,

 

- vršenje nadzora nad izvršenjem ugovora prema ugovorenoj dinamici, u kvantitativnom i kvalitativnom smislu,

- prikupljanje predloga projekata koji će biti kandidovani za finansiranje iz sredstava Nacionalnog investicionog plana,

 

- prikupljanje, analiziranje i obradu podataka neophodnih za izradu liste  projekata koji će biti kandidovani,

 

- za projekte sa liste za kandidovanje utvrđuje: predlog dinamike sprovođenja projekata, ukupan iznos sredstava za finansiranje projekata, strukturu svih izvora finansiranja projekata, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za sprovođenje projekata, ciljeve projekata, osnovne aktivnosti u projektima, rezultate projekata, efekte projekata koji se očekuju, analizu rizika za sprovođenje projekata, informacije o stepenu spremnosti projekata,

 

- prijavljivanje projekata Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan,

 

- učestvovanje u realizaciji odobrenih projekata, obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe komisija za javne nabavke,

 

- praćenje realizacije zaključenih ugovora,

 

- tekuće poslove i sve ostale poslove po nalogu gradonačelnika, načelnika Gradske uprave  i načelnika Odeljenja,

 

- u cilju celishodnijeg obavljanja poslova iz oblasti privatnog preduzetništva sačinjeno je i Uputstvo za registraciju privrednih subjekata

 

- druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom grada .

 
 
 
 

Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke,

načelnik Zdravka Kovačević Vasić

telefon: +381 (0) 26 4621 764

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1721

e-mail: kovacevicvasic.zdravka@smederevo.org.rs

 

Odsek za privredu i registraciju privrednih subjekata

šef Snežana Savić Stojiljković

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1665

 

Odsek za poljoprivredu

šef Nataša Miladinović

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1687

 

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

šef Elizabeta Puškaš

telefon: +381 (0) 26 4631 114

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1601

 

Odsek za javne nabavke

šef Dušan Popovac

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1631

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1033