Годишње саветовање пчелара Делегација кинеских привредника у посети Смедереву Златни одбојкаш у Смедереву Завршна манифистација књижевног конкурса Међународни дан борбе против насиља над женама


Привредна друштва

Највећа предузећа у Смедереву су:

√ Железара Смедерево Смедерево
Горанска 12, тел. 026/226-515, 225-318

Највеће предузеће у Смедереву је концерн црне металургије, са дугом традицијом, некада МКС, САРТИД 1913, а од 31.03.2003. године приватизовано предузеће
Железара Смедерево Екстрактивни део фабрике чине постројења за агломерацију железне руде, две високе пећи и челичана, са садашњим инсталираним капацитетом од 1,5 милиона тона челика и стратешком пројекцијом производње од 2 милиона тона.
Производни програм обухвата 10 врста топловаљаних лимова (лимови од опште конструкционих, од нискоугљеничних и од ситнозрних микролегираних челика, лимови за бродоградњу, за котлове и судове под притиском, за производњу цеви, рељефни лимови, лимови од челика отпорних према атмосферској корозији, од челика за побољшање и за цементацију).
Од хладноваљаних лимова, нуди лимове за извлачење и дубоко извлачење, фине лимове, лимове од конструкционих челика, лимове за поцинковање и емајлирање, лимове са превлакама, неколико врста цеви и хладнообликованих профила, као што су: заварене челичне цеви са уздужним шавом и са спиралним шавом, лаке цеви, правоугаони профили и отворени профили. Производи челичне радијаторе као и соларне колекторе.
Железара Смедерево путем својих фабрика и погона у Смедереву, Београду и Шапцу нуди и низ осталих производа међу којима је израда ручног пољопривредног, рударског и алата опште намене, металуршке опреме, резервних делова и низ техничких и осталих услуга.
Смедерево и
Железара Смедерево су синоним за челик и ван граница наше земље. Највећи део робне производње усмерен је ка извозу.
Железара Смедерево запошљава око 5.000 радника

"MESSER TEHNOGAS" A.D.
Фабрика Смедерево, пош.фах 16, тел. 026/225-366

"Messer Tehnogas" A.D. Smederevo је водеће предузеће за производњу и дистрибуцију техничких гасова. У Смедереву је једна од његових фабрика. 1997. године завршен је процес докапитализације средстава за познатом светском компанијом из области производње техничких гасова "Messer".
Предузеће нуди асортиман следећих производа:
- у гасовитом стању - кисеоник, азот, аргон, ацетилен, угљен диоксид, водоник, специјалне гасове и опасне смеше, хелијум и азот субоксид,
- у течном стању - кисеоник, азот, аргон, угљен диоксид,
- у чврстом стању - угљен диоксиод - суви лед, порозну масу.
Услуге укључују транспорт техничких гасова, комплетан инжењеринг, хемијске анализе, подешавање вентила сигурности, сервисирање, CRYO опреме, производњу опреме за пласман и нове примене техничких гасова.
2007. године у Смедереву је изграђено ново постројење за производњу кисеоника, азота и аргона.
 
 
 METECH

METECH (Србија) је испоручиоц комплетних пројеката, концепата и система направљених од челичних лимова, као и лаких челичних конструкција.

METECH ради по принципу - наше муштерије нама опишу њихове потребе, а ми њима предлажемо и развијамо решења.

Ради побољшања квалитета и капацитета наших услуга, ми континуално инвестирамо у најновију технологију и машине, преиспитујемо и унапређујемо насу базу производа, знања и организационих вестина. Ако муштерија има идеју, Metech ће му пружити услугу израде индустријског дизајна и производњу делова.

Наша лиња за пластификацију, могућност склапања производа и његова завршна контрола, у комбинацији са насим великим логистичким могућностима, су створили од Metech-а идеалног партнера.

У Metech-у сваког дана преко 230 запослених ради на задовољавању више од 100 различитих муштерија.


 
"МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ" АД Смедерево
Ђуре Стругара 20, тел. 026/223-862

У области металопрерађивачке индустрије најзначајније место заузима Предузеће АД "Милан Благојевић" Смедерево.
Почетак рада предузећа везује се за 1923. годину. Фабрика се простире на површини од 10 ха, а удаљена је од града непун километар.
Основна делатност предузећа је производња и продаја електричних и неелектричних апарата за домаћинство.
Асортиман фабрике састоји се од: штедњака и пећи на чврсто гориво, електричних штедњака, уградбених елемената и решоа, комбинованих штедњака, штедњака и пећи на гас, производа Заштитне радионице.
Седамдесетих година куповином лиценце широког асортимана штедњака од познатог светског произвођача француско-белгијске фирме "Артур Мартен" предузеће је највећи произвођач штедњака на Балкану.
Од 2000. године предузеће је постало произвођач расхладне технике и произвођач машина за прање веша по лиценци "CANDY GROUP".
Освајањем производње машина за веш, фрижидера и замрзивача заокружен је програм производње беле технике. Снага инсталираних капацитета предузећа на годишњем нивоу је 220.000 јединица производа из његовог производног програма. МБС данас послује као Акционарско друштво има сертификат ИСО 9001.
Предузеће производи и продаје и индустријске пећи и горионике, чамце и јахте, апарате и уређаје за производњу хране и пића и др.

ФЖВ "ЖЕЛВОЗ" Смедерево
Милоша Великог 39, тел. 026/222-373

Фабрика железничких возила "Желвоз" основана је 1916. године. Као Друштво са ограниченом одговорношћу у саставу Јавног железничког, транспортног предузећа "Београд" са 100% капитала до јуна 2005. године, а од тада је у власништву Републике Србије.
Основна делатност "Желвоза" је инвестициони и текуће одржавање путничких, теретних и специјалних железничких и осталих шинских возила и производња резервних делова за шинска возила. Расположиви производни капацитети омогућавају реализацију следећег производног програма:
- одржавање путничких вагона,
- одржавање теретних вагона,
- инвестиционе оправке електромоторних возила,
- репарација осовинских склопова,
- комплетирање осовинских склопова
- израда резервних делова

Предузеће је у највећем степену оријентисано на домаће тржиште са незнатном заступљеношћу регионалних и иностраних тржишта. Највећи купац производа и услуга "Желвоз"-а је ЈЖТП "Београд" који је корисник преко 80% реализације по свим програмима. У предузећу је запослено око 1.800 радника.
Приватизација је раскинута а предузеће се налази у процесу реструктурирања.

АД "УНИТЕХ" Смедерево
Ђуре Салаја 17, тел. 026/224-311, 224-371

Предузеће је прошло кроз више развојних фаза и организационих промена да би након иступања страног партнера ("Atlas Copco AB Naska") јуна 1997. године наставило пословање под садашњим називом. Смештено је у срцу индустријске зоне са око 20.000 м2 пословног и производног простора са солидним машинским парком и великом развојним могућностима. Данас је једина фабрика компресора на подручју Србије и Црне Горе.
Основна делатност предузећа је производња, продаја и сервис производног програма , али због редукованог тржишта у последњој деценији производни капацитети су усмерени на нове програме.

Производни програм предузећа данас обухвата:
- покретне и стациониране клипне и вијачне компресоре,
- нископритисне компресоре - дуваљке,
- ротационе компресоре,
- електричне загрејаче за воду од угљеничног и нерђајућег челика - бојлере,
- запорни вентили за хемијску и нафтну индустрију,
- инжењеринг послови по систему "кључ у руке" за инсталације за компримовани ваздух, компресорске станице са пратећом опремом, пнеуматски транспорт расутих терета, инсталације одпрашивања, сепарације прашкастих материјала и флуидизације, инсталације за механички транспорт материјала.

У предузећу је данас запослено око 180 радника и послује као Акционарско друштво.
Од почетка производње компресора 1980. године на тржишту је продато преко 7.500 компресора.
„Унитех" Смедерево је 1995. године добио сертификат систем квалитета ЈУС ИСО 9001. Од 2004. године предузеће поседује признати знак квалитета ЕПС а за производе из заваривачке активности у својим програмима предузеће поседује ТУВ сертификате.

АД "МИНЕЛ - ЕНИМ" Смедерево
Капија 1 бб Раља, тел. 026/228-923

Предузеће је настало 1972. године као део Холдинг корпорације "МИНЕЛ". Почетком 2003. године предузеће је приватизовано и након власничке трансформације, предузеће наступа као акционарско друштво. Има дугогодишњу традицију и искуство у извођењу монтажних радова и одржавању постројења. Лоцирано је у непосредној близини U.S. STEEL Serbia d.o.o. јер је учествовало у изградњи његових значајних објеката.
Основна делатност предузећа је монтажа, ремонт и одржавања процесне, прехрамбене, термотехничке опреме и постројења. Оспособљено је за транспорт тешких терета. Поседује аутодизалице и транспортна средства. Запошљава завариваче и висококвалификоване монтере специјализоваане за монтажу опреме и цевовода у свим условима и на свим висинама.

"ЗМАЈ" Смедерево
Ђуре Стругара 16, тел. 026/222-244

"Змај" је као монтерско-инсталатерско и металопрерађивачко предузеће основано 1954. године. Своју делатност обавља на површини од 8.221 м2 лоцираној у индустријској зони града са површином објеката од 4.882 м2. Конституисано је као јединствена самостална организација у 6 специјализованих радних јединица.

Основну делатност предузећа чине специјализовани радови у грађевинарству:
- лимарски радови
- водоинсталатерски радови
- предузеће изводи термотехничке инсталације: грејања, топловода, паровода као и гасне инсталације, монтира котловска постројења и подстанице са комплетном аутоматиком,
- израђује и монтира лакше и теже челичне конструкције као грађевинску браварију и галантерију за стамбене и јавне објекте,
- изводи аутоматско наваривање нових и репаратуру истрошених ваљака и сличних делова за потребе црне и обојене металургије, прехрамбене индустрије, енергетике, рударства,
- све остале услуге из области заваривања и ручног репаратурног наваривања, стругарску обраду, жарење делова.

Предузеће је на аукцијској продаји, октобра 2006.године, откупило Предузеће „Клима М" из Београда које се бави грађевинарством, тако да се наставља досадашња делатност овог предузећа.

ППП „МИТРАШИНОВИЋ" Смедерево
Шалиначка 21, тел. 228-818

Производно прометно предузеће „Митрашиновић" основано је 1983. године. Данас је оспособљено да производи најсложеније производе из области металопрераде.
Производни програм предузећа заснива се на производњи резервних делова за велике техничке и привредне системе, челичне конструкције и браварије, специјалне машине по пројекту купца, челичне конструкције машина за асфалтирање, пнеуматских вибратора по регистрованом патенту и пратеће медицинске опреме.
Производња се обавља у производном простору површине 880 м2.

„МЕТАЛ-ПРЕРАДА" Смедерево
Коларски пут бб, тел. 026/660-401

Предузеће је основано 1991. године.
Основна делатност предузећа је производња производа од профилисаног лима, спољна и унутрашња трговина и услуге.

„КЛИМА" ДОО Смедерево
Излетничка 6/10, тел. 026/222-109

„Клима" ДОО Смедерево је основано 1993. године као овлашћени дистрибутер и сервисер „MYCOM EUROPE". Основна делатност предузећа је пројектовање, испорука комплетне расхладне опреме и извођење инсталација индустријског хлађења по систему „кључ у руке".

„ИНТЕР-МЕХАНИКА" Смедерево
Шалиначки пут бб, тел. 026/231-697

Производни програм предузећа обухвата израду и одржавање делова и опреме за шинска возила, израду и одржавање делова и опреме за друмски саобраћај, израду делова и опреме пољопривредне механизације, израду бродова, понтона и чамаца, израду металуршке опреме, спортске опреме и опреме за дечија игралишта и паркове и израду термо енергетске и процесне опреме.АД "ИСХРАНА", Смедерево
Железничка 49, тел. 026/224-725

Као самостално предузеће основано је 1950. године и лоцирано у ширем центру града. Основна делатност предузећа је производња и продаја пекарских производа са допунским трговачким асортиманом. Основне групе производа су:
- хлеб - основне врсте, специјалне врсте, непаковане специјалне врсте хлеба са додатком и пакове специјалне врсте са додацима,
- пециво - масно пециво, бело пециво, макробиотичко пециво, пице, сендвичи,
- смрзнуто пециво и "Пецисами" (полупечено смрзнуто пециво),
- коре, тестенине и колачи,
- угоститељски производи.

„Исхрана" је од 2000. године успоставила и одржава систем управљања квалитетом према захтевима стандарда ЈУС ИСО 9001:2001 и система безбедности хране ХЦЦП од 2005. године.

ДП ЗАВОД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ "СМЕДЕРЕВО"
Колари, Железничка бб, тел. 026/711-035

Завод за пољопривреду основан је 1953. године. Стручна служба Завода делује на територији све три општине Подунавског округа. Упућује пољопривредне произвођаче на начин решавања актуелних проблема у вегетационом периоду и то преко Одељења за ратарство и потвртарство, воћарство, виноградарство, сточарство, заштиту биља и технологију прераде биљних производа.
Завод за пољопривреду обавља и послове контроле производње грожђа и вина са ознаком заштићеног географског порекла, контролу производње семенског материјала, контролу матичних јата живине и системску контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта са калцизацијом.
У оквиру Завода успешно ради лабораторија за хемијска испитивања вина, ракије, безалкохолних пића, брашна, млека, земљишта, семена пољопривредног биља и фитопатолошка испитивања.


ПТП „МАТЕЈИЋ 92" ДОО, Михајловац
тел. 026/741-522

На путу између Смедерева и Смедеревске Паланке налази се фабрика за флаширање природне минералне воде „ФОРТУНА" капацитета 6.000 л/сат.
Вода „ФОРТУНА" је природна минерална вода, минерализације више од 500 мг/л, те се као таква препоручује за свакодневну употребу у неограниченим количинама за све популације. Она је значајан извор калцијума и магнезијума, нарочито због њиховог међусобно повољног односа од 2:1 што је веома важно у исхрани вегетаријанаца, макробиотичара и особа са остеопорозом. Низак садржај натријума чини је препоручљивом за особе са хипертензијом и обољењима кардиоваскуларног система.
Нетакнута од загађења савремене цивилизације у комбинацији са савременом опремом, добром произвођачком и хигијенском праксом, „ФОРТУНА" вода представља значајан фактор у очувању људског здравља.

„АГРАР-КОМЕРЦ" ДОО Скобаљ
Карађорђева 5, тел. 026/791-022

- Организација пољопривредне производње - набавка репроматеријала
- Велепродаја воћа и поврћа како увозног тако и домаћег асортимана
- Велепродаја холандског саксијског и резаног цвећа, увоз из Холандије
- Велепродаја рифузног програма како кондиторских тако и зрнастих производа.


АД "НИСКОГРАДЊА"
Бранка Радичевића 1, тел. 223-520

Под данашњим називом послује од 1989. године као посебно предузеће из области водопривреде. У 2003. години завршен је процес приватизације од када послује као Акционарско друштво.
Делатност предузећа је:
- изградња и реконструкција водопривредних објеката,
- уређење пољопривредних површина, изградња система за наводњавање и одводњавање,
- изградња, реконструкција и оправка путева, улица, мостова, надвожњака и других саобраћајних објеката,
- изградња осталих објеката нискоградње,
- инжењеринг услуге.

Предузеће свој производи програм заснива у области водопривреде на искоришћавању и употреби воде, одводњавању пољопривредног, шумског, путног, грађевинског и других земљишта, регулационим радовима и одржавању на каналима и језерима.
За обављање делатности предузеће располаже пословним простором од 286 м2 у центру Смедерева и механичком радионицом од око 800 м2 у индустријској зони Смедерева у чијем кругу је смештена тешка механизација.
Током свог дугогодишњег рада предузеће је стекло пословни реноме успешног градитеља реализујући велики број разноврсних радова и изградивши велики број значајних објеката.

АД "МЕТАЛСЕРВИС"
Краља Милутина 11, тел. 026/228-825

Основано је 1972. године, а половином 2002. године је приватизовано и трансформисано у Акционарско друштво. Предузеће обавља делатност велепродаје и малопродаје производа црне и обојене металургије, фине керамике као и производње материјала за завршне радове у грађевинарству. Продајни асортиман предузећа чине фина керамика, производи црне и обојене металургије, електро материјал, ручни и разни алати и бела техника.
Производни програм чини лепак за керамичке плочице, стиропор и гранитну керамику као и масе за фуговање керамичких плоча.
Поседује складиште затвореног типа површине 1.022 м2 и отворено складиште површине 2 ха у индустријској зони Смедерева и на Ковинском путу.
Од укупне продаје око 90% се реализује на домаћем тржишту док око 10% углавном фине керамике се реализује на тржишту Македоније и Републике Српске.