Град поклонио нова возила Дому здравља у Смедереву Светосавска академија – у славу духовног родитеља српског народа Светосавско дружење основаца са песником Следе Савине путоказе и граде литерарну традицију у Смедереву Светосавски концерт Ансамбла народних игара и песама Смедерево

Сервиси Градске управе

  •  

  •  

    mapa pristupacnosti

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  


Контролне листе - Саобраћајна инспекција

Група за саобраћајну инспекцију

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ - ПОСЛОВИ ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

   КЛ-1 - Градски и приградски превоз путника - обавезе превозника

   КЛ-2 - Градски и приградски превоз путника - обавезе возача

   КЛ-3 - Градски и приградски превоз путника - обавезе путника

   КЛ-4 - Такси превоз - обавезе превозника

   КЛ-5 - Такси превоз - обавезе такси возача

   КЛ-6 - Такси превоз - услови за такси возило

   КЛ-7 - Одржавање некатегорисаних путева - обавеза управљача пута

   КЛ-8 - Одржавање некатегорисаних путева - обавеза суседа пута

   КЛ-9 - Постављање и одржавање пловила - обавеза власника

   КЛ-10 - Одржавање аутобуских стајалишта - обавеза Дирекције

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ - ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ

   Линк за контролне листе  

 

ПРОПИСИ, АКТА И ДОКУМЕНТА

  Закони

    * Закон о јавним путевима

    * Закон о комуналним делатностима

    * Закон о превозу путника у друмском саобраћају

    * Закон о превозу терета у друмском саобраћају

    * Закон о превозу у друмском саобраћају

    * Закон о безбедности саобраћаја на путевима

  Одлуке

    * Одлука о такси превозу

    * Одлука о аутобуским стајалиштима

    * Одлука о градском и приградском превозу путника

    * Одлука о категоризацији општинских путева и улица

    * Одлука о комуналном уређењу

    * Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица

    * Одлука о некатегорисаним путевима

    * Одлука о постављању пловила

 

НАПОМЕНА: Све контролне листе су прилагођене за електронско попуњавање. Да би Вам била омогућена функционалност електронског попуњавања приложених листа, потребно је да ПДФ документ преузмете (снимите) локално на свој рачунар и да га отворите помоћу програма Adobe Acrobat Reader XI или новија верзија. Тако попуњену контролну листу можете да сачувате под новим именом и као таквог одштампате.