Obaveštenje JKP Vodovod Smederevo Obnovljena stolarija i sportski tereni u OŠ Ivo Andrić u Radincu Održana studijska poseta Lionu u vezi sa stvaranjem pristupačnog okruženja Kup Srbije u karateu za poletarce, nade i kadete počeo je danas u Smederevu Završena sanacija kotlarnice u objektu Veseli cvetovi na Carini


Služba za poslove organa grada

Služba za poslove organa grada obavlja poslove koji se odnose na:

-    pripremu i obradu akata koja su u nadležnosti gradonačelnika,
-    stručne i organizacione  poslove za Skupštinu grada i Gradsko veće i njihovih radnih tela i to:
-    pripremanje sednica i obrada akata usvojenih na sednicama Gradskog veća i Skupštine grada, kao i vođenje zapisnika sa sednica Gradskog veća i Skupštine grada,
-    čuvanje izvornih dokumenata o radu Skupštine, gradonačelnika i Gradskog veća i vođenje evidencije o održanim sednicama,
-    saradnju grada sa drugim gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu,
-    stručne i administrativne poslove za potrebe odbornika,
-    druge poslove koje odredi gradonačelnik, Skupština grada, Gradsko veće i načelnik Gradske uprave.Služba za poslove organa grada

 

telefon: +381 (0) 26 4621 917

telefon: +381 (0) 26 4629 459

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1828e-mail:
milica.vracar@smederevo.org.rs

marija.petrovic@smederevo.org.rs

jelena.djekic@smederevo.org.rs

ivica.jovanovic@smederevo.org.rs