Jednosmenski rad u Osnovnoj školi ,,Sava Kovačević' - Mihajlovac Ugovori za 84 nezaposlena lica POČETAK RADOVA U ĐUŠINOJ ULICI Gradonačelnica grada Smedereva je danas potpisala ugovore za zapošljavanje nezaposlenih lica NABAVLjENA DVA NOVA TERETNA VOZILA


Služba za poslove organa grada

Služba za poslove organa grada obavlja poslove koji se odnose na:

-    pripremu i obradu akata koja su u nadležnosti gradonačelnika,
-    stručne i organizacione  poslove za Skupštinu grada i Gradsko veće i njihovih radnih tela i to:
-    pripremanje sednica i obrada akata usvojenih na sednicama Gradskog veća i Skupštine grada, kao i vođenje zapisnika sa sednica Gradskog veća i Skupštine grada,
-    čuvanje izvornih dokumenata o radu Skupštine, gradonačelnika i Gradskog veća i vođenje evidencije o održanim sednicama,
-    saradnju grada sa drugim gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu,
-    stručne i administrativne poslove za potrebe odbornika,
-    druge poslove koje odredi gradonačelnik, Skupština grada, Gradsko veće i načelnik Gradske uprave.Služba za poslove organa grada

 

telefon: +381 (0) 26 4621 917

telefon: +381 (0) 26 4629 459

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1828e-mail:
milica.vracar@smederevo.org.rs

marija.petrovic@smederevo.org.rs

jelena.djekic@smederevo.org.rs

ivica.jovanovic@smederevo.org.rs