Grad poklonio nova vozila Domu zdravlja u Smederevu Svetosavska akademija – u slavu duhovnog roditelja srpskog naroda Svetosavsko druženje osnovaca sa pesnikom Slede Savine putokaze i grade literarnu tradiciju u Smederevu Svetosavski koncert Ansambla narodnih igara i pesama SmederevoJAVNI POZIV O USLOVIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
14.February 2017.
 Komisija za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta ... Detaljnije
RANI JAVNI UVID PLANA DETALjNE REGULACIJE LUKA SMEDEREVO
13.February 2017.
 Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik ... Detaljnije
IZMENA KONAČNE LISTE REDA PRVENSTVA
13.February 2017.
Na osnovu člana 17. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa ... Detaljnije
JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA TOTALNU REKONSTRUKCIJU OBJEKTA - IZGRADNjU STANICE ZA SNABDEVANjE MOTORNIH VOZILA SVETLIM GORIVIMA I NAFTNIM GASOM SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 1296/4 KO KOLARI, GRAD SMEDEREVO
09.February 2017.
Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik ... Detaljnije
JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANjA/VASPITANjA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 3823/1 I 3823/9 KO RADINAC U RADINCU
09.February 2017.
Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni ... Detaljnije
SINDIKALNA ORGANIZACIJA GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
06.February 2017.
SINDIKALNA ORGANIZACIJA GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA I ... Detaljnije
PROMENA DATUMA ODRŽAVANjA B2B SUSRETA JUGOISTOČNE SRBIJE
25.January 2017.
Akreditovana Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje", u partnerstvu sa još tri RRA sa teritorije jugoistočne Srbije (Zaječar, Niš, Leskovac), ... Detaljnije
INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA
25.January 2017.
  JAVNO PREDUZEĆE „SMEDEREVSKA TVRĐAVA" SMEDEREVO BROJ: ­­­­28/2017 DATUM: 25.01.2017. godine     ... Detaljnije
PROGRAM - 28. SVETOSAVSKE SVEČANOSTI U SMEDEREVU
23.January 2017.
 28. SVETOSAVSKE SVEČANOSTI  U SMEDEREVU    23-27. JANUAR 2017. GODINE   ***   PONEDELjAK, 23. JANUAR   Narodna biblioteka ... Detaljnije

 •  

   
  • Grad poklonio nova vozila Domu zdravlja u Smederevu
  • Svetosavska akademija – u slavu duhovnog roditelja srpskog naroda
  • Svetosavsko druženje osnovaca sa pesnikom
  • Slede Savine putokaze i grade literarnu tradiciju u Smederevu
  • Svetosavski koncert Ansambla narodnih igara i pesama Smederevo
  • Učenici gradskih i seoskih škola okupljeni na predstavi o Rastku Nemanjiću
  • Smotra „Slavski kolač“ pokazala umeće smederevskih domaćica

  Vesti

 •  

 •  

  mapa pristupacnosti

 •  

 •  

 •  

 •  

 •