РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА У СМЕДЕРЕВУ ЗАПОЧЕТА ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЋА У СМЕДЕРВУ ... ДОДЕЛА 29 УГОВОРА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ ...


ЈАВНИ ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

На основу Одлуке Градског већа града Смедерева о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији града Смедерева број 501-291/2021-09 од 08. новембра 2021. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији града Смедерева (,,Службени лист града Смедереваˮ, број 6/2021)

 

Градско веће града Смедерева

 

Расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАЂАНИМА

ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 Преузми:

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ

2.      Прилог 1. - Пријавни образац;

3.      Прилог 2. - Прилог о стању грађевинских елемената и грејног система породичних кућа и станова;

4.      Прилог 3. - Листа привредних субјеката/фирми са које грађани изаберу једну, од које морају да прибавe предрачун са ценом и количином опреме и уградњу. Овај предрачун се обавезно подноси уз пријаву;

5.      Прилог 4. - Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Смедерева (,,Службени лист града Смедереваˮ, број 6/2021);

6.      Прилог 5.- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања;

7.      Прилог 6.- Изјава о прихватању услова из Јавног позива и члановима породичног домаћинства

 

Напомена: У случају да ваш интерет прегледач пријављује проблеме са преузимањем (Google Chrome), документа можете преузети и преко два директна линка или покушајте са другим интернет прегледачем (Mozilla Firefox):

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА ( ГРАЂАНА ) - можете погледати или преузети ОВДЕ.
 
ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА ( ГРАЂАНА ) - можете погледати или преузети ОВДЕ.