ГИЗ у посети Смедеревској тврђави Градоначелница симоболично уручила кључеве хале Санација крова Музеја Дечја недеља Јесењи сајам цвећа, меда, зимнице и вина


БУЏЕТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

2015

Одлуке о буџету за 2015. годину


    Нацрт Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину
    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину - R I
    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину - R II
    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину - R III
    Одлука о буџету града Смедерева за 2015. годину од 22.12.2014. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину - R I од  13.2.2015. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину - R II од  7.8.2015. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину - R III од  5.11.2015. године

Информације за 2015. годину


    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-VI 2015. године
    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2015. године

Завршни рачун за 2015. годину


    Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2015. године
    Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2015. годину
    Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2015. години
    Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 2015. годину
    Образац 1 - Биланс стања за 2015. годину
    Образац 2 - Биланс прихода и расхода за 2015. годину
    Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима за 2015. годину
    Образац 4 - Извештај о новчаним токовима за 2015. годину
    Образац 5 - Извештај о извршењу буџета за 2015. годину
    Образложење одступања између одобрених средстава Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину и извршења
    Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2015. годину

2016


Одлуке о буџету за 2016. годину


    Нацрт Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину
    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину - R I
    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину - R II
    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину - R III
    Одлука о буџету града Смедерева за 2016. годину од 24.12.2015. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2016 годину - R I од  11.2.2016. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2016 годину - R II од 22.9.2016. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2016 годину - R III од 30.11.2016. године

Информације за 2016. годину


    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета за I-VI 2016. године
    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета за I-IX 2016. године
   

Завршни рачун за 2016. годину

 

    Извештај независног ревизора - Мишљење екстерне ревизије о завршном рачуну 2016. годину
    Извештај независног ревизора за консолидовани завршни рачун буџета Града Смедерева за 2016. годину
    Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2016. године
    Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2016. годину
    Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 2016. годину
    Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2016. години
    Објашњење одступања између одобрених средстава Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину и извршења
    Образац 1 - Биланс стања за 2016. годину
    Образац 2 - Биланс прихода и расхода за 2016. годину
    Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима за 2016. годину
    Образац 4 - Извештај о новчаним токовима за 2016. годину
    Образац 5 - Извештај о извршењу буџета за 2016. годину
    Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2016. годину

2017


Одлуке о буџету за 2017. годину

    Одлука о буџету града Смедерева за 2017. годину од 23.12.2016. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину - R I од 8.6.2017. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину - R II од 20.7.2017. године
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину - R III од 22.12.2017. године

Информације за 2017. годину


    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедереваза период I-VI 2017. године
    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2017. године
   

Завршни рачун за 2017. годину 

 

    Извештај независног ревизора - Мишљење екстерне ревизије о завршном рачуну за 2017. годину

    Извештај независног ревизора за консолидовани завршни рачун буџета града Смедерева за 2017. годину

    Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2017. године

    Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2017. годину

    Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 2017. годину

    Извештај о примљеним донацијама, кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2017.години

    Објашњење одступања између одобрених средстава Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину и извршења

    Образац 1 - Биланс стања

    Образац 2 - Биланс прихода и расхода

    Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима

    Образац 4 - Извештај о новчаним токовима

    Образац 5 - Извештај о извршавању буџета

    Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2017. годину

 

 

 2018


 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2018. годину     План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Смедерева за 2018. годину

 

 

Одлуке о буџету за 2018. годину

 

     Одлука о буџету града Смедерева за 2018. годину од 22.12.2017. године

     Одлука о начину упознавања грађана са нацртом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2018. годину

    Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2018. годину

    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2018. годину - RI од 10.08.2018. године

   

 

Информације за 2018. годину

 

    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-VI 2018. године

    Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2018. године

 

Завршни рачун за 2018. годину 

 

    Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Смедерева за 2018. годину - Мишљење ДРИ о консолидованим финансијским извештајима

    Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2018. године

    Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2018. годину

    Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 2018. годину

    Извештај о примљеним донацијама, кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2018.години

    Објашњење одступања између одобрених средстава Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину и извршења

    Образац 1 - Биланс стања

    Образац 2 - Биланс прихода и расхода

    Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима

    Образац 4 - Извештај о новчаним токовима

    Образац 5 - Извештај о извршавању буџета

    Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2018. годину

 

2019


 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2019. годину   

 

    План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Смедерева за 2019. годину

 

Одлуке о буџету за 2019. годину

 

   Одлука о начину упознавања грађана са Нацртом Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину

   Нацрт Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину

   Одлука о буџету града Смедерева за 2019. годину од 24.12.2018. године

   ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2019. годину

   Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину

   Одлука о начину упознавања грађана са нацртом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину

   Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева  за 2019. годину - RI од 24.06.2019. године

   Грађански водич за Ребаланс 1 за 2019. годину

 

2020


 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2020. годину   

 

    План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Смедерева за 2020. годину

 

 

Упутство за припрему буџета града Смедерева за 2020. годину

  Упутство за припрему буџета града Смедерева за 2020. годину