Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


Велике набавке - ДОБРА

Р.бр.

Датум

Назив јавне набавке

 
1.

07.08.2013.

Набавка лож уља за грејну сезону 2013/2014. годину за потребе Градске управе Смедерево

 

 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добара у отвореном поступку -   набавка лож уља за грејну сезону 2013/2014. годину за потребе Градске управе Смедерево

 

 

 Конкурсна документација за поступак јавне набавке добара у отвореном поступку  број 02/13 -   набавка лож уља за грејну сезону 2013/2014. годину за потребе Градске управе Смедерево

 

 

Одговор понуђачу на постављена питања у циљу појашњења конкурсне документације за јавну набавку број 02/13 Набавка лож уља.

 


 4.10.2013.


Oбавештење о закљученом уговору


2.


18.12.2013.

Јавна набавка ПВЦ и дрвене столарије за породице интерно расељених лица 2013.године

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара велике вредности - Јавна набавка ПВЦ и дрвене столарије ѕа породице интерно расељених лица 2013.године

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку добара велике вредности - Јавна набавка ПВЦ и дрвене столарије ѕа породице интерно расељених лица 2013.године

 


23.12.2013.


Oдговор комисије за јавну набавку на питање понуђача

 

30.12.2013.

Одговор комисије за јавну набавку на питање понуђача

 

30.12.2013.

Одговор комисије за јавну набавку на питање понуђача

 

31.12.2013.

Одговор комисије за јавну набавку на питање понуђача

 

14.01.2014.

Измена конкурсне документације

 

14.01.2014.

Измењена конкурсна документација

 

14.01.2014.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

 

06.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору


3.


18.12.2013.

Јавна набавка грађевинског материјала за породице интерно расељених лица 2013. године

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара велике вредности - набавка грађевинског материјала за породице интерно расељених лица 2013. године

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку добара велике вредности - набавка грађевинског материјала за породице интерно расељених лица 2013. године

 

10.01.2014.

Питања и одговори

 

14.01.2014.

Измена конкурсне документације

 

14.01.2014.

Измена конкурсне документације

 

14.01.2014.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

 

06.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

 

13.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2


4.


31.12.2013.

Набавка два нова некоришћена путничка аутомобила,бр.05/13, у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2013. години на подручију града Смедерева.

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара велике вредности – набавка два нова некоришћена путничка аутомобила у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2013. години на подручију града Смедерева

 

 

Позив за подношење понуде – за јавну набавку добара велике вредности – набавка два нова некоришћена путничка аутомобила у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2013. години на подручију града Смедерева

 

13.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

 

 

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

5.

05.02.2014.

Јавна набавка и испорука електричне енергије за потребе града Смедерева,
бр. 01/14

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку и испоруку електричне енергије за потребе града Смедерева

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку и испоруку електричне енергије за потребе града Смедерева

 

24.04.2014.

Обавештење о закљученом уговору

6.

14.02.2014.

Jавна  набавка  број  02/14 – Набавка  горива за потребе града Смедерева

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку горива за потребе града Смедерева

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку горива за потребе града Смедерева

 

 30.05.2014.

Обавештење о закљученом уговору

7.

25.03.2014.

Отворени поступак - Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Смедерево, бр. 03/14

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку канцеларијског материјала за потребе Градске управе Смедерево

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку канцеларијског материјала за потребе Градске управе Смедерево

 

10.04.2014.

Појашњење конкурсне документације

 8.

 05.08.2014.

НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКО EVRO – L ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2014/2015. ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ СМЕДЕРЕВО ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

  05.08.2014.

Конкурсна документација за јавну набавку гасног уља екстра лако евро - л за грејну сезону 2014/2015. годину за потребе Градске управе Смедерево отворени поступак

 

  05.08.2014.

Позив за подношење понуде за јавну набавку гасног уља екстра лако евро - л за грејну сезону 2014/2015. годину за потребе Градске управе Смедерево отворени поступак

 

 08.08.2014.

Појашњење конкурсне документације

 

 12.08.2014.

Измена конкурсне документације

 

 01.09.2014.

Pitanja i odgovori ponudjacima

  23.10.2014.Обавештење о закљученом уговору

 9.

 15.08.2014.

 ЈН - 05/14 - ЈАВНА НАБАВКА КРОВОПОКРИВАЧКОГ МАТЕРИЈАЛА И ЗИДНИХ И ПОДНИХ ОБЛОГА, ОПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 2014. ГОДИНЕ

 

 15.08.2014.

Конкурсна документација за јавну набавку кровопокривачког материјала и зидних и подних облога, опекарских производа и материјала за зидарске радове за породице интерно расељених лица 2014. године.

 

 15.08.2014.

Позив за подношење понуде за јавну набавку кровопокривачког материјала и зидних и подних облога, опекарских производа и материјала за зидарске радове за породице интерно расељених лица 2014. године.

 

 27.08.2014.

Питања и одговори конкурсне документације

 

 09.09.2014.

Питања и одговори конкурсне документације

 

 10.09.2014.

 Питања и одговори конкурсне документације

 

 

 Појашњење конкурсне документације

 10. 05.02.2015.Конкурсна документација за јавну набавку испоруку електричне енергије у 2015. години за потребе града Смедерева.
  Позив за подношење понуде за јавну набавку испоруку електричне енергије у 2015. години за потребе града Смедерева.
  02.03.2015.Измена конкурсне документације
  06.05.2015.Обавештење о закљученом уговору
  25.08.2015 Одлука о измени уговора о јавној набавци
  30.09.2015 Одлука о измени уговора
  06.10.2015 Одлука о измени уговора о јавној набавци
    09.12.2015 Одлука о измени уговора о јавној набавци

11.

 26.03.2015.

ЈН - 02/15 - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА КРОВОПОКРИВАЧКОГ МАТЕРИЈАЛА, ЗИДНИХ И ПОДНИХ ОБЛОГА, ОПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА, ИЗОЛАЦИОНОГ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА 2015. ГОДИНЕ

  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда
  16.04.2015Појашњење конкурсне документације
  20.04.2015Измена конкурсне документације
 12. 09.04.2015.ЈН - 03/15 - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда
  03.07.2015Обавештење о закљученом уговору
 13.  31.07.2015Јавна набавка кровопокривачког материјала, зидних и подних облога, опекарских производа, изолационог и материјала за зидарске радове за породице интерно расељених лица за 2015 годину. Јавна набавка 05/15
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  24.08.2015Измена конкурсне документације
  01.10.2015Обавештење о закљученом уговору
 14. 10.08.2015Набавка гасног уља екстра лако евро -л  за грејну сезону 2015/2016. годину за потребе Градске управе Смедерево.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  31.08.2015Одговор на питање
  26.10.2015Обавештење о закљученом уговору
   
  Јавне набавке за 2016. годину
   
  1.17.02.2016Набавка и испорука електричне енергије у 2016. години за потребе града Смедерева - Јавна набавка број 01/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   21.03.2016Одлука о додели уговора
   
  06.04.2016Обавештење о закљученом уговору
 
 13.06.2016Одлука о измени уговора
 
 05.10.2016Одлука о измени уговора
   
  16.11.2016Одлука о измени уговора
  28.12.2016Одлуга о измени уговора
  16.01.2017Одлука о измени уговора
      2.  31.03.2016Набавка горива за потребе града Смедерева - Јавна набавка број 02/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   
   19.04.2016Измена конкурсне документације
   
   05.05.2016Одлука о додели уговора
   
   02.06.2016Обавештење о закљученом уговору
 3. 29.09.2016Набавка и уградња светиљки са ЛЕД изворима светлости на територији града Смедерева
  Претходно обавештење
      4.   27.10.2016Набавка опреме за свечано осветљење
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   
   29.11.2016Одлука о додели уговора
   
    01.12.2016Обавештење о закљученом уговору
  12.01.2016.Одлука о измени уговора
      5.   10.11.2016Проширење система за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја на територији града Смедерева, а према програму Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   
   01.12.2016Питања и одговори 1
   
   06.12.2016Питања и одговори 2
   
    08.12.2016Питања и одговори 3
   
   16.12.2016Одлука о додели уговора
   06.01.2017Обавештење о закљученом уговору
   
  *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ***
   
      1.
  09.02.2017Набавка и испорука електричне енергије у 2017. години за потребе града Смедерева. Јавна набавка број 01/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   
  21.02.2017Измена конкурсне документације
   27.02.2017Измена конкурсне документације
   02.03.2017Одлука о измени уговора
   08.03.2017Нова измењена конкурсна документација
   08.03.2017Измена конкурсне документације
   10.03.2017Одлука о измени уговора
   11.03.2017Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
   
  21.03.2017Одлука о додели уговора
   
  21.04.2017Обавештење о закљученом уговору
   
  23.05.2017Одлука о измени уговора 1.
   
  23.05.2017Одлука о измени уговора 2.
    
  08.06.2017Одлука о измени уговора 3.
  
  17.08.2017Одлука о измени уговора
   
  04.09.2017Одлука о измени уговора

  02.11.2017Одлука о измени уговора

  15.11.2017Одлука о измени уговора

  15.12.2017Одлука о измени уговора

  17.01.2018Одлука о измени уговора

  02.03.2018Одлука о измени уговора
 2.  27.03.2017Набавка горива за потребе Градске управе Смедерево. Јавна набавка број 02/17.
   27.03.2017
Позив за подношење понуда
   27.03.2017Конкурсна документација
   
  28.03.2017Измена конкурсне документације
   
  28.03.2017
Нова измењена конкурсна документација
  
   24.04.2017Питања и одговори
  
   24.04.2017Измена конкурсне документације
  
   24.04.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  
  24.04.2017Конкурсна документација
 
  05.05.2017Одлука о додели уговора
    
  11.07.2017Обавештење о закљученом уговору
 3.28.09.2017Замена јавне расвете – замена постојећих уличних светиљки, светиљкама са ЛЕД изворима светлости на територији града Смедерева. Јавна набавка број 03/17.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација
  
  05.10.2017Питања и одговори 1.
  
  05.10.2017Питања и одговори 2.
  
  05.10.2017Измена конкурсне документације
  
  05.10.2017Нова конкурсна документација
  
   06.10.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  
   06.10.2017Конкурсна документација
   
   06.10.2017Питања и одговори 3.
  
  06.10.2017Измена конкурсне документације
  
  09.10.2017Питања и одговори 4.

  11.10.2017Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

  12.10.2017Питања и одговори 5.

06.02.2018Обавештење о продужетку рока

06.02.2018Конкурсна документација

  19.02.2018Питања и одговори

  19.02.2018Питања и одговори 1.

  19.02.2018Питања и одговори 2.

  19.02.2018Питања и одговори 3.

  19.02.2018Питања и одговори 4.

  19.02.2018Питања и одговори 5.

  19.02.2018Питања и одговори 6.

  19.02.2018Питања и одговори 7.

  19.02.2018Питања и одговори 8.

  13.03.2018Одлука о додели уговора

  29.03.2018Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

  21.08.2018Одлука о обустави поступка

  05.09.2018Обавештење о обустави поступка јавне набавке
   
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018 ГОДИНУ ***
   
      1.
  09.03.2018Набавка и испорука електричне енергије у 2018. години за потребе града Смедерева. Јавна набавка број 01/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 30.03.2018Одлука о додели уговора

 04.05.2018Обавештење о закљученом уговору

 09.05.2018Одлука о измени уговора

 10.05.2018Одлука о измени уговора

 09.07.2018Одлука о измени уговора

 02.08.2018Одлука о измени уговора
  31.08.2018Одлука о измени уговора

 20.09.2018Одлука о измени уговора

 21.09.2018Одлука о измени уговора

 26.09.2018Одлука о измени уговора

 12.10.2018Одлука о измени уговора

 25.02.2019Одлука о измени уговора
  2.
 14.11.2018Набавка система за јавно обавештавање и узбуњивање становништва и других субјеката система заштите и спасавања на територији града Смедерева - Јавна набавка бр. 02/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 17.01.2019Одлука о обустави уговора

 30.01.2019Обавештење о обустави поступка
 3.
 05.01.2019Набавка и испорука  за део материјала  и опреме  са испоруком до локације - напојни кабал са пратећом опремом за напајање пумпне станице  у оквиру система за наводњавање Удовичког платоа - I фаза - Јавна набавка бр. 03/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 17.01.2019Појашњење конкурсне документације

 08.02.2019Одлука о додели уговора
   
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019 ГОДИНУ ***
   
 1.
 14.03.2019Набавка и испорука електричне енергије у 2019. години за потребе града Смедерева. Јавна набавка број 01/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација + табела мерних места

 03.04.2019Одлука о додели уговора

 07.05.2019Обавештење о закљученом уговору

 30.05.2019Одлука о измени уговора

 01.07.2019Одлука о измени уговора

 03.10.2019Одлука о измени уговора

 19.11.2019Одлука о измени уговора

 06.12.2019 Одлука о измени уговора
 
 09.01.2020 Одлука о измени уговора
2.
 06.08.2019Набавка и уградња система техничке заштите за град Смедерево. Јавна набавка број 02/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 05.09.2019Измена конкурсне документације

 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 26.08.2019Питања и одговори 1
  Питања и одговори 2
  Питања и одговори 3

10.09.2019Одлука о додели уговора

26.09.2019Обавештење о закљученом уговору
 
3.
 08.08.2019

Набавка система за јавно обавештавање и узбуњивање становништва и других субјеката система заштите и спасавања на територији града Смедерева I фаза.

  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда

 29.08.2019Одлука о додели уговора

 19.09.2019Обавештење о закљученом уговору
4.
 08.11.2019Систем видео надзора и систем за аутоматско препознавање регистарских таблица на камерном месту КМ5 у улици Војводе Степе у Смедереву. Јавна набавка 04/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 12.12.2019Одлука о додели уговора