... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


Велике набавке - РАДОВИ

Р.бр.

Датум

Назив

 

1.

 

17.12.2013.


ЈАВНА НАБАВКА - УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку  радова у отвореном поступку, број 03/13  - УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку  радова у отвореном поступку, број 03/13  - УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 


23.12.2013.

Измена конкурсне документације радова у отвореном поступку бр. 03/13 – УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

25.12.2013.

Измена конкурсне документације радова у отвореном поступку бр. 03/13 – УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

14.01.2014.

Одговор комисије

 

16.01.2014.

Одговор комисије

 

16.01.2014.

Одговор комисије

 

21.01.2014.

Додатне информације-појашњење конкурсне документације

 

28.01.2014.

Додатне информације-појашњење конкурсне документације

 

24.02.2014.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача -
Т – 55 ДОО, Војислава Илића 20, Радинац, матични број 07875193

 

25.02.2014.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача -
1. „Бранко Моравац“ Доо, Трг Радомира Вујовића 16/9, Пожаревац, матични број 07993773
2. „Багер Комерц“ Доо, Саве Манојловића 10, Лозовик, матични број 07661134

 

 15.05.2014

 БРОЈ 03/13 - УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДРЕВА

 

 29.07.2014

 Обавештење о закљученом уговору


2.


23.12.2013.

Јавна набавка радова за адаптацију дела просторија објекта вртића '''Бубамара' у Горичкој улици за потребе смештаја особа са посебним потребама

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку радова за адаптацију дела просторија објекта вртића '''Бубамара' у Горичкој улици за потребе смештаја особа са посебним потребама

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку радова за адаптацију дела просторија објекта вртића '''Бубамара' у Горичкој улици за потребе смештаја особа са посебним потребама

 

14.01.2014.

Oдговор комисије

 

16.01.2014.

Одговор комисије

 

16.01.2014.

Одговор комисије

 

06.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору

 

3.

 

17.04.2014.

Jавна  набавка радова израдe  пројектно – техничке документације и  изградње производне хале  са пратећим садржајем на парцели 233/60 ко Смедерево у индустријској  зони у Смедереву са неопходном инфраструктуром, уређењем површина на парцели и ограђивањем парцеле

 

11.08.2014

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Позив за подношење понуде за набавку радова израде пројектно – техничке документације и  изградње производне хале  са пратећим садржајем на парцели 233/60 ко Смедерево

 

 

Позив за подношење понуде за набавку радова израде пројектно – техничке документације и  изградње производне хале  са пратећим садржајем на парцели 233/60 ко Смедерево - на енглеском језику

 

 

Конкурсна документација за набавку радова израде пројектно – техничке документације и  изградње производне хале  са пратећим садржајем на парцели 233/60 ко Смедерево

 

 

Прилог

 

28.04.2014.

Одговори на питања понуђача 1

 

 

Одговори на питања понуђача 2

 

29.04.2014.

Одговори на питања понуђача 3

 

 

Одговори на питања понуђача 4

 

30.04.2014.

Одговори на питања понуђача 5

 

 

Одговори на питања понуђача 6

 

07.05.2014.

Одговори на питања понуђача 7

 

08.05.2014.

Одговори на питања понуђача 8

 

 

Одговори на питања понуђача 9

 

 

Одговори на питања понуђача 9а

 

 

Одговори на питања понуђача 10

 

09.05.2014.

Измена и допуна конкурсне документације

 

 

Одговори на питања понуђача 12

 

 

Одговори на питања понуђача 13

 

 

Одговори на питања понуђача 14

 

12.05.2014.

Одговори на питања понуђача 11

 

 

Одговори на питања понуђача 15

 

 

Одговори на питања понуђача 16

 

 

Одговори на питања понуђача 17

 

14.05.2014

 Одговори на питања понуђача 18

 

 

 Одговори на питања понуђача 19

 

 

 Одговори на питања понуђача 20

 

 

 Одговори на питања понуђача 21

 

 

 Одговори на питања понуђача 22

 

 

 Одговори на питања понуђача 23

 

 

 Одговори на питања понуђача 24

 

 

 Одговори на питања понуђача 25

 

 

 Одговори на питања понуђача 26

 

 

 Одговори на питања понуђача 27

 

 

 Одговори на питања понуђача 28

 

16.05.2014

 Одговори на питања понуђача 29

 

 

 Одговори на питања понуђача 30

 

 

 Одговори на питања понуђача 31

 

 

 Одговори на питања понуђача 32

 

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 

 Докупа конкурсне документације

 

 

  Одговори на питања понуђача 33

 

 

  Одговори на питања понуђача 34

 

 

  Одговори на питања понуђача 35

 

 

  Одговори на питања понуђача 36

 

 

  Одговори на питања понуђача 37

 

18.06.2014

  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 4.

 13.06.2014.

 Јавна набавка радова на уређењу терена и увођењу прикључака за припрему локације за постављање објеката - монтажних кућа за интерно расељена и избегла лица на локацији у насељу Ковачићево

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку радова на уређењу терена и увођењу прикључака за припрему локације за постављање објеката - монтажних кућа за интерно расељена и избегла лица на локацији у насељу Ковачићево

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку радова на уређењу терена и увођењу прикључака за припрему локације за постављање објеката - монтажних кућа за интерно расељена и избегла лица на локацији у насељу Ковачићево

 

01.07.2014. 

Додатне информације

 5.

15.09.2014.

 ЈН број 3/14 УРЕЂЕЊE (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

 Конкурсна документација

 

 

 Позив за подношење понуда

 

 

 Питање понуђача

 

 

 Питање понуђача

 

 07.11.2014.

Обавештење о закљученом уговору

 6.

17.10.2014

Радови за уређење локације за изградњу монтажних кућа у Малој Крсни за интерно расељена ,избегла лица из реадмисије- изградња 14 индивидуалних септичких јама и изградња нове септичке јаме за постојеће објекте црвеног крста.

 

 

 Позив за доношење понуда за јавне набавке радова за уређење локације за изградњу монтажних кућа у Малој Крсни за интерно расељена, избегла лица из реадмисије

 

 

 Конкурсна документација за јавне набавке радова за уређење локација за изградњу монтажних кућа у Малој Крсни а интерно расељена, избегла лица из реадмисије

 

 

Питања и одговори

 

12.11.2014

Питања и одговори 2

 

12.12.2014

Обавештење  о закљученом уговору

 7.

27.11.2014

Радови на изградњи административног дела МЗ "25. МАЈ"

 

 

Позив за доношење понуда за јавне набавке радовa на изградњи административног дела МЗ "25. МАЈ"

 

 

Конкурсна документација за јавне набавке радовa на изградњи административног дела МЗ "25. МАЈ"

 

 11.12.2014

Појашњење конкурсне документације

 

 27.01.2015

Обавештење о закљученом уговору

 8.

 26.02.2015

Изградња саобраћајнице 1 - фаза 1а и фаза 1б у Индустријском парку у Смедереву

 

 

Позив за доношење понуда

 

 

Конкурсна документација

 

 06.03.2015

Измена конкурсне документације

  09.03.2015

Измена конкурсне документације

 

 

Одговор 1

 

 

Одговор 2

  

Одговор 3

  Одговор 4
  16.04.2015 Обавештење о закљученом уговору

 9.

26.02.2015

 Изградња трафостанице 2Х 1000 ква у Индустријском парку у Смедереву

 

 

Позив за подношење понуда

 

 

Конкурсна документација

 17.03.2015Питања и одговори
  20.03.2015

Питања и одговори

  23.03.2015

Питања и одговори

  26.03.2015Питања и одговори
  15.05.2015Обавештење о закљученом уговору

 10.

03.03.2015

Изградња производне хале са пратећом инфраструктуром и уређењем терена  на катастарској парцели 233/70 К.О. Смедерево у Смедереву

 

 

Конкурсна документација

 

 

Позив за подношење понуда

 

 

Прилог 1

  Измена конкурсне документације
 13.03.2015Питања и одговори 1
  

Питања и одговори 2

  

Питања и одговори 3

  

Питања и одговори 4

 17.03.2015 Питања и одговори 5
  Прилог 1
 19.03.2015

Питања и одговори 6

 20.03.2015Питања и одговори 7
  Питања и одговори 8
  Питања и одговори 9
 23.03.2015Питања и одговори 10
 16.04.2015Обавештење о закљученом уговору
 05.08.2015Одлука о измени уговора
  11. 27.03.2015

Изградња саобраћајнице1 - фаза 1а и саобраћајнице3 а-б - фаза III/1 и фаза III/б у индустријском парку у Смедереву

  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Питања и одговори 1
 16.04.2015Питања и одговори 2
 06.05.2015Обавештење о закљученом уговору
 05.08.2015Одлука о измени уговора о јавној набавци
  12. 15.04.2015

Јавна набавка радова у отвореном поступку број 04/15 - Изградња терминала слободне зоне Смедерево

  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Прилог А
  27.04.2015Одговор на питање понуђача
  07.05.2015Измена конкурсне документације
  Одговор на захтев понуђача
  08.05.2015Питања и одговори 1
  Питања и одговори 2
  17.06.2015Обавештење о закљученом уговору
        13.   06.05.2015Јавна набавка радова у отвореном поступку број 06/15 - Изградња преосталог дела саобраћајнице 3а-Фаза III/2а и паркинга уз саобраћајницу 2, у Индустријском парку у Смедереву
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Измена конкурсне документације
  29.05.2015Питања и одговори 1
  02.07.2015Обавештење о закљученом уговору
 14. 16.06.2015Радови на реализацији пројекта санације, ремедијације и рекултивације сметлишта Дуго Поље у Радинцу.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  01.07.2015 Одговори на питања понуђача
  02.09.2015 Обавештење о закљученом уговору
 15.  22.07.2015 Превентивни и интервентни радови на чишћењу водотока II реда на територији града Смедерева.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  14.08.2015 Питања и одговори
  20.08.2015 Измена конкурсне документације
  20.08.2015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  16. 04.08.2015 Уређење (ревитализација) пољских путева на територији месних заједница града Смедерева. Јавна набавка 09/15.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  07.08.2015Питања и одговори
  10.08.2015 Допуна конкурсне документације
  14.08.2015 Питања и одговори 2
  20.08.2015 Одговор на питање понуђача
  05.10.2015 Обавештење о закљученом уговору
 17.28.08.2015
 Реконструкција и доградња објекта месне заједнице "25. мај"
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  23.09.2015 Питања и одговори 1
   Питања и одговори 2
   30.09.2015 Одлука о обустави поступка
  12.10.2015 Обавештење о обустави поступка јавне набавке
 18. 01.09.2015Санација дела крова објекта вртића "Бубамара" у Смедереву. Јавна набавка број 11/15
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  09.09.2015 Измена конкурсне документације
  21.09.2015 Питања и одговори
  23.09.2015 Питања и одговори
  06.10.2015 Одлука о додели уговора
  26.10.2015 Обавештење о закљученом уговору
 19. 19.10.2015 Реконструкција и доградња објекта месне заједнице "25. мај"
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
    23.11.2015 Одлука о додели уговора
    07.12.2015 Обавештење о закљученом уговору
 20. 28.10.2015 Уређење (ревитализација) пољских путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева. Јавна набавка број 13/15.
   Позив за подношење понуде
   Конкурсна документација
  16.11.2015 Питања и одговори 1
 20.11.2015 Питања и одговори 2
 01.12.2015 Одлука о додели уговора
    08.12.2015 Обавештење о закљученом уговору
       21.   13.11.2015ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, број 02/15 - Реконструкција, доградња и адаптација производне хале на катастарској парцели број 233/70 К.О. Смедерево у делу индустријске зоне и индустријског парка у Смедереву
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објавивања позива за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Прилог 1. Конкурсне документације
 24.11.2015Одлука о додели уговора
    08.12.2015Обавештење о закљученом уговору
22.03.12.2015ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - број 01/15
  Додатни радови на прилазним објектима производне хале са пратећом инфраструктуром и уређењем терена на катастарској парцели 233/70 К.О. Смедерево у Смедереву.
  Обавештење о покретању поступка
  Конкурсна документација
    11.12.2015Одлука о додели уговора
 31.12.2015Обавештење о закљученом уговору
   
  Јавне набавке за 2016. годину
   
     1.   29.01.2016Санација дела приземља здравствене станице у Коларима. Јавна набавка број 01/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
    24.02.2016Одлука о обустави поступка јавне набавке
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
     2.   18.02.2016Санација постојећег моста преко Раље у селу Врбовцу код Смедерева. Јавна набавка број 02/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
    25.02.2016Питања и одговори
     17.03.2016Одлука о додели уговора
 

 08.04.2016Обавештење о закљученом уговору
     3.    25.02.2016Израда техничке документације и извођење радова на наткривању Градске зелене пијаце у Смедереву. Јавна набавка број 03/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Прилог 1.
 10.03.2016Питања и одговори
    
   30.03.2016Одлука о додели уговора
    
   05.04.2016Обавештење о закљученом уговору
     4.14.03.2016Санација дела приземља здравствене станице у Коларима. Јавна набавка број 04/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  21.03.2016Питање 1
  Појашњење 1
  Појашњење 2
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
    
   22.04.2016Одлука о додели уговора

  18.05.2016Обавештење о закљученом уговору
       5.   07.04.2016Израда техничке докуметације и извођење радова на надзиђивању зграде Градске управе Смедерево и реконструкцији фасаде са заменом прозорских отвора у циљу побољшања енергетских својстава објекта. ЈН - број 05/16. 
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Прилог 1.
    
   15.04.2016Питања и одговори 1.
    
   22.04.2016Питања и одговори 2.
     
   25.04.2016Питања и одговори 3.
    
   04.05.2016Питања и одговори 4.
    
   04.05.2016Питања и одговори 5.
    
   06.05.2016Питања и одговори 6.
    
    12.05.2016Одлука о додели уговора

   25.05.2016Обавештење о закљученом уговору
 

 11.08.2016Одлука о измени уговора
        6.     11.04.2016Уградња котла на биомасу (пелет) у котларници Градске управе Смедерево у циљу побољшавања енергетске ефикасности објекта. ЈН - број 06/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
    
   15.04.2016Питања и одговори 1.
     
   25.04.2016Питања и одговори 2.
     
   28.04.2016Питања и одговори 3.
     
   28.04.2016Питања и одговори 4.
     
   28.04.2016Измена конкурсне документације
     
   28.04.2016Нова конкурсна документација
    
   04.05.2016Питања и одговори 5.
    
   09.05.2016Питања и одговори 6.
    
   09.05.2016Измена конкурсне документације
    
   09.05.2016Нова конкурсна документација
    
   09.05.2016Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
    
   12.05.2016Питања и одговори 7.
    
   12.05.2016Питања и одговори 8.
    
   12.05.2016Питања и одговори 9.
    
   12.05.2016Измена конкурсне документације
    
   12.05.2016Нова конкурсна документација
    
   12.05.2016Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 

 20.05.2016Одлука о додели уговора
 

01.06.2016Обавештење о закљученом уговору
  7.   17.05.2016Санација сеоског моста преко реке Коњске у Скобаљу. ЈН - број 07/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

   03.06.2016Одлука о додели уговора

    27.06.2016Обавештење о закљученом уговору
8.
    22.07.2016Уређење (ревитализација) пољских путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева. ЈН - број 08/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

   15.08.2016Обавештење о продужењу рока
  Измена конкурсне документације
  Нова конкурсна документација

16.08.2016Питања и одговори 1.
 

19.08.2016Одговори на питања понуђача и појашњења конкурсне документације

   29.08.2016Одлука о додели уговора

   23.09.2016Обавештење о закљученом уговору
9.
   18.10.2016Израда техничке документације и извођење радова на затварању Градске зелене пијаце у Смедереву. ЈН - број 09/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Прилог 1.

   22.11.2016Одлука о додели уговора

   30.11.2016Обавештење о закљученом уговору
10.
   28.10.2016Уређење (ревитализација) пољских путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева. ЈН - број 11/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

    22.11.2016Питања и одговори

   29.11.2016Одлука о додели уговора

   01.12.2016Обавештење о закљученом уговору
      11.

 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НАТКРИВАЊУ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ У МИХАЈЛОВЦУ
 

  30.12.2016.Позив за подношење понуда
 

  30.12.2016.Конкурсна документација
 

  30.12.2016.Прилог 1 конкурсне документације
 01.01.2017.Одлука о додели уговора
    09.02.2017.Обавештење о закљученом уговору
   
  *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ***
   
1.
  30.01.2017.Пресвлачење дела локалних путева (Шалинац,Биновац, Ландол , Суводол, Друговац и осталих) на територији града Смедерева
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   17.02.2017.Појашњење конкурсне документације

  20.02.2017.Питања и одговори 1

  22.02.2017.Питања и одговори 2

   01.03.2017.Одлука о додели уговора
    22.03.2017.Обавештење о закљученом уговору

  27.07.2017.Одлука о измени уговора


        2.


  30.01.2017.Периодично одржавање улица на територији града Смедерева за 2017. годину.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   17.02.2017.Појашњење конкурсне документације

  20.02.2017.Питања и одговори 1

  22.02.2017.Питања и одговори 2
   24.02.2017.Појашњење конкурсне документације

01.03.2017.

Одлука о додели уговора

  20.03.2017.Обавештење о закљученом уговору
 3.
  21.02.2017.Израда техничке документације и извођење радова на климатизацији зграде градске управе града Смедерева
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  28.03.2017.Одлука о додели уговора

  12.04.2017.Обавештење о закљученом уговору
 4.
  10.03.2017.Грађевински радови на санацији здравствене станице у Коларима. Јавна набавка број 04/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  29.03.2017.Питања и одговори 1. 

   31.03.2017.Питања и одговори 2.

  07.04.2017.Питања и одговори 3.

  07.04.2017.Питања и одговори 4.

  24.04.2017.Одлука о додели уговора

   31.05.2017.Обавештење о закљученом уговору

19.09.2017.Одлука о измени уговора

  30.11.2017.Одлука о измени уговора
5.
  10.03.2017.Грађевински радови на реконструкцији основне школе у Бадљевици и претварање дела школе у амбуланту и дечји вртић. Јавна набавка број 05/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  24.03.2017.Питања и одговори 1.

  24.03.2017.Питања и одговори 2.

  29.03.2017.Питања и одговори 3.

  07.04.2017.Питања и одговори 4.

  07.04.2017.Питања и одговори 5.

  07.04.2017.Питања и одговори 6.

  21.04.2017.Одлука о додели уговора

  31.05.2017.Обавештење о закљученом уговору

  24.10.2017.Одлука о измени уговора о јавној набавци
6.
   27.04.2017.Периодично одржавање путева у 16 сеоских месних заједница на територији града Смедерева. Јавна набавка број 06/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  02.06.2017.Одлука о додели уговора

  30.06.2017.Обавештење о закљученом уговору
7.
  24.07.2017.

Периодично одржавање путева у 10 сеоских месних заједница у 2017. години. Јавна набавка број 07/17.

  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  18.08.2017.Појашњење конкурсне документације

  28.08.2017.Одлука о додели уговора

29.09.2017.Обавештење о закљученом уговору
8.
  07.09.2017.Радови на изградњи Централног гробља у Смедереву - I фаза ( саобраћајница и паркинга, ограде и две капеле ). Јавна набавка број 08/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

04.10.2017.Одлука о обустави поступка
9.
  13.09.2017.Уређење (ревитализација) пољских путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  19.10.2017.Одлука о додели уговора

  02.11.2017.Обавештење о закљученом уговору

  13.12.2017.Одлука о измени уговора о јавној набавци
10.
  01.11.2017.Радови на асфалтирању Охридске улице у МЗ Удовице. Јавна набавка број 11/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  08.12.2017.Одлука о обустави поступка

20.12.2017.Обавештење о обустави поступка јавне набавке
11.
  01.11.2017.Радови на асфалтирању улице Данила Јоновића и улице 7. Јули ( други део ) у МЗ Сараорци. Јавна набавка број 12/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  08.12.2017.Одлука о обустави поступка

  20.12.2017.Обавештење о обустави поступка јавне набавке
12.
  03.11.2017.Радови на изградњи водозахвата у пумпне станице у оквиру система за наводњавање Удовичког платоа - I Фаза. Јавна набавка 09/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  10.11.2017.Одговор и појашњење 1.

  13.11.2017.Одговор и појашњење 2.

  17.11.2017.Одговор и појашњење 3.

  22.11.2017.Одговор и појашњење 4.

  22.11.2017.Одговор и појашњење 5.

  22.11.2017.Одговор и појашњење 6.

  27.11.2017.Одговор и појашњење 7.

   27.11.2017.Одговор и појашњење 8.

  27.11.2017.Одговор и појашњење 9.

  27.11.2017.Измена конкурсне документације
   27.11.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  29.11.2017.Одговор и појашњење 10.

  01.12.2017.Одговор и појашњење 11.

  01.12.2017.Одговор и појашњење 12.

  01.12.2017.Одговор и појашњење 13.

  01.12.2017.Измена конкурсне документације

  01.12.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   11.12.2017.Одлука о додели уговора

  26.12.2017.Обавештење о закљученом уговору

  25.10.2018.Одлука о измени уговора

  12.12.2018.Одлука о измени уговора
13.
  07.11.2017.Радови на рехабилитацији дела Вучачке улице у Смедереву - II Фаза. Јавна набавка број 13/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  24.11.2017.Одлука о додели уговора

  12.01.2018.Обавештење о закљученом уговору
14.
  07.11.2017.Радови на реконструкцији Кајмакчаланске улице у Смедереву. Јавна набавка број 14/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 18.12.2017.Одлука о обустави поступка

 03.01.2018.Обавештење о обустави поступка
   
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018 ГОДИНУ ***
   
      1. 07.02.2018.Радови на изградњи Централног гробља Шешковац - I Фаза ( објекат капеле ограда и део приступног платоа са саобраћајницом ). Јавна набавка број 01/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 27.02.2018Питања и одговори 1.

 27.02.2018Питања и одговори 2.

 27.02.2018Измена конкурсне документације

 08.03.2018Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 08.03.2018Измена конкурсне документације

 14.03.2018Питања и одговори 3.

 04.04.2018Одлука о додели уговора

 27.04.2018Обавештење о закљученом уговору
 2.
 29.03.2018Радови на рехабилитацији коловоза дела локалних путева и улица на територији града Смедерева у 2018. години. Јавна набавка број 02/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  18.04.2018Одлука о додели уговора

 15.05.2018Обавештење о закљученом уговору

 09.10.2018Одлука о измени уговора
 3.
 03.05.2018Радови на редовном одржавању путева од коцке и калдрме. Јавна набавка број 03/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 16.05.2018Појашњење конкурсне документације

 16.05.2018Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 23.05.2018Питања и одговори

 23.05.2018Измена конкурсне документације

 23.05.2018Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 31.05.2018Одлука о додели уговора

 12.06.2018Обавештење о закљученом уговору
 4.
 10.05.2018Радови на реконструкцији Кајмачаланске улице у Смедереву. Јавна набавка број 05/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 30.05.2018Измена конкурсне документације

 30.05.2018Појашљење конкурсне документације

 14.06.2018Одлука о обустави поступка
  26.06.2018Обавештење о обустави поступка
 5.
 05.06.2018Периодично одржавање улица на територији града Смедерево. Јавна набавка број 06/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 18.06.2018Појашњење конкурсне документације

 22.06.2018Одлука о додели уговора

 19.07.2018Обавештење о закљученом уговору

 04.09.2019Одлука о измени уговора
 
6.

 03.07.2018Санација објекта ОШ „Херој Света Младеновић“ у Сараорцима
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда

 27.07.2018Појашњење конкурсне документације

 27.07.2018Измена конкурсне документације
  27.07.2018Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 15.08.2018Одлука о додели уговора

 03.09.2018Обавештење о закљученом уговору
7.
 27.08.2018Радови на реконструкцији Кајмакчаланске улице у Смедереву
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда
  05.10.2018Одлука о додели уговора

 01.11.2018Обавештење о закљученом уговору


      8.


 27.08.2018Радови на рехабилитацији путева у сеоским месним заједницама
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда

 24.09.2018Одлука о додели уговора

 16.10.2018Обавештење о закљученом уговору
9.
 13.09.2018Радови на санацији и реконструкцији објекта " Гимназија" у Смедереву - Јавна набавка број 08/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 28.09.2018Појашњење конкурсне документације 1.

 28.09.2018Појашњење конкурсне документације 2.

 01.10.2018Појашњење конкурсне документације 3.

 01.10.2018Појашњење конкурсне документације 4.

 05.10.2018Појашњење конкурсне документације 5.

 05.10.2018Појашњење конкурсне документације 6.

 05.10.2018Измена конкурсне документације

 10.10.2018Појашњење конкурсне документације 7.

 01.11.2018Одлука о додели уговора

 23.11.2018Обавештење о закљученом уговору
 24.10.2019Одлука о измени уговора
10.
 12.10.2018Уређење ( ревитализација ) пољских путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева - Јавна набавка број 10/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 01.11.2018Одлука о додели уговора

 19.11.2018Обавештење о закљученом уговору
 11. 28.12.2018Радови на санацији објекта Општа болница "Свети Лука" у Смедереву - Јавна набавка број 11/18.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

 17.01.2019Појашњење конкурсне документације 1.

 17.01.2019Појашњење конкурсне документације 2.

 17.01.2019Измена конкурсне документације

 17.01.2019Нова конкурсна документација

 24.01.2019Појашњење конкурсне документације 3.

 24.01.2019Појашњење конкурсне документације 4.

 24.01.2019Појашњење конкурсне документације 5.

 24.01.2019Измена конкурсне документације

 24.01.2019Обавештење о продужетку рока

 22.02.2019Одлука о додели уговора

 07.03.2019Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 28.06.2019Одлука о додели уговора након решења РК
   
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019 ГОДИНУ ***
   
 1.
 16.05.2019Побољшање услова за одрживо, сигурно и ефикасно пословање вртића Весели цветови Смедерево
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда

 24.05.2019Појашњење конкурсне документације

 29.05.2019Обавештење о продужетку рока

 29.05.2019Појашњење конкурсне документације

 29.05.2019Измена конкурсне документације

 13.06.2019Одлука о додели уговора

 15.07.2019Обавештење о закљученом уговору
 2.
 05.06.2019Извођење радова на побољшању инфраструктуре снабдевања електричном енергијом у Индустријском парку у Смедереву у складу са Уговором о донацији UNOPS-EUPRO-2018-Grant-032. Јавна набавка радова број 02/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 13.06.2019Појашњење конкурсне документације

 28.06.2019Одлука о додели уговора

 25.07.2019Обавештење о закљученом уговору
 3.
 18.07.2019Радови на рахабилитацији коловоза дела локалног пута Раља-Колари. Јавна набавка радова број 03/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 26.07.2019Појашњење конкурсне документације-1

 26.07.2019Појашњење конкурсне документације-2

 30.08.2019Одлука о додели уговора

 26.09.2019Обавештење о закљученом уговору
4.
 05.09.2019Уређење (ревитализација) пољских путева на територији сеоских месних заједница града Смедeрева у 2019. години. Јавна набавка радова број  05/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 06.09.2019Измена конкурсне документације

 01.11.2019Одлука о додели уговора

 07.11.2019Обавештење о закљученом уговору
 5.
 01.11.2019Радови на замени кровног покривача на објекту вртића "Пчелица" на Папазовцу у Смедереву
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 12.12.2019Одлука о додели уговора

 24.12.2019Обавештење о закљученом уговору
  6.
 04.11.2019Грађевински радови на инвестиционом одржавању дела зграде амбуланте у Сеонама. Јавна набавка број 12/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 12.12.2019Одлука о додели уговора

 24.12.2019Обавештење о закљученом уговору
  7.
 04.11.2019Фасадерски, столарски и занатски радови на објекту Дома културе у Луњевцу.
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда

 12.12.2019Одлука о додели уговора

 24.12.2019Обавештење о закљученом уговору
  8.
 04.11.2019Радови на санацији бине и подијума Дома културе у Вранову.
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуде

 12.12.2019Одлука о додели уговора

 24.12.2019Обавештење о закљученом уговору
  9.
 05.11.2019Радови на реконструкцији крова на објекту Дома културе у Лугавчини. Јавна набавка број 13/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 12.12.2019Одлука о додели уговора

 25.12.2019Обавештење о закљученом уговору
  10.
 05.11.2019Молерски и подополагачки радови у сали Дома културе у Скобаљу
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуде

 12.12.2019Одлука о додели уговора

 25.12.2019Обавештење о закљученом уговору
  11.
 05.11.2019Радови на замени столарије у сали Дома културе у Месној заједници "Славија"
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуде

 12.12.2019Одлука о додели уговора

 25.12.2019Обавештење о закљученом уговору
  12.
 05.11.2019Радови на одржавању објекта Дома културе и Месне заједнице „Царина“. Јавна набавка 08/19.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

 12.12.2019Одлука о додели уговора

 25.12.2019Обавештење о закљученом уговору
  13.
 06.11.2019Крчење дрвећа, старих воћњака и винограда, шикара и дрвенастог растиња са равнањем и риперовањем у деловима КО Шалинац, Кулич и Смедерево
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда
  25.11.2019Одлука о додели уговора

 04.12.2019Обавештење о закљученом уговору
  14.
 07.11.2019Радови на уређењу ( ревитализација ) неасфалтираних улица струганим асфалтом на територији града Смедерева. Јавна набавка број 16/19.
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда

 10.03.2020Одлука о додели уговора
  15.
 15.11.2019Грађевински радови на завршетку објекта Дечјег одмаралишта на Ртњу. Јавна набавка број 17/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 24.12.2019Обавештење о закљученом уговору
   
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020 ГОДИНУ ***
   
 29.05.2020Радови на текућем одржавању путева у 27 сеоских месних заједница на територији града Смедерева. Јавна набавка број 01/20.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација