Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


Велике набавке - УСЛУГЕ

 Р.бр.

 Датум

 Назив

1.

 03.07.2013.

Јавна набавка превоза ученика у средњем образовању за школску 2013/2014 годину

 

 

 Позив за подношење понуда

 

 

 Конкурсна документација

 

 

 Oдговор на питање

 

 29.07.2013.

 Додатне информације - појашњењe

 2.

 13.08.2013.

 Јавна набавка услуге у отвореном поступку 02/13-превоз студената на релацијама Смедерево-Београд-Смедерево,Смедерево-Крагујевац-Смедерево,Смедерево-Ниш-Смедерево,Смедерево-Нови Сад-Смедерево за школску 2013/2014. годину.

 

 

 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге у отвореном поступку чији је предмет превоз студената на релацијама, Смедерево-Београд-Смедерево, Смедерево-Крагујевац-Смедерево, Смедерево-Ниш-Смедерево, Смедерево-Нови Сад-Смедерево за школску 2013/2014. годину.

 

 

 Конкурсна документација за поступак јавне набавке услуге у отвореном поступку број 02/13 - превоз студената на релацијама, Смедерево-Београд-Смедерево, Смедерево-Крагујевац-Смедерево, Смедерево-Ниш-Смедерево, Смедерево-Нови Сад-Смедерево за школску 2013/2014. годину.

 

1.10.2013

Obavestenje o zakljucenom ugovoru- partija 1

 

1.10.2013

Obavestenje o zakljucenom ugovoru- partija 2

 

1.10.2013

Obavestenje o zakljucenom ugovoru- partija 3

 

1.10.2013

Obavestenje o zakljucenom ugovoru- partija 4

 

 Р.бр.

 Датум

 Назив

1.

 30.01.2014.

Јавна  набавка  услуге одобравања  кредита  граду Смедереву  на   име  финансирања капиталних инвестиционих  расхода, пројектовања и  изградње  производне  хале  у  индустријској  зони  у смедереву  са  неопходном  инфраструктуром, уређењем  површина  на  парцели  и  ограђивањем  парцеле

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуге одобравања кредита граду Смедереву

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуге одобравања кредита граду Смедереву

 

 

Прилог ‘’А’’

 

07.02.2014.

Допуна конкурсне документације везана за прилог ‘’А’’

 

07.02.2014.

Измена конкурсне документације

 

07.02.2014.

Конкурсна документација за јавну набавку услуге одобравања кредита граду Смедереву

 

07.02.2014.

Питања и одговори понуђача

 

10.02.2014.

Питања и одговори понуђача

 

13.02.2014.

Питања и одговори понуђача

 

28.02.2014.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2014.

Анализа оправданости улагања у производне капацитете на земљишту чији је власник град Смедерево, на подручју индустријске зоне

 

07.02.2014.

Студија изводљивости за изградњу Индустријске зоне Смедерево у оквиру кога ће се градити производна хала

 

07.02.2014.

Мишљење овлашћеног ревизора

2.

07.02.2014.

Услуга припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка – народна кухиња бр. 02/14

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуга припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка – народна кухиња  

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка – народна кухиња  

 

10.02.2014.

Измена конкурсне документације за јавну набавку услуга припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - народна кухиња

 

04.04.2014.

Обавештење о закљученом уговору

3.

20.02.2014.

Јавна набавка услуге превоза лица старијих од 65 година на територији града Смедерева бр. 03/14 - отворени поступак

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуге превоза лица старијих од 65 година на територији града Смедерева

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуге превоза лица старијих од 65 година на територији града Смедерева

 

 21.05.2014

Обавештење о закљученом уговору

4.

04.03.2014.

Јавна набавка услуге смештаја у прихватилишту за одрасла и стара лица –
Отворени поступак

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуге смештаја за одрасла и стара лица

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуге смештаја за одрасла и стара лица

 

 29.04.2014

Обавештење о обустави поступка

5.

14.03.2014.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 07/14 - Јавна  набавка  услуге одобравања  кредита  граду Смедереву  на   име  финансирања капиталних инвестиционих  расхода, пројектовања и  изградње  производне  хале  у  индустријској  зони  у смедереву  са  неопходном  инфраструктуром, уређењем  површина  на  парцели  и  ограђивањем  парцеле

 

 

 

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуге одобравања кредита граду Смедереву

 

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка

 

 

Прилог ‘’А’’

 

20.03.2014.

Одговор на питања понуђача 1

 

 

Одговор на питања понуђача 2

 

 

Пројектовани приходи од нове инвестиције

 

 

Реализација буџета града Смедерева за 2013. годину

 

 

Службени лист града Смедерева бр.16/2012

 

26.03.2014.

Измена конкурсне документације за јавну набавку услуге одобравања кредита граду Смедереву

 

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

10.04.2014.

Одлука о додели уговора

6.

24.03.2014.

Јавна набавка услуге систематске дезинсекције на територији града Смедерева за 2014. годину

 

 

Конкурсна документација за набавку услуге систематске дезинсекције на територији града Смедерева за 2014. годину

 

 

Позив за подношење понуде за набавку услуге систематске дезинсекције на територији града Смедерева за 2014. годину

 

 30.05.2014

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

 

 30.05.2014

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

 30.05.2014

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

7.

31.03.2014.

Јавна набавка услуге мониторинга ваздуха, буке, земљишта и воде са јавних чесама и купалишта на територији града Смедерева за 2014. годину,бр. 05/14

 

 

Конкурсна документација за набавку услуге мониторинга ваздуха, буке, земљишта и воде са јавних чесама и купалишта на територији града Смедерева за 2014. годину

 

 

Позив за подношење понуде за набавку услуге мониторинга ваздуха, буке, земљишта и воде са јавних чесама и купалишта на територији града Смедерева за 2014. годину

 

03.04.2014.

Допуна конкурсне документације

8.

02.07.2014.

Jавна набавка услуге одобравања смештаја у прихватилиште за одрасла и стара лица

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуге одобравања смештаја у прихватилиште за одрасла и стара лица

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуге одобравања смештаја у прихватилиште за одрасла и стара лица

 

 26.08.2014

 Обавештење о закљученом уговору

 9.

 18.07.2014

Услуга превоза студената на релацијама Смедерево-Београд-Смедерево, Смедерево-Крагујевац-Смедерево, Смедерево-Ниш-Смедерево, Смедерево-Нови Сад, Смедерево.

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуге превоза студената на релацијама Смедерево-Београд-Смедерево, Смедерево-Крагујевац-Смедерево, Смедерево-Ниш-Смедерево, Смедерево-Нови Сад, Смедерево.

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуге превоза студената на релацијама Смедерево-Београд-Смедерево, Смедерево-Крагујевац-Смедерево, Смедерево-Ниш-Смедерево, Смедерево-Нови Сад, Смедерево.

 

 13.08.2014

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 08.08.2014

Појашњење конкурсне документације

 

 12.08.2014

Појашњење конкурсне документације

 10

 18.07.2014

Превоз ученика у средњем образовању за школску 2014/2015. годину

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуге Превозa ученика у средњем образовању за школску 2014/2015. годину

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуге Превозa ученика у средњем образовању за школску 2014/2015. годину

 

 26.09.2014

 Обавештење о закљученом уговору

 11

 15.10.2014

Услуга припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - народна кухиња

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуге припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - народна кухиња.

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуге припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - народна кухиња.

 12

 20.10.2014

Јавна набавка услуге превоза студената на релацијама Смедерево-Београд-Смедерево, Смедерево-Крагујевац-Смедерво, Смедерево-Ниш-Смедерево, Смедерево-Нови Сад-Смедерево и студената са територије града Смедерева од места становања до Смедерева На линијама градског и приградског превоза

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуге превоза студената на релацијама Смедерево-Београд-Смедерево, Смедерево-Крагујевац-Смедерво, Смедерево-Ниш-Смедерево, Смедерево-Нови Сад-Смедерево и студената са територије града Смедерева од места становања до Смедерева На линијама градског и приградског превоза.

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуге превоза студената на релацијама Смедерево-Београд-Смедерево, Смедерево-Крагујевац-Смедерво, Смедерево-Ниш-Смедерево, Смедерево-Нови Сад-Смедерево и студената са територије града Смедерева од места становања до Смедерева На линијама градског и приградског превоза.

 

 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 31.12.2014.

 Измена и допуна конкурсне документације након доношења Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  23.01.2014Обавештење о обустави поступка Јавне набавке за партију 3
  
Обавештење о обустави поступка Јавне набавке за партију 4
  
Обавештење о обустави поступка Јавне набавке за партију 5
  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
 13. 06.02.2015Услуга припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - народна кухиња
  Конкурсна документација за јавну набавку услуге припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - народна кухиња.
  Позив за подношење понуде за јавну набавку услуге припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - народна кухиња.
  02.04.2015Обавештење о закљученом уговору
 14. 06.02.2015Услуга смештаја у прихватилишту за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке
  Конкурсна документација за јавну набавку услуге смештаја у прихватилишту за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке.
  Позив за подношење понуде за јавну набавку услуге смештаја у прихватилишту за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке.
  02.04.2015Обавештење о закљученом уговору
 15. 13.02.2015.Превоз чланова социјално хуманитарних организација и удружења грађана у 2015/2016 години.
  Конкурсна документација за јавну набавку услуге превоза чланова социјално хуманитарних организација и удружења грађана у 2015/2016 години.
  Позив за подношење понуде за јавну набавку услуге превоза чланова социјално хуманитарних организација и удружења грађана у 2015/2016 години.
  26.03.2015. Обавештење о закљученом уговору
 16. 09.03.2015. Услуга систематске дезинсекције и дератизације на територији града Смедерева.
  . Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  11.05.2015 Обавештење о закљученом уговору партија I
   Обавештење о закљученом уговору партија II
   Обавештење о закљученом уговору партија III
   Обавештење о закљученом уговору партија IV
 17. 11.06.2015

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА, БРОЈ 05/15

 

   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  04.08.2015 Обавештење о закљученом уговору
 18. 10.07.2015 Услуга мониторинга ваздуха, буке и земљишта на територији града Смедерева.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   19.  04.08.2015

Јавна набавка услуге у отвореном поступку број 07/15 - превоз студената који имају пребивалиште на територији града Смедерева, на релацијама: Смедерево-Београд-Смедерево, Смедерево-Крагујевац-Смедерево, Смедерево-Ниш-Смедерево, Смедерево-Нови Сад-Смедерево и студената са територије града Смедерева од места становања до Смедерева, на линијама градског и приградског саобраћаја, за школску 2015/2016. годину. 

  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   23.09.2015Обавештење о закљученом уговору
  
Обавештење о обустави поступка за Партију 2
   Обавештење о обустави поступка за Партију 3
  Обавештење о обустави поступка за Партију 4
  Обавештење о обустави поступка за Партију 5
   20.30.10.2015Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу система за наводњавање јужног дела територије града Смедерева у површини од 1535 хектара.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација
  04.12.2015Одлука о додели уговора
  16.12.2015Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 04.10.2016Обавештење о закљученом уговору

 05.10.2017Одлука о измени уговора

 17.12.2018Одлука о измени уговора
   
  Јавне набавке за 2016. годину
   
 1. 17.03.2016

Услуга систематске дератизације и дезинсекције на територији                                             града Смедерева за 2016.годину.

  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуде
 
 20.04.2016Одлука о додели уговора
 
 11.05.2016Обавештење о закљученом уговору
  2. 13.05.2016

Превоз ученика средњих школа за школску 2016/2017. годину

- Јавна набавка број 02/16.

  13.05.2016Конкурсна документација
  13.05.2016Позив за подношење понуде
 

 16.06.2016Одлука о додели уговора

 06.09.2016Обавештење о закљученом уговору
3.
 29.08.2016

Превоз студената који имају пребивалиште на територији града

Смедерево на релацијама: Смедерево-Београд-Смедерево,

Смедерево-Крагујевац-Смедерево, Смедерево-Ниш-Смедерево,

Смедерево-Нови Сад-Смедерево и студената са територије града

Смедерева од места становања до Смедерева, на линијама Градског

и приградског саобраћаја за школску 2016/2017. годину.

Јавна набавка број 03/16.

  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда

 30.09.2016Одлука о додели уговора

 28.10.2016Обавештење о закљученом уговору
   
  *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ***
   
1.
 03.02.2017Превоз лица старијих од 65 година. Јавна набавка број 01/17.
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда
  23.02.2017Измењена конкурсна документација
  23.02.2017.Измена конкурсна документација
  08.03.2017.Одлука о додели уговора

 24.03.2017.Обавештење о закљученом уговору
2.
 07.02.2017

Превоз чланова социјално - хуманитарних организација и удружења грађана на територији града Смедерева

  Конкурсна документација

 Позив за подношење понуда
  09.03.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 29.03.2017.Одлука о додели уговора 
  05.05.2017. Обавештење о закљученом уговору
   3. 28.04.2017.Услуга систематске дератизације и дезинсекције на територији града Смедерева за 2017. годину
  28.04.2017.
Конкурсна документација

  

 28.04.2017.Позив за подношење понуда

 18.05.2017.Одлука о додели уговора

 06.06.2017.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Партију 2 - Услуга сузбијања одраслих форми комараца на територији града Смедерева за 2017. годину 

 06.06.2017.Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - Услуга сузбијања крпеља на територији града Смедерева за 2017. годину

 06.06.2017.Обавештење о закљученом уговору за Партију 4 - Услуга систематске дератизације на територији града Смедерева за 2017. годину

 14.06.2017. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - Услуга сузбијања ларви комараца на територији града Смедерева за 2017. годину.

 23.08.2017.Одлука о обустави поступка
4.
 03.05.2017.Превоз ученика средњих школа за школску 2017/2018 годину. Отворени поступак. ЈН 04/17
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 08.06.2017.Одлука о додели уговора

 04.07.2017.Обавештење о закљученом уговору
5.
 14.07.2017.Превоз лица старијих од 65. година на територији града Смедерева. ЈН 05/17
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 17.08.2017.Одлука о додели уговора

 07.09.2017.Обавештење о закљученом уговору
6.
 21.08.2017.Превоз студената који имају пребивалиште на територији града Смедерева, на релацијама: Смедерево-Београд-Смедерево, Смедерево-Крагујевац-Смедерево, Смедерево-Ниш-Смедерево, Смедерево-Нови Сад-Смедерево и студената са територије града Смедерева од места становања до Смедерева, на линијама градског и приградског саобраћаја, за школску 2017/2018. годину. Јавна набавка број 06/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 22.09.2017.Одлука о додели уговора

 09.10.2017.Обавештење о закљученом уговору
7.

 20.09.2017.

Услуга извођења прве фазе геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом делова К.О. Шалинац, К.О. Кулич и К.О. Смедерево, Град Смедерево. Јавна набавка број 07/17. 
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 16.10.2017.Питања и одговори

 19.10.2017.Измена конкурсне документације

 19.10.2017.Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 19.10.2017.Конкурсна документација

 01.11.2017.Одлука о додели уговора

 07.11.2017.Обавештење о закљученом уговору
   
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018 ГОДИНУ ***
   
1.
 26.01.2018.Превоз лица старијих од 65 година. Јавна набавка број 01/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 28.02.2018.Одлука о додели уговора

 13.03.2018.Обавештење о закљученом уговору
2.
 29.01.2018.Превоз чланова социјално-хуманитарних организација и удружење грађана на територији града Смедерева. Јавна набавка број 02/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 13.03.2018.Обавештење о закљученом уговору
3.
 26.02.2018.Физичко техничка заштита лица и имовине. Јавна набавка број 03/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 02.03.2018.Питања и одговори 1.

 02.03.2018.Питања и одговори 2.

 09.03.2018.Питања и одговори 3.

 12.03.2018.Питања и одговори 4.

 15.03.2018.Одлука о додели уговора

 21.03.2018.Обавештење о закљученом уговору

 02.08.2018.Одлука о измени уговора
4.
 04.04.2018.Услуга систематске дератизације и дезинсекције на територији града Смедерева за 2018. годину. Јавна набавка број 06/18. 
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 10.04.2018.Измена конкурсне документације

 10.04.2018.Појашњење конкурсне документације

 12.04.2018.Измена конкурсне документације

 12.04.2018.Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 26.04.2018.Одлука о додели уговора

 04.05.2018.Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 04.05.2018.Обавештење о закљученом уговору - партија 3

 04.05.2018.Обавештење о закљученом уговору - партија 4

 14.05.2018.Обавештење о закљученом уговору - партија 1

 14.05.2018.Обавештење о закљученом уговору - партија 5

 14.05.2018.Обавештење о закљученом уговору - партија 6
5.
 12.04.2018.Услуга израде пројектне документације за потребе санације и реконструкције објекта Опште болнице " Свети Лука " у Смедереву. Јавна набавка број 05/18. 
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 09.05.2018.Одлука о додели уговора

 04.06.2018.Обавештење о закљученом уговору
6.
 26.04.2018.Превоз ученика средњих школа за школску 2018/2019. годину. Јавна набавка 04/18
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

 16.05.2018.Одлука о додели уговора

 08.06.2018.Обавештење о закљученом уговору
7.

 21.05.2018.

Превоз студената који имају пребивалиште на територији града Смедерева, на релацијама: Смедерево-Београд-Смедерево, Смедерево-Крагујевац-Смедерево, Смедерево-Ниш-Смедерево, Смедерево-Нови Сад-Смедерево и студената са територије града Смедерева од места становања до Смедерева, на линијама градског и приградског саобраћаја, за школску 2018/2019. годину. Јавна набавка број 07/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 08.06.2018.Одлука о додели уговора

 16.07.2018.Обавештење о закљученом уговору
8.
 17.09.2018.Превоз лица старијих од 65 година на територији града Смедерева. Јавна набавка број 08/18.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

 19.10.2018.Одлука о додели уговора
9.
 05.12.2018.Услуга извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом дела К.О. Скобаљ, Град Смедерево. Јавна набавка број 09/18.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

 17.12.2018.Појашњење конкурсне документације
 

 27.12.2018.Одлука о додели уговора

 31.12.2018.Обавештење о закљученом уговору
 18.12.2019.Појашњење конкурсне документације
 18.12.2019.Допуна конкурсне документације
   
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019 ГОДИНУ ***
   
1.
 08.02.2019.Превоз чланова социјално-хуманитарних организација и удружење грађана на територији града Смедерева. Јавна набавка број 01/19.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

 14.03.2019.Одлука о додели уговора

 24.04.2019.Обавештење о закљученом уговору
 2.
 16.04.2019.Услуга систематске дератизације и дезинсекције на територији града Смедерева за 2019. годину. Јавна набавка број 02/19.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

 14.05.2019.Одлука о додели уговора

 05.06.2019.Обавештење о закљученом уговору ( 6 партија )
3.
 01.08.2019.Превоз ученика средњих школа за школску 2019/2020. годину. Јавна набавка 03/19.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација
  09.08.2019Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 04.09.2019Обавештење о закљученом уговору

 20.08.2019Одлука о додели уговора
4.
 14.08.2019Превоз студената који имају пребивалиште на територији града Смедерева, на релацијама Смедерево-Београд-Смедерево, Смедерево-Крагујевац-Смедерево, Смедерево-Ниш-Смедерево, Смедерево-Нови Сад-Смедерево, за школску 2019/2020. годину
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 27.09.2019Одлука о додели уговора - партија 1.

 27.09.2019Обавештење о закљученом уговору - партија 1.
 14.10.2019Обавештење о закљученом уговору - партија 1.