Посебне мере заштите становништва од заразних болести ДОНЕТА ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем


Мале набавке - ДОБРА

Р.бр.

Датум

 Назив

1.

07.06.2013.

Набавка алата за економско оснаживање избеглих и расељених лица на територији града Смедерева

 

 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности -  набавка алата за економско оснаживање избеглих и расељених лица на територији града Смедерева.       

 

 

 Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности број 09/13 –  набавка алата за економско оснаживање избеглих и расељених лица на територији града Смедерева

 

 


Обавештење о продужетку рока

 

 


Одговори на питања

 

08.07.2013.

Обавештење о закљученом уговору

2.

07.06.2013.

Набавка грађевинског материјала породицама избеглица на територији града Смедерева -  ПВЦ и дрвена столарија

 

 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности -   набавка грађевинског материјала породицама избеглица на територији града Смедерева -  ПВЦ и дрвена столарија .       

 

 

 Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности број 13/13 –   набавка грађевинског материјала породицама избеглица на територији града Смедерева -  ПВЦ и дрвена столарија

3.

07.06.2013.

Набавка 18 недељних кока носиља са кавезима, оваца и прасади са концентраторм за економско оснаживање избеглих и интерно расељених лица.

 


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности -  
Набавка 18 недељних кока носиља са кавезима, оваца и прасади са концентратом за економско оснаживање избеглих и интерно расељених лица.

 

 

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности број 07/13 –   Набавка 18 недељних кока носиља са кавезима, оваца и прасади са концентратом за економско оснаживање избеглих и интерно расељених лица.

 

 

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

 

 

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 

 

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

4.

07.06.2013.

 Јавна набавка добара мале вредности број 08/13 – набавка пластеника за економско оснаживање и осамостаљивање избеглих и интерно расељених лица

 

 

 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке  добара мале вредности број 08/13 – набавка пластеника за економско оснаживање и осамостаљивање избеглих и интерно расељених лица

 

 

 Конкурсна документација за поступак јавне набавке добара мале вредности број 08/13 –  набавка пластеника за економско оснаживање и осамостаљивање избеглих и интерно расељених лица

5.

18.09.2013.

Набавка алата за економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица на територији града Смедерева број 17/13

 

 

Позив за подошење понуда за набавку алата за економско оснаживанје избеглица и интерно расељених лица на територији града Смедерева број 17/13

 

 

Позив за подошење понуда за набавку алата за економско оснаживанје избеглица и интерно расељених лица на територији града Смедерева број 17/13

6.

18.09.2013.

Набавка пољопривредних машина - мотокултиватора за економско оснаживање и осамостаљивање избеглица и интерно расељених лица на територији града Смедерева број 16/13

 

 

Позив за подношење понуда за набавку пољопривредних - мотокултиватора машина за економско оснаживање и осамостаљивање избеглих и интерно расељених лица на територији града Смедерева број 16/13

 

 

Конкурсна документација за набавку пољопривредних машина - мотокултиватора за економско оснаживање и осамостаљивање избеглих и интерно расељених лица на територији града Смедерева број 16/13

 

15.10.2013.

Обавештење о закљученом уговору

7.

19.09.2013.

Јавна набавка ПВЦ и дрвене столарије за породице избеглица и бивших избеглица 2013. године

 

 

Позив за подношење понуда за јавну набавке добара мале вредности - ПВЦ и дрвене столарије за породице избеглица и бивших избеглица 2013. године

 

 

Конкурсна документација за јавну набавке добара мале вредности - ПВЦ и дрвене столарије за породице избеглица и бивших избеглица 2013. године

8.

19.09.2013.

Набавка грађевинског материјала породицама избеглица на територији града Смедерева број 14/13

 

 

Позив за набавку грађевинског материјала породицама избеглица на територији града Смедерева

 

 

Конкурсна документација за набавку грађевинског материјала породицама избеглица на територији града Смедерева

 

17.10.2013.

Обавештење о закљученом уговору

9.

09.10.2013.

Набавка архивских полица за потребе градске управе Смедерево број 19/13

 

 

Конкурсна документација за набавку архивских полица за потребе градске управе Смедерево

 

 

Позив за подношење понуде за набавку архивских полица за потребе градске управе Смедерево

 

13.11.2013.

Обавештење о закљученом уговору

10.

11.10.2013.

Набавка аутомобила за потребе градске управе Смедерево број 18/13

 

 

Конкурсна документација за набавку добара мале вредности - набавка аутомобила за потребе градске управе Смедерево

 

 

Позив за подношење понуде за набавку добара мале вредности - набавка аутомобила за потребе градске управе Смедерево

 

31.10.2013.

Одлука о додели уговора

 

12.11.2013.

Обавештење о закљученом уговору

11.

05.11.2013.

Јавна набавка грађевинског материјала (зидне и подне облоге,пекарски производи,изолациони и материјал за зидарске радове) породицама избеглица на територији града Смедерева

 

 

Конкурсна документација за набавку грађевинског материјала (зидне и подне облоге,пекарски производи,изолациони и материјал за зидарске радове) породицама избеглица на територији града Смедерева

 

 

Позив за подношење понуде за набавку грађевинског материјала (зидне и подне облоге,пекарски производи,изолациони и материјал за зидарске радове) породицама избеглица на територији града Смедерева

 

30.12.2013.

Oбавештење о закљученом уговору за грађевински материјал

12.

23.12.2013.

Јавна набавка водоводних,канализационих и санитарних елемената за породице интерно расељених лица 2013.год број 21/13

 

 

Конкурсна документација за набавку водоводних,канализационих и санитарних елемената за породице интерно расељених лица 2013.год број 21/13

 

 

Позив за подношење понуде за набавку водоводних,канализационих и санитарних елемената за породице интерно расељених лица 2013.год број 21/13

 

27.01.2014.

Обустава поступка јавне набавке

13.

17.03.2014.

Јавна набавка тонера за штампаче и фотокопир машине br. 01/14

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку тонера за штампаче и фотокопир машине

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку тонера за штампаче и фотокопир машине

 

18.03.2014.

Измена конкурсне документације

 

19.03.2014.

Измена конкурсне документације

 

21.03.2014.

Појашњење конкурсне документације

 

13.05.2014.

Обавештење о закљученом уговору

 14.

17.07.2014

Јавна набавка ауто делова за потребе Градске управе Смедерево за 2014. годину.

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку ауто делова за потребе Градске управе Смедерево за 2014. годину

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку ауто делова за потребе Градске управе Смедерево за 2014. годину

 

 

 Обавештење о закљученом уговору

 15.

01.08.2014.

Јавна набавка репрезентације за потребе Градске управе Смедерево за 2014. годину.

 

01.08.2014.

Конкурсна документација за јавну набавку репрезентације за потребе Градске управе Смедерево за 2014. годину.

 

01.08.2014.

Позив за подношење понуде за јавну набавку репрезентације за потребе Градске управе Смедерево за 2014. годину.

 

28.08.2014.

Обавештење о закљученом уговору

 16.

13.08.2014.

ЈАВНА НАБАВКА ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И САНИТАРНИХ ЕЛЕМЕНАТА
  ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 2014. ГОДИНЕ.

 

13.08.2014.

Конкурсна документација за јавну набавку водовоних, канализационих и санитарних елемената за породице интерно расељених лица 2014. године.

 

13.08.2014.

Позив за подношење понуде за јавну набавку водовоних, канализационих и санитарних елемената за породице интерно расељених лица 2014. године.

 

15.08.2014.

Измена конкурсне документације

 

15.08.2014.

Питања и одговори конкурсне докуменације

 

08.10.2014.

Обавештење о закљученом уговору

 

02.09.2014.

Набавка ПВЦ и дрвене столарије за породице интерно расељених лица

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку ПВЦ и дрвене столарије за породице интерно расељених лица.

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку ПВЦ и дрвене столарије за породице интерно расељених лица.

 

 08.09.2014.

 Питања и одговори

 

 

 Измена конкурсне документације

 

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ПВЦ столарија

 

 

 Конкурсна документација - ПВЦ столарија

 

 09.09.2014.

 Питања и одговори 2

 

 11.09.2014.

 Питања и одговори

 

 22.10.2014.

Обавештење о закљученом уговору

 17.

 02.12.2014.

Набавка два путничка аутомобила за потребе саобраћајне полиције ПУ Смедерево у складу са програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саображаја на територији града Смедерева

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку два путничка аутомобила за потребе саобраћајне полиције ПУ Смедерево у складу са програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саображаја на територији града Смедерева.

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку два путничка аутомобила за потребе саобраћајне полиције ПУ Смедерево у складу са програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саображаја на територији града Смедерева.

 

 13.01.2014.

Обавештење о закљученом уговору

 18.

 02.12.2014.

Набавка алуминијумског чамца са опремом и приколицом и набавка мотора за потребу опремања јединице саобраћајне полиције ПУ Смедерево.

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку алуминијумског чамца са опремом и приколицом и набавка мотора за потребу опремања јединице саобраћајне полиције ПУ Смедерево.

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку алуминијумског чамца са опремом и приколицом и набавка мотора за потребу опремања јединице саобраћајне полиције ПУ Смедерево.

 

 26.12.2014.

 Обавештење о закљученом уговору

 19.

 03.03.2015.

Набавка канцеларијског материјала за потребе града Смедерева за 2015. годину.

 

 

Позив за подношење понуде.

 

 

Конкурсна документација.

  03.04.2015.Обавештење о закљученом уговору

 20.

 11.03.2015.

Набавка биротехничке опреме бр. 01/15

 

 

Позив за подношење понуда

 

 

Конкурсна документација

 21.

 27.03.2015.

Набавка ПВЦ и дрвене столарије за породице избеглица које имају боравиште или пребивалиште на територији града Смедерева за 2015. годину. ЈАВНА НАБАВКА - МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 03/15.

 

 

Позив за подношење понуда

 

 

Конкурсна документација

 

 30.03.2015.

Питање и одговори

 

 

Питања и одговори

 

 01.04.2015.

Питања и одговори

 

 01.06.2015.

Обавештење о закљученом уговору

 22. 31.07.2015.Набавка ПВЦ и дрвене столарије за породице интерно расељених лица 2015. године, број 04/15.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  08.09.2015.Обавештење о закљученом уговору
   23. 04.08.2015.Јавна набавка водоводних, канализационих и санитарних елемената за породице интерно расељених лица 2015. године, број 05/15. 
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Питања и одговори
  09.09.2015.Обавештење о закљученом уговору
  24. 11.09.2015.Набавка канцеларијског материјала за потребе града Смедерева за 2015. годину, број 06/15.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  23.09.2015.Одлука о додели Уговора
  01.10.2015.Обавештење о закљученом уговору
  25. 15.12.2015.Набавка рачунарске опреме за потребе Градске управе Смедерево, број 07/15.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  16.12.2015.Одговор на питање
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  18.12.2015.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Одговор на питање
  Допуна конкурсне документације
  30.12.2015.Одлука о додели уговора
  12.01.2016.Обавештење о закљученом уговору
   
   2016. ГОДИНА
   
   1. 19.02.2016.Набавка ауто седишта за новорођене бебе у складу са програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  04.03.2016.Одлука о додели уговора
  21.03.2016.Обавештење о закљученом уговору
   2. 14.03.2016.Набавка биротехничке опреме - Јавна набавка број 02/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  18.03.2016.Питање и одговори
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  22.03.2016.Питање и одговори
  Измена конкурсне докуметације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 
 10.05.2016.Обавештење о закљученом уговору
   3. 07.04.2016.Набавка металних пијачних тезги - Јавна набавка број 03/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна докуметација
 
 08.04.2016.Питања и одговори
 
 15.04.2016.Одлука о додели уговора
 
 20.04.2016.Обавештење о закљученом уговору
   4. 19.05.2016.Набавка репрезентације за потребе градске управе града Смедерева за 2016. годину - Јавна набавка број 05/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 31.05.2016.Одлука о додели уговора
 
 08.06.2016.Обавештење о закљученом уговору
   5. 24.05.2016.Јавна набавка канцеларијског материјала за потребе градске управе града Смедерева за 2016. годину - Јавна набавка број 04/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 06.06.2016.Одлука о додели уговора
 
 30.06.2016.Обавештење о закљученом уговору
   6. 14.07.2016Набавка и уградња система аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја на територији града Смедерева а према програму Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева - Јавна набавка број 06/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 19.07.2016Питања и одговори 1.
 
 26.07.2016Одлука о додели уговора
 
 08.08.2016Обавештење о закљученом уговору
   7. 06.09.2016Набавка рачунарске опреме за потребе Градске управе Смедерево - Јавна набавка број 07/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 12.09.2016Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 
 12.09.2016Измена конкурсне документације
 
 22.09.2016Одлука о додели уговора
 
 24.10.2016Обавештење о закљученом уговору - партија 1
 
 24.10.2016Обавештење о закљученом уговору - партија 2
   8. 03.10.2016Грејање на обновљиве изворе енергије - биомасу - Јавна набавка број 08/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 13.10.2016Одлука о додели уговора
   
  *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017 ГОДИНУ ***
   
   1. 03.02.2017Јавна набавка репрезентације за потребе градске управе града Смедерева. Јавна набавка број 02/17.
  03.02.2017Позив за подношење понуда
  03.02.2017Конкурсна документација
  17.02.2017Одлука о додели уговора
  02.03.2017Обавештење о закљученом уговору
   2. 09.03.2017Набавка ауто седишта за новорођене бебе у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева. Јавна набавка број 01/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 14.03.2017Питања и одговори
 
 22.03.2017Одлука о додели уговора
 
 26.04.2017Обавештење о закљученом уговору
 3. 20.03.2017Јавна набавка биротехничке опреме. Јавна набавка број 04/17.
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда
 
 24.03.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 
 24.03.2017Измена конкурсне документације
 
 24.03.2017Питања и одговори 1.
. 24.03.2017Питања и одговори 2.
 
 28.03.2017Појашњење конкурсне документације и одговор
 
 06.04.2017Одлука о додели уговора
   4. 24.03.2017Набавка противградних ракета. Јавна набавка број 03/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  06.04.2017Одлука о додели уговора
 
 13.04.2017Обавештење о закљученом уговору
   5.  25.04.2017Набавка канцеларијског метеријала за потребе Градске управе. Јавна набавка број  05/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 11.05.2017Одлука о додели уговора
 
 25.05.2017Обавештење о закљученом уговору
   6. 29.06.2017Јавна набавка биротехничке опреме за потребе ПУ у Смедереву бр 06/17
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 13.07.2017Одлука о додели уговора
 
 28.07.2017Обавештење о закљученом уговору
   7. 28.07.2017Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 11 сеоских домаћинства, број публикације: RHP-W2-07/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 01.09.2017Одлука о додели уговора
 
 25.09.2017Обавештење о закљученом уговору
    8. 21.08.2017Набавка противградних ракета. Јавна набавка број 08/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 01.09.2017Одлука о додели уговора
 
 11.09.2017Обавештење о закљученом уговору
 9. 31.08.2017Набавка и уградња преостале опреме за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја за камерно место КМ 6, раскрсница улица Карађорђева, Филипа Вишњића и Народног фронта у Смедереву, а према програму Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева. Јавна набавка број 09/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 18.09.2017Одлука о додели уговора
 
 27.09.2017Обавештење о закљученом уговору
  10. 18.09.2017Грејање на обновљиве изворе енергије - биомасу. Јавна набавка број 10/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 03.10.2017Одлука о додели уговора
 
 23.10.2017Обавештење о закљученом уговору
  11. 12.10.2017Набавка и испорука бетонских каналета за атлетску стазу у тврђави у Смедереву. Јавна набавка број 13/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 25.10.2017Одлука о додели уговора
 
 10.11.2017Обавештење о закљученом уговору
  12. 01.11.2017Јавна набавка биротехничке опреме за потребе ПУ у Смедереву. Јавна набавка број 11/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 15.11.2017Одлука о додели уговора
 
 11.12.2017Обавештење о закљученом уговору
  13. 01.11.2017Набавка рачунарске опреме за потребе Градске управе Смедерево. Јавна набавка број 12/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 15.11.2017Одлука о додели уговора
 
 05.12.2017Обавештење о закљученом уговору
  14. 01.12.2017Набавка и монтажа опреме за свечано осветљење. Јавна набавка број 14/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 13.12.2017Одлука о додели уговора
 
 14.12.2017Обавештење о закљученом уговору
   
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018 ГОДИНУ ***
   
  1. 27.02.2018Набавка канцеларијског метеријала за потребе Градске управе. Јавна набавка број 02/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 09.03.2018Одлука о додели уговора
 
 21.03.2018Обавештење о закљученом уговору
  2. 28.03.2018Набавка ауто седишта за новорођене бебе у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева. Јавна набавка број 04/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 13.04.2018Одлука о додели уговора
 
 09.05.2018Обавештење о закљученом уговору
  3. 29.03.2018Набавка горива за потребе Градске управе Смедерево. Јавна набавка број 03/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 13.04.2018Одлука о додели уговора
 
 23.04.2018Обавештење о закљученом уговору
  4. 30.04.2018Јавна набавка репрезентације за потребе Градске управе града Смедерева за 2018. годину.
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда
 
 10.05.2018Одлука о додели уговора
 
 24.05.2018Обавештење о закљученом уговору
  5. 21.05.2018Набавка апарата за тестове возача на употребу психо-активних супстанци са колекторима за анализу. Јавна набавка 06/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 08.06.2018Одлука о додели уговора
 
 12.07.2018Обавештење о закљученом уговору
   6. 13.06.2018Набавка противградних ракета 07/18
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда
 
 22.06.2018Одлука о додели Уговора
 
 29.06.2018Обавештење о закљученом уговору
   7. 05.07.2018Набавка и уградња система за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја на КМ7 у улици Београдски пут у Удовицама према програму Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева. Јавна набавка број 08/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 16.07.2018Одлука о додели уговора
 
 09.08.2018Обавештење о закљученом уговору
   8. 01.08.2018Помоћ за економско оснаживање породичних домаћинства интерно расељених лица док су у расељеништву на територији града Смедерева. Број 09/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 15.08.2018Одлука о додели уговора
 
 06.09.2018Обавештење о закљученом уговору
 9. 24.08.2018Грејање на обновљиве изворе енергије - Биомасу. Јавна набавка број 10/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 28.08.2018

Измена конкурсне документације и продужење рока за достављање понуда

  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 06.09.2018Одлука о додели уговора
 
 03.10.2018Обавештење о закљученом уговору
  10. 25.10.2018Набавка опреме за куглану. Јавна набавка број 11/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 31.10.2018Питања и одговори
 
 08.11.2018Одлука о додели уговора
 
 20.11.2018Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 
 14.01.2019Обавештење о закљученом уговору
   
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019 ГОДИНУ ***
   
   1. 06.02.2019Набавка горива за потребе Градске управе Смедерево. Јавна набавка број 01/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 22.02.2019Одлука о додели уговора
 
 13.03.2019Обавештење о закљученом уговору
   2. 08.02.2019Набавка трафоа и нисконапонске опреме за потребе објекта " Монопол ". Јавна набавка број 02/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 20.02.2019Одлука о додели уговора
 
 13.03.2019Обавештење о закљученом уговору
   3. 11.02.2019Набавка и уградња система за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја на км2 у улици Шалиначкој у Смедереву, а према програму савета за безбедност саобраћаја града Смедерева. Јавна набавка бр. 03/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 19.03.2019Обавештење о закљученом уговору
   4. 12.02.2019Набавка аутомобила за вршење теренских истраживања и надзора над стањем путне инфраструктуре града Смедерева, а према програму Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева. Јавна набавка бр. 04/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  21.02.2019Одлука о додели уговора
 
 13.03.2019Обавештење о закљученом уговору
 5.
 14.03.2019Набавка ауто седишта за новорођене бебе у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева. Јавна набавка број 05/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 25.03.2019Одлука о додели уговора
 
 18.04.2019Обавештење о закљученом уговору
    6. 30.04.2019Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Смедерева за 2019 годину
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 13.05.2019Одлука о додели уговора
 
 28.05.2019Обавештење о закљученом уговору
 7. 30.05.2019Јавна набавка тонера за потребе ПУ Смедерево. Број 07/19
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда
  03.06.2019Питање и одговор
  03.06.2019Питање и одговор 2
  03.06.2019Измена конкурсне документације
  03.06.2019Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 
 11.06.2019Одлука о додели уговора
 
 03.07.2019Обавештење о закљученом уговору
   8. 04.06.2019Јавна набавка штампача за потребе Градске управе Смедерево бр. 08/19
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда
 
 13.06.2019Одлука о додели уговора
 
 03.07.2019Обавештење о закљученом уговору
   9. 10.07.2019Набавка противградних ракета. Број 09/19
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 19.07.2019Одлука о додели уговора
 
 31.07.2019Обавештење о закљученом уговору
  10. 18.07.2019Набавка три половна путничка аутомобила за потрбе Градске управе Смедерево. Број 10/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 01.08.2019Одлука о додели уговора
 
 12.08.2019Обавештење о закљученом уговору
  11. 29.08.2019Набавка грејања на обновљиве изворе енергије – биомасу. Број 11/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 10.09.2019Одлука о додели уговора
 
 26.09.2019Обавештење о закљученом уговору
  12. 12.09.2019НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА НА ОСНОВУ УГОВОРА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС И ГРАДА СМЕДЕРЕВА БРОЈ 400-4730/2017-01 ОД 23.06.2017. ГОДИНЕ. БРОЈ 12/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 26.09.2019Одлука о додели уговора
 
 21.10.2019Обавештење о закљученом уговору
  13. 13.09.2019Јавна набавка тонера за потребе Градске управе Смедерево. Број 13/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 16.09.2019Обавештење о продужењу рока
 
 16.09.2019Измена конкурсне документације
 
 20.09.2019Питање и одговор
 
 20.09.2019Измена конкурсне документације
 
 26.09.2019Одлука о додели уговора
 
 14.10.2019Обавештење о закљученом уговору
  14. 18.11.2019Набавка рачунарске опреме за потребе Градске управе Смедерево. Јавна набавка број 14/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 21.11.2019Питања и одговори
 
 22.11.2019Питање и одговор
 
 22.11.2019Измена конкурсне документације
 
 22.11.2019Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
 
 29.11.2019Одлука о додели уговора
 
 19.12.2019Обавештење о закљученом уговору
  15. 26.12.2019Набавка репрезентације за потребе Градске управе града Смедерева. Број 15/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 15.01.2020Одлука о додели уговора
 
 27.01.2020Обавештење о закљученом уговору
   
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020 ГОДИНУ ***
   
   1. 06.03.2020РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЗА ОДРЖИВО, СИГУРНО И ЕФИКАСНО ПОСЛОВАЊЕ ВРТИЋА ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ СМЕДЕРЕВО, БРОЈ ДОНАЦИЈЕ UNOPS-EURO-2018-Grant-065 – НАБАВКА НАМЕШТАЈА У ОБЈЕКТУ ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 02/20.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   2. 10.03.2020Набавка и уградња механизма за закључавање шахт поклопаца на фекалној канализацији у насељу Мали Кривак у Смедереву. Јавна набавка број 01/20.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   3. 08.06.2020 Набавка и уградња система за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја и временског сервера на месту централног часовника на КМ1 у Улици Горанској у Смедереву а према програму Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева ЈН 03/20
  Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   4. 08.06.2020Набавка ауто седишта за новорођене бебе у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
подручју града Смедерева. JН 04/20.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Одлука о додели уговора
 
 26.06.2020Обавештење о закљученом уговору
    5. 08.07.2020Јавна набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Смедерева за 2020. годину. Јавна набавка број 05/20.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 17.07.2020Одлука о додели уговора
 
 31.07.2020Обавештење о закљученом уговору
   6. 10.07.2020НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА НА ОСНОВУ УГОВОРА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС И ГРАДА СМЕДЕРЕВА БРОЈ 400-4730/2017-01 ОД 23.06.2017. ГОДИНЕ. БРОЈ 06/20.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 16.07.2020Измена конкурсне документације
 
 16.07.2020Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 
 22.07.2020Одлука о додели уговора
  12.08.2020Обавештење о закљученом уговору