Посебне мере заштите становништва од заразних болести ДОНЕТА ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем


Мале набавке - УСЛУГЕ

 Р.бр.

 Датум

 Назив

1.

 14.05.2013.

Јавна набавка мале вредности, бр. 08/13,
Услуга превоза лица старијих од 65 година на територији Града Смедерева

 

 

Позив за подношење понуда
Услуга превоза лица старијих од 65 година на територији Града Смедерева.

 

 

Конкурсна докуметација
Услуга превоза лица старијих од 65 година на територији Града
.

 

31.05.2013.

Oбaвeштење о закљученом уговору бр. 08/13

2.

06.06.2013

Услуга сузбијањa одраслих форми комараца на територији града Смедерева у 2013. години.       

 

 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга мале вредности - сузбијање одраслих форми комараца на територији града Смедерева у 2013. години.       

 

 

 Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности број 06/13 – сузбијање одраслих форми комараца на територији града Смедерева у 2013. години

 

 03.07.2013.

 Обавештење о закљученом уговору.

 3.

 08.07.2013.

 Услуга мониторинга ваздуха, буке и земљишта на територији града Смедерева за 2013. годину

 

 

 Конкурсна документација

 

 

 Позив

 

 

Питања и одговори

 

12.09.2013

Обавештење о закљученом уговору - бука

 

12.09.2013

Обавештење о закљученом уговору - ваздух

 

12.09.2013

Обавештење о закљученом уговору - земљиште

4.

21.11.2013.

ЈАВНА НАБАВКА -  ИЗРАДА ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА НАВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА: БИНОВАЦ, БАДЉЕВИЦА, СУВОДОЛ, ДРУГОВАЦ, МАЛО ОРАШЈЕ, ВРБОВАЦ, ЛУЊЕВАЦ И РАЉА СА СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуге мале вредности, број 11/13 –  ИЗРАДА ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА НАВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА: БИНОВАЦ, БАДЉЕВИЦА, СУВОДОЛ, ДРУГОВАЦ, МАЛО ОРАШЈЕ, ВРБОВАЦ, ЛУЊЕВАЦ И РАЉА СА СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ

 

 

Позив за подношење понуда за јавну набавке услуге мале вредности, број 11/13  - ИЗРАДА ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА НАВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА: БИНОВАЦ, БАДЉЕВИЦА, СУВОДОЛ, ДРУГОВАЦ, МАЛО ОРАШЈЕ, ВРБОВАЦ, ЛУЊЕВАЦ И РАЉА СА СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ

 

25.02.2014.

Обавештење о закљученом уговору

5.

09.12.2013.

Јавна набавка мале вредности број 12/13 – Услуга одржавања информационог система ''ХЕРМЕС' у 2014. години

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 12/13 - Услуга одржавања информационог система ''ХЕРМЕС' у 2014. години

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности број 12/13 - Услуга одржавања информационог система ''ХЕРМЕС' у 2014. години

 

27.01.2014.

Обавештење о закљученом уговору

1.

03.02.2014.

Jaвна набавка услуга - Превоз чланова социјално – хуманитарних организација и удружења грађана

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуге - Превоз чланова социјално – хуманитарних организација и удружења грађана

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуге - Превоз чланова социјално – хуманитарних организација и удружења грађана

 

05.02.2014.

Допуна конкурсне документације

 

14.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору

2.

04.02.2014.

Јавна набавка услуга - Превоз ученика средњих школа ван територије града Смедерева за школску 2013 – 2014. годину на релацијама: Смедерево–Београд, Мала Крсна–Београд, Скобаљ–Велика Плана, Лугавчина-Велика Плана, Смедерево–Ковин,  Смедерево–Панчево, Смедерево-Крагујевац

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - Превоз ученика средњих школа ван територије града Смедерева за школску 2013 – 2014. годину

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга - Превоз ученика средњих школа ван територије града Смедерева за школску 2013 – 2014. годину

 

05.02.2014.

Допуна конкурсне документације

 

14.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору

 3.

11.02.2014.

Услуга штампања Службеног листа града Смедерева са  коричењем број 03/14

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуге штампања Службеног листа града Смедерева са  коричењем

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуге штампања Службеног листа града Смедерева са  коричењем

 

 

Обавештење о закљученом уговору

 4.

13.05.2014.

УСЛУГA ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

 Конкурсна документација

 

13.05.2014.

Позив за подношење понуда

 

 28.07.2014

Услуге осигурања - Обавештење о закљученом уговору

 5.

 28.07.2014

Услуга  техничке контроле пројектно-техничке документације за изградњу производне хале.

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга техничке контроле пројектно-техничке документације за изградњу производне хале.

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуга техничке контроле пројектно-техничке документације за изградњу производне хале.

 

 29.07.2014.

Измена и допуна конкурсне документације

 

 29.07.2014.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 29.07.2014.

 Одговор понуђачу

 

 29.07.2014.

 Одговор понуђачу 1

 

 25.08.2014

 Обавештење о закљученом уговору

 6.

 01.09.2014

Услуга мобилне телефоније за потребе Градске управе града Смедерева

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку uслуга мобилне телефоније за потребе Градске управе града Смедерева.

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку Услуга мобилне телефоније за потребе Градске управе града Смедерева.

 

 05.09.2014

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 7.

 09.10.2014

Услуга осигурања објекта у изградњи - производне хале на парцели 233/60.

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга осигурања објекта у изградњи - производне хале на парцели 233/60.

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуга осигурања објекта у изградњи - производне хале на парцели 233/60.

 

 05.11.2014

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 13.10.2014

Odgovori na pitanja

 

 15.10.2014

Обавештење о продужењу рока

 

 

Измена конкурсне документације

 

 27.10.2014

Обавештење о обустави поступка

 8.

 01.12.2014

Javna nabavka male vrednosti usluge odrzavanja informacionog sistema Hermes u 2015. godini

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга одржавања информационог система Хермес u 2015. години.

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања информационог система Хермес u 2015. години.

 

 03.12.2014

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 9.

 16.12.2014

Услуга oсигурањa изграђеног објекта производне хале на к.п. 233/60 К.О. Смедерево у индустријској зоним у Смедереву са пратећим  објектима.

 

 

Конкурсна документација за услугу oсигурањa изграђеног објекта производне хале на к.п. 233/60 К.О. Смедерево у индустријској зоним у Смедереву са пратећим  објектима.

 

 

Позив за подношење понуде за услугу oсигурањa изграђеног објекта производне хале на к.п. 233/60 К.О. Смедерево у индустријској зоним у Смедереву са пратећим  објектима.

 10.

 19.12.2014

Услуге мобилне телефоније за потребе Градске управе града Смедерева за 2014/2015. годину.

 

 

Конкурсна документација за услуге мобилне телефоније за потребе Градске управе града Смедерева за 2014/2015. годину.

 

 

Позив за подношење понуде за услуге мобилне телефоније за потребе Градске управе града Смедерева за 2014/2015. годину.

 

 23.12.2014

Измена конкурсне документације

 

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 29.01.2015

Обавештење о закљученом уговору

 11

 23.12.2014

Израда процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

 

 

Конкурсна документација за услуге Израдe процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

 

 

Позив за подношење понуде за услуге Израдe процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

  11.02.2015Обавештење о закљученом уговору
 01. 10.02.2015Превоз лица старијих од 65 година на територији града Смедерева
  Конкурсна документација за услуге Превозa лица старијих од 65 година на територији града Смедерева
  Позив за подношење понуде за услуге Превозa Превоз лица старијих од 65 година на територији града Смедерева
  Обавештење о закљученом уговору
 02.26.02.2015
Услуга штампања службеног листа града Смедерева са коричењем - јавна набавка услуге мале вредности бр 02/15.
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуде
 03. 25.02.2015Услуга одржавања информационог система Хермес у 2015. години - јавна набавка мале вредности - број 03/15
 
Конкурсна документација за услуге одржавања информационог система Хермес у 2015. години
  Позив за подношење понуде за услуге одржавања информационог система Хермес у 2015. години
  27.02.2015Измена конкурсне документације и продужење рока за достављање понуда.
  30.03.2015Обавештење о закљученом уговору
   04. 08.04.2015Мониторинг процедних вода и земљишта на к.п. 233/60 КО Смедерево и мониторинг земљишта на месту узорковања  "ТВРЂАВА" - Јавна набавка мале вредности - број 04/15.

 

  08.04.2015Позив за подношење понуде
  08.04.2015Конкурсна документација
  15.04.2015Измена конкурсне документације
  12.06.2015Обавештење о закљученом уговору
   05. 04.05.2015Израда пројекта хидрогеолошких истраживања са дефинисањем радова на изради два пијезометра и извештаја о изведеним радовима на К.П. 233/39 КО Смедерево - Јавна набавка мале вредности - број 05/15.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација
  17.06.2015Обавештење о закљученом уговору
 06. 22.05.2015Осигурање имовине и лица Градске управе града Смедерева
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   29.05.2015Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
   07.  27.05.2015Јавна набавка услуге осигурања објеката у изградњи - производне хале на парцели 233/70 К.О. Смедерево у Смедереву, број 07/15. 
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација
  29.05.2015Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Одговори на питања
  04.06.2015Одговори на питања 2
  Одговори на питања 2
  14.07.2015Обавештење о закљученом уговору
 08. 24.06.2015 Услуга контроле квалитета воде са јавних чесама и купалишта на територији града Смедерева


  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација
  14.07.2015Обавештење о закљученом уговору
  09. 09.07.2015Услуга израде студије оправданости за пројекат изградње трансфер станице за сакупљање комуналног отпада.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   04.08.2015Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  10. 16.07.2015Услуга израде стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. године. Јавна набавка мале вредности бр. 10/15
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  24.08.2015Обавештење о закљученом уговору
 11. 21.07.2015Осигурање имовине и лица градске управе града Смедерева. Јавна набавка мале вредности број -11/15
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  15.09.2015Обавештење о закљученом уговору
 12. 09.09.2015Услуга припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - Народна кухиња
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  22.09.2015Одлука о додели уговора
  29.09.2015Обавештење о закљученом уговору
 13. 09.09.2015Услуге смештаја у прихватилиште
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  22.09.2015Одлука о додели уговора
  29.09.2015Обавештење о закљученом уговору
   14. 07.10.2015

Услуге израде студије оправданости за пројекат изградње трансфер станице за сакупљање комуналног отпада са линијом за сепарацију рециклабилног отпада и линијом за компостирање биоразградивог отпада - Јавна набавка мале вредности број 14/15.

  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  20.10.2015Одлука о додели уговора
  10.12.2015Обавештење о закљученом уговору
   15. 17.11.2015Услуга мобилне телефоније за потребе Градске управе града Смедерева - Јавна набавка мале вредности број 15/15.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Питања и одговори 1
  23.11.2015Питања и одговори 2
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
  09.12.2015Одлука о обустави поступака
 16. 29.12.2015Услуга мобилне телефоније за потребе Градске управе града Смедерева - Јавна набавка мале вредности број 17/15.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  30.12.2015Питања и одговори
  15.01.2016Одлука о обустави поступака
   
   Јавне набавке за 2016. годину
   
    1. 15.01.2016НАРОДНА КУХИЊА - Јавна набавка мале вредности број 01/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  26.01.2016Одлука о додели уговора
  04.02.2016Обавештење о закљученом уговору
  2. 28.01.2016Мобилна телефонија за потребе Градске управе града Смедерева
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  08.02.2016Одлука о додели уговора
  01.03.2016Обавештење о закљученом уговору
3. 17.02.2016Превоз лица старијих од 65 година на територији града Смедерева
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  29.02.2016Одлука о додели уговора
  10.03.2016Обавештење о закљученом уговору
 4. 29.02.2016Услуга смештаја у прихватилиште за пунолетна лица која су изненада остала без смештаја или се нађу у скитњи и просјачењу и у другим случајевима када им је неопходно збрињавање. Јавна набавка бр. 05/16
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација
  11.03.2016Одлука о додели уговора
  16.03.2016Обавештење о закљученом уговору
    5. 01.03.2016Превоз чланова социјално-хуманитарних организација и удружења грађана. Јавна набавка бр. 04/16
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  15.03.2016Одлука о додели уговора
 
 29.03.2016Обавештење о закљученом уговору
    6. 11.03.2016Услуга одржавања информационог система ХЕРМЕС. Јавна набавка бр. 07/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 24.03.2016Одлука о додели уговора
 
 18.04.2016Обавештење о закљученом уговору
    7. 14.03.2016Сузбијање ларви комараца на територији града Смедерева за 2016. годину. Јавна набавка бр. 09/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  17.03.2016Питања и одговори
 
 24.03.2016Одлука о додели уговора
 
 04.04.2016Обавештење о закљученом уговору
8. 15.03.2016Услуга информисања и оглашавања у локалним штампаним медијима.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација
 
 24.03.2016Одлука о додели уговора
 
 29.03.2016Обавештење о закљученом уговору
9. 17.06.2016Јавна набавка услуге штампања службеног листа града Смедерева са коричењем за 2016 годину.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 04.07.2016Одлука о додели уговора

 25.07.2016Обавештење о закљученом уговору

   10.

 22.06.2016Јавна набавка услуге квалитета воде са јавних чесама и купалишта у Смедереву за 2016 годину.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 04.07.2016Одлука о додели уговора

 21.07.2016Обавештење о закљученом уговору
 11.
 22.07.2016Услуга припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - народна кухиња. Јавна набавка бр. 11/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 09.08.2016Обавештење о закљученом уговору
  28.12.2016. Одлука о додели уговора
 12.
 31.08.2016Осигурање имовине и запослених Градске управе града Смедерева. Јавна набавка бр. 12/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 02.09.2016Питања и одговори 1.

 05.09.2016Питања и одговори 2.

 05.09.2016Питања и одговори 3.

 12.09.2016Одлука о додели уговора

 03.10.2016Обавештење о закљученом уговору
 13.
 07.09.2016Услуга мониторинга ваздуха, буке и земљишта на територији града Смедерева - Јавна набавка бр. 13/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 22.09.2016Одлука о додели уговора

 19.10.2016Обавештење о закљученом уговору - партија 1

 19.10.2016Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 19.10.2016Обавештење о закљученом уговору - партија 3
 14.
 29.09.2016Услуга израде Локалног еколошког акционог плана за град Смедерево
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 12.10.2016Одлука о додели уговора

 01.11.2016Обавештење о закљученом уговору
 15.
 13.10.2016Услуга припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - НАРОДНА КУХИЊА. Јавна набавка бр. 15/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 24.10.2016Одлука о додели уговора

 28.10.2016Обавештење о закљученом уговору
16.
 12.12.2016Услуга припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - НАРОДНА КУХИЊА. Јавна набавка бр. 20/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 09.01.2017Обавештење о закљученом уговору
17.
 12.12.2016Информисање јавности и оглашавање у локалним штампаним медијима. Јавна набавка бр. 19/16.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  23.12.2016Одлука о додели уговора
  30.12.2016Обавештење о закљученом уговору

  18.

 21.12.2016Израда плана квалитета ваздуха града Смедерева
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  30.12.2016Одлука о обустави
  19.

 21.12.2016Мерење квалитета ваздуха на локацији Старе луке у Смедереву бр. 18/16
  Позив за подношење понуда
  конкурсна документација
  Измена и допуна конкурсне документације
  09.01.2017.Одлука о обустави поступка
   
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017 ГОДИНУ ***
   
    1. 26.01.2017.Услуга физичко техничке заштите лица и имовине. Јавна набавка број 01/17.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

 08.02.2017.Одлука о додели уговора

 22.02.2017.Обавештење о закљученом уговору
 2.
 02.02.2017.Помоћ у кући за једночлана и двочлана старачка социјално угрожена домаћинства на територији града Смедерева. Јавна набавка број 02/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

03.02.2017.
Измена конкурсне документације

 10.02.2017.Додатне информације и појашњења у вези са конкурсном документацијом
  17.02.2017.Одлука о додели уговора
  01.03.2017.Обавештење о закљученом уговору
 3.
 09.02.2017.Услуга личног пратиоца детета. Јавна набавка број 03/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 23.02.2017.Одлука о додели уговора
  06.03.2017.Обавештење о закљученом уговору
  15.06.2017.Одлука о измени уговора
  01.09.2017.Одлука о измени уговора

 31.10.2017.Одлука о измени уговора
    4. 07.03.2017.Фиксна телефонија. Јавна набавка број 06/17.
  07.03.2017.
Позив за подношење понуда
  07.03.2017.Конкурсна документација

 13.03.2017.Појашњења и одговори

 13.03.2017.Измена и допуна конкурсне документације

 13.03.2017.Конкурсна документација измењена

 13.03.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 14.03.2017.Појашљење и одговор 2

 24.03.2017.Одлука о додели уговора

 29.05.2017.Обавештење о закљученом уговору
 5.
 10.03.2017.Услуга одржавања информационог система ХЕРМЕС. Јавна набавка број 05/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 22.03.2017.Одлука о додели уговора

 20.04.2017.Обавештење о закљученом уговору

 26.05.2017.Одлука о измени уговора
    6. 10.03.2017.Услуга смештаја у прихватилиште за пунолетна лица која су изненада остала без смештаја или се нађу у скитњи просјачењу и у другим случајевима када им је неопходно збрињавање. Јавна набавка број 04/17.
  10.03.2017.
Позив за подношење понуда
  10.03.2017.Конкурсна документација

 17.03.2017.Обавештење о продужетку рока за подношење допуна

 17.03.2017.Конкурсна документација измена и допуна

 29.03.2017.Одлука о додели уговора

 19.04.2017.Обавештење о закљученом уговору
7.
 30.05.2017.Јавна набавка услуге мобилне телефоније за потребе Градске управе града Смедерева. Јавна набавка број 08/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 05.06.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 05.06.2017.Конкурсна документација

 05.06.2017.Конкурсна документација измена и допуна

 15.06.2017Одлука о додели уговора

 03.07.2017Обавештење о закљученом уговору
8.
 01.06.2017.Израда плана квалитета ваздуха града Смедерева. Јавна набавка број 09/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 07.06.2017.Питања и одговори

 21.06.2017.Одлука о додели уговора

 18.07.2017.Обавештење о закљученом уговору
 9.

 20.06.2017.Mониторинг процедних вода и земљишта на к.п. 233/60 КО Смедерево, на к.п.233/39 КО Смедерево и на локацији санираног сметлишта "Дуго поље"
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 06.07.2017.Одлука о додели уговора

 30.07.2017.Обавештење о закљученом уговору
  10. 29.06.2017.Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева бр.10/17
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Измена конкурсне документације
  Измењена конкурсна документација
  30.06.2017.Измена конкурсне документације

 13.07.2017.Одлука о додели уговора

 20.07.2017 Обавештење о закљученом уговору
11.
 29.06.2017.Преводилачки сервис за знаковни језик за глуве и наглуве особе на територији града Смедерева бр. 11/17
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  30.06.2017.Измена конкурсне документације

 14.07.2017.Одлука о додели уговора

 20.07.2017.Обавештење о закљученом уговору
  12. 29.06.2017.Услуга припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - НАРОДНА КУХИЊА бр.12/17
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 13.07.2017.Одлука о додели уговора

 19.07.2017.Обавештење о закљученом уговору
13.
 24.07.2017.Помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева. Јавна набавка бр.13/17
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 25.07.2017.Појашњење конкурсне документације

 04.08.2017.Одлука о додели уговора

 21.08.2017.Обавештење о закљученом уговору
14.
 25.07.2017.Израда студије акустичности на територији града Смедерева. Јавна набавка бр.15/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 27.07.2017.Појашњење конкурсне документације 1

 31.07.2017.Појашњење конкурсне документације 2

 04.08.2017.Одлука о додели уговора

 22.08.2017.Обавештење о закљученом уговору
15.
 27.07.2017.Јавна набавка услуге штампања службеног листа града Смедерева са коричењем за 2017. годину. Јавна набавка бр.16/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 02.08.2017.Одговор на питање понуђача

 17.08.2017.Одлука о додели уговора

 22.08.2017.Обавештење о закљученом уговору
16.
 27.07.2017.Јавна набавка услуге информисања јавности и оглашавања у локалним штампаним медијима. Јавна набавка бр.14/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 10.08.2017.Одлука о додели уговора

 22.08.2017.Обавештење о закљученом уговору
17.
 29.09.2017.Услуга израде Програма комасације за део катастарске општине Скобаљ ( Град Смедерево ) и за део катастарске општине Осипаоница ( Град Смедерево ) - Јавна набавка бр.18/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 13.10.2017.Одлука о додели уговора

 26.10.2017.Обавештење о закљученом уговору
18.
 12.10.2017.Набавка консултанских услуга израде Предлога пројекта - приватног партнерства без елемента концесије - Јавна набавка бр.20/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 19.10.2017.Питања и одговори

 01.11.2017.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 19.01.2018.Одлука о додели уговора

 13.02.2018.Обавештење о закљученом уговору
19.
 12.10.2017.Лични пратилац детета. Јавна набавка бр.19/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 19.10.2017.Питања и одговори

 26.10.2017.Одлука о додели уговора

 06.11.2017.Обавештење о закљученом уговору

 05.02.2018.Одлука о измени уговора

 26.10.2018.Одлука о измени уговора
 20.
 17.11.2017.Услуга закупа и монтаже клизалишта. Јавна набавка бр. 22/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 30.11.2017.Одлука о додели уговора

 12.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору

 21.
 07.12.2017.Услуга мониторинга ваздуха, буке и земљишта на територији града Смедерева. Јавна набавка бр. 23/17.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 08.12.2017.Појашњење конкурсне документације

 11.12.2017.Измена конкурсне документације

 11.12.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 22.12.2017.Одлука о додели уговора

 17.1.2018.Обавештење о закљученом уговору партија 1

 17.1.2018.Обавештење о закљученом уговору партија 2

 17.1.2018.Обавештење о закљученом уговору партија 3
   
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018 ГОДИНУ ***
   
   1. 26.01.2018.Помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева. Јавна набавка бр. 01/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 07.02.2018.Одлука о додели уговора

 14.02.2018.Обавештење о закљученом уговору
2.
 26.01.2018.Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева. Јавна набавка бр. 02/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 09.02.2018.Одлука о додели уговора

 01.03.2018.Обавештење о закљученом уговору
3.
 26.01.2018.Помоћ у кући за једночлана и двочлана старачка социјално угрожена домаћинства на територији града Смедерева. Јавна набавка бр.03/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 09.02.2018.Одлука о додели уговора

 20.02.2018.Обавештење о закљученом уговору
4.
 26.01.2018.Преводилачки сервис за знаковни језик за глуве и наглуве особе на територији града Смедерева. Јавна набавка бр.04/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 09.02.2018.Одлука о додели уговора

 21.02.2018.Обавештење о закљученом уговору
5.
 12.02.2018.Информисање јавности и оглашавање у локалним штампаним медијима. Јавна набавка број 05/2018.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 23.02.2018.Одлука о додели уговора
6.
 27.02.2018.Услуга фиксне телефоније за потребе Градске управе града Смедерева. Јавна набавка број 07/2018.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 02.03.2018.Појашњење конкурсне документације

 15.03.2018.Одлука о додели уговора

 25.04.2018.Обавештење о закљученом уговору
7.
 07.03.2018.Одржавање информационог система ХЕРМЕС. Јавна набавка број 06/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 21.03.2018.Одлука о додели уговора

 16.04.2018.Обавештење о закљученом уговору
8.
 12.03.2018.Услуга осигурања имовине и запослених Градске управе Смедерево. Јавна набавка број 08/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 14.03.2018.Питања и одговори 1.

 16.03.2018.Питања и одговори 2.
  26.03.2018.Одлука о додели уговора

 18.04.2018.Обавештење о закљученом уговору
9.
 29.03.2018.Мониторинг процедних вода и земљишта на к.п. 230/60 и 230/39 К.О. Смедерево. Јавна набавка број 09/18. 
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 13.04.2018.Одлука о додели уговора

 27.04.2018.Обавештење о закљученом уговору
10.
 02.04.2018.Услуга припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - НАРОДНА КУХИЊА. Јавна набавка број 10/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 05.04.2018.Појашњење конкурсне документације

 05.04.2018.Измена конкурсне документације

 05.04.2018.Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 13.04.2018.Појашњење конкурсне документације
  17.04.2018.Одлука о додели уговора

 20.04.2018.Обавештење о закљученом уговору
11.
 08.6.2018.Јавна набавка услуге штампања Службеног листа града Смедерева са коричењем за 2018. годину. Јавна набавка број 11/18.
  08.06.2018.Позив за подношење понуда
  08.06.2018.Конкурсна документација

 21.06.2018.Одлука о додели уговора

 17.07.2018.Обавештење о закљученом уговору
12.
 03.07.2018.Услуга дораде информационог система "Хермес" - Јавна набавка број 12/18.
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда

 16.07.2018.Одлука о додели уговора
  27.07.2018.Обавештење о закљученом уговору
13.
 16.08.2018.Израда програма енергетске ефикасности града Смедерева. Јавна набавка број 13/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 29.08.2018.Одлука о додели уговора

 28.09.2018. Обавештење о закљученом уговору
14.
 11.09.2018.Информисање јавности и оглашавање у локалним штампаним медијима. Јавна набавка број 14/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 21.09.2018.Одлука о додели уговора

 19.10.2018.Обавештење о закљученом уговору
 
15.
 17.09.2018.Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева  БР. 16/18
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 26.09.2018.Одлука о додели уговора

 10.10.2018.Обавештење о закљученом уговору
 
16.
 17.09.2018.Помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева БР. 17/18
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

 27.09.2018.Одлука о додели уговора

 10.10.2018.Обавештење о закљученом уговору
 
17.
 17.09.2018.Помоћ у кући за једночлана и двочлана старачка социјално угрожених домаћинства на територији града Смедерева БР. 18/18
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

 02.10.2018.Одлука о додели уговора

 15.10.2018.Обавештење о закљученом уговору

 08.03.2019.Одлука о измени уговора
   18. 18.09.2018.Услуга припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - Народна кухиња
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

 24.10.2018.Обавештење о закљученом уговору
   20.11.2019.Одлука о измени уговора
 19.
 22.10.2018.Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Карађорђеве улице у Смедереву - Јавна набавка број 19/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 26.10.2018.Питања и одговори 1.

 26.10.2018.Питања и одговори 2.

 26.10.2018.Питања и одговори 3.

 06.11.2018.Одлука о додели уговора

 26.11.2018.Обавештење о закљученом уговору
 20.
 26.10.2018.Лични пратилац детета - Јавна набавка број 21/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 06.11.2018.Одлука о додели уговора

 21.11.2018.Обавештење о закљученом уговору
 21.
 26.10.2018.Услуга смештаја у прихватилиште за пунолетна лица која су изненада остала без смештаја или се нађу у скитњи и просјачењу и у другим случајевима када им је неопходно збрињавање - Јавна набавка број 22/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 09.11.2018.Одлука о додели уговора

 22.11.2018.Обавештење о закљученом уговору
 22.
 01.11.2018.Услуга дораде информационог система Хермес - извоз података из књиге држављана у прописаном формату - Јавна набавка број 20/18.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 14.11.2018.Одлука о додели уговора

 27.11.2018.Обавештење о закљученом уговору
 23.
 29.11.2018.Монтажа и демонтажа опреме за свечано осветљење
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 10.12.2018.Одлука о додели уговора

 12.12.2018.Обавештење о закљученом уговору
   24. 20.12.2018.Провера безбедности информација и укупне IT безбедности кроз различите облике пенетрационог тестирања IKT Система, провера тренутне заштићености IKT система од познатих рањивости као и начину и степену заштите од рањивости
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 28.12.2018.Одлука о додели уговора

 11.01.2019.Обавештење о закљученом уговору
   
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019 ГОДИНУ ***
   
  1.
 31.01.2019.Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева. Јавна набавка бр. 01/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 12.02.2019.Одлука о додели уговора

 05.03.2019.Обавештење о закљученом уговору
 
 23.05.2019.Одлука о измени уговора
  2.
 31.01.2019.Помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева. Јавна набавка бр. 02/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 12.02.2019.Одлука о додели уговора

 05.03.2019.Обавештење о закљученом уговору
  3.
 31.01.2019.Помоћ у кући за једночлана и двочлана старачка социјално угрожена домаћинства на територији града Смедерева. Јавна набавка бр. 03/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 18.02.2019.Одлука о додели уговора
 
 18.03.2019.Обавештење о закљученом уговору
  4.
 31.01.2019.Преводилачки сервис за знаковни језик за глуве и наглуве особе на територији града Смедерева. Јавна набавка бр. 04/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

 18.02.2019.Одлука о додели уговора

 05.03.2019.Обавештење о закљученом уговору
    5. 06.02.2019.Услуга информисања јавности и оглашавања у локалним штампаних медијима. Јавна набавка бр. 05/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  18.02.2019.Одлука о додели уговора
 
 15.03.2019.Обавештење о закљученом уговору
 6.
 12.03.2019.Услуге штампања службеног листа града Смедерева са коричењем за 2019. годину. Јавна набавка бр. 08/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 21.03.2019.Одлука о додели уговора
 
 08.04.2019.Обавештење о закљученом уговору

    7.

 08.04.2019.Одржавање информационог система ХЕРМЕС. Јавна набавка број 10/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 18.04.2019.Одлука о додели уговора
 
 08.05.2019. Обавештење о закљученом уговору
    8. 11.04.2019.Јавна набавка услуге мобилне телефоније за потребе Градске управе града Смедерева. Јавна набавка број 07/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  25.04.2019.Одлука о додели уговора
 
 23.05.2019.Обавештење о закљученом уговору
    9. 17.04.2019Израда извођачког пројекта за магистрални водовод за индустријску зону, број донације UNOPS-EUPRO-2018-Grant-028. Јавна набавка број 09/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 Одлука о додели уговора
 
 03.06.2019Обавештење о закљученом уговору
   10. 17.04.2019Услуга осигурања имовине и запослених Градске управе Смедерево. Јавна набавка број 11/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 03.05.2019Одлука о додели уговора
 
 13.05.2019Обавештење о закљученом уговору
 11.
 25.04.2019Израда Локалног плана управљања отпадом за територију града Смедерева
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 21.05.2019Одлука о обустави поступка
 
 28.05.2019Обавештење о обустави поступка
 12.
 05.06.2019Израда Локалног плана управљања отпадом за територију града Смедерева. Јавна набавка бр. 14/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 18.06.2019Одлука о додели уговора
 
 04.07.2019Обавештење о закљученом уговору
   13. 07.06.2019Израда геолошко-техничких истраживања терена и израде пројекта санације клизишта на локацији потез улица «Црвене Армије-Добротвора Банића» у Смедереву. Jaвна набавка бр. 13/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 19.06.2019Одлука о додели уговора
 
 15.07.2019Обавештење о закљученом уговору
   14. 10.06.2019Израда пројекта санације и рекултивације несанитарне депоније комуналног отпада Годоминско поље у Смедереву. Јавна набавка број 15/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 21.06.2019Одлука о додели уговора
   15. 18.06.2019Услуга мониторинга ваздуха и земљишта на територији града Смедерева. Јавна набавка број 16/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 26.06.2019Појашњење конкурсне документације
 
 09.07.2019Одлука о додели уговора
 
 24.07.2019Обавештење о закљученом уговору - партија 1.
 
 29.07.2019Обавештење о закљученом уговору - партија 2.
   16. 11.07.2019Израда Стратегије локалног економског развоја града Смедерева. Јавна набавка број 17/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 25.07.2019Одлука о додели уговора
  09.08.2019Обавештење о закљученом уговору
   17. 01.08.2019Израда геолошко-техничких истраживања терена и израде пројекта санације клизишта на локацији „Карађорђево брдо“ у Смедереву. Јавна набавка број 18/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 15.08.2019Одлука о додели уговора
 
 30.08.2019Обавештење о закљученом уговору
 
18.
 06.08.2019Услуга превоза стругане асфалтне масе. Јавна набавка број 19/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 19.08.2019Одлука о додели уговора
 
 27.08.2019Обавештење о закљученом уговору
19.
 07.08.2019Израда идејног решења са хидролошком студијом за регулацију Голобочког потока
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 23.08.2019Одлука о додели уговора
 
 19.09.2019Обавештење о закљученом уговору
 
20.
 14.08.2019Услуга контроле квалитета воде са јавних чесама и купалишта и услуга мониторинга нивоа стања комуналне буке на територији града Смедерева
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда
 
  19.08.2019Појашњење конкурсне документације
 
 29.08.2019Одлука о додели уговора
  Обавештење о обустави поступка
 
 13.09.2019Обавештење о закљученом уговору
 
21.
 20.08.2019Помоћ у кући за једночлана и двочлана старачка социјално угрожена домаћинства на територији града Смедерева. Бр.21/19
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуде
 
 29.08.2019Одлука о додели уговора
 
 07.10.2019Одлука о обустави поступка
 
 14.10.2019Обавештење о обустави поступка
22.
 09.09.2019Услуга смештаја у прихватилиште за пунолетна лица која су изненада остала без смештаја или се нађу у скитњи и просјачењу и у другим случајевима када им је неопходно збрињавање.
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда
 
 18.09.2019Одлука о додели уговора
 
 30.09.2019Обавештење о закљученом уговору
   23. 09.09.2019Услуга помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева.
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда
 
 20.09.2019Одлука о додели уговора
 
 30.09.2019Обавештење о закљученом уговору
   24. 09.09.2019Услуга лични пратилац детета. Јавна набавка број 24/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 20.09.2019Одлука о додели уговора
 
 07.10.2019Обавештење о закљученом уговору
   25. 09.09.2019Услуга контроле квалитета воде са јавних чесама и купалишта. Јавна набавка број 25/19.
  Конкурсна документација
  Позив за подношење понуда
 
 18.09.2019Одлука о додели уговора
  04.10.2019Обавештење о закљученом уговору
   26. 30.09.2019Услуга припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка - Народна кухиња. Јавна набавка број 26/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 21.10.2019Одлука о додели уговора
 
 28.10.2019Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
 
 10.03.2020Одлука о додели уговора
 
 17.03.2020Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
   24.06.2020Одлука о додели Уговорa после Решења Комисије
    27. 18.10.2019ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ЈЕДНОЧЛАНА И ДВОЧЛАНА СТАРАЧКА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА. ЈАВНА НАБАВКА БР. 27/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  29.10.2019Одлука о додели уговора
 
 18.11.2019Обавештење о закљученом уговору
   28. 30.10.2019Монтажа и демонтажа опреме за свечано осветљење. Јавна набавка бр. 28/19.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 15.11.2019Одлука о додели уговора
 
 21.11.2019Обавештење о закљученом уговору
   
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020 ГОДИНУ ***
   
     1. 20.02.2020ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА - БР. 01/20
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 06.03.2020Одлука о додели уговора
 
 17.03.2020Обавештење о закљученом уговору
     2. 20.02.2020ПРЕВОДИЛАЧКИ СЕРВИС ЗА ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК ЗА ГЛУВЕ И НАГЛУВЕ ОСОБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА - БР. 02/20
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 06.03.2020Одлука о додели уговора
 
 12.03.2020Обавештење о закљученом уговору
     3. 20.02.2020УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА - БР. 03/20
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 10.03.2020Одлука о додели уговора
 
 17.03.2020Обавештење о закљученом уговору
   4. 18.03.2020УСЛУГА СМЕШТАЈА У ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПУНОЛЕТНА ЛИЦА КОЈА СУ ИЗНЕНАДА ОСТАЛА БЕЗ СМЕШАТАЈА ИЛИ СЕ НАЂУ У СКИТЊИ И ПРОСЈАЧЕЊУ И У ДРУГИМ СЛУЧАЈЕВИМА КАДА  ИМ ЈЕ НЕПХОДНО ЗБРИЊАВАЊЕ. ЈАВНА НАБАВКА БР. 06/20.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
 
 24.03.2020Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 
 30.03.2020Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  22.05.2020Одлука о додели уговора
   03.06.2020Обавештење о закљученом уговору
   5. 19.03.2020ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА СА КОРИЧЕЊЕМ ЗА 2020. ГОДИНУ. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 05/20.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   31.03.2020Одлука о додели уговора
   22.04.2020Обавештење о закљученом уговору
   6. 25.05.2020Одржавање информационог система ХЕРМЕС. Јавна набавка број 07/20.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   03.06.2020Одлука о додели уговора
   22.06.2020Обавештење о закљученом уговору
   7. 02.06.2020Услуга осигурања имовине и запослених Градске управе Смедерево. Јавна набавка број 08/20.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   12.06.2020Одлука о додели уговора
   25.06.2020Обавештење о закљученом уговору
   8. 29.06.2020УСЛУГА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ СА ЈАВНИХ ЧЕСАМА И КУПАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, УСЛУГА МОНИТОРИНГА СТАЊА НИВОА КОМУНАЛНЕ БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И УСЛУГА МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 11/20.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
   08.07.2020Одлука о додели уговора
   20.07.2020Обавештење о закљученом уговору - партија 1.
   20.07.2020Обавештење о закљученом уговору - партија 2.