Posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti DONETA ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem


,,Grad pita građanstvo“

 

POZIV ZA GRAĐANE

 

 

          Grad Smederevo poziva građane da se uključe u istaživanje javnog mnjenja koje se vrši na teritoriji Grada radi utvrđivanja javnog interesa i kreiranja novih mera i aktivnosti u poboljšanju kvaliteta života građana.

 

       Naš cilj je da na osnovu jasne slike i gledišta na potrebe i probleme stanovništva definišemo jasne i kvalitetne ciljeve, prioritete, kao i načine ostvarivanja tih ciljeva, a samim tim da se i budžet Grada kvalitetnije i racionalnije koristi. Iz navedenih razloga potrebno je sistemski urediti ovu oblast, kako bi krajnji korisnik imao benefit od finansiranja iz gradskog budžeta kroz usluge koje realizuju udruženja, kao i drugih ciljeva i poduhvata u sistematičnom planiranju i kreiranju aktivnnosti.

 

        Popunjavanjem ovoga upitnika učestvujete u sistemu odlučivanja prioritetnog planiranja potreba građana.

 

          Upitnik se nalazi na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/1fOZ3bbEFLKM9Y2fwVtmVYGx80fD7YaomJA-09uPOB7E/edit