Портал намењен за благовремено информисање малих и средњих предузећа ... РЕЗУЛТАТ АНКЕТЕ ЗА ГРАДСКУ ФОНТАНУ Анкета за одабир будућег изгледа фонтане ВАЖНО САОПШТЕЊЕ


ДЕКЛАРАЦИЈА О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОРГАНИМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ДЕКЛАРАЦИЈУ О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОРГАНИМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ