ОТВОРЕНИ 39. НУШИЋЕВИ ДАНИ У СМЕДЕРЕВУ ГРАДОНАЧЕЛНИК СМЕДЕРЕВА ЈОВАН БЕЧ У ПОСЕТИ ЗЕМЉОРАНИЧКОЈ ЗАДРУЗИ ,,МИХАЈЛОВАЦ' ОДРЖАНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ОТВОРЕН ПРОЛЕЋНИ САЈАМ ЦВЕЋА И МЕДА ...


Да растемо заједно

Скупштина града Смедерева, на седници, одржаној 19. септембра 2008. године, донела је Одлуку о остваривању права на надокнаду трошкова за вантелесну оплодњу („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008).

Право на надокнаду трошкова, односно финансијску подршку за вантелесну оплодњу, имају парови са територије града Смедерева који због стерилитета или привремене неплодности немају децу.

За ову намену и у 2013.години издвојена су 4 милиона динара буџетских средстава.

Формирана је Комисија за утврђивање права на наднаду трошкова вантелесне оплодње.

Комисија је донела Правилник којим су ближе утврђени критеријуми за остваривање права на надокнаду трошкова вантелесне оплодње.

На основу предлога Комисије, о праву на надокнаду трошкова по поднетим захтевима, одлучиваће градоначелник града Смедерева.

Потребна документација:

1.Извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена са два сведока да пар живи заједно,

2.Уверење о пребивалишту пара (најмање годину дана пре подношења захтева),

3. Уверења о држављанству пара,

4.Потврда изабране здравствене установе да је пар у поступку вантелесне оплодње,

5.Фактуре о обављеним прегледима и лечењима (куповина неопходних лекова),

6.Фактура или профактура изабране здравствене установе о трошковима поступка вантелесне оплодње,

7.Потврда о висини прихода пара у претходном месецу, у односу на месец подношења захтева. Под приходима пара подразумевају се приходи по основу остварене зараде без пореза и доприноса (нето зарада),

8.Назив банке и број текућег рачуна за уплату одобрених средстава (копија картице или штедне књижице).

Захтев за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може се преузети у Одељењу за јавне службе Градске управе Смедерево, улица Омладинска бр. 1, канцеларија број 49.

Додатне информације заинтересовани парови могу добити сваког радног дана, у периоду од 7:30 до 15:30 часова, у канцеларији број 49 - Одељење за јавне службе, или телефоном 026/221-724, локали 1829, 1712 и 1678.