Elektronska prijava za upis dece u Predškolsku ustanovu preko portala E-uprava Zimska bajka u našem gradu Proglašenje najboljih sportista Smedereva za 2019. godinu Svetosavska akademija Srećni novogodišnji i božićni praznici


Dospeće drugog kvartala za plaćanje poreza na imovinu

Podsećamo građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Drugi kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 15. maja 2019.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 13% na godišnjem nivou.

 

Visina druge rate poreza na imovinu za 2019.godinu iznosi jednu četvrtinu prošlogodišnjeg zaduženja. Sa izmirivanjem druge rate potrebno je izmiriti i eventalna dugovanja ukoliko postoje kako bi se izbegao postupak prinudne naplate.

 

Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u Lokalnoj poreskoj administraciji svakog radnog dana u periodu od 7,30 - 15,30 časova lično ili putem telefona 026 / 613-269.

 

Neprijavljena imovina podleže kažnjavanju

 

Pozivamo sve građane koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu ( objekti i zemljište ) da to učine u najkraćem roku obzirom da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

                                                                                 NAČELNIK

                                                                Damnjan Stajić, dipl.ekonomista