Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ, КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН 24. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ НА ВЕБ-САЈТУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА WWW.SMEDEREVO.ORG.RS И ЛИСТУ НАШЕ НОВИНЕ, А КОЈИ СУ ДОБИЛИ МАЊИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ОД ТРАЖЕНОГ:

             На основу члана 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник Републике Србије, број 16/2016 и 8/2017) објављује се информација за све учеснике Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2019. години, број 037-215/2019-07 од 22. априла 2019. године, који је објављен 24. јула 2019. године на веб-сајту града Смедерева www.smederevo.org.rs и листу Наше новине, а који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима Решењем о расподели средстава из буџета града Смедерева за пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2019. години, број 400-5254 /2019-07 од 19.6.2019. године, односно да доставе обавештење о томе уколико одустају од средстава која су им додељена.

 

            Нова спецификација трошкова доставља се на Обрасцу 1.(Буџет пројекта- Ревидиран буџет пројекта), који је саставни део наведеног Правилника, а може се преузети и овде.

 

            Попуњени Образац 1 са новом спецификацијом трошкова, односно обавештење о томе да се одустаје од средстава која су додељена, послати без одлагања на е-mail: vesna.avramovic@smederevo.org.rs и поштом на адресу: Градска управа града Смедерева, Одељење за јавне службе, улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

 

Град Смедерево

Градска управа града Смедерева

Одељење за јавне службе

 

Документа за преузимање:

ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ О РАСПОДЕЛИ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА