Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


INFORMACIJA ZA UČESNIKE JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019

 

INFORMACIJA ZA UČESNIKE JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI, KOJI JE OBJAVLjEN 24. APRILA 2019. GODINE NA VEB-SAJTU GRADA SMEDEREVA WWW.SMEDEREVO.ORG.RS I LISTU NAŠE NOVINE, A KOJI SU DOBILI MANjI IZNOS SREDSTAVA OD TRAŽENOG:

             Na osnovu člana 27. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Službeni glasnik Republike Srbije, broj 16/2016 i 8/2017) objavljuje se informacija za sve učesnike Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini, broj 037-215/2019-07 od 22. aprila 2019. godine, koji je objavljen 24. jula 2019. godine na veb-sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs i listu Naše novine, a koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima Rešenjem o raspodeli sredstava iz budžeta grada Smedereva za projekte proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini, broj 400-5254 /2019-07 od 19.6.2019. godine, odnosno da dostave obaveštenje o tome ukoliko odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

 

            Nova specifikacija troškova dostavlja se na Obrascu 1.(Budžet projekta- Revidiran budžet projekta), koji je sastavni deo navedenog Pravilnika, a može se preuzeti i ovde.

 

            Popunjeni Obrazac 1 sa novom specifikacijom troškova, odnosno obaveštenje o tome da se odustaje od sredstava koja su dodeljena, poslati bez odlaganja na e-mail: vesna.avramovic@smederevo.org.rs i poštom na adresu: Gradska uprava grada Smedereva, Odeljenje za javne službe, ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

 

Grad Smederevo

Gradska uprava grada Smedereva

Odeljenje za javne službe

 

Dokumenta za preuzimanje:

PREDLOG KOMISIJE O RASPODELI SA OBRAZLOŽENjEM

REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA ZA PROJEKTE PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI

OBRAZAC BUDžETA