Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА КОЈИ СУ ДОБИЛИ МАЊИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ОД ТРАЖЕНОГ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018. ГОДИНИ, КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН 25. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ НА ВЕБ-САЈТУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА WWW.SMEDEREVO.ORG.RS И ЛИСТУ НАШЕ НОВИНЕ, А КОЈИ СУ ДОБИЛИ МАЊИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ОД ТРАЖЕНОГ:

  

 

            На основу члана 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник Републике Србије, број 16/2016 и 8/2017) објављује се информација за све учеснике Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2018. години, број 037-344/2018-07 од 24. јула 2018. године, који је објављен 25. јула 2018. године на веб-сајту града Смедерева www.smederevo.org.rs и листу Наше новине, а који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима Решењем о расподели средстава из буџета града Смедерева за пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града смедерева у 2018. години, број 400-7883/2018-07 од 21.09.2018. године, односно да доставе обавештење о томе уколико одустају од средстава која су им додељена.

 

            Нова спецификација трошкова доставља се на Обрасцу 1.(Буџет пројекта и Ревидиран буџет пројекта), који је саставни део наведеног Правилника, а може се преузети и овде.

 

            Попуњени Образац 1 са новом спецификацијом трошкова, односно обавештење о томе да се одустаје од средстава која су додељена, послати без одлагања на е-mail: vesna.avramovic@smederevo.org.rs  и поштом на адресу: Градска управа града Смедерева, Одељење за јавне службе, улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

 

 

Град Смедерево

Градска управа града Смедерева

Одељење за јавне службе