Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика Магија науке и одушевљење посетилаца на „Ноћи истраживача“ у Смедереву


ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ФОНТАНЕ

У циљу поштовања мишљења многих наших суграђана за измену фонтане на Градском тргу у Смедереву, покрећем

 

  

И Н И Ц И Ј А Т И В У

ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ФОНТАНЕ

 

            У том циљу формирам Комисију у следећем саставу:

 

            - Снежана Чупић, дипл. архитекта, Министарство грађевинарства, саобраћаја и

                                           инфраструктуре

- Владислава Ристовић Живановић, главни урбаниста града Смедерева

            - Весна Јанковић, дипломирани грађ.инж. у Јавном предузећу Урбанизам

                                            Смедерево, Смедерево

 

            Задатак Комисије је да утврди критеријуме, у складу са истима објави конкурс и изврши избор најбољег идејног решења фонтане на Градском тргу.

 

У Смедереву, 18. маја 2018. године           

 

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                            ГРАДА СМЕДЕРЕВА

                                                                                                            др Јасна Аврамовић