Презентација идејног решења за затворени базен Изградња канализационе мреже и вакуумске станице у Малом Криваку Председник Вучић у Смедереву Отворен Дунавски еко парк у Смедереву Семинар за васпитаче у организацији Савета за безбедност саобраћаја


ИСПРАВКА ИНТЕРНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА"

СМЕДЕРЕВО

БРОЈ: ­­­­6/2016

ДАТУМ: 05.12.2016. године

 

 

            На основу члана 18. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору  („Службени гласник Републик Србије" број 68/2015), члана 4., 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник Републике Србије", број 17/2016), Јавно предузеће „Смедеревска тврђава" оглашава:

 

 

ИСПРАВКУ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

 

 

     I   У тачки VIII Интерног конкурса за попуњавање радних места Јавног предузећа „Смедеревска тврђава" уместо речи „на писарници Градске управе града Смедерева"  треба да стоје речи :" на писарници Јавног предузећа „Смедеревска тврђава, Мали град смедеревске тврђаве".


      II   У свему посталом Интерни конкурс остаје непромењен.

 


                                                                                              ВРШИЛАЦ  ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

                                                                             ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА"

 

                                                                                                             __________________

                                                                                                                 Горан Јовшић