... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ИЗЛАЖЕ СЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

            На основу члана 14. став.1 и члана  21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије", бр.104/2009 и 99/2011) и тачка 9. и 10., Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије", број 15/2012, 88/2018 и 67/2020), а у вези са Одлуком председнице Народне скупштине Републике Србије , o расписивању  избора за одборнике скупштина општина и скупштина градова („Службени гласник РС", број 19/20 и 68/2020), заказаним за 21. јун 2020.године Градска управа града Смедерева;

 

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

 ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

 ГРАДА СМЕДЕРЕВА

  

  

               Део Јединственог бирачког списка за подручје града Смедерева изложен је  у седишту  Градске управе  града Смедерева, Омладинска број 1 - канцеларија број 70, сваког радног дана  од   7: 30 - 15: 30.

 

                 

                Увид у део Јединственог бирачког списка за подручје града Смедерева, врши се у Градској управи Смедерево, путем рачунарске опреме, уношењем јединственог матичног броја грађана, у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

 

                Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка, грађани са пребивалиштем на територији  града Смедерева, могу поднети Градској управи, најкасније до дана закључења бирачког списка, односно  закључно са 5. јуном 2020.године.

 

                Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

 

          

                У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке градске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

 

                Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni -biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

  

                       

 

 

 

 

 

                                                                                               НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

  

                                                                                   Милко Мишковић

 

 

Веза број : 013 - 5  /2020-07                                                           

у Смедереву 11. маја 2020.године