Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


Исправка огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп земљишта за постављање привремених пословних објеката на јавним површинама

Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, у име и за рачун Града Смедерева објављује

 

Исправку oгласa за прикупљање писмених понуда

за давање у закуп земљишта за постављање привремених пословних објеката на јавним површинама

 

            У јавном огласу за прикупљање писмених понуда за давање у закуп земљишта за постављање привремених пословних објеката на јавним површинама, који је објављен 20.07.2016. године у "Регионалном листу Наше новине". због преиспитивања имовинско-правних односа за локацију 2/3, као и због извршења коначних решења о рушењу објеката на локацијама 52/1, 52/2 и 52/3, обуставља се поступак давања у закуп земљишта на следећим локацијама:

 

РБ

Ознака

Локација

Број парцеле KO Смедеревo

Површина објекта (m2)

Површина земљишта (m2)

Намена

Зона

Почетни износ месечне закупнине земљишта

(динара)

1.

2/3

Локација у ул.Карађорђевој испред бр. 27

1099

5,70-10,00

10,20

Трговинска делатност

Прва

8.282

23.

52/1

Локација у ул.17. Октобра  поред продавнице „Шипад"

1923/1

21,40

26,50

Трговинска делатност

Прва

21.518

24.

52/2

Локација у ул.17. Октобра  поред продавнице „Шипад"

1923/1

10,50

13,00

Трговинска делатност

Прва

10.556

25.

52/3

Локација у ул.17. Октобра  поред продавнице „Шипад"

1923/1

10,50

15,60

Трговинска делатност

Прва

12.667

 

Остале одредбе предметног огласа остају да важе у потпуности.