Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA KOMPLEKSA FABRIKE „PKC WIRING SYSTEMS

            Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018), organizuje

 

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA KOMPLEKSA FABRIKE „PKC WIRING SYSTEMS" D.O.O. SMEDEREVO NA KAT. PARC. BR. 233/60 K.O. SMEDEREVO, INVESTITORA „PKC WIRING SYSTEMS" D.O.O. SMEDEREVO, ŠALINAČKA BB

 

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od 16. 5. 2019. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 10 do 14 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije ovom Odeljenju u pisanom obliku, preko pisarnice Gradske uprave.