Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU INVESTITORA „ORION" DOO SMEDEREVO

 

     Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018), organizuje

 

 

JAVNA PREZENTACIJA

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENO POSLOVNOG, VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG I PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NA KAT. PARC. BR. 2632 K.O. SMEDEREVO, U SMEDEREVU,  

INVESTITORA „ORION"  DOO SMEDEREVO

 

 

 

     Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od  28. 3. 2019. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 10 do 14 časova.

     Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije ovom Odeljenju u pisanom obliku, preko pisarnice Gradske uprave.