POTPREDSEDNICA VLADE ZORANA MIHAJLOVIĆ OBIŠLA ZAVRŠNE RADOVE NA IZGRADNjI TERETNE PRUGE U SMEDEREVU Smederevo rukometna prestonica Evrope Potpisan ugovor o donaciji za Projekat ,,Bez alata nema ni zanata“ Svečano otvaranje Dunav film festa GRAD PRODUŽAVA SEĆANjE NA MINjU


JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU INVESTITORA „ORION" DOO SMEDEREVO

 

     Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018), organizuje

 

 

JAVNA PREZENTACIJA

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENO POSLOVNOG, VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG I PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NA KAT. PARC. BR. 2632 K.O. SMEDEREVO, U SMEDEREVU,  

INVESTITORA „ORION"  DOO SMEDEREVO

 

 

 

     Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od  28. 3. 2019. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 10 do 14 časova.

     Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije ovom Odeljenju u pisanom obliku, preko pisarnice Gradske uprave.