Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU KOMPLEKSA ZA SKLADIŠTENjE POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA NA KAT. PARC. BR. 2093 K.O. VODANj, U VODNjU, INVESTITORA „NAŠA JABUKA“ D.O.O. BEOGRAD, ĐORĐA STANOJEVIĆA 11G

     

      Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018), organizuje

 

 

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU KOMPLEKSA ZA

SKLADIŠTENjE POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA NA KAT. PARC. BR. 2093

K.O. VODANj, U VODNjU, INVESTITORA „NAŠA JABUKA" D.O.O. BEOGRAD, ĐORĐA STANOJEVIĆA 11G

 

 

     Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od 28. 3. 2019. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 10 do 14 časova.

      Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije ovom Odeljenju u pisanom obliku, preko pisarnice Gradske uprave.