POTPREDSEDNICA VLADE ZORANA MIHAJLOVIĆ OBIŠLA ZAVRŠNE RADOVE NA IZGRADNjI TERETNE PRUGE U SMEDEREVU Smederevo rukometna prestonica Evrope Potpisan ugovor o donaciji za Projekat ,,Bez alata nema ni zanata“ Svečano otvaranje Dunav film festa GRAD PRODUŽAVA SEĆANjE NA MINjU


JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA PROIZVODNjU DRVENE AMBALAŽE ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVODE

            Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018), organizuje

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA PROIZVODNjU

DRVENE AMBALAŽE ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVODE

NA KAT. PARC. BR. 998/1 K.O. BINOVAC, U BINOVCU,

INVESTITORA MATEJIĆ ANDREJE I MATEJIĆ RADOJKE IZ BINOVCA

 

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od 28. 2. 2019. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 10 do 14 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije ovom Odeljenju u pisanom obliku, preko pisarnice Gradske uprave.