Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019), Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, broj 320-76/2019-07 od 17.05.2019. godine i člana 41. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst i 1/2019),  

 

Gradonačelnica grada Smedereva , dana 17.05.2019. godine, raspisuje

 

 

 

JAVNI  POZIV

  

ZA SUBVENCIONISANjE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU

POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA   

  

  

              I Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica), sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji grada Smedereva, da podnesu zahtev za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava kroz podršku za nabavku kvalitetnih grla stoke, podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada, podizanja objekata za proizvodnju u zaštićenom prostoru i nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje za 2019. godinu.

 

              II Sredstva iz poglavlja I. raspoređuju se za sledeće prihvatljive investicije:

Sektor mleko

- 101.1.1. Nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa: goveda, ovaca i koza;

- 101.1.3. Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente,

                 materijale i instalacije:

             1. Oprema za mužu (muzilice i linijski sistemi za mužu);

             2. Oprema za hlađenje mleka (laktofrizi);

             3. Kante i tankovi (cisterne) za prenos mleka.

- 101.1.5. Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja:                                 

              1. Mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane,

              2. Oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu,

              3. Ekstraktori i transporteri,             

              4. Miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu,

              5. Hranilice i pojilice,

              6. Balirke i rol balirke,

              7. Priključni sakupljači i rasturači sena (prevrtači sena),

              8. Priključne traktorske kosačice,                           

              9. Priključne traktorske mašine za pripremu silaže.            

Sektor meso

-  101.2.1. Nabavka kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste

                 za proizvodnju mesa;

 

 

 

 Sektor: Voće, grožđe, povrće /uključujući pečurke/ i cveće

- 101.4.1. Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih

                 zasada voćaka, hmelja i vinove loze:                

              1. Nabavka sadnica voćaka i vinove loze,

              2. Nabavka naslona za proizvodne zasade (betonski, metalni ili drveni stubovi), sa

                  pratećom opremom,        

              3. Hemijsku analizu zemljišta uključujući i N-min metodu, sa preporukom đubrenja

                  zemljišta.          

- 101.4.2. Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i

                 rasadničku proizvodnju:  

    1. Konstrukcije za plastenike (aluminijumske, pocinkovane, čelične i plastične),

    2. Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje plastenika,

    3. Sistemi za navodnjavanje sa mogućnošću đubrenja i vlaženje prostora

        mikroorošavanjem,

   4. Oprema za ventilaciju i grejanje plastenika (ventilatori, kotlovi/gorionici..),

   5. Oprema za ispitivanje parametara zaštićenog prostora (temperature, vlage..).   

- 101.4.3. Podizanje, nabavka i opremanje sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i

                višegodišnjim zasadima:

   1. Protivgradna mreža,

   2. Nosači za protivgradnu mrežu,

   3. Stubovi i žičana ograda za ograđivanje voćnjaka i vinograda.

- 101.4.6. Nabavka opreme i uređaja za dodatno osvetljenje i zasenjivanje biljaka pri

                 proizvodnji u zaštićenom prostoru:

               1. Oprema i uređaji za dodatno osvetljenje u zaštićenom prostoru,

               2. Mreže za senčenje objekata.

- 101.4.16. Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon

                   rezidbe voćnih vrsta:

               1. Mašine i oprema za orezivanje i oblikovanje bilja,

               2. Priključne traktorske kosačice i mašine za košenje i sitnjenje biljne mase

                   između redova u voćnjaku i vinogradu.              

- 101.4.19. Mašine za primarnu obradu zemljišta:

               1.Plugovi,

               2.Tanjirače.

- 101.4.20. Mašine za dopunsku obradu zemljišta:

                 1. Rotositnilice (rotofreze),                

                 2. Podrivači,

                 3. Gruberi,

                 4. Kultivatori,

                 5. Drljače,

                 6. Setvospremači,

                 7. Valjkovi za postsetvenu obradu.                      

- 101.4.21. Mašine za đubrenje zemljišta - rasturači mineralnog đubriva.              

- 101.4.22. Mašine za setvu - priključne sejalice za setvu povrća i cveća.              

- 101.4.23. Mašine za sadnju - priključne sadilice za sadnju povrća i cveća.              

- 101.4.24. Mašine za zaštitu bilja:

                1. Atomizeri,

                2. Traktorske prskalice,

                3. Zadimljivači (fogeri),

                4. Mašine za aplikaciju pesticida u zoni reda,

                5. Leđne prskalice (akumulatorske/baterijske, motorne i mehaničke).

 

- 101.4.28. Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva:

                1. Pumpe za navodnjavanje,

    2. Agregati za pokretanje pumpi (dizel, benzinski, elektro pogon i

         solarni paneli sa pratećom opremom),

    3. Sistemi za navodnjavanje „ kap po kap" (cevi za dovod vode, razvodne cevi, 

        spojnice, kapajući okiteni-polidripovi, kapajuće trake, filteri, ventili,

        slavine, regulatori pritiska, malč folije, itd.),

    4. Sistemi za navodnjavanje veštačkom kišom (rasprskivači, tifoni, itd.),

    5. Cisterne za navodnjavanje. 

 

Sektor ostali usevi ( žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje)

- 101.5.1. Mašine za primarnu obradu zemljišta:

                1.Plugovi,

                2.Tanjirače.              

- 101.5.2. Mašine za dopunsku obradu zemljišta:

                 1. Drljače,

                 2. Setvospremači,

                 3. Rotositnilice (rotofreze),

                 4. Kultivatori,

                 5. Podrivači,

                 6. Gruberi,

                 7. Valjkovi za postsetvenu obradu.

- 101.5.3. Mašine za đubrenje zemljišta - rasturači mineralnog đubriva.                             

- 101.5.4. Mašine za setvu - priključne sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno

                 krmnog bilja, aromatičnog i začinskog bilja.               

- 101.5.5. Mašine za sadnju - priključne sadilice za sadnju industrijskog, aromatičnog i

                začinskog bilja.               

- 101.5.6. Mašine za zaštitu bilja:

                1. Traktorske prskalice,

                2. Mašine za aplikaciju pesticida u zoni reda,

                3. Leđne prskalice (akumulatorske/baterijske, motorne i mehaničke).           

- 101.5.10. Mašine i oprema za navodnjavanje useva:

                1. Pumpe za navodnjavanje,

    2. Agregati za pokretanje pumpi (dizel, benzinski, elektro pogon i

         solarni paneli sa pratećom opremom),    

    3. Sistemi za navodnjavanje veštačkom kišom (vodeni topovi, tifoni,

         rasprskivači, itd.),

    4. Sistemi za navodnjavanje „ kap po kap" (cevi za dovod vode, razvodne cevi, 

        spojnice, kapajući okiteni-polidripovi, kapajuće trake, filteri, ventili,

        slavine, regulatori pritiska, malč folije, itd.),

    5. Cisterne za navodnjavanje. 

 

Sektor pčelarstvo

-101.6.2. Nabavka opreme za pčelarstvo:

                 1. Košnice,

                 2. Centrifuge,

                 3. Električni otklapač saća,

                 4. Kade za otklapanje saća,

                 5. Električne pumpe i punilice za med,

                 6. Prohromska ambalaža za med (kante i burad za med),

                 7. Topionici za vosak,

                 8. Električni dekristalizator,

                 9. Automatski sto za pakovanje meda,

                 10. Sušara za polen,

                 11. Stresač pčela i izduvač pčela,   

                 12. Pčelarske vage za merenje košnica.          

 

III Registrovana poljoprivredna gazdinstva biće podržana za investicije u okviru sektora i to:

- sektor mleko-

Za investicije 101.1.3. i 101.1.5. isplaćuje se 50% bez PDV-a od prihvatljivih troškova investicije, maksimalno do 150.000,00 dinara po RPG, osim za investiciju 101.1.1. za koju se isplaćuje 80% od prihvatljivih troškova investicije, maksimalno do 150.000,00 dinara po RPG;

- sektor meso-

Za investiciju 101.2.1. isplaćuje se 80% bez PDV-a od prihvatljivih troškova investicije, maksimalno do 150.000,00 dinara po RPG;

- sektor voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće:

Za investiciju 101.4.2., 101.4.3., 101.4.6., 101.4.16., 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21.,

101.4.22., 101.4.23., 101.4.24. i 101.4.28. isplaćuje se 50% bez PDV-a od prihvatljivih troškova investicije, maksimalno do 150.000,00 dinara po RPG, osim za:

investiciju 101.4.1. za:

- podizanje novih zasada jabučastog, koštičavog, jagodičastog i jezgrastog voća, intezitet pomoći iznosi 80% bez PDV-a od prihvatljivih troškova, a maksimalno je moguće ostvariti do 250.000,00 dinara po RPG,

- podizanje novih proizvodnih zasada vinove loze, intezitet pomoći iznosi 100% bez PDV-a od prihvatljivih troškova, a maksimalno je moguće ostvariti do 350.000,00 dinara, osim za podizanje zasada preporučenih/dozvoljenih autohtonih i regionalnih sorata za Beogradski rejon/Smederevsko vinogorje (Smederevka, Tamjanika, Vranac i Prokupac), koje su propisane Pravilnikom o rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije, za koju intezitet pomoći iznosi 100% bez PDV-a od prihvatljivih troškova, a maksimalno je moguće ostvariti do 400.000,00 dinara po RPG;

- kod investicija 101.4.1. za hemijsku analizu zemljišta (kontrola plodnosti) i N-min metodu, sa preporukom đubrenja zemljišta intezitet pomoći iznosi 100% bez PDV-a, a maksimalno je moguće ostvariti do 1.800,00 dinara za jednu analizu kontrole plodnosti i maksimalno je moguće ostvariti do 750,00 dinara jednu analizu N-min metodom, s tim da sredstva za hemijsku analizu zemljišta ne učestvuju u ukupnom obračunu maksimalno opredeljenih sredstava po RPG. 

- sektor ostali usevi (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje)-

Za investicije: 101.5.1., 101.5.2., 101.5.3., 101.5.4., 101.5.5., 101.5.6. i 101.5.10. isplaćuje se 50% bez PDV-a od prihvatljivih troškova investicije, maksimalno do 150.000,00 dinara po RPG;

- sektor pčelarstvo-

Za ivesticiju 101.6.2. isplaćuje se 50% bez PDV-a od prihvatljivih troškova investicije, maksimalno do 100.000,00 dinara po RPG.

 

             IV Pravo na korišćenje sredstava iz Poglavlja II može ostvariti poljoprivredno gazdinstvo ako ispunjava sledeće opšte uslove i to:

        - da su poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica) upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom;

        - da su prebivalište (ili sedište pravnog lica) i poljoprivredna proizvodnja podnosioca zahteva na teritoriji grada Smedereva;

        - da korisnik, odnosno nosilac i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda-porez na imovinu, prema jedinici lokakne samouprave;                

        - da korisnik nema dospelih neizmirenih obaveza po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave;       

        -  potpisana izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima;

        - samo se investicije iz tekuće godine i iz poslednjeg kvartala predhodne godine mogu smatrati prihvatljivim za nadoknadu troškova po Programu podrške u tekućoj godini.

              V Pravo na korišćenje sredstava iz Poglavlja II može ostvariti poljoprivredno gazdinstvo ako ispunjava sledeće specifične kriterijume i to:

        Sektor mleka

     - Poljoprivredna gazdinstva koja poseduju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu

        člana RPG 1 - 19 mlečnih krava;

     - U slučaju nabavke novih mašina i opreme za navodnjavanje, poseduju u svom vlasništvu,

        odnosno u vlasništvu člana RPG maksimalno 100 mlečnih krava;

     - U slučaju kada se radi o nabavci kvalitetnih priplodnih grla, na kraju investicije

        poseduju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG: 3 - 100 kvalitetnih

        priplodnih grla goveda mlečnih rasa, odnosno 10 - 300 kvalitetnih priplodnih grla

        ovaca/koza.

         Sektor mesa       

     - Kod nabavke kvalitetnih priplodnih životinja, na kraju investicije poseduju u svom

        vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG: 3 - 100 grla kvalitetnih  priplodnih

        goveda tovnih rasa, ili 10 - 300 kvalitetnih priplodnih grla ovaca/koza, ili 5 - 100

        grla kvalitetnih priplodnih krmača.

        U sektoru proizvodnje voća, grožđa, povrća (uključujući pečurke) i cveća prihvatljivi

        korisnici treba da:

     - Imaju: manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelja, odnosno manje od 5 ha drugog voća,

       odnosno 0,1 - 50 ha cveća, odnosno 0,2 - 100 ha vinove loze;

     - U slučaju podizanja novih ili obnavljanja postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih

        (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka i vinove loze, imaju na kraju investicije:0,1-50

        ha jagodastih vrsta voćaka i hmelja, 0,3 - 100 ha drugog voća, 0,2 - 100 ha vinove loze;

     - Imaju manje od 0,5 ha plastenika ili manje od 3 ha proizvodnje povrća na otvorenom

        prostoru.

        Ostali usevi (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje) 

     - Poljoprivredna gazdinstva koja imaju manje od 50 ha zemljišta pod ostalim usevima;

     - Za investicije za nabavku mašina i opreme za navodnjavanje prihvatljivi korisnici su

        poljoprivredna gazdinstva koja imaju manje od 100 ha zemljišta pod ostalim usevima.

        Sektor pčelarstvo

      - U sektoru pčelarstva prihvatljivi korisnici treba da imaju 5 - 500 košnica.   

     

              VI Obrazac zahteva za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava se preuzima u Odeljenju za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71, zgrada Gradske uprave Smederevo.

Uz popunjen zahtev se dostavlja:

    A. Osnovna dokumentacija:

     -  Izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima (Obrazac GUS);

     -  Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca poljoprivrednog

          gazdinstva (za fizička lica);

-  Fotokopija rešenja o registraciji poljoprivredne zadruge, udruženja, privrednog

    društva ili preduzetnika (za pravna lica);

-  Fotokopija potvrde o registraciji poljoprivrednog gazdinstva za 2019. godinu;

-  Fotokopija izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava - struktura biljne

    proizvodnje/životinje;

-  Fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;

-  Uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama korisnika, odnosno nosioca i

    članova registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, izdato od strane nadležnog

    organa jedinice lokalne samouprave;

 

B. Posebna dokumentacija po investicijama:

101.1.1 i 101.2.1  

- Račun ili Ugovor o kupoprodaji grla stoke sa dokazom o izvršenoj uplati

   (fiskalni račun, potvrda o prenosu sredstava ili izvod overen od strane banke);

- Fotokopija pasoša za nabavljeno kvalitetno grlo na ime kupca;    

- Fotokopija uverenja/potvrde o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetnog grla

   ili pedigre;

- Fotokopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja;

- Fotokopija matičnog lista izdatog od strane osnovne selekcijske službe;

- Fotokopija odgovarajuće potvrde o izvršenom obeležavanju i registraciji grla

   (ukoliko poseduje).

 

101.4.1.

- Račun ili Ugovor sa dokazom o izvršenoj uplati (fiskalni račun, potvrda o

   prenosu sredstava ili izvod overen od strane banke) za nabavku sadnica voćaka i

   vinove loze, nabavku naslona, a za hemijsku analizu zemljišta u zavisnosti od

   modaliteta plaćanja predračun/račun sa dokazom o izvršenoj uplati;       

- Fotokopija prateće dokumentacije za nabavku sertifikovanih sadnica voćaka i

   vinove loze, nabavku naslona i analizu zemljišta.       

 

101.1.3, 101.1.5, 101.4.2, 101.4.3., 101.4.6., 101.4.16., 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21.,

101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28., 101.5.1, 101.5.2., 101.5.3., 101.5.4., 101.5.5.,

101.5.6., 101.5.10. i 101.6.2 

- Račun ili Ugovor sa dokazom o izvršenoj uplati (fiskalni račun, potvrda o prenosu

   sredstava ili izvod overen od strane banke) za nabavku predmetne investicije;          

- Fotokopija prateće dokumantacije o kupovini mehanizacije - opreme, garantni list

    itd. (ukoliko poseduje).  

 

             VII Poljoprivredno gazdinstvo koje ostvari pravo na sredstva za investiciona ulaganja neće moći da otuđi predmetnu investiciju u vremenskom periodu od tri godine od dana isplate subvencije za mašine, mehanizaciju i grla stoke, osim za nabavku opreme u vremenskom periodu od jedne godine.

  

              VIII Period za podnošenje zahteva, za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava traje od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu grada Smedereva, oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene u iznosu do 28.700.000,00 dinara, odnosno najkasnije do 31.10.2019. godine.

Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a nepotpuni, neblagovremeni i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja IV i V ovog Javnog poziva, neće se  razmatrati.

  

 

 

              IX Zahtev sa pratećom dokumentacijom dostavlja se preko pisarnice Gradske

                     uprave grada Smedereva, na adresi Omladinska br.1 Smederevo.

                   

               X  Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada Smedereva: www.smederevo.org.rs, oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama.

  

               XI Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi Smederevo - Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71, i telefon: 026/4622-325 od 7,30 do 15,30 sati svakog radnog dana u periodu trajanja javnog poziva.

 

 

 

          Broj: 320-76/2019-07

U Smederevu, 17.05.2019. godine

  GRADONAČELNICA GRADA SMEDEREVA

  dr Jasna Avramović